Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Tập thơ TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG

Posted by Trần Xuân An trên 26.09.2020

hidden hit counter

         
.
Sách PDF:

tập thơ TỔ QUỐC ƠI,

CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG

.
LINK PDF (bấm vào đây)

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/11/1-final_to-quoc-oi_19-11-2020.pdf

.

.
MỤC LỤC
.
Tập thơ TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG
LINK 41 BÀI THƠ VIẾT SAU NGÂM KHÚC
(“Người Mẹ trong chiến tranh”)

Đăng lại trang này từ khung trang 20-08-2020
https://txawriter.wordpress.com/2020/08/20/duong-dan-link-10-bai-tho-viet-sau-ngam-khuc/
.

.

.

————————————————————


Thơ sử mà lệch lạc về chính trị ư?
Phẩm chất chính trị tốt không phải là tô hồng, lăm lăm thái độ địch – ta trong cộng đồng dân tộc thời hậu chiến!
Không có chính trị nào bằng trung thực về sự thật lịch sử và hoà giải hoà hợp dân tộc trên cơ sở sự thật lịch sử ấy!

T.X.A.
18-11-2020

_____________________


TRÚT GÁNH NỢ CẦM BÚT
Trần Xuân An

cất khỏi vai gánh nợ người cầm bút
Đỏ thắng Vàng, mười chín tuổi chưa qua *
Đỏ bắn Đỏ, cũng học trò, dạy học *
thơ máu xương, góp vào sử rõ ra!

hai gánh nợ, thiếu khuyết và nghiêng lệch
viết đền bù, đầy đủ và thẳng ngay
thành gánh sách, hai vai ta nhẹ nhõm
tuổi xế trưa, nắng trăm năm còn dài

nhưng đâu phải tính tẩy trần, gác bút
chỉ xong thêm Chiến tranh Lạnh thuở nào *
vẫn viết về cõi khổ đau, hạnh phúc
thôi đạn bom, nỗi xương trắng, máu đào!

không phải tránh nội chiến Chiến tranh Lạnh
đã “Chín đoá…”“Mùa hè bên sông” *
chung hộp sách mười bốn cuốn treo mạng
chưa sách giấy. Nhẹ vai. Chưa yên lòng.

T.X.A.
trước 10:30, 23-11-2020
…………….

(*) Thời “Chiến tranh Vàng – Đỏ”: 1945-1975; thời “Chiến tranh Đỏ – Đỏ”: 1975-1989/1991. Đó là hai giai đoạn “Chiến tranh Lạnh” (1945-1991) ở nước ta và cả Đông Dương. ~ “Chín đoá đỏ vàng lam” (thơ, truyện, 13 đầu sách) và “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết, 01 đầu sách), cùng chung một đề tài hoà giải dân tộc thời hậu chiến, của tác giả Trần Xuân An. ~ Bài thơ trên đây được viết sau khi đã đóng lại tập thơ “Tổ quốc ơi…”, đã tạo thành tệp sách PDF với 41 bài thơ + 01 bài thơ vốn ở tập thơ trước.

Bài XXV trong tập thơ “Trong tôi Bến Hải & Thạch Hãn” (2018):
THẬT RA, TÔI CHỈ NHƯ VẬY
Trần Xuân An

rơi vào sử, tôi đụng đầu tất cả
cuộc chiến tranh hai phía loài người
đụng năm ngoại cường thuộc về hai Khối
thật ra, tôi hiền như cây cỏ thôi

đắng nỗi đau hậu chiến, tôi bước vào hoà giải
bằng văn thơ sử, tôi chống hai Khối ngoại xâm
vài thế hệ, đỏ hoặc vàng, trước tôi đã chống
thật ra, tôi chỉ chống bằng lương tâm

bao người chọn chỗ đứng, phía này hoặc khác
tôi cam đành dại, đứng giữa cầu Hiền Lương
vết thương đất nước hai phía ngoại xâm, tôi chỉ rõ
thật ra, tôi phất cờ chữ thập đỏ, cứu thương

bao người khôn ngoan, dựa nơi này, nơi khác
hậu chiến rồi, họ vẫn dựa dẫm, mưu cầu
hoà giải bằng văn thơ sử, tôi tứ bề thọ địch
thật ra, tôi dựa vào nỗi đau dân tộc, vẫn còn đau.

T.X.A.
trước 16:20, 27-05-2018 HB18
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2058683164405624
.

.

————————————————————

Bài 1
ĐỌC LUẬN CƯƠNG LÊNIN VỀ THUỘC ĐỊA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2613144278959507/

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/05/ban-minh-ban-nuoc-de-chuoc-nuoc-chuoc-minh/ (link bài thơ “Đọc luận cương Lênin về thuộc địa”)
.

HOÀ GIẢI DÂN TỘC ĐỂ HOÀ HỢP DÂN TỘC
& BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Viet Nam), thường gọi là: HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973

Trích nguyên văn bản tiếng Việt và bản tiếng Anh , ĐIỀU 11:

“… – thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia;
– bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức [lập hội], tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…”.

( “… – achieve national reconciliation and concord, end hatred and enmity, prohibit all acts of reprisal and discrimination against individuals or organizations that have collaborated with one side or the other;
– ensure the democratic liberties of the people: personal freedom, freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom of organization, freedom of political activities, freedom of belief, freedom of movement, freedom of residence, freedom of work, right to property ownership, and right to free enterprise…”).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2729556287318305/

Bài 2
XEM PHIM NGA VỀ PHẢ HỆ LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2633164740290794/

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/30/xem-phim-nga-ve-pha-he-lenin/

Xem phim:
.

Bài 3
NHƯ ÔNG BÕ, BÀ VÚ NGÀY XƯA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2642902689316999/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/12/nhu-ong-bo-ba-vu-ngay-xua/

Bài 4
NHỚ “LỐI THOÁT CUỐI CÙNG”
CỦA CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2651058451834756/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/21/nho-loi-thoat-cuoi-cung-cua-constantin-virgil-gheorghiu/

Bài 5
TÂM THẾ TRÊN VÕ ĐÀI PHÂN THÂN TỰ ĐẤU,
TA ĐỠ ĐÒN THÔI, MÌNH ƠI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2651895728417695/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/22/ta-do-don-thoi-minh-oi/

Bài 6
THƯA BÀN TAY ĐỎ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN,
CHO CHÚNG TÔI SỐNG VỚI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2653550581585543/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/24/thua-ban-tay-do-chuyen-chinh-vo-san-cho-chung-toi-song-voi/
.
Bài 7
UTOPIA, HÒN ĐẢO KHÔNG TƯỞNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654832104790724/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/26/utopia-hon-dao-khong-tuong/

Bài 8
ĐẠI ĐỒNG, UTOPIA, CỘNG SẢN –
BÀI HỌC RÚT RA TỪ LỊCH SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2656847761255825/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/28/dai-dong-utopia-cong-san-bai-hoc-rut-ra-tu-lich-su/

Bài 9
BẤT CHỢT LẠI NGẪM LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2665822673691667/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/07/bat-chot-lai-ngam-lenin/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/07/viet-them-o-bai-dai-dong-utopia-cong-san/ (link như vậy nhưng là bài “Bất chợt lại ngẫm Lênin”; rồi cũng đã sửa link lại như nhan đề bài thơ này)

Bài 10
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/11/li-lich-cac-lanh-tu-ghep-anh-chung-voi-lenin/

LINK TRANG GỘP CHUNG
CẢ MƯỜI BÀI THƠ VIẾT SAU NGÂM KHÚC
(hoà giải dân tộc):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654364281504173/

……..

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/20/duong-dan-link-10-bai-tho-viet-sau-ngam-khuc/
.

DÙ SAO CŨNG MÁU THỊT CỦA BẢN THÂN,
NHẤT LÀ MÙI “CỞI TRÓI”

Nói cho rõ: Tôi từng là sinh viên lưu dung (vào đại học trước 1975), giáo viên (1978-1983); và tính từ 1975 cho đến nay (trước đó chưa tính), là người cầm bút, có danh nghĩa là nhà thơ địa phương TP.HCM. (2005), nhưng không là đoàn viên cộng sản, đảng viên cộng sản. Có điều, như mọi công dân tương tự khác, tôi sống, học tập, dạy học, cầm bút viết văn chương (thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn…), học thuật (nghiên cứu sử học, phê bình văn học, tiểu luận…) dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, do đó, khoá luận, giáo án, tác phẩm của tôi có màu sắc cộng sản. Sống, học, dạy học, viết trong sinh quyển cộng sản thì có mùi cộng sản. Lẽ thường tình và đương nhiên là như vậy. Dù sao cũng là máu thịt của bản thân rồi, nhất là mùi “Cởi trói”.

T.X.A.
20-08-2020

…… o0o0o0o ……

Viết thêm:
Bài 11
HƯƠNG LINH
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2681349315472336/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/24/huong-linh-bai-tho-11-sau-ngam-khuc/

Bài 12
CHÚA NHẬT, CHỦ NHẬT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2683656565241611/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/26/chua-nhat-chu-nhat-bai-12-sau-ngam-khuc/

Bài 13 sau ngâm khúc
MỒ HÔI XANH TRONG MỌI ĐỜI TRE
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2692405944366673/

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/10/2-bai-tho-13-14-sau-ngam-khuc-va-vai-doan-viet-ngan/

Bài 14
TANG CHẾ RUỘT THỊT
CỦA MỘT CỤ ÔNG THỜI BOM ĐẠN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2696962107244390/

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/10/2-bai-tho-13-14-sau-ngam-khuc-va-vai-doan-viet-ngan/

Bài 15 sau ngâm khúc tự sự “Người Mẹ trong chiến tranh” – Hoà giải dân tộc
BỨC THƯ ÔNG CHU ĐÌNH XƯƠNG
THÁNG 2-1983, NAY MỚI ĐỌC ĐƯỢC

Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/15/buc-thu-ong-chu-dinh-xuong-viet-02-1983/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2702174273389840/

Bài 16 sau ngâm khúc tự sự “Người Mẹ trong chiến tranh” – Hoà giải dân tộc
SẮC LÍ LỊCH THÀNH THUỐC TRỊ BỆNH

Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/23/sac-li-lich-thanh-thuoc-tri-benh/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2709294679344466/
.
———— o0o0o ————

Bài 17 sau ngâm khúc
Nhân 200 ngày mất Nguyễn Du (1820 / 2020):
NGUYỄN DU LIÊN TÀI
Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/30/nguyen-du-lien-tai/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2715616192045648/

Bài 18 sau ngâm khúc
Nhân 200 ngày mất Nguyễn Du (1820 / 2020):
NGUYỄN DU & ĐỒNG CẢNH NGỘ
Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/05/18-nguyen-du-dong-canh-ngo/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2720223978251536/

———— o0o0o ————

Bài 19 sau ngâm khúc
LẠI NGHĨ VỀ NGÂM KHÚC NGƯỜI MẸ
Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/08/19-lai-nghi-ve-ngam-khuc-nguoi-me/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2723936847880249/
.
Bài 20 sau ngâm khúc – Hoà giải dân tộc
TA CẢM THÔNG TA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2727280130879254/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/12/b20-ta-cam-thong-minh-minh-cam-thong-ta/

Bài 21 sau ngâm khúc
QUY LUẬT VÀ TÌNH NGƯỜI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2728153454125255/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/13/b21-quy-luat-va-tinh-nguoi/
.
Bài 22 sau ngâm khúc
RÀO TRĂNG, LŨ LỤT TRĂNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2730190150588252/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/15/b22-rao-trang-lu-lut-trang/

Bài 23 sau ngâm khúc
TÔI KHÔNG PHẢN ĐỘNG,
KHẲNG ĐỊNH NGHÌN LẦN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2731097103830890/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/16/b23-toi-khong-phan-dong-khang-dinh-nghin-lan/
.
Bài 24 sau ngâm khúc
MÀU ĐẤT RỪNG, MÀU LŨ LỤT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2733561520251115/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/19/b242526-xoi-lat-van-su-ve-chien-tranh-do-vang-2-bai-khac/

Bài 25 sau ngâm khúc
XỚI LẬT VĂN SỬ
VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2733933363547264/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/19/b242526-xoi-lat-van-su-ve-chien-tranh-do-vang-2-bai-khac/

Bài 26 sau ngâm khúc
XIN THỨ LỖI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2734150320192235/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/19/b242526-xoi-lat-van-su-ve-chien-tranh-do-vang-2-bai-khac/

Bài 27 sau ngâm khúc
CHÂN DUNG XÂM LƯỢC ĐỎ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2734974923443108/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/20/b27-chan-dung-xam-luoc-do/

Bài 28 sau ngâm khúc
MÙA ĐỎ CŨ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2735883356685598/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/21/b28-29-mua-do-cu-lu-lut-1983/

Bài 29 sau ngâm khúc
LŨ LỤT 1983
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2736233879983879/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/21/b28-29-mua-do-cu-lu-lut-1983/
.
Bài 30 sau ngâm khúc
TUỲ NGHI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2737728076501126/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/23/b30-tuy-nghi/
.
Bài 31 sau ngâm khúc
TỪ TITO ĐẾN CHE GUEVARA…
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/100007918808885/posts/2738706343069966/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/24/b31-tu-tito-den-che-guevara/

Bài 32 sau ngâm khúc
KHỬ CHẤT NÔ LỆ, BẰNG KHÔNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2739034633037137/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/24/b31-tu-tito-den-che-guevara/

Bài 33 sau ngâm khúc
QUÃNG THỜI GIAN
LÀM NGHỀ VẮT SỔ MẶT TRÁI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2739834059623861/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/25/b33-quang-thoi-gian-lam-nghe-vat-so-mat-trai/
.
Bài 34 sau ngâm khúc
BÃO KẺ DIÊN 1985 *
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2742960345977899/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/28/b34-bao-ke-dien-1985/
.
Bài 35 sau ngâm khúc
CÁC SẮC ĐỘ ĐỎ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2744630065810927/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/30/b35-cac-sac-do-do/
.
Bài 36 sau ngâm khúc
ĐỘC LẬP TỪ MÁU XƯƠNG,
TẤT YẾU NHƯ THỂ TÌNH CỜ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2745541945719739/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/31/b36-doc-lap-tu-mau-xuong-tat-yeu-nhu-the-tinh-co/
.
Bài 37 sau ngâm khúc
CHÍN MỐT, OÀ KHÓC MỪNG HAY TIẾC
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2745541945719739/

https://txawriter.wordpress.com/2020/11/01/b37-chin-mot-oa-khoc-mung-hay-tiec/
.
Bài 38 sau ngâm khúc
LÍNH TỰ ĐỨC, LÍNH QUỐC GIA BẢO ĐẠI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2746758065598127/
.
https://txawriter.wordpress.com/2020/11/02/b38-linh-tu-duc-linh-quoc-gia-bao-dai/
.
Bài 39 sau ngâm khúc
BẤT GIÁC THOÁT LIÊN XÔ, ĐỘC LẬP
– VIẾT THÊM VỀ NĂM 1991
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2748327668774500/

https://txawriter.wordpress.com/2020/11/03/b39-bat-giac-thoat-lien-xo-doc-lap-viet-them-ve-nam-1991/
.
Bài 40 sau ngâm khúc
TÔI VIẾT TRONG THỜI CÔNG DÂN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2750199801920620/

https://txawriter.wordpress.com/2020/11/05/b40-toi-viet-trong-thoi-cong-dan/
.
Bài 41 sau ngâm khúc
SINH NHẬT 64, TỰ CHÚC TRƯỜNG THỌ,
CỘNG THÊM 133 NĂM (1858-1991)
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2754956604778273/

https://txawriter.wordpress.com/2020/11/10/b41-sinh-nhat-64-tu-chuc-truong-tho-cong-them-133-nam-1858-1991/
.

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TRẦN XUÂN AN
.
I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.

2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.

3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.

4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.

7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.

8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.

9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.

10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.

11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.

12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.

13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.

14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.

15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.

16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.

17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017

18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017

19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018

20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018

21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018

22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019

23. Lí lịch và quốc sử, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07 & 10-2019

24. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thế đó, tập thơ 30 bài, 02-2020 & bổ sung 06 bài mới + 02 bài cũ, 18-03-2020 & 15-04-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả.

25. Người Mẹ trong chiến tranh – ngâm khúc tự sự, 460 câu song thất lục bát, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 4 & 5-2020

26. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng, tập thơ 41 bài, viết và công bố đến ngày 10-11-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả.

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

27. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.

28. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.

29. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.

30. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.

31. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.

32. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.

33. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.

34. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.

35. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

36. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.

37. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.

38. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.

39. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.

40. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.

41. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.

42. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

43. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.

44. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.

45. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.

46. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.

47. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.

48. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

XIN LƯU Ý:

1) Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.

2) Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

3) Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12, trong mười ba (13) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC lại liệt kê riêng dưới đây (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), được viết trước ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy:

nhaxuatbantudo@hushmail.com

4) Bốn (04) đàu sách biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886), tôi đã xuất bản thành sách in giấy, 2004, 2006 & 2008, qua hai nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM. và Thanh Niên. Vào ngày 12-03-2020, tôi đã kí hợp đồng tái bản KHÔNG SỬA CHỮA cả bốn đầu sách ấy với Tạp chí Xưa & Nay (cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), tại Văn phòng phía Nam (Đề Thám, TP.HCM.), theo đề nghị của Tạp chí. Tôi đã trao bốn bản chữ vi tính và phụ liệu hình ảnh đã được dàn trang, quét chụp (scan) để xuất bản lần thứ nhất, của cả bốn đầu sách. Xin ghi nhớ ở đây.

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
.
Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi

(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012

Tác giả tự thuật về bản thân

qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng

(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003

Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân

qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,

Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”

(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012

Tác giả tự khắc họa bản thân

qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa

(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013

Tác giả tự khắc họa bản thân

qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

……………………………………

MƯỜI BỐN (14) ĐẦU SÁCH,
TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN VIẾT
TRONG SÁU NĂM RƯỠI TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 10-11-2020,
KỂ CẢ TẬP THƠ TÌNH CẢM “TUỔI NHỚ”

……………………………………

Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy:
13 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975 — 1989/1991)

(tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ đã được ấn hành qua Nxb. Văn hoá – Văn nghệ).

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2015/10/0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/01/txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/11/txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/06/4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)

(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

https://txawriter.wordpress.com/2018/03/22/cong-bo-tap-tho-thu-19-trong-40-dau-sach-cua-t-x-a-va-01-suu-tap-tu-lieu/

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf

https ://www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457

8) DANH DỰ, tập thơ (71 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/00_bo-sung-2056_txa_final_frint_danh-du_19-01hb19.pdf

https: //www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (60 bài thơ)

PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/06/000_4-bai_2-pages-per-sheet_cai-nhin-nguoi-hau-chien_29-04-10-06hb19.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ, tập thơ bốn mươi bảy (47) bài thơ

PDF:

https: //www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/

11) SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ, tập thơ ba mươi sáu (30+2+4) bài thơ và hai bài thơ viết trước

PDF:

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2529568823983720/

https://txawriter.wordpress.com/2020/02/23/tap-tho-10-hoa-giai-dan-toc-sau-hai-dot-song-than/

12) NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH, ngâm khúc tự sự, song thất lục bát 460 câu

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/06/sach-pdf-nguoi-me-trong-chien-tranh-hoa-giai-dan-toc-cuon-12/

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/06/12_final_txa_nguoi-me-trong-chien-tranh_ngam-khuc-460-cau-song-that-luc-bat_45-2020.pdf

13) TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG, tập thơ 41 bài thơ

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/26/duong-dan-link-16-bai-tho-sau-ngam-khuc-tu-su/

……………………..

………………………

14) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016:

https: //www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………..

………………………

TỒNG CỘNG MƯỜI BA (13) TẬP THƠ
GỒM SÁU TRĂM BA MƯƠI SÁU (636) BÀI THƠ, MỘT NGÂM KHÚC 460 CÂU
(kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ)
& MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN
gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa
cùng một ít bài luận.

……………………..

……………………..

Đặc biệt,
06 năm 7 tháng qua,
13 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc
(không kể tập thơ “Tuổi nhớ”),
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

……………………..

……………………..

Ghi chú lần thứ hai:
Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12, trong mười ba (13) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC này (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy:

nhaxuatbantudo@hushmail.com

………………………..

NHÀ XUẤT BẢN

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc – Tổng biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung:

Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập

Biên tập & sửa bản in:

Vẽ bìa, trình bày & kĨ thuật vi tính:

Đơn vị liên kết: Tác giả.

Khổ 14,5 cm x 20,5 cm.

Số ĐKKH:

Quyết định xuất bản số:

ngày tháng năm

In 500 cuốn, tại XN. In

In xong và nộp lưu chiểu tháng năm .

Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản của Trần Xuân An:

Bìa 4:

ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ

(do nhiếp ảnh gia Lê Văn Duy chụp, 10-2020)

Bìa 4:

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
.
Trần Xuân An

Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.

Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ gốc Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)

Dân tộc: Kinh (Việt Nam)

Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.

Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).

Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).

Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.

Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…

Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..

Là tác giả của 47 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.

Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 1:

ĐĂNG BÀI TRÊN BÁO CHÍ:

Tuổi Ngọc (1973), Văn nghệ Giải phóng (từ 1975), Văn nghệ Bình Trị Thiên, Văn hoá Bình Trị Thiên, Văn nghệ TP.HCM., Nhân Dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt, Văn nghệ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kiến thức Ngày nay, Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Tạp chí Thơ…v.v…

Tạp chí Văn hoá Nghệ An điện từ, Trang TTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam, Trang TTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM., Trang TTĐT. Quê nhà (báo Tổ Quốc), Trang TTĐT. Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long…v.v…

Giaodiem. com, Chimviet. free. fr, BBCVietnamese. uk. com …v.v…

phongdiep.net , trannhuong.com, Văn chương Việt…v.v…

Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM., Đài Phát thanh Bình Trị Thiên, Đài Phát thanh Lâm Đồng…v.v…

Phần gấp bìa 4:

GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:

Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:

1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).

2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).

3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).

4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).

5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).

6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998).

7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).

8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)

9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:

71B Phạm Văn Hai,

Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam

(028) 38453955 & 0908 803 908

tranxuanan.writer@gmail.com

Điểm mạng toàn cầu cá nhân:

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.tranxuanan-poet.net

http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn

https://txawriter.wordpress.com

http://youtube.com/user/AnTranXuan

https:// facebook. com/tranxuanan.writer

& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản
.

………………

THÁNG 11-2020

~~ viết công bố trên Facebook

từ chiều 08-06-2020 đến ngày 10-11-2020 ~~

~~ công bố trên web txawriter.wordpress.com…

cũng theo các ngày trên ~~

Thực hiện tệp PDF:

11-2020

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

……………….. 0o0o0 ……………..

Xem thêm chùm bài viết ngắn về “Luận cương dân tộc và thuộc địa” của Lênin:

LINK

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: