Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Chuyên mục: HÒA GIẢI DÂN TỘC

hidden hit counter

.
.
GÓC NHÌN HÒA GIẢI DÂN TỘC

I. VIẾT & CÔNG BỐ BẰNG SÁCH PHOTOCOPY BẢN THẢO, SÁCH IN VI TÍNH (1997, bản sửa chữa, bổ sung mới, 2003), ĐĂNG TRÊN MẠNG TOÀN CẦU (tạp chí giaodiem. com …):


WORD-Tiểu thuyết MÙA HÈ BÊN SÔNG (bấm vào đây)
.
PDF-Tiểu thuyết MÙA HÈ BÊN SÔNG
.
Cuốn tiểu thuyết “MÙA HÈ BÊN SÔNG”, do tôi (Trần Xuân An) viết trên lập trường quá đỏ (đậm tính cộng sản), không được xuất bản, nên tôi đã xác lập lại lập trường hoà giải dân tộc là lập trưởng dân tộc, và trên lập trường dân tộc đó, tôi đã viết đền bù bằng mười chín (19) đầu sách dưới đây:

II. VIẾT & CÔNG BỐ NGAY TRÊN FACEBOOK
& CÁC ĐIỂM MẠNG CỦA TÁC GIẢ
06-03-2014 — 06-03-2023

MƯỜI CHÍN (19) ĐẦU SÁCH HOÀ GIẢI DÂN TỘC:

(Bấm vào mỗi dòng chữ tên sách đã link-hoá dưới đây)
.
1. Để lòng người thôi trầm uất – tập thơ hoà giải thứ 1
. WORD & SÁCH PDF
2. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (6 truyện ngắn liên hoàn)
. WORD & SÁCH PDF
3. Cầu Ý Hệ – tập thơ hoà giải thứ 2
. WORD & SÁCH PDF
4. Độc lập thật, khát vọng! – tập thơ hoà giải thứ 3
. WORD & SÁCH PDF
5. Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh – tập thơ hoà giải thứ 4
. WORD & SÁCH PDF
6. Bốn năm Chữ Thập Đỏ – tập thơ hoà giải thứ 5
. WORD & SÁCH PDF
7. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn – tập thơ hoà giải thứ 6
. WORD & SÁCH PDF
8. Danh dự – tập thơ hoà giải thứ 7
. WORD & SÁCH PDF
9. Cái nhìn của người hậu chiến – tập thơ hoà giải thứ 8
. WORD & SÁCH PDF
10. Lí lịch và quốc sử – tập thơ hoà giải thứ 9
. WORD & SÁCH PDF
11. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thế đó – tập thơ hoà giải thứ 10
. WORD & SÁCH PDF
12. Người Mẹ trong chiến tranh (460 câu song thất lục bát) – tập thơ hoà giải thứ 11
. WORD & SÁCH PDF
13. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng – tập thơ hoà giải thứ 12
. WORD & SÁCH PDF
14. “Nguỵ” và “Phiến”, hoà giải thời hậu chiến – tập thơ hoà giải thứ 13
. WORD & SÁCH PDF
15. Búa liềm Sao Liên Xô ở Bến Hải – tập thơ hoà giải thứ 14 (tức là đầu sách hoà giải dân tộc thứ mười lăm)
. WORD & SÁCH PDF
16. Hoà giải, bát nước lại đầy – tập thơ hoà giải thứ 15 (tức là đầu sách hoà giải dân tộc thứ mười sáu)
. WORD & SÁCH PDF
17. Máu Việt cờ Xô – tập thơ hoà giải thứ 16 (tức là đầu sách hoà giải dân tộc thứ mười bảy)
. WORD & SÁCH PDF
18. Thơ về ngoại tranh nội chiến — Miền Nam tự vệ, thời tôi có sống – tập thơ hoà giải thứ 17 (tức là đầu sách hoà giải dân tộc thứ mười tám)
. WORD & SÁCH PDF
19. Lập trường sông thiên nhiên Bến Hải – tập thơ hoà giải thứ 18 (tức là đầu sách hoà giải dân tộc thứ mười chín)
. WORD & SÁCH PDF Đầu sách thứ 19 này, đã hoàn tất ở dạng PDF (link ngay bên dưới)

—————————————-
—————————————-
LINKS TRỰC TIẾP 20 ĐẦU SÁCH TRÊN Ở DẠNG PDF NGAY DƯỚI ĐÂY:

Tiểu thuyết MÙA HÈ BÊN SÔNG (bản đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn tất)
PDF bấm vào đây

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF bấm vào đây

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF bấm vào đây

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF bấm vào đây

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF bấm vào đây

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF bấm vào đây

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
PDF bấm vào đây

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF bấm vào đây

8 ) DANH DỰ, tập thơ (71 bài thơ)
PDF bấm vào đây

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (60 bài thơ)
PDF bấm vào đây

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ, tập thơ bốn mươi bảy (47) bài thơ
PDF bấm vào đây

11) SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ, tập thơ ba mươi sáu (30+2+4) bài thơ và hai bài thơ viết trước
PDF bấm vào đây

12) NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH, ngâm khúc tự sự, song thất lục bát 460 câu:
PDF bấm vào đây

13) TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG, tập thơ 41 bài thơ
PDF bấm vào đây

14) “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜ HẬU CHIẾN, tập thơ 44 (42 + 2) bài thơ
PDF bấm vào đây

15) BÚA LIỀM SAO Ở BẾN HẢI, tập thơ gồm 55 bài thơ
PDF bấm vào đây

16) HOÀ GIẢI, BÁT NƯỚC LẠI ĐẦY, tập thơ gồm 58 bài thơ
PDF bấm vào đây

17) MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH, tập thơ gồm 35 bài thơ, 20 & 27-08-2022
PDF bấm vào đây

18) THƠ VỀ NGOẠI TRANH NỘI CHIẾN — MIỀN NAM TỰ VỆ, THỜI TÔI CÓ SỐNG, tập thơ gồm 40 bài thơ (viết từ 26-09 đến 30-11-2022) và một phụ lục
PDF bấm vào đây

19) LẬP TRƯỜNG SÔNG THIÊN NHIÊN BẾN HẢI tập thơ gồm 38 bài thơ (viết từ 11-12-2022 đến 06-03-2023 — 14-03-2023) và các phụ lục
PDF bấm vào đây
—————————————-
—————————————-

( http://www.tranxuanan-writer.net ):
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc
http://www.tranxuanan-poet.net/trangchu

.

.
TIÊU ĐIỂM — VĂN BẢN & VIDEO TÁC GIẢ DIỄN GIẢI:

KHÉP LẠI VẤN NẠN LỊCH SỬ 1945-1975

.
Bài 14 trong tập “Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng”
(hoà giải dân tộc)
TANG CHẾ RUỘT THỊT
CỦA MỘT CỤ ÔNG THỜI BOM ĐẠN
Trần Xuân An

1
ít năm, sau ngày Tuyên ngôn Độc lập
cuộc Chiến tranh Đỏ – Vàng
mẹ ông bị giết bởi đạn giặc Pháp
máy bay bủa trời, lê-dương lùng đất! Nát tan!

suy tư về phiên bản quốc kì Liên Xô
ông rời Việt Minh, nuốt cay ngậm đắng
về với cờ vàng Quốc gia, cờ triều Nguyễn
(ơn Chúa Nguyễn mở rộng cõi bờ)

quốc kì vàng Quốc gia Việt Nam
không giống cờ thực dân, phát xít
ông về với “Thế giới tự do”
thời thực dân tàn, giặc Pháp sẽ phải cút!

ít năm, sau ngày núi sông thống nhất
cuộc chiến tranh đồng chí Đỏ láng giềng
con trai ông, trong trại sĩ quan Vàng cải tạo
máu tràn biên giới Việt – Miên

gậy gộc chung chiến tuyến, bộ đội, đồng bào
con trai ông chết vì pháo kích
bởi quân Kh’Mer máu cuồng mao-ít
xương cốt chẳng biết tìm đâu!

cuộc chiến 30 năm, rồi chiến tranh biên giới
ruột thịt ông chỉ chết hai người
bởi đạn giặc Pháp và Kh’Mer Đỏ
(đứa con trai khác, chết vì sóng dữ biển khơi)

2
ông là thiếu tá bảo an, quân trấn
thời Mỹ – Nga, hai Khối ngoại xâm, giao tranh
chọn lựa con đường biết ơn Chúa Nguyễn
nửa đường nửa đoạn không thành

trước ngày núi sông thống nhất, hai mốt năm
con cháu ông học sử chống Pháp, đuổi Nhật
Miền Nam bừng sáng Việt Nam
(không phải không còn sai lạc)

học sử mất nước gần trăm năm ấy
Miền Nam (dải đất thuở Đàng Trong)
trả mối nhục phải dựa vào lũ giặc
rõ ràng sử xanh, sáng tỏ ra sách lược, nỗi lòng

thời gian đã qua
cũng là ruột thịt
hoài niệm thời dựa giặc để đuổi giặc
là khói hương

suốt đời ông tự hào mình không sùng bái
lãnh tụ ngoại quốc, như Mác Lê Xta Mao
từ cuốn sử ở nhà ông vẫn sáng ảnh Bác
giũ ngoại cường!
            Người thắng Pháp, khung đặt trên cao

ông là dân đen bình yên
sau ngày núi sông thống nhất
máy bay đoàn tụ đưa ông rời xa Tổ quốc
vầng trán trĩu nặng buồn phiền

tuổi đời đã qua cũng là ruột thịt
hồi ức, lòng không đối phương
Chiến tranh Lạnh, Hàn Triều, Đông Tây Đức
và nỗi nhớ Việt Nam hậu chiến là khói hương

suốt đời ông kiên tâm thờ cúng
Quốc tổ gia tiên
đau nỗi đau: Thập giá áp đặt trên nấm mộ
mộ không phải đất Tổ quốc thiêng liêng

trong tang chế chính mình
xác ông rơi hoài nước mắt
cách nửa vòng Trái Đất
nghe tiếng thở dài huyệt sâu

3
từ bao giờ, trầm tư thành thật
trầm tư sâu, một lịch sử những nẻo đường
mấy thế hệ xa gần đã khuất
tâm trí chúng ta đổi mới, sang chương

thế hệ chúng ta
đã khác
con đường Đỏ, nhìn quanh, muôn phương
cũng tự đổi khác

hơn ba mươi năm trường, tang chế Liên Xô
văn sử Đỏ, với nghìn nhà Đỏ, là ruột thịt
lời ai điếu thời sách báo tuyên truyền tự chết
Nguyễn Minh Châu viết chẳng bất ngờ!

tác phẩm tôi, tôi không tang chế
viết yêu thương, để đất trời tốt nắng tươi mưa
viết chiến tranh, để hoà giải, không thù hận
tôi cũng khát khao Đổi mới, khác xưa.

T.X.A.
09-09-2020 & 13-09-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2696962107244390/
&
https://txawriter.wordpress.com/2020/09/10/2-bai-tho-13-14-sau-ngam-khuc-va-vai-doan-viet-ngan/
.
.
MÀU SẮC DI TÍCH HIỀN LƯƠNG

HOÀ GIẢI: VẾT THƯƠNG CẦU HIỀN LƯƠNG 1954-1975

KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN HÒA GIẢI DÂN TỘC

30-4, triệu người vui, triệu người buồn, vậy có thơ biểu ngữ rằng……v.v…

.

hidden hit counter

.
.

Chiến tranh Lạnh, nhớ cờ Sao Liềm Búa /
là cờ ngoại, để hoà giải muôn đời
T.X.A.

.
.

.
.

Bốn câu thơ và một bài thơ


được nhiều người yêu thích

.
Bốn câu thơ trích và một bài thơ trọn vẹn được nhiều người yêu thích, có lẽ do nội dung hoà giải dân tộc chân thật, chưa một ai dám nhìn nhận sự thật lịch sử như thế vì vì lo sợ, vì bị định kiến che mắt, và có lẽ do ngôn từ giản dị, trong sáng

ĐẤT VÀNG MÀU DA
Trần Xuân An

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau
bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó
thời gian lắng lòng, mắt nhìn càng rõ
Chiếc cầu Ý Hệ, đôi bờ lấm lầm

(trích)

T.X.A.
08-5 HB15 (2015)

HAI PHÍA RỒI MỘT THƯƠNG YÊU
Trần Xuân An

tôi thương người lính vàng
héo tàn chìm sử cỏ
tôi thương người lính đỏ
bia sao nhoè tàn nhang

nguỵ vàng, tay sai đỏ
đau một thuở thế gian
nến hoa thêm sáng tỏ:
đều xua giặc ngoại bang

phân cách bao nghĩa trang
tình dân không khác mộ
nước mắt mằn mặn gió
bại oan như thắng oan


tôi yêu người lính vàng
thơm danh trang sử mở
tôi yêu người lính đỏ
tuổi dài đến mênh mang.

T.X.A.
19:30 – 20-32, 24-7 HB15 (2015)
.

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/…
.

.
TIẾNG DÂN KÊU MUÔN LẦN
Trần Xuân An

lịch sử là chuyện đã rồi
những mưu trí, sai lầm xương máu
máu xương không sống lại cùng con cháu
chỉ nến hoa mặc niệm, tự vấn thôi

Vàng dựa giặc này, Đỏ dựa giặc kia, lô-gic rối bời
ngũ cường đều ngoại xâm của cả dân tộc
chống giặc nào cũng công,
            nhưng tội nào thành giặc?
Đỏ phất cờ Liên Xô đế quốc,
            nên thành giặc. Nghẹn lời

bên Vàng yêu nước, bẻ súng, buông xuôi
cũng dựa giặc, như bên Đỏ, nhưng giặc khác
cả hai Miền đều ơn Bác
cũng đều trách Bác, phất cờ ngoại Liên Xô

thế giới hai cực, nước mình như bàn cờ
con đường Bác đi dù sao cũng toàn thắng
nhưng mị lừa quốc kì, còn cay đắng
không thể cờ Tổ quốc là Ngôi sao Mác Lê

Bác khôn thiêng, xin Người lắng nghe
tiếng dân muôn lần, đó là Sao-chính-thể
nước độc lập, lại chào cờ Liên Xô thế
đau mỗi công dân, động thấu bốn nghìn năm

đế quốc Nga Sa hoàng thành Liên Xô thâm
ơn súng đạn Liên Xô đặt lên cân với oán
nhưng lịch sử là chuyện đã rồi, thôi tủi hận
toàn thắng, nhưng chưa thắng thói nô sao?

Búa liềm Sao, cờ chính thể, đâu hư hao
chủ nghĩa Lenin thôi tiếm xưng Hồn nước
máu xương không sống lại được
hỡi ơi hình thái xâm lăng bằng mị quốc kì!

đâu hiểu Ngôi sao là Mác Lê Liên Xô dẫn lối đi *
bên thắng, lính chết oan, ngỡ chết vì cờ Tổ quốc
bên bại, chết càng oan, bị sỉ nhục lòng yêu nước
yêu nước, họ chống Búa liềm Sao xâm lăng

cũng như danh dự cả dân tộc, khác gì chăng
danh dự bên Vàng, hiện nay, thuở đó
bao gia phong Vàng yêu nước, dù xưa chống Đỏ
máu xương oan thấu rõ hoà giải đồng bào

tội nghiệp quá Bác Hồ, Tướng Giáp thuở nào
Bác học dưới cờ Bảo hộ, cờ Pháp, làm lính ở Pháp
Tướng cũng học rồi làm giáo sư dưới cờ giặc *
ta dưới Búa liềm Sao Liên Xô, kiến nghị thử xem

luật dân chủ, “Cởi trói” rồi, hỡi anh em
“sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”
cũng hô khẩu hiệu khi bị áp đặt
nhưng kiến nghị quốc kì Quốc sử bốn nghìn năm

có đảng viên nhưng trái tim Việt Nam
không bị thay máu Liên Xô, rót vào Trung Quốc
để cứu danh dự dân tộc, cần quyền chức
sáng ngời quốc kì Quốc sử bốn nghìn năm.

T.X.A.
09:17-11:23, 30-05-2022
……………

(*) ~ Tất cả các bản Hiến pháp Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều không giải thích quốc kì nền đỏ sao vàng năm cánh có ý nghĩa gì. ~ Giáo sư trung học, môn lịch sử, tại Trường tư thục Thăng Long, Hà Nội, trước 1940.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3168577303416199/

TIẾNG DÂN KÊU MUÔN LẦN

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: