Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Ba, 2010

TƯỞNG NIỆM MẸ (tuyển thơ tự chọn)

Posted by Trần Xuân An trên 19.03.2010

hidden hit counter 

Trần Xuân An

TƯỞNG NIỆM MẸ
tập thơ tự tuyển theo đề tài

(tự chọn lại từ những tập thơ của tác giả đã xuất bản,
đã công bố trên mạng vi tính toàn cầu
cùng một ít bài mới viết và cũng đã đăng tải)

Ngày làm bản thảo tự tuyển:
18-03 HB10 (2010)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme

Phần 1:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme/tuyenthoveme-p1

Phần 2:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme/tuyenthoveme-p2

Phần 3: phụ lục:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme/phuluc-dieuvan

Cập nhật: 20-03 HB10 (2010):
Sửa chính tả (viết hoa & in nghiêng: “Gương Soi”) ở bài “Tự trấn an trong đêm về phép”;
Bổ sung thơ cuối tập: Hai bài tạ ơn ca dao và thơ.

TXA.

 

 

Bìa tập thơ do họa sĩ Trần Huy Cường thực hiện
(06 & 07-4 HB10)

TXA.

20-4 HB10 (2010) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Link: Ảnh lớn hơn

 

TƯỞNG NIỆM MẸ – tập thơ Trần Xuân An tự tuyển
theo đề tài về Mẹ,

Chi nhánh Nxb. Thanh Niên ấn hành,

đã xuất xưởng: 20-4 Hb10 (2010) 

TXA.

.

 
 
 
  

 

Có thể tìm mua tập thơ tự tuyển “Tưởng niệm Mẹ” tại

HIỆU SÁCH CỦA TẠP CHÍ XƯA & NAY

181 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.

HIỆU SÁCH CHI NHÁNH NXB. THANH NIÊN

270 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM.

01-6 HB10 & 30-6 HB10

.

TXA.

Posted in 1 | Thẻ: , | Leave a Comment »