Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Ba, 2020

Ngôi sao năm cánh vàng, Búa liềm vàng 1930-1931, 1952 & biểu ngữ 1975

Posted by Trần Xuân An trên 29.03.2020

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/192e688b-a90a-4c18-a661-37a0dc871539.jpeg

Ảnh: Xô-viết Nghệ Tĩnh 1931 – Nguồn ảnh: Vietnam-tourism
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/fbb39347-1d0d-4197-9112-8b9f2473eee9.jpeg

Ảnh: 1950
Nguồn ảnh: phim “Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”, tập 1950 (phút 22), báo Nhân Dân thực hiện, 2020.
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/08/bieu-ngu-chu-nghia-mac-lenin_google-search.jpg

Ảnh: Sau ngày 30-4-1975 tại Miền Nam – Google search
.
Nghe – xem video:


Bài thứ năm mươi tư (bổ sung) tập XXI
TRONG CHỦ NGHĨA ĐỎ,
KHÔNG CÓ TỔ QUỐC
Trần Xuân An

dân tộc chúng ta chưa có cờ Tổ quốc
vì có Tổ quốc đâu, trong chủ nghĩa đang theo!
tất cả cho đấu tranh giai cấp sục sôi,
        cứu nước chỉ là phương tiện
để toàn thế giới, búa liềm, sao vàng,
        phấp phới cờ reo

Bác Hồ – “Người đi tìm hình của nước”
vốn chỉ mong có súng đạn, đuổi Pháp xâm lăng
Bác bị loại trừ, rồi bị Staline hạch sách
vẫn phải theo đà trượt đỏ,
        bởi cuối đời, mới nửa nước dở dang

để có súng đạn, phải làm chư hầu Nga đỏ
Nga chỉ đạo Trung. Từ đó, phân hoá Việt Nam mình
và đụng đầu can thiệp Mỹ, rơi vào Chiến tranh Lạnh
Thập giá đoạt cờ Vàng triều Nguyễn,
        cũng tiêu tan, trước cờ Đỏ Lê-nin

đừng để cả dân tộc khát khao lá cờ Tổ quốc
mỗi tuần, cứ mãi chào cờ Liên Xô
mọi hội trường, cờ Liên Xô – búa liềm, sao vàng
        rực rỡ
nhưng chủ nghĩa là lí thuyết thôi,
        không phải là Tổ quốc bao giờ!

không bao giờ xúc phạm sao vàng cờ đỏ
vẫn trang trọng treo, mỗi lễ lớn, trước nhà tôi
nhưng đã góp ý vào Hiến pháp, mong đổi thay,
        đã hoà giải đồng bào, đoàn kết
không ai sống mãi hoài
        để tranh cãi với sử học muôn đời.

T.X.A.
sáng sớm 04-12-2018
(trong tập thơ “Độc lập thật, khát vọng!”).
.

“NGÔI SAO, chân lí của đời
Việt Nam, VÀNG của lòng người hôm nay”
(Tố Hữu)
Ngôi sao vàng = Chân lí = Chủ nghĩa Marx-Lenine
…………..

Để hoà giải dân tộc:
Chủ nghĩa Marx – Lénine có nội dung là đấu tranh giai cấp, xây dựng chế độ chuyên chính vô sản, và vô thần luận. Nó không bàn đến vấn đề Tổ quốc. Lénine thêm vào lời kêu gọi “các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” cũng chỉ nhằm phục vụ cho phong trào “vô sản đoàn kết lại”, nghĩa là đấu tranh xoá bỏ xã hội tư sản chủ nghĩa là cốt yếu, mà giai cấp vô sản thế giới cần có sự hỗ trợ của các nước thuộc địa, để thêm sức mạnh, thêm phạm vi lan toả ảnh hưởng. Ở đây, cờ đỏ sao vàng + búa liềm chỉ là biểu trưng của chủ nghĩa cộng sản mà thôi: Đảng (ngôi sao vàng/đỏ năm cánh soi dẫn đường đi nước bước) và liên minh công nông (búa + liềm), không có TỔ QUỐC.

Hai câu thơ dưới đây của Tố Hữu trong “Nước non ngàn dặm” (1973), khi viết về lá cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam (một biến thể của cờ Tổ quốc), đã chỉ rõ NGÔI SAO VÀNG trên cờ đỏ sao vàng (cờ Tổ quốc) là gì:

“NGÔI SAO, chân lí của đời
Việt Nam, VÀNG của lòng người hôm nay”

Ngôi sao vàng = Chân lí = Chủ nghĩa Marx-Lenine.

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/dd8169b7-51e0-4514-8ff0-02bbeaf5cd57.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

LỜI CẢM ƠN VỀ SỰ THEO DÕI, ĐỌC 12 ĐẦU SÁCH ĐƯỢC VIẾT TRÊN FACEBOOK (2014-2020)

Posted by Trần Xuân An trên 24.03.2020

hidden hit counter

.
        
TRÂN TRỌNG, THÂN MẾN CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI, ĐỌC 10 TẬP THƠ, 01 TẬP TRUYỆN VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC & 01 TẬP THƠ TÌNH CẢM “TUỔI NHỚ” – NXB. VHVN, 2016 – ĐÓ LÀ 12 ĐẦU SÁCH TRẦN XUÂN AN VIẾT TRÊN FACEBOOK NÀY TRONG SÁU NĂM QUA (06-3-2014 – 06-032020) *. MONG ĐƯỢC TRUYỀN BÁ VÀ LƯU GIỮ.

T.X.A.
24-03-2020 HB20
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer
………….

(*) 12 đầu sách này đều đã được đăng lại tại các điểm mạng của tác giả (Trần Xuân An):
http://www.tranxuanan-writer.net/
http://www.tranxuanan-poet.net/
http://www.txawriter.wordpress.com/
http://www.youtube.com/AnTranXuan
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/c518f2fa-6668-49c8-bc22-7a14c6cca38f.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

Đề từ chùm thơ bổ sung, đọc lại cuối tập thơ 10 HOÀ GIẢI

Posted by Trần Xuân An trên 18.03.2020

hidden hit counter

.
        
Ba bài, bổ sung và đọc lại,
thêm vào tập thơ “Sau hai đợt sóng thần…”:

BÚT NHÓM ĐẤT VÀNG
Trần Xuân An

Đất Vàng hừng đông sách Che *
thuở giảng đường, quán cà phê, súng rền
đồng bào giữa đạn hai bên
yên thì thua nọ, thương đền bù kia

năm mươi năm lòng không lìa
sọ Bông Bảy Đoá, đâu chia đồng bào!

mười lăm tuổi, thấu máu đào
Sao Vàng chủ nghĩa, đài nào ngâm thơ *
tuổi sáu tư, ngẫm ngẩn ngơ
Trống Đồng hoà giải hai bờ Hiền Lương.

T.X.A.
(đề từ chùm thơ, 17-03-2020)

………..

(*) Che Guevara (1928-1967).
“Ngôi sao, chân lí của đời / Việt Nam, vàng của lòng người hôm nay” (Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm”, 1973)

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/69878655-2c07-49be-b3c4-4d80d53e3c84.jpeg
.

Trước 1975, nhân dân thường nói: “Chiến tranh, đồng bào ở giữa, trúng đạn hai bên mấy chục năm rồi. Muốn bình yên, phải chịu thua một bên, thương đền bù một bên, chơ biết làm răng chừ!”. Hiện thực đúng như rứa: Đỏ thắng, Vàng bại; và tâm lí đồng bào: thua Đỏ, thương Vàng.
Còn tôi, tôi đi theo Đỏ, thương yêu Vàng, có nghĩa là hoà giải dân tộc và đòi quyền sống cho Vàng dưới chính thể Đỏ hiện hành

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/d0200f12-e798-43b9-a7f8-f94e65baed5b.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

TÔI KHÔNG CAN DỰ GÌ, XIN THƯA RÕ

Posted by Trần Xuân An trên 03.03.2020

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2015/08/txa_so-do-hoa-noi-dung-hoa-giai-dan-toc_23-8hb15.jpg

TÔI KHÔNG CAN DỰ GÌ, XIN THƯA RÕ
Trần Xuân An

tôi can dự gì Chiến tranh Đỏ – Vàng đâu
sinh ra,
        Bắc – Nam xương máu
        đã ngập đầu
ghét hai Khối ngoại xâm,
        ngẫm Đỏ Vàng Lam bảy đoá
hoà giải đồng bào
        Chiến tranh Lạnh,
        vơi đau

trên đất vàng,
        màu da dân tộc Trống Đồng
sắc máu cờ Nga, bạch tinh cờ Mỹ,
        tan nát núi sông
Chiến tranh Lạnh,
        trẻ con cũng đau xé lòng, thấu rõ
“Tổ quốc ơi”, “Hát cho dân nghe”,
        đêm dài chạy tới hừng đông,
        mơ gãy hai phía cùm gông

liêm sỉ thơ tôi
        là phê phán ngũ cường
trân trọng Ba Đoá Đỏ:
        thắng ba nước đối phương
hai đoá Vàng tuy bại,
        đã chống hai ngoại xâm khác Khối
Cách mạng Ba Số Một,
        hai đoá Lam sáng nến toả hương *

Chiến tranh Đồng chí Đỏ,
        thơ tôi rõ tuyến chiến trường
chống ngoại xâm, không đồng bào,
        tâm không bị thương
lô-gic lịch sử
        đến lúc hạ màn Chiến tranh Lạnh
Liên Xô, Đông Âu tự soi gương,
        tự sụp đổ, nêu gương

Lénine giúp ta đuổi giặc ngoại xâm
nhưng ngự trên đầu Tổ quốc Việt Nam
thảo nào Đông Âu xô đổ tượng
lá cờ đỏ tươi giải thực
        cũng đế quốc đỏ thâm

như cái kết truyện cổ,
        sau hai đợt sóng thần Châu Âu
về một trăm ba mốt năm,
        giữ liêm sỉ cho thơ bền lâu
yêu đất nước cả hai Miền là chính nghĩa,
        tuổi học trò đến khi hết tuổi
phi nghĩa là ngũ cường, giáo triều,
        cái kết cổ điển khác gì sự thật đâu!

hết Chiến tranh Lạnh,
        tôi ba mươi lăm tuổi đầu
chưa từng cầm súng,
        vẫn lút trong xương máu, bể dâu
sáu năm này viết hoà giải,
        với cái tâm thuần dân tộc
thấy rõ bình sọ Đỏ Vàng Lam bảy đoá,
        trên hai đợt sóng thần âm dương
        từ Châu Âu

vì sao viết về Ba bông Đỏ?
        – bạn hỏi tôi
hãy hỏi đất nước lặng sóng thần!
        Kìa ba đoá đỏ tươi
bạn hỏi tôi:
        Vì sao viết về Hai bông Vàng,
        Hai bông Lam nữa?
hãy hỏi sắc Vàng đồng bào ta
        – cũng chống ngoại xâm thôi –
        và hỏi Lam
        mấy nghìn năm Tổ Tiên Trời Bụt rồi

Chim Lạc vàng đồng trên Trống Đồng vàng
nghìn xưa nghìn sau bay quanh vầng thời gian
sáu năm hoà giải chiến tranh đã xong,
        tôi lại là tôi thực tại
một Chim Lạc công dân
        trong gần trăm triệu Chim Lạc công dân.

T.X.A.
08:34-09:45, 03-03-2020
………………….

(*) ~ Ngũ cường: Pháp, Nhật, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc.
~ Ba đoá Đỏ: chống Nhật, Pháp, Mỹ.
~ Hai đoá Vàng: chống Liên Xô, Trung Quốc.
~ Hai đoá Lam: Phật giáo và Tín ngưỡng Tổ tiên (biểu tượng Đình làng) chống Thiên Chúa giáo Rô-ma: Ngô Đình Diệm và Vatican. 1-11-1963, được gọi là “Cách mạng 1-11” hay “Cách mạng Ba Số Một”, và thành Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hoà của Việt Nam cộng hoà (chế độ cũ tại Miền Nam).
~ Chiến tranh Đồng chí Đỏ: 1975-1989, Việt Nam sau thống nhất chống Kh’Mer Đỏ & Trung Quốc xâm lược.
~ Liên Xô, Đông Âu tự soi gương, tự sụp đổ, nêu gương: Sau khi đóng góp vào quá trình giải thực, đã tự phê tính chất đế quốc đỏ, chư hầu đỏ, trở về chính thể cộng hoà, dân chủ và độc lập. Đó là một sự nêu gương sáng.
~ Hai đợt sóng thần từ Châu Âu: Pháp với Thiên Chúa giáo Rô-ma và Nga với Cộng sản.
~ Một trăm ba mươi mốt năm: 1858-1975-1989.
~ Giáo triều: Chế độ Thiên Chúa giáo Ngô Đình Diệm, Vatican.
~ Chiến tranh Lạnh hay Chiến tranh Ý hệ (The Cold War, The War of Ideology) giữa hai Khối, bắt đầu từ 1945 và kết thúc vào năm 1991 với sự tan rã, sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu, các nước cộng sản còn lại đều chuyển sang kinh tế thị trường, “cởi trói” về tư tưởng. Từ đó, sau ít năm xáo trộn, nước Nga và các nước Đông Âu khác lại hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, tự do, độc lập. Trong Chiến tranh Lạnh, Việt Nam là điểm nóng của cuộc chiến toàn cầu ấy – còn có tên gọi là Chiến tranh Ý thức hệ.

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/caea0a5e-6ab4-4e8e-8a2a-62818f7a14cc.jpeg

Ghi chú thêm: Trong các tộc Việt trong Bách Việt cổ xưa, từ mấy nghìn năm, chỉ còn dân tộc Âu Việt – Lạc Việt trên địa bàn Việt Nam hiện nay là còn bản sắc Việt, trong khi các tộc Việt khác trên địa bàn Trung Quốc đã bị Hán hoá thành người Hoa. Do đó, Việt Nam là dân tộc tiêu biểu duy nhất của Bách Việt cổ xưa. Không nên có sự nhập nhằng giữa người Hoa với người Việt.

Hình ảnh: Trống đồng Đông Sơn, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam – Wikipedia.

http://www.tranxuanan-writer.net/

TÔI KHÔNG CAN DỰ GÌ, XIN THƯA RÕ
Trần Xuân An

tôi can dự gì Chiến tranh Đỏ – Vàng đâu
sinh ra, Bắc – Nam xương máu đã ngập đầu
ghét hai Khối ngoại xâm, ngẫm Đỏ Vàng Lam bảy đoá
hoà giải đồng bào Chiến tranh Lạnh, vơi đau

trên đất vàng, màu da dân tộc Trống Đồng
sắc máu cờ Nga, bạch tinh cờ Mỹ, tan nát núi sông
Chiến tranh Lạnh, trẻ con cũng đau xé lòng, thấu rõ
“Tổ quốc ơi”, “Hát cho dân nghe”,
        đêm dài chạy tới hừng đông,
        mơ gãy hai phía cùm gông

liêm sỉ thơ tôi là phê phán ngũ cường
trân trọng Ba Đoá Đỏ: thắng ba nước đối phương
hai đoá Vàng tuy bại, đã chống hai ngoại xâm khác Khối
Cách mạng Ba Số Một, hai đoá Lam sáng nến toả hương *

Chiến tranh Đồng chí Đỏ, thơ tôi rõ tuyến chiến trường
chống ngoại xâm, không đồng bào, tâm không bị thương
lô-gic lịch sử đến lúc hạ màn Chiến tranh Lạnh
Liên Xô, Đông Âu tự soi gương, tự sụp đổ, nêu gương

Lénine giúp ta đuổi giặc ngoại xâm
nhưng ngự trên đầu Tổ quốc Việt Nam
thảo nào Đông Âu xô đổ tượng
lá cờ đỏ tươi giải thực cũng đế quốc đỏ thâm

như cái kết truyện cổ, sau hai đợt sóng thần Châu Âu
về một trăm ba mốt năm, giữ liêm sỉ cho thơ bền lâu
yêu đất nước cả hai Miền là chính nghĩa, tuổi học trò đến khi hết tuổi
phi nghĩa là ngũ cường, giáo triều, cái kết cổ điển khác gì sự thật đâu!

hết Chiến tranh Lạnh, tôi ba mươi lăm tuổi đầu
chưa từng cầm súng, vẫn lút trong xương máu, bể dâu
sáu năm này viết hoà giải, với cái tâm thuần dân tộc
thấy rõ bình sọ Đỏ Vàng Lam bảy đoá,
        trên hai đợt sóng thần âm dương từ Châu Âu

vì sao viết về Ba bông Đỏ? – bạn hỏi tôi
hãy hỏi đất nước lặng sóng thần!
        Kìa ba đoá đỏ tươi
bạn hỏi tôi: Vì sao viết về Hai bông Vàng,
        Hai bông Lam nữa?
hãy hỏi sắc Vàng đồng bào ta
        – cũng chống ngoại xâm thôi –
        và hỏi Lam
        mấy nghìn năm Tổ Tiên Trời Bụt rồi

Chim Lạc vàng đồng trên Trống Đồng vàng
nghìn xưa nghìn sau bay quanh vầng thời gian
sáu năm hoà giải chiến tranh đã xong,
        tôi lại là tôi thực tại
một Chim Lạc công dân
        trong gần trăm triệu Chim Lạc công dân.

T.X.A.
08:34-09:45, 03-03-2020
………….

(*) ~ Ngũ cường: Pháp, Nhật, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc.
~ Ba đoá Đỏ: chống Nhật, Pháp, Mỹ.
~ Hai đoá Vàng: chống Liên Xô, Trung Quốc.
~ Hai đoá Lam: Phật giáo và Tín ngưỡng Tổ tiên (biểu tượng Đình làng) chống Thiên Chúa giáo Rô-ma: Ngô Đình Diệm và Vatican. 1-11-1963, được gọi là “Cách mạng 1-11” hay “Cách mạng Ba Số Một”, và thành Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hoà của Việt Nam cộng hoà (chế độ cũ tại Miền Nam).
Chiến tranh Đồng chí Đỏ: 1975-1989, Việt Nam sau thống nhất chống Kh’Mer Đỏ & Trung Quốc xâm lược.
~ Liên Xô, Đông Âu tự soi gương, tự sụp đổ, nêu gương: Sau khi đóng góp vào quá trình giải thực, đã tự phê tính chất đế quốc đỏ, chư hầu đỏ, trở về chính thể cộng hoà, dân chủ và độc lập. Đó là một sự nêu gương sáng.
~ Hai đợt sóng thần từ Châu Âu: Pháp với Thiên Chúa giáo Rô-ma và Nga với Cộng sản.
~ Một trăm ba mươi mốt năm: 1858-1975-1989.
~ Giáo triều: Chế độ Thiên Chúa giáo Ngô Đình Diệm, Vatican.
~ Chiến tranh Lạnh hay Chiến tranh Ý hệ (The Cold War, The War of Ideology) giữa hai Khối, bắt đầu từ 1945 và kết thúc vào năm 1991 với sự tan rã, sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu, các nước cộng sản còn lại đều chuyển sang kinh tế thị trường, “cởi trói” về tư tưởng. Từ đó, sau ít năm xáo trộn, nước Nga và các nước Đông Âu khác lại hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, tự do, độc lập. Trong Chiến tranh Lạnh, Việt Nam là điểm nóng của cuộc chiến toàn cầu ấy – còn có tên gọi là Chiến tranh Ý thức hệ.

.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2536804306593505/

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/bff245a5-782b-49ac-a654-13e2e0d13070.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

Một bài hát trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”

Posted by Trần Xuân An trên 01.03.2020

hidden hit counter

.
        

Kỉ niệm: Bút nhóm “Đất Vàng”, 1971-1972…
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín (các quận phía nam tỉnh Quảng Nam)

(…)
Đất và Màu Da ơi! con đã nghe!
Tổ Quốc ơi! con đã nghe!
đâu chỉ là cơn gió thoảng thời học trò
         thoáng chốc
mãi đậm thêm trong ta Tổ Quốc
mảnh đất quý yêu, màu da vàng sáng rực
(…)

.
Dưới đây là bài hát của nhạc sĩ La Hữu Vang, thường được hát trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” trước 1975:
.

.

Hoà giải dân tộc,
hàn gắn vết thương chiến tranh:
ĐẤT VÀNG MÀU DA
Trần Xuân An

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau
bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó
thời gian lắng lòng, mắt nhìn càng rõ
chiếc cầu ý hệ, đôi bờ lấm lầm

sự thật trên cờ, sự thật trong tâm
vàng chân lí vàng? đỏ chân lí đỏ?
chỉ Đất nước đằm sắc da tiên tổ
thắm bản đồ màu gương mặt chúng ta

chưa từng cầm súng, nhưng bút thơ ca
bị kẹt giữa mấy ngoại xâm một thuở
thấy cầu Hiền Lương như bàn phím gõ
thương đất màu da (đâu phải màu cờ!)

màu lịch sử sáng trống đồng ban sơ
dẫu bao màu cờ, bao triều đại đổ
cầu ý hệ trong nghìn di tích cổ
gõ khúc sông Gianh, gõ khúc Bản Tân (*)…

cầu ý hệ đau xót gấp vạn lần
trăm Nguyễn Du, ngàn Thanh Quan hoài nhớ
chẳng triệu Quang Trung nồi da củi đỗ
bạn cùng tôi thương đất một màu da.

T.X.A.
08:14 – 10:50, 08-5 HB15 (2015)

(*) Bản Tân, tức là cầu Bến Ván, nay thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vốn là ranh giới lãnh thổ của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc.
.
https://txawriter.wordpress.com/2015/05/08/hoa-giai-dan-toc-dat-vang-mau-da-tho-t-x-a/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/ba6bc40d-c0b5-41ab-93dd-303b78f937e2.jpeg
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2536804306593505/
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »