Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười Hai, 2009

TỔ CHỨC LẠI 4 ĐẦU SÁCH 22, 23, 24 & 25

Posted by Trần Xuân An trên 03.12.2009

hidden hit counter

TỔ CHỨC LẠI 4 ĐẦU SÁCH ĐƯỢC VIẾT

TỪ NGÀY THAM GIA MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU

(tháng 3 HB5 [2005] – tháng 11 HB9 [2009], gồm cả một ít bài trước đó)

4 mục lục của 4 đầu sách:

1. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

2. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

3. Thời sự văn hóa và suy nghĩ

4. Đọc văn chương và cảm nghĩ


PDF: 4 mục lục của 4 đầu sách 22, 23, 24 & 25

(Nội dung của từng bài viết không có gì thay đổi)

WebTgTXA. đã đưa lên điểm mạng WebTgTXA. ( www.tranxuanan-poet.net & www.tranxuanan-writer.net …).

Trân trọng,

29 & 30-11 HB9
Trần Xuân An

Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn và rõ nét

Ảnh rất lớn và khá rõ nét

 
 
 

CẬP NHẬT
(06-12 HB9 [2009])

 
PDF22
    

23
   

24
   

25

 

(Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình)

.

22

.

 (đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 22)

Luận về thời chúng ta,
một số vấn đề
trong chiến tranh

và hậu chiến

Trần Xuân An

MỤC LỤC

I. Một số vấn đề:

1. Những vấn nạn văn – sử – triết… và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời – hậu chiến sau Ngày Thống nhất Đất nước
2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)
3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels
4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn
5. Huế – Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?
6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã trong bước đường tương lai của Việt Nam
7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ
8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)
2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)
3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập – thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)
4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta
5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)
6. Wikipedia: Thái độ trung lập
7. Một ý nhỏ về Wikipedia
8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.
9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan – trung lập
10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến…
11. Quyền biểu tình

III. Một chút tự bạch: Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)

IV. Tư liệu:

Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) – Xem thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 …

Tiểu mục phụ: Đường dẫn (link) bài đã đăng trên mạng vi tính toàn cầu

Luận về thời chúng ta,
một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

Trần Xuân An

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

I. Một số vấn đề:

►1. Những vấn nạn văn – sử – triết… và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời – hậu chiến sau Ngày Thống nhất Đất nước
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_tnsu_dantoc1.htm
http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1

►2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b2.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_nvtuongVIII.htm
http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

►3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b3.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIb.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

►4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b4.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

►5. Huế – Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b29.htm
http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/0609-txa-mauthan.htm
http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-tct.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

►6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã trong bước đường tương lai của Việt Nam
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b9.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_thirdforces.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

►7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22.htm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml
http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/03/gp-vo-thi-cuc-i-iu.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

►8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b17.htm
http://www.giaodiem.us/us-2007/307/307-txa-nnlan.htm
http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/ngh-v-bi-kch-nh-bt-ng-chnh-kin-nguyn.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

►1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22-p.htm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22/bai-phu22

►2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b25.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

►3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập – thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b23.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

►4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b24.htm
http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

►5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b8.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_nmq-txa.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

►6. Wikipedia: Thái độ trung lập
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

►7. Một ý nhỏ về Wikipedia
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p1.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu28

►8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p2.htm
http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc-bn-lu-b.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu2-28

►9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan – trung lập
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p3.htm
http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu3-28

►10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến; Chưa có tự do báo chí…
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b31-cacykien.htm
http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa2.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

►11. Quyền biểu tình
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/bieu-tinh.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

III. Một chút tự bạch:

► Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b11.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

IV. Tư liệu:

► Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) – Ghi chú thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 …
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/hoaky-qgiavietnam_geneve-1954.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu2-pluc
Toàn văn Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam, 02-03-1973, tại Paris (15-8 HB7) (Tc. Đối Diện & WebTgTXA.)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dinh-uoc-quoc-te_hn-paris-1973.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu3-pluc

Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885):
Cưỡng ước 1862:
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep2_II.htm
Cưỡng ước 1874:
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep5_II.htm
Cưỡng ước 1883:
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep8_III.htm
Cưỡng ước 1884:
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep3_IV.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3
.

23

.

 (đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 23)

Bàn thêm

về mấy vấn nạn sử học

Trần Xuân An

MỤC LỤC

I. Khảo luận

1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm
2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát
3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh – Nghệ – Tĩnh – Bình vào năm 1874
4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết
5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi — trả lời một thắc mắc
6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”
7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương
8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo
9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung
10. Chủ nghĩa Pháp – Việt đề huề của Phan Bội Châu

II. Đọc và trao đổi

1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân
2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”
3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh
4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang; Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt
6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)
7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn
8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu
9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim
10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? — Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng
11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả – tác quyền về sau
12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt
13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)
14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức
15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở
16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn
17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn
18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)

III. Tham gia viết hai mục từ Wikipedia

1. Wikipedia – Nguyễn Văn Tường
2. Wikipedia – Kiến Phúc

Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

Trần Xuân An

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

I. Khảo luận

►1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa–me-au-co-bkich-mnhiem.htm
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_meauco-bikich-maunhiem.pdf
Một trang chữ Hán:
http://picasaweb.google.com/tranxuanan.writer/HinhanhtulieuKiniem6#5190905658010499906
http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/408/20-4-08-txa-meauco.pdf
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=7905&LOAIID=17&TGID=1343
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3

►2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa–ve-lucdtk-lichskn-lemanhthat_3h.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-lucdtk-lichskn-lemanhthat.htm
http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_lucdotapkinh.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

►3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh – Nghệ – Tĩnh – Bình vào năm 1874
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luong–giao_1874.htm
(Ý kiến phản hồi về sử học (12-5 HB7) Bài viết này đã được trích đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 284, tháng 5-2007, tr.42
http://giaodiem.us/us-2007/507/507-txa-vanbia-nvt.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

►4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tsuboi_tonthathuyet.htm
http://giaodiem.us/us-2007/507/507-txa-vanbia-nvt.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

►5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi — trả lời một thắc mắc
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b16.htm
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_92d3v84d
http://www.giaodiem.us/us-2006/12-06bis/z-txa-ttthuyet-hnghi.pdf
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

►6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”
http://chimviet.free.fr/32/chieucanvuong/txa_chieucanvuong1.htm
http://vst.vista.gov.vn/home/item_view?objectPath=home/database/Folder.2004-04-19.4917/MagazineName.2008-04-07.3441/2008/2008_00312/MArticle.2008-10-07.3119
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4

►7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/chieucanvuong-7al-1885-leninh.htm
https://txawriter.wordpress.com/category/ban-them-ve-cao-du-chieu-can-vuong/
http://chimviet.free.fr/32/chieucanvuong/txa_chieucanvuong2.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

►8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo (kí tên Phan Huyên Đình, khi đăng ở Tạp chí Xưa & Nay)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b13.htm
http://giaodiem.us/us-2007/407/407-txa-pbchau.htm
http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/04/tran-xuan-phan-boi-chau-trong-quan-he.html
http://www.vusta.vn/news_detail.asp?id=22343
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

►9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b14.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_ykien-1-txa.htm
http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-2.htm
http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/v-tm-nh-phan-bi-chu-v-cng-chp-chung.html
http://vst.vista.gov.vn/home/database/Folder.2004-04-19.4917/MagazineName.2008-04-07.3441/2007/2007_00282/MArticle.2008-04-08.0556/view
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

►10. Chủ nghĩa Pháp – Việt đề huề của Phan Bội Châu
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b12.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_txa-Pbchau.htm
http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-1.htm
http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-giao-im-b-c-giao-im-b-mi.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

II. Đọc và trao đổi

►1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b15.htm
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com/
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

►2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b10.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_txa_ndx.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

►3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b30.htm
http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com/2006/11/trn-xun-k-nim-v-vi-nt-phn-bin.html
http://giaodiem.us/us-2006/12-06/1206-thesis-nvt-3.pdf
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

►4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thukiennghi_vanbia.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

►5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang – Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc (24-5 HB7) – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/trdoi_pgsdobang_bianvt.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/8-cauhoi.htm
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/4-vankien-dainamthucluc.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7/phu-dinh-bai7

►6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b19.htm
http://www.giaodiem.us/us-2007/207/207-txa-tuongthuyet.htm
http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

►7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/hoangxuanhan-1883-1885-1886.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6/phanbien-b6

►8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaongvuongdinhchu_.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaovuongdinhchu.htm
http://chimviet.free.fr/lichsu/tranxuanan/chieucanvuong/txa_chieucanvuong5.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

►9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai32

►10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? — Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_co-nen-ton-vinh-su-dau-hang.htm
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=828&nhom=6
http://trannhuong.com/news_detail/1487/CÓ-NÊN-TÔN-VINH-NHỮNG-NHÂN-VẬT-LỊCH-SỬ-ĐẦU-HÀNG-THỎA-HIỆP

►11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả – tác quyền về sau
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khong-nen-tao-su-co-de-li-gian.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8/phuluc-b8

►12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_hoidap-txa.htm
http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan051.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

►13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_phephanbaibaonguyenhoan.pdf
http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=13&scat=&id=897
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6485
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=733&nhom=6
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

►14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức — 15-02 HB9:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi

►15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf
http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055
http://nhavan.vn/article/BantronVN/887/
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6585
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=747&nhom=6
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

►16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6953
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

►17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_de-khoi-bi-nguyenhoan-lua-doi.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-sunguybien-nguyenhoan.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

►18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong_15-6hb9.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_best_giaithich-cho-letiencong.pdf (19-6 HB9)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai2
Đã đăng trên Tạp chí HUẾ XƯA & NAY số 94 (tháng 7 & tháng 8 2009):
http://lh4.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/So-vfTWH4bI/AAAAAAAAR7o/N_2kZ0va8Q8/s144/txa-hue-xnay-so94-1.jpg
http://lh3.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/So-vhJxv2nI/AAAAAAAAR7s/oOerM03Lim0/s800/txa-hue-xnay-so94-2.jpg & các links kế tiếp

III. Tham gia viết hai mục từ Wikipedia

►1. Wikipedia – Nguyễn Văn Tường
http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b26.htm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

►2. Wikipedia – Kiến Phúc
http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc.html
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b27.htm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27
.

24

.

 (đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 24)

Thời sự văn hoá

và suy nghĩ

Trần Xuân An

MỤC LỤC

I. Luận và khảo luận:

1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế – chính trị – xã hội
2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)
3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”
4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học
5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc
6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế – nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)
7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật
8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)
9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội
10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá
11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”
12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”
13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí
14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

1. Về từ “Quốc phục”
2. Về từ “Quốc tuý”
3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương
4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)
5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)
6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở; Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?
7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu
8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu
9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực
10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử
11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất
12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ – công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm
13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?
14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn
15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)
2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)
4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)
5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí)
6. Các bài thơ, truyện (dự trại viết văn tại Đà Lạt)
7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga
8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?

IV. Tưởng niệm:

Khấp điếu văn “Kính tiễn biệt Mẹ”

Thời sự văn hoá và suy nghĩ

Trần Xuân An

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

I. Luận và khảo luận:

►1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế – chính trị – xã hội
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b6.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_phapbatnhi.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6

►2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b20.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm
http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/2006/01/ha-bnh-6-cho-mng-c-vng.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

►3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b21.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm
http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

►4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranxuanan_vesak-rongmo-khoahoc.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-vesak-rongmo-khoahoc.htm
http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_vesakrongmo.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20

►5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietnam.pdf
Hình ảnh: Bài 47 – Phẩm Hoa – Kinh Pháp cú (Palì – Anh – Việt) (25-12 HB7):
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kinh-phap-cu_bai-47.jpg
http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_phatgiaonguyenthuy.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietn.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21

►6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế – nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)
http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_KhodePG_Tudieude.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-khode-tudieude.htm
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kho-de_ghi-chu-them.htm
— Tư liệu tham khảo trực tuyến: Lỗ Tấn, “Nhật ký người điên”, Website Việt Nam thư quán:
http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=328
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lo-tan_nhatkinguoidien_web-vnthuquan.htm

►7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranxuanan_sieu-hinh_phat-giao_19-01.pdf
http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_sieuhinhPG.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-sieuhinh-phatgiao.htm
— Trân trọng mời đọc lại một bài thơ cũ có cùng đề tài về khổ đế (dukkha), nhưng ở bình diện siêu hình: “Quy luật trời đất điên khùng! Với thiên nhiên, loài người vốn bình tâm”:
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/quy-luat-troi-dat_tho-txa.htm
Link mới! (Google Sites):
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25
& http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25/xem-them-b25

►8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-vanhoahoc-sonnam_05-10h.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b1-best.pdf
http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=32&id=605
http://www.tonvinhvanhoadoc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=15&limitstart=100
http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3904
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=775&nhom=6
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6768
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14

►9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b2-best.pdf
http://tonvinhvanhoadoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=113:nhung-gia-tri-nha-van-son-nam-bai-2&catid=14:dsvh&Itemid=15
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=777&nhom=6
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6781
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

►10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b3-best.pdf
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=780&nhom=6 http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6791
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

►11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”
http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai1
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

►12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”
http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai2
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18

►13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí
http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai3
( http://chimviet.free.fr/33/txan052.htm )
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19

►14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh
http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn.php
( http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn_3.php )
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

►1. Về từ “Quốc phục”
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18-p.htm
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18/bai-phu18

►2. Về từ “Quốc tuý”
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2

►3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18.htm
http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/04/nim-vui-ln-mun-quc-l-gi-t-hng-vng.html
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18

►4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b7.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nvh.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

►5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/vovankiet-ctt_xuanhong-kg-bbc.htm
Bài đã đăng trên Tap chí điện tử BBCVietnamese.com (16-5 HB7):
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/05/070516_tranxuananhistory.shtml
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4

►6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở – Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?
https://txawriter.wordpress.com/2007/08/29/tra-loi-nguoi-doc-1-nha/
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc_txawriterwordpress.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15

►7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/phuchu_thumoi.htm
http://www.giaodiem.us/us-2007/607/607-txa-nghiencuu-danchu.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9

►8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khokhan-cantro.htm
http://www.giaodiem.us/us-2007/607/607-txa-nghiencuu-danchu.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10

►9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực:
https://txawriter.wordpress.com/2007/12/31/52/#comments
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khu-nha-sang-tac-nghien-cuu_txawrite.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24
https://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-3_tiep_txawriterwo.htm
(Bổ sung : Đối thoại tiếp: 14-10 HB7; bổ sung chú thích ở phần đối thoại: 17, 18 & 20-10 HB7)
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17

►10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/du_ksdsgkhoa.htm (29-7 HB7):
http://ngohuudoan.wordpress.com/2007/07/29/y-nghi-v%e1%bb%81-d%e1%bb%b1-ki%e1%ba%bfn-s%e1%bb%ada-d%e1%bb%95i-sach-giao-khoa-van-h%e1%bb%8dc-s%e1%bb%ad-h%e1%bb%8dc/
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13

►11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/chu_vnghia.htm
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=6653&LOAIID=29&LOAIREF=5&TGID=1343
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14

►12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ – công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai15
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8738
http://trannhuong.com/news_detail/2861/KẾT-NAP-HỘI-VIÊN-MỚI-LỘ-TRÌNH-DÂN-CHỦ-CÔNG-KHAI-NÊN-CHĂNG-CẦN-HOÀN-THIỆN-THÊM
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=923&nhom=1

►13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai16 Mới nhất!
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=925&nhom=6
http://trannhuong.com/news_detail/2892/TẠI-SAO-NHIỀU-TÁC-GIẢ-MUỐN-VÀO-HỘI-NHÀ-VĂN-?

►14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai17 Mới nhất!
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8810
http://trannhuong.com/news_detail/2915/GÓP-THÊM-LỜI-BÀN-LUẬN:-CHUẨN-VÀ-QUYỀN-VÀO-HỘI-NHÀ-VĂN

►15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai18 Mới nhất!
http://trannhuong.com/news_detail/2999/THÊM-HAI-Ý-KIẾN-NHỎ-SAU-KHI-ĐỌC-BÀI-BÁO-CỦA-ÔNG-PHẠM-THÀNH-CHUNG
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8942

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

►1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b5.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thien.htm
http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5

►2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ductrong–quanbenduong_tho-txa.htm
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-10-bis
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ghi-chu-them_01-3hb8.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kho-de_ghi-chu-them.htm (01-03 HB8)
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26

►4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/MHBS-11-txa_bangoc-chuyen-unicode.pdf
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao-b22-1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao2-b22

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/lotan-phankhoi-dich-nhatkinguoidien

►5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí)
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc_txa.htm
— Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) — kì 2 (07-11 HB7):
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc-2_txa.htm
— Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) — kì 3 (08-11 HB7):
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc-3_txa.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19b
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19c

►6. Các bài thơ, truyện (dự trại viết văn tại Đà Lạt)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_tho-txa.htm
http://chimviet.free.fr/thoviet/tranxuanan/txat053.htm#bienmatdoikhi & các links khác
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_truyen-txa.htm
http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan050.htm
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12

►7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33

►8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai14
http://trannhuong.com/news_detail/2793/TẬP-TRUYỆN-MỚI-CỦA-VÕ-NGUYÊN-NHƯ-NGỌN-GIÓ-LÀNH?
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8661

IV. Tưởng niệm:

► Khấp điếu văn “Kính tiễn biệt Mẹ”
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/khapdieuvan-tutuyet
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18
.

25

.

 (đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 25)

Đọc văn chương

& cảm nghĩ

Trần Xuân An

MỤC LỤC

I. Phê bình

1. “Ngày xưa” và Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938)
2. Đọc lại bài thơ “Các vị La hán chùa Tây Phương” của Huy Cận (1919 – 2005)
3. Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao (“Một thời dang dở”)
4. “Những ngọn lửa xanh”, niềm hi vọng từ nỗi đau thế sự (tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Phê)
5. Cái nhìn về người nông dân từ chiến tranh đến hậu chiến, ở “Bến đò xưa lặng lẽ” (tiểu thuyết của nhà văn Xuân Đức)
6. Ấn tượng đậm nhất về một nửa cõi tình thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ – Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (“Chỉ riêng mình em thấy”) (phần 1 & phần 2)
7. Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa
8. Trần Dzạ Lữ và thơ của một đời lận đận
9. Quê nhà, kỉ niệm và con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng
10. Inrasara làm sáng tên cho năm đoá hoa champa của riêng anh (phần 1 & phần 2)
11. Thơ Thái Thăng Long – con đường và hoài niệm (phần 1 & phần 2)

II. Viết ngắn & điểm sách

1. Đọc “Đi dưới mưa hồng” của Nhật Chiêu
2. Sự “khúc xạ” từ đời thật đến hình tượng văn chương
3. Trước cây hoa mai áp Tết, cảm thông Cao Bá Quát
4. Đọc lại những khoảnh khắc tâm linh trước thềm năm mới
5. Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn (Thi tập Nguyễn Văn Tường [1924-1886])
6. Nghĩ ngợi đôi điều nhân đọc thơ của một nghệ sĩ sáo trúc: Bảo Cường
7. Gặp lại bài thơ “Tháp nắng” trong thư viện (bình lại một bài thơ của Châu Liêm, khác với nhà thơ Huy Trâm)
8. Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh)
9. Đọc truyện ngắn “Ngao du” của Nguyễn Quí Đức
10. Đọc tập thơ “Ánh mắt tươi” của nhà thơ Nguyễn Hoa
11. Phụ lục: Trần Xuân An, tiểu sử và chùm thơ tự chọn (Web. HNV.VN.)
Các đường dẫn (links) bài đã đăng

TXA.
04-11 HB9

Đọc văn chương và cảm nghĩ

Trần Xuân An

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

I. Phê bình:

► 1. “Ngày xưa” và Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938) (12-02 HB8):
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_nguyennhuocphap-ngayxua.pdf
http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2104 (19.02.2008 21:14)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai29
(Google Sites: http://sites.google.com/site/tranxuananwriter)

► 2. Đọc lại bài thơ “Các vị La hán chùa Tây Phương” của Huy Cận (1919 – 2005) (23 & 27-02 HB8)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_huycan-lahanchuatayphuong_27-02h.pdf
Website UNVESAK ”08 (29-02 HB8)

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2223 (10-03 HB8)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai31

► 3. Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao (“Một thời dang dở”) (14 – 18-03 HB9)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_doc-motthoidangdo-tranthanhgiao.pdf
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6839 (20-3 HB9)

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=787&nhom=6 (20-3 HB9)

http://trannhuong.com/news_detail/1161/TIỂU-THUYẾT-TÂM-ĐẮC-NHẤT-CỦA-NHÀ-VĂN-TRẦN-THANH-GIAO (22-3 HB9)

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=28&SCat=&Id=1169 (23-3 HB9)
http://tranthanhgiao.com/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=22
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai23

► 4. “Những ngọn lửa xanh”, niềm hi vọng từ nỗi đau thế sự (tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) (20 – 25-03 HB9)
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=793&nhom=6
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6882
http://trannhuong.com/news_detail/1186/“NHỮNG-NGỌN-LỬA-XANH”-NIỀM-HI-VỌNG-TỪ-NỖI-ĐAU-THẾ-SỰ
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_nhungngonluaxanh-nguyenkhacphe.pdf
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_best-2-datraodoi-nhungngonluaxan.pdf (20-3 – 25-3 HB9 (2009)

Bản 2 (20 – 25-03 HB9):
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai24

► 5. Cái nhìn về người nông dân từ chiến tranh đến hậu chiến, ở “Bến đò xưa lặng lẽ” (tiểu thuyết của nhà văn Xuân Đức) (27 – 31-03 HB9)
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6933
http://trannhuong.com/news_detail/1221/CÁI-NHÌN-VỀ-NGƯỜI-NÔNG-DÂN-TỪ-CHIẾN-TRANH-ĐẾN-HẬU-CHIẾNỞ-“BẾN-ĐÒ-XƯA-LẶNG-LẼ”
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=801&nhom=6 (05-4 HB9)
http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=&SCat=35&Id=1208
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_bendoxualangle-xuanduc.pdf
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai25

► 6a. Ấn tượng đậm nhất về một nửa cõi tình thơ (thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ), phần 1

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_doctho-lamthimyda_21-6hb9.pdf (25-6 HB9)
http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=&SCat=35&Id=1468
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai3

► 6b. Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ), phần 2 (23-6 HB9)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_bai-2_doctho-lamthimyda_23-6hb9.pdf
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=7684
http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?cat=&scat=35&id=1494
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai4

► 7. Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa (27 & 28-8 HB9):
http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5576
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai5

► 8. Trần Dzạ Lữ & thơ của một đời lận đận (30-8 HB9):
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=899&nhom=6
http://trannhuong.com/news_detail/2442/TRẦN-DZẠ-LỮ-VÀ-THƠ-CỦA-MỘT-ĐỜI-LẬN-ĐẬN
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai6

► 9. Quê nhà, kỉ niệm & con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng (02-9 HB9):
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8323
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai7

► 10a. Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh (phần 1) (08-9 HB9)
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8402
http://inrasara.com/?p=1755
http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=33&scat=&id=1802 (trọn bài, cả 2 phần)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai8

► 10b. Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh (phần 2) (09-9 HB9)
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8403
http://inrasara.com/?p=1757
http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=33&scat=&id=1802 (trọn bài, cả 2 phần)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai9

► 11a. Thơ Thái Thăng Long – con đường và hoài niệm (phần 1) (05-10 HB9):
http://trannhuong.com/news_detail/2772/THƠ-THÁI-THĂNG-LONG-–-CON-ĐƯỜNG-VÀ-HOÀI-NIỆM
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai12
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8613
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=917&nhom=6

► 11b. Thơ Thái Thăng Long – con đường và hoài niệm (phần 2) (08-10 HB9):
http://trannhuong.com/news_detail/2772/THƠ-THÁI-THĂNG-LONG-–-CON-ĐƯỜNG-VÀ-HOÀI-NIỆM
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8626
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=918&nhom=6
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai13

II. Viết ngắn, điểm sách:

► 1. Đọc ‘Đi dưới mưa hồng’ của Nhật Chiêu (25-6 HB7):

http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=6534&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=1343 (27.6.2007)
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai11
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/ddmh-nhatchieu_txa-doc.htm

► 2. Sự “khúc xạ” từ đời thật đến hình tượng văn chương (trả lời người đọc) (09-9 HB7):
https://txawriter.wordpress.com/2007/09/09/doi-that-va-hinh-tuong-van-chuong/
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-4_txawriterwordpre.htm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai16

► 3. Trước cây hoa mai áp Tết, cảm thông Cao Bá Quát (tuỳ bút ngắn) (7 : 23′ & 13 : 57′, 04-02 HB8):
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cam-thong-cao-ba-quat_txa.htm
http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/208/2_08txa_b2.htm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai27

► 4. Đọc lại những khoảnh khắc tâm linh trước thềm năm mới (08-02 HB8):
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tam-linh_tet-mau-ti_txa.htm
http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/208/2_08txa_b1.htm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai28

► 5. Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn (6. 30 & 31-04 HB8):
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khao-chung-noidung-vanban-thitapnvt.htm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8

► 6. Nghĩ ngợi đôi điều nhân đọc thơ của một nghệ sĩ sáo trúc: Bảo Cường (15-02 HB8):
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_doc-tho-bao-cuong.pdf
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=7423&LOAIID=28&TGID=1343
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai30

► 7. Gặp lại bài thơ “Tháp nắng” trong thư viện (mạn phép bình lại, khác với nhà thơ Huy Trâm):
http://chimviet.free.fr/36/TXA_thapnang.htm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai10

► 8. Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh) (26-9 HB9):
http://trannhuong.com/news_detail/2680/KHƠI-TRONG-DĂM-NGỌN-NGUỒN-VĂN-HỌC-QUÁ-KHỨ
http://chimviet.free.fr/36/TXA_vanhoctranhoaianh5475.htm
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai11

► 9. Đọc truyện ngắn “Ngao du” của Nguyễn Quí Đức (9:52’, 22-04 HB7):
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nqduc.htm
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r (03-01 HB7)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai33

► 10. Đọc tập thơ “Ánh mắt tươi” của nhà thơ Nguyễn Hoa

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nhoa.htm (28-4 HB7)

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyenhoa.blogspot.com/ (27-02 HB6)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai34

► 11. Phụ lục: Trần Xuân An, tiểu sử và chùm thơ tự chọn (Web. HNV.VN.)
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lilich-trichngangHB09.htm
http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=36&scat=&id=1622
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/thong-bao-cap-nhat/trang-18/lilich-trichnganghb09

Ngày 04 – 05-11 HB9 (2009)

29-11 HB9

Trần Xuân An

______________________________ 

3 TẤM ẢNH


 

4 ĐẦU SÁCH ĐƯỢC
VIẾT

TỪ NGÀY THAM GIA
MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU

(tháng 3 HB5 [2005]
– tháng 11 HB9 [2009], gồm cả một ít bài trước đó)


 


1.
Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến


2.
Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học


3.
Thời sự văn hóa và suy nghĩ


4.
Đọc văn chương và cảm nghĩ

 

(Nội dung của từng bài viết
không có gì thay đổi) —


Xem ảnh bản gốc in vi tính & sao  – lưu

 


 


WebTgTXA. đã đưa lên điểm mạng
WebTgTXA.( www.tranxuanan-poet.net & www.tranxuanan-writer.net … ).

 

29 & 30-11 HB9

Bìa
sách do họa sĩ Lê Ký Thương thiết kế 

Nxb.
Thanh Niên tại TP.HCM. và Nhà sách Thành Nghĩa liên kết xuất bản

(chưa rõ ngày
in và phát hành)


 SÁCH


TRƯỚC 2004

CHƯA XUẤT BẢN DẠNG IN GIẤY
 

 


Xem


PDF

& iPaper (
Doc.google.com)

 

13.
Mùa hè bên sông
(Nỗi đau hậu chiến)
, tiểu
thuyết, 1997 – bản 2003        

14.
Thơ những mùa hương
, tập thơ. 

15.
Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên
, tập
thơ

16.
Nước mắt có vị ngọt
, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999

19. Những trang “Đại Nam thực lục” về Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch
Viện Sử học VN.), chọn lọc, 2001

21.
Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta
,
khảo luận, 7.2004 

 

 

Hình ảnh lớn hơn & rõ nét hơn

Posted in TỔ CHỨC LẠI 4 ĐẦU SÁCH 22, 23, 24 & 25 | Leave a Comment »