Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Đầu sách 19 hoà giải đồng bào chín năm qua 2014-2023

Posted by Trần Xuân An trên 11.03.2023

hidden hit counter

.
LẬP TRƯỜNG SÔNG THIÊN NHIÊN BẾN HẢI
tập thơ thứ mười tám
trong mười chín đầu sách hoà giải dân tộc
suốt chín năm vừa qua (2014-2023)
(viết từ ngày 11-12-2022 đến 06-03-2023) — Trần Xuân An
.

.
.
PDF bấm vào đây
.
.
Phụ đính quan trọng:

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ (năm mươi bốn đầu sách, tính đến 14-03-2023)


.
A.- THƠ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:

1)- 05-12-2022: HƯU LÀ LẦN THỨ HAI TUỔI XUÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720408101887/

Lần thứ hai tuổi xuân & tạ ơn thiên nhiên

2)- 07-12-2022: TẾT, TẠ ƠN THIÊN NHIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3321720821435179/

Lần thứ hai tuổi xuân & tạ ơn thiên nhiên

3)- 11-12-2022: NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3324567184483876/

NHÀ THƠ PHÁP SƯ THẠCH QUỲ

4)- 16-12-2022: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3329237434016851/

TIỄN BIỆT NHÀ VĂN “LINH NGHIỆM”

5)- 22-12-2022: NHÀM NHẠT CHĂNG,
CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3334529810154280/

NHÀM NHẠT CHĂNG, CHUYỆN RIÊNG ĐÂU PHẢI CHUYỆN RIÊNG

6)- 23-12-2022: TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3335342896739638/

TỰ NHIÊN VÀ CHẤT NGƯỜI

7)- 24-12-2022: “ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3336197239987537/

“ÔN TẬP” ĐIỆN BIÊN PHỦ

8 )- 28-12-2022: TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN,
KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH,
NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3339589899648271/

TÔI CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN, KHI KHÔNG NGHIÊNG LỆCH, NHƯ CẦU HIỀN LƯƠNG NỐI HAI BỜ?

9)- 31-12-2022: TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341970806076847/

TÍNH QUAN PHƯƠNG HAY TÍNH NHÂN DÂN?

10)- 11-01-2023: KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/

KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC

11)- 16-01-2023: SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3354236084850319/

SỌ DỰNG NGƯỢC CẢ HAI MIỀN

12)- 22-01-2023: NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN,
VÀNG TRĂNG MẬT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3358815274392400/

NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN, VÀNG TRĂNG MẬT & Câu đối

13)- 24-01-2023: CÓ TRĂM MÙA ĐỂ YÊU MAI ĐÀO
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3360311264242801/

3 bài thơ mai đào quýt Tết Quý Mão 2023

14)- 26-01-2023: TÁI BẢN TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361740807433180/

3 bài thơ mai đào quýt Tết Quý Mão 2023

15)- 26-01-2023: QUÝT TẾT
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3361765110764083/

3 bài thơ mai đào quýt Tết Quý Mão 2023

16)- 27-01-2023: MAI KẾT TRÁI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3362573360683258/

MAI KẾT TRÁI

17)- 30-01-2023: TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3364941183779809/

TÁM MÙA TẾT NGÀN NĂM KẺ DIÊN

18)- 03-02-2023: TÔ HỒNG THẮNG, KHUI ĐEN BẠI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3368000463473881/

MIỀN TÔ HỒNG THẮNG, MIỀN KHUI ĐEN BẠI

19)- 04-02-2023: CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3369053946701866/

CUNG KÍNH THÀNH HOÀNG KẺ DIÊN

20)- 07-02-2023: HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3371090819831512/

HẬU CHIẾN, KẺ CƯỜI NGƯỜI KHÓC

21)- 10-02-2023: BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3373481272925800/

BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG

22)- 11-02-2023: ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3374343566172904/

ĐỌC “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965”

23)- 14-02-2023: BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3376788069261787/

BI TRÁNG CHO NGÀY TÌNH NHÂN

24)- 18-02-2023: THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3379726195634641/

THƯ TUYỆT MỆNH HAY DI CHÚC CÔ GIANG

25)- 19-02-2023: ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3380982292175698/

ĐẢNG CẦN LAO VÀ BA CHÍNH ĐẢNG CHỐNG PHÁP

26)- 22-02-2023: BỖNG MỘT CÂY SỐNG TỰA Ở BAN CÔNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3382996728640921/

BỖNG MỘT CÂY SỐNG TỰA Ở BAN CÔNG

27)- 23-02-2023: SỬ ĐOẠN TRƯỜNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3383791291894798/

SỬ ĐOẠN TRƯỜNG

28)- 24-02-2023: NHƯỢNG TỐNG (1906-1949)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385024458438148/

05 bài thơ mới & thơ đọc lại

29)- 25-02-2023: NHỚ KINH ĐÔ QUẬT KHỞI, THẤT THỦ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385115715095689/

05 bài thơ mới & thơ đọc lại

30)- 26-02-2023: TRANH CỬ, TUỔI THƠ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3385830325024228/

05 bài thơ mới & thơ đọc lại

31)- 27-02-2023: CON ĐƯỜNG ĐỎ LẪN VÀNG ĐAU KHỔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3386537518286842/

05 bài thơ mới & thơ đọc lại

32)- 28-02-2023: CẢM ƠN ĐẢNG
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387193661554561/

05 bài thơ mới & thơ đọc lại

33)- 01-03-2023: KỈ NIỆM 1983
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3387915068149087/

KỈ NIỆM 1983

34)- 05-03-2023: CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3390588607881733/

CỜ BA ĐẢNG CHỐNG PHÁP

35)- 06-03-2023: TÔN TRỌNG CỜ CHỐNG PHÁP
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3391846037755990/

TÔN TRỌNG CỜ CHỐNG PHÁP

36)- 09-03-2023: NHỮNG KHÚC SÔNG ĐỜI TÔI
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3393338407606753/

NHỮNG KHÚC SÔNG ĐỜI TÔI

37)- 12-03-2023: THƯƠNG TIẾC HOẠ SĨ NGUYỄN THÁI TUẤN (1965-2023)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3395362457404348/

THƯƠNG TIẾC HOẠ SĨ NGUYỄN THÁI TUẤN (1965-2023)

38)- 14-03-2023: LỜI BẠT CHO TẬP THƠ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3396639233943337/

LỜI BẠT CHO TẬP THƠ


.
B.- CÂU ĐỐI:

1)- 20-01-2023: CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3357039501236644/

NỤ HÔN VÀNG NẮNG XUÂN, VÀNG TRĂNG MẬT & Câu đối


(link chung với câu đối). Toàn bộ câu đối:

TẬP HỢP CÂU ĐỐI CỦA TRẦN XUÂN AN


.
C.- MẤY BÀI BÌNH LUẬN:

1)- 18-12-2022: NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3330850417188886/

NGƯỜI QUỐC TẾ TAM VÔ

2)- 12-01-2023: NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3351193855154542/

NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN” CỦA THÁI BÁ TÂN

3)- 13-01-2023: VUA, THẦY, CHA
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/

VUA, THẦY, CHA (bàn luận thêm về “Phạm Quỳnh, Phạm Tuyên”)

4)- 28-01-2023: 50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973 — 2023
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3363047027302558/

50 năm Hiệp định Paris về Việt Nam 1973 — 2023


.
D.- PHỤ LỤC: THƠ ĐỌC LẠI:

1)- Đọc lại thơ viết về Bác Hồ…:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/1944312455842696
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/1944600339147241

Thơ BA ĐOÁ ĐỎ & HAI BÔNG VÀNG

2)- Đọc lại mấy bài viết về Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt quốc dân đảng, trong năm 2019, ở tập thơ XXII “Cái nhìn của người hậu chiến”:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3394677577472836/

Công bố đầu sách thứ 9 về HOÀ GIẢI DÂN TỘC (đầu sách 10 trên Facebook)


.
Link các trang cùng nội dung này:
1)- 30-12-2022: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3341402419467019/
2)- 03-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3367953006811960/
3)- 13-02-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3375754092698518/
4)- 04-03-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3389801934627067/
5)- 11-03-2023: https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3394650947475499/
.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: