Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười, 2013

NGHĨ VỀ CÕI ANH LINH ĐẠI TƯỚNG

Posted by Trần Xuân An trên 13.10.2013

hidden hit counter

Trần Xuân An

NGHĨ VỀ CÕI ANH LINH ĐẠI TƯỚNG

mỗi năm mươi cơn bão,
                Miền Trung!
Người vẫn chọn nơi yên nghỉ cuối cùng,
                trông ra biển đảo
chọn lựa của nỗi đau đại dương muôn trùng
một trăm ba mươi mốt năm (*)
                xương chưa hề khô
                máu chưa từng ráo

bởi đang còn Hoàng Sa rưng rưng!
Gạc Ma và những hòn nổi bãi chìm
                còn rơi vào cuồng bạo!

nên Vũng Chùa – Đảo Yến, không xa quê gốc nhớ nhung
                sẵn sàng thế đất, sáng bừng:
                công sự chỉ huy tầm đạn đạo
Người cũng muốn mộ phần mình
                sẵn sàng làm bệ pháo
                phóng muôn nghìn chớp lửa
                hào hùng.

TP.HCM., 14:26, 12-10 HB13
T.X.A.

(*) 1858-1989

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/thong-bao-cap-nhat/tieudiem-moinhat-5/phan-uu-5

Đã gửi Tttđt. HNV.TP.HCM. & Blog Quê choa…

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/tran-xuan-an-nghi-ve-coi-anh-linh-dai-tuong.html

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh biệt chúng ta

Posted by Trần Xuân An trên 05.10.2013

hidden hit counter

 

 

 

 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh biệt chúng ta

(1911-2013)

 

 

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »