Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một, 2019

Trích sách “PHÁN XÉT” của thượng tướng công an NGUYỄN VĂN HƯỞNG

Posted by Trần Xuân An trên 21.01.2019

hidden hit counter

 
.
TƯ LIỆU ĐỌC THÊM:
CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH 2018, THẤY TRÊN MẠNG TOÀN CẦU & ĐỌC THEO CÁCH ĐÃI LỌC CÁC THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/sach_phan-xet.jpg

Trích sách “PHÁN XÉT – Các nước lớn đã can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam như thế nào?” (Lưu hành nội bộ) của thượng tướng công an NGUYỄN VĂN HƯỞNG (Nxb. CAND., quý IV, 2016)

https :// ordi. vn/giai-phap-bao-dai-va-tinh-toan-cua-phap-trong-chien-tranh-dong-duong-1946-1954. html

Giải pháp Bảo Đại

và tính toán của Pháp trong Chiến tranh Đông Dương (1946-1954)

Bảo Đại là một giải pháp được Mỹ hậu thuẫn ngay từ đầu bởi cựu hoàng là nhân vật mà Mỹ cho rằng có thể là ngọn cờ tập hợp lực lượng theo xu hướng dân tộc nhưng phi Cộng sản ở Việt Nam. Ngay trước khi Pháp đàm phán thỏa thuận với Bảo Đại, tháng 12 năm 1947, cựu Đại sứ Mỹ tại Pháp William C. Bullit đã viết các bài báo trên tạp chí Life kêu gọi chấm dứt cuộc chiến đau khổ ở Đông Dương bằng cách chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam được xây dựng quanh Bảo Đại phải giành chiến thắng áp đảo trước Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Cộng sản. Pháp coi quan điểm như vậy là quan điểm chính thức của Mỹ ủng hộ Pháp và giải pháp Bảo Đại. Công điện ngày 30 tháng 8 năm 1948 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi Paris cũng tái khẳng định quan điểm phát triển các nhóm dân tộc dân chủ phi Cộng sản ở Việt Nam:

“Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ làm tất cả để củng cố các nhóm chủ nghĩa dân tộc thực sự tại Đông Dương và giảm thiểu sự góp mặt của các nhóm ủng hộ Việt Minh. Việc này sẽ không có hiệu quả trừ khi các nhóm chủ nghĩa dân tộc có thể đưa ra bằng chứng cụ thể về việc Pháp đang chuẩn bị tiến hành xây dựng một Nhà nước Việt Nam tự do liên minh với Liên hiệp Pháp, và nhà nước này có các thuộc tính của một nhà nước tự do…” (1)

Vào tháng 9 năm 1948, Đại sứ Mỹ tiếp tục thúc giục Bộ Hải ngoại Pháp về một giải pháp phi Cộng sản.

“…Mỹ cũng mong muốn hỗ trợ Chính phủ Pháp về tài chính… Với điều kiện có tiến bộ thực sự của giải pháp không Cộng sản dựa trên sự hợp tác của những người theo chủ nghĩa dân tộc thực thụ của đất nước đó…” (2)

Về phía Pháp, trong bối cảnh tình thế của Pháp ở Đông Dương vào năm 1947 – 1948 lâm vào bế tắc toàn diện, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Pháp bắt đầu cân nhắc và tiếp xúc với Bảo Đại.

Năm 1947, Bảo Ðại sống ở Hồng Kông và vẫn gặp gỡ rất nhiều nhân vật thuộc những nhóm và bè phái không Cộng sản ở Việt Nam trong đó có cả Ngô Đình Diệm. Cùng năm đó, Pháp đã tiếp cận và đề xuất với Bảo Đại thành lập một Chính phủ thay thế cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và Chính phủ đó sẽ được công nhận độc lập và thống nhất trong Liên hiệp Pháp. Vào cuối năm 1947, Bảo Đại xuôi theo ý của Pháp, trở thành “trung gian” giữa chủ nghĩa thực dân của Pháp và “chủ nghĩa quốc gia” của Việt Nam. Bảo Đại trở lại Việt Nam trong một thời gian ngắn vào tháng 12 năm 1947 để vận động thành lập một chính phủ Việt Nam mới trong Liên hiệp Pháp do chính Bảo Đại đứng đầu.

[[[[Chú thích ảnh: Cựu hoàng Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu cùng các chính khách phi cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Hongkong 1947]]]]

Tháng 3 năm 1948, Bảo Ðại thông báo cho một số lãnh đạo phe nhóm người Việt phi Cộng sản khác rằng ông sẽ thành lập chính phủ mới với các điều kiện do Pháp đưa ra. Sau đó, cựu hoàng tiếp tục đàm phán với Pháp về việc trao độc lập cho Việt Nam như một “nhà nước Liên hiệp” trong Liên hiệp Pháp. Sau một số vòng đàm phán nữa, ngày 8 tháng 3 năm 1949, Pháp và Bảo Đại đàm phán thành công Thỏa thuận Élysée, theo đó tái khẳng định Việt Nam là quốc gia liên kết độc lập trong Liên hiệp Pháp. Ngày 14 tháng 6 năm 1949, Cao ủy Pháp ở Đông Dương và Bảo Đại trao đổi thư tín ở Sài Gòn để công nhận Thỏa thuận Élysée, chính thức thừa nhận độc lập của Quốc gia Việt Nam.

Nội bộ Pháp cũng có những mâu thuẫn liên quan tới cách giải quyết vấn đề Việt Nam bằng giải pháp Bảo Đại. Cánh tả ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức để đàm phán với Việt Minh. Cánh hữu hướng tới giải pháp Bảo Đại để loại Hồ Chí Minh. Luận điểm của phe hữu đã thắng thế và trở thành quan điểm chính thức của chính quyền Pháp.

Pháp dùng con bài “Bảo Đại” để đổ lỗi cho Cộng sản ở Việt Nam là nhân tố cản trở hòa bình cho Việt Nam khi “cố tình” chiến đấu trong khi Pháp đang nỗ lực thiết lập chính quyền độc lập cho Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp René Pleven tuyên bố:

“Sẽ rất cần thiết cho nhân dân Pháp biết rằng, hiện tại chỉ có một kẻ thù duy nhất cho hòa bình tại Việt Nam là Đảng Cộng sản. Vì các thành viên Đảng Cộng sản biết rằng, hòa bình ở Đông Dương sẽ được thiết lập bằng chính sách độc lập mà chúng ta đang xây dựng.” (3)

Trên thực tế, chưa hề có một nền độc lập cho Việt Nam. Hiệp ước Élysée năm 1949 thiết lập một nền tự trị hành chính có giới hạn cho Việt Nam, nhưng cho Pháp toàn quyền về chính sách ngoại giao, kinh tế và quân sự. Ngay sau Hiệp ước Élysée, Bảo Ðại trở lại Việt Nam và tuyên bố trở thành quốc trưởng của một Quốc gia Việt Nam mới, độc lập trên danh nghĩa.

Ngay sau Thỏa thuận Élysée giữa Pháp và Bảo Đại, Mỹ thông báo cho lãnh sự ở Sài Gòn vào ngày 10 tháng 5 năm 1949 rằng “thí nghiệm Bảo Đại” là lựa chọn duy nhất nên Mỹ sẽ khích lệ thí nghiệm ấy thành công.

“Ở thời điểm và tình huống thích hợp, Bộ Ngoại giao sẽ công nhận chính phủ Bảo Đại và biểu thị khả năng chấp nhận đề nghị được giúp đỡ tài chính và khí tài từ chính phủ đó. Tuy thế, chương trình hỗ trợ kiểu này cần Quốc hội đồng ý. Vì Mỹ khó có thể hỗ trợ một chính phủ có đặc điểm và khả năng là bù nhìn.” (4)

Trên thực tế, cho dù tháng 2 năm 1950, Quốc hội Pháp thông qua độc lập chính trị và thống nhất lãnh thổ cho chính quyền Bảo Đại với 396 phiếu thuận và 193 phiếu chống. Tuy nhiên, sự công nhận này hoàn toàn mang tính hình thức bởi không có sự chuyển đổi quyền lực nào trên thực tế đã xảy ra.

Pháp vẫn tiếp tục kiểm soát tài chính, thương mại, ngoại giao và quân sự của Việt Nam. Chính quyền Bảo Đại là “bù nhìn” bởi không có cơ sở ủng hộ mạnh của quần chúng, chủ yếu bao gồm các điền chủ miền Nam giàu có, không đại diện cho nhân dân. Chính Bảo Đại đã thừa nhận một cách thảm hại rằng, giải pháp Bảo Đại “chỉ là một giải pháp của người Pháp” (5).

Tháng 2 năm 1950, chính quyền Truman chính thức công nhận chính phủ của Bảo Đại, đồng thời bắt đầu kế hoạch viện trợ kinh tế và kỹ thuật để hỗ trợ cho chính quyền này.

Mỹ ủng hộ Bảo Đại bởi không muốn Việt Nam có một chính phủ do Cộng sản lãnh đạo. Mỹ hậu thuẫn cho Pháp lập Bảo Đại để thành lập một chính quyền dân tộc dân chủ thân phương Tây, từng bước thay thế Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Một lý do quan trọng khác là Mỹ quan ngại Cộng sản Trung Quốc, sau khi giành chính quyền từ tay Tưởng Giới Thạch năm 1949, sẽ phát huy ảnh hưởng của họ ở Đông Dương nên tìm mọi cách thúc Pháp thành lập một lực lượng chính trị do người Việt cầm đầu, nhưng đủ năng lực tổ chức và có được sự ủng hộ của dân chúng để thay thế Cộng sản. Hồ sơ Lầu Năm Góc thừa nhận: “Giải pháp Bảo Đại chỉ là cách bảo vệ Việt Nam khỏi sự dòm ngó của Cộng sản Trung Quốc”. (6)

Chú thích:
1 Hồ sơ Lầu Năm Góc: Lịch sử của Bộ Quốc phòng Mỹ về Quá trình hoạch định chính sách tại Việt Nam – Quyển 1.
2 Nt
3 Nt
4 Nt
5 Herring, G. (2013). Cuộc chiến dài ngày giữa Mỹ và Việt Nam, 1950 – 1975. McGraw-Hill Higher Education.
6 Hồ sơ Lầu Năm Góc: Lịch sử của Bộ Quốc phòng Mỹ về Quá trình hoạch định chính sách tại Việt Nam – Quyển 1.

(trích Phán xét – Nguyễn Văn Hưởng)

—————————————-

Tư liệu: KẾ HOẠCH MỸ LOẠI TRỪ PHÁP Ở ĐÔNG DƯƠNG
(TÀI LIỆU THAM KHẢO)
”Involvement in the Franco-Viet Minh War, 1950-1954″, Trích “The U.S.-French ties in Europe (NATO, Marshall Plan, Mutual Defense Assistance Program) only marginally strengthened U.S. urgings that France make concessions to Vietnamese nationalism.
[…]
(1) Washington wanted France to fight the anti-communist war and win, preferably with U.S. guidance and advice; and (2) Washington expected the French, when battlefield victory was assured, to magnanimously withdraw from Indochina.”

(nguồn: Wikipedia, dẫn chứng/ chú thích, “Quốc gia Việt Nam”).

“Sự tham gia vào Chiến tranh Pháp – Việt Minh 1950-1954”
/ Trích/
Mối quan hệ Mỹ-Pháp ở châu Âu (NATO, Kế hoạch Marshall, Chương trình Hỗ trợ Quốc phòng lẫn nhau) chỉ tăng cường thúc đẩy Mỹ kêu gọi Pháp nhượng bộ cho chủ nghĩa dân tộc Việt Nam.
[…]
(1) Washington muốn Pháp chiến đấu (trong) cuộc chiến chống cộng sản và giành chiến thắng, tốt nhất là với sự hướng dẫn và tư vấn của Hoa Kỳ; và (2) Washington mong đợi người Pháp, khi chiến thắng chiến trường được đảm bảo, [thì] để rút lui một cách hào phóng khỏi Đông Dương. “

(Nguồn: Google)

——————————————-

Bình luận về cuốn “Phán xét” trong bài
LƯNG RỒNG, “TÀU” & CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 17-2
Trương Huy San
(Facebook)
https://www.facebook.com/100000755701241/posts/1915841591784346/

Trích:
”Hôm trước tôi có nói đến cuốn Phán Xét; cuốn sách này không mới về tư liệu mà mới ở chỗ, lần đầu tiên một thượng tướng An ninh sử dụng tư liệu lịch sử nhiều nguồn để khẳng định rằng, nguồn gốc Cộng sản của Việt Minh là cản trở quan trọng nhất để các phe phái công nhận độc lập cho chính phủ Hồ Chí Minh và ý thức hệ đóng vai trò quyết định khi đặt VN vào các cuộc chiến sau đó. Phán Xét cũng nói rất nhiều đến vai trò Trung Cộng trong việc chia cắt nước ta ở sông Bến Hải.

Phán Xét cũng nói đến súng đạn và cố vấn TQ, đặc biệt nói đến con số 320 nghìn binh sỹ Trung Quốc từng có mặt ở miền Bắc Việt Nam một thời gian trong thập niên 1960s.

Chúng ta biết rất nhiều về Lê Duẩn với vai trò như một người hùng chống Trung Quốc. Nhưng chúng ta rất ít nói đến vai trò TQ đứng rất lâu sau lưng Lê Duẩn.

Sau 1956, khi Trường Chinh mất chức TBT để cứu uy tín của Đảng trong CCRĐ, Bắc Kinh ngăn cản ứng cử viên Tướng Giáp. Sau đó, Bắc Kinh tìm cách đưa Lê Duẩn ra Bắc. Năm 1957, chiếc xe và lái xe đưa Lê Duẩn đào thoát từ Sài Gòn sang Phnom Pênh là của người Hoa. Một điệp viên người Hoa đón Lê Duẩn ở Phnom Pênh và sau đó một điệp viên người Hoa khác đưa Lê Duẩn về HK rồi Trung Hoa Lục Địa. Bắc Kinh rất quan tâm tới con cái Lê Duẩn và bà vợ thứ Hai của ông trong thời gian bà ở Bắc Kinh.

Trong cuộc chiến tranh của Lê Duẩn ở miền Nam, ngoài súng đạn, Bắc Kinh trang bị cho bộ đội miền Bắc đến từng cái kim sợi chỉ; cung ứng ngoại tệ cho Lê Duẩn nhiều tới mức, sau ngày 30-4 vẫn còn hơn một trăm triệu đô la tiền mặt chưa dùng đến.

Khúc ngoặt quan trọng nhất trong mối quan hệ Lê Duẩn – Bắc Kinh là từ phản ứng của Lê Duẩn sau sự kiện Nixon bắt tay với Mao. Nhưng, nếu không có cú bắt tay này, Mỹ có buông miền Nam như thế… Có lẽ Lê Duẩn chỉ nhìn thấy trong sự kiện đó sự “trở mặt” của Bắc Kinh mà không nhìn thấy nó khởi đầu cho một sự thay đổi hoàn toàn bàn cờ thế giới. Sau 1972, quân cờ VN không còn quá quan trọng trong tay hai phe nữa.

Sau Chiến tranh 1979 nổ ra, có “riu mơ”, năm 1973 khi Kissinger sang Hà Nội, ông ta chỉ tay về phương Bắc và nói với Lê Đức Thọ rằng, “Từ nay kẻ thù của VN là đây chứ không phải là Mỹ nữa”. Năm 2006, tôi mang câu chuyện này hỏi lại Kissinger (khi phỏng vấn ông ở Boston), Kissinger cười, “Tôi tới HN, Lê Đức Thọ dẫn tôi đi thăm bảo tàng lịch sử, khi đó ở đấy chưa có phần nào trưng bày về chiến tranh với Mỹ nhưng có rất nhiều phần trưng bày về chiến tranh với Trung Quốc. Anh nghĩ người VN còn cần tôi dạy họ ai mới là kẻ thù của họ sao”.

Ông Trần Việt Phương, Trợ lý cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và là một người rất gần gũi HCM, nói, “Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, chưa có thời nào ngây thơ (quốc tế vô sản) và mất cảnh giác với Trung Quốc như thời đại HCM”.

Thay vì cấm đoán những cuốn sách như Lưng Rồng, nên ủng hộ cái nhìn nhiều chiều về văn hoá và lịch sử. Tôi hy vọng Phán Xét là một tín hiệu – phát đi từ trong nội bộ Đảng – cho thấy, chính người Việt Cộng sản cũng đang có nhu cầu mổ xẻ các bài học của mình về cách ứng xử bên cạnh một láng giềng như Trung Quốc”.

T.H.S.
(Osin)

Phối kiểm thông tin:
Bài “CHA TÔI, LÊ DUẨN VÀ KỶ NIỆM VỚI TRUNG QUỐC”
(Ông Lê Kiên Thành trả lời phỏng vấn)

Trích:
”Qua những lần xuất hiện trên báo chí để nói về cha mình, cũng như qua những lời chúng tôi ghi lại dưới đây, ông Lê Kiên Thành, người con trai thứ của cố Tổng bí thư Lê Duẩn giúp độc giả hôm nay hiểu hơn về bản lĩnh của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn đầy thử thách và oanh liệt của lịch sử dân tộc (1958 -1986).
… Năm 1957, đang là Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, cha tôi được Bác Hồ gọi ra Bắc. Khi ấy, ông đã chọn một hành trình rất ngoạn mục là đi qua Nam Vang (Phnôm Pênh), Hồng Công tới Quảng Châu về Gia Lâm với sự giúp đỡ nhiệt thành của những người bạn Trung Quốc.
Mẹ tôi, các chị tôi và tôi cũng từng có thời gian học tập ở Trung Quốc. Đặc biệt, mẹ tôi trong cuốn nhật ký của mình từng có những trang viết ghi lại những kỷ niệm sâu sắc trong quãng thời gian bà vừa học vừa nuôi con tại Trung Quốc. Trong đó, bà cũng đã ghi nhận sự quan tâm của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, cố Thủ tướng Chu Ân Lai”.

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cha-toi-le-duan-va-ky-niem-voi-trung-quoc-c46a533480.html
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Hoàng Minh Tường – LƯU MANH ĐỎ VÀ NHẠC SỸ VĂN CAO

Posted by Trần Xuân An trên 21.01.2019

hidden hit counter

 
.
TƯ LIỆU ĐỌC THÊM:
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Văn Cao (15/11/1923 – 15/11/2018)
xuandienhannom. blogspot. com xin giới thiệu bài viết:

LƯU MANH ĐỎ VÀ NHẠC SỸ VĂN CAO
Hoàng Minh Tường
26-10-2015

Đôi khi những cuốn ghi chép vụn lại giống như kho chứa đồ, bất chợt nhặt được những thứ quí hiếm ngang đồ cổ.

Tình cờ lật dở mấy dòng ghi từ năm 2010, không biết các nhân vật trong buổi gặp tối đó, có ai biến đi đâu không?

Ấy là buổi tối 6 tháng 7 tại nhà hàng 36 Lý Thường Kiệt, một restaurant của gia đình nhạc sỹ Phạm Hồng Hà. Anh chàng tiến sỹ Viện vật lý Đupna, đã giải nghệ từ lâu, mưu sinh tại Mat, trở thành một nhạc sỹ lãng tử với mái tóc Digan và ngón đàn ghi – ta tuyệt kỹ hút hồn đàn bà. Mới về Hà Nội một ngày, anh đã rủ bạn bè đến khai trương thùng rượu Putina. Khách dự Phạm Hồng Sơn, anh trai Hà, vợ chồng Thông và hai người trùng tên Long, Long Bụi và Long Y dược.

Đúng như tên gọi, Long Bụi quả là bụi, bụi từ vóc dáng, ăn mặc, tới khẩu khí. Hỏi ra, mới biết anh là con rể hoạ sỹ Lê Chính, trình bày báo Văn Nghệ nhiều năm, có thời cùng cơ quan với mình. Có lẽ vì bố vợ là hoạ sỹ, bạn thân của những Văn Cao, Hoàng Cầm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên… nên anh con rể cũng đồng thời là đệ tử của các tiên tửu ấy luôn. Lần nào Hoàng Cầm từ Hoả Lò ra, cũng có mặt Long Bụi đến thăm và hầu …rượu. Thời chiến tranh phá hoại, Long Bụi có chân trong tổ dân quân trực quanh Hồ Gươm. Thương cảm Văn Cao, Nguyễn Sáng, Hoàng Cầm…, nhiều lần Long Bụi đã tổ chức đưa thuyền chở các ông ra đảo Tháp Rùa câu cá, uống rượu, rồi hát ca trù, chầu văn cho đỡ … thèm.

– Có chuyện này về cụ Văn Cao, chỉ mình hai bố con tôi chứng kiến – Long Bụi kể – Ấy là cái năm Hội Nhà văn hay Nhạc sỹ Hunggari có giấy mời đích danh Văn Cao sang chơi hay hội thảo gì đó. Tổ chức không muốn cho Văn Cao đi, vì ông thuộc diện văn nghệ sỹ bất hảo, nhưng chưa tìm ra cớ gì ngăn cản. Tối ấy, tôi lai bố Lê Chính cùng bác Văn Cao đi đâu đó. Đến ngã tư Trần Nhân Tông – Mai Hắc Đế, bỗng thấy hai thằng du côn tự nhiên xô vào xe bác Văn, rồi chửi ông và đánh ông túi bụi. Khi ấy tôi đã là một thầy dạy võ, có lò võ riêng. Điên tiết, tôi xông đến, giằng hai thằng côn đồ ra, định dạy cho chúng một bài học. Thấy tôi ra đòn, biết gặp cao thủ, chúng bí quá, liền dí tấm thẻ đỏ vào mặt tôi: “Mày không biết chúng bố là ai, hả? Xéo đi cho các bố làm việc.”

Long Bụi cùng bố vợ, hoạ sỹ Lê Chính, đau đớn đưa nhạc sỹ Văn Cao về nhà phục thuốc.
Thế là chuyến đi Hunggari ấy của Văn Cao không thành.

Đọc lại trang ghi chép trên, buồn đến mấy ngày.

Thì ra, Lưu manh đỏ – danh từ mà tiến sỹ Tô Văn Trường vừa mới nghĩ ra, đã có từ thời Văn Cao.

H.M.T.
Nguồn:
https://xuandienhannom.blogspot.com/2015/10/hoang-minh-tuong-luu-manh-o-va-nhac-si.html
.

Ghi chú riêng của Trần Xuân An: Tôi không dám gọi là “lưu manh đỏ”, chỉ gọi là “công an mafia đỏ”.

.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

6 bài vĩ thanh ngân nga cuối tập thơ DANH DỰ

Posted by Trần Xuân An trên 18.01.2019

hidden hit counter

 
.

QUÁ TRÌNH BỔ SUNG:
11-12-2018 HB18 (lần 1: 20 bài)
29-12-2018 (lần 2: 05 bài)
19-01-2019 (lần cuối: 06 bài)

(tổng cộng gồm 71 bài thơ)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF LẦN CUỐI:
19-01-2019 (HB19:
.
.

PDF – DANH DỰ,
tập thơ gồm bảy mươi mốt bài thơ

.
.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ,
TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH
.
MONG QUÝ ĐỘC GIẢ & CÁC THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG, THƯ VIỆN TƯ NHÂN LƯU TRỮ.
Trân trọng & cảm ơn

T.X.A.
.

.
VĨ THANH NGÂN NGA CỦA TẬP THƠ “DANH DỰ”
CHÙM THƠ 6 BÀI, 07 — 15-01-2019

____________________________________

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/chuong-gio_2.jpg
.

66) Bài thứ sáu mươi sáu (vĩ thanh) tập XXI
40 năm ngày Giải phóng Phnôm Pênh 07-01-1979
THẮNG KH’MER ĐỎ
CŨNG TRONG BẢY ĐOÁ
Trần Xuân An

bảy đoá đỏ vàng lam
hậu chiến còn đổ máu
Kh’Mer đỏ cũng Tàu
Đỏ và Đỏ bắn nhau!

thêm một Kh’Mer cũng bảy đoá
Mỹ chặn Đỏ bằng Đỏ? Máu tràn
ta ngả về Nga, Nga xoá đỏ
Việt Nam ơi, Đỏ thấu hiểu Vàng

một trăm mười bảy năm, ngỡ hết *
lại thành một trăm ba mốt năm *
Hoàng Sa, Trường Sa còn gầm thét
Việt Nam chỉ còn thương Việt Nam

thuở nghe tin Phnôm Pênh giải phóng
chất trẻ trong tôi hào khí dâng đầy
nay vào hoà giải, thơ trầm lắng lại
bảy đoá, trên sọ trắng nước mình đây!

những vết thương trước và sau Bến Hải
từ trận đầu Đà Nẵng, đuổi Pháp Tây
qua Phnôm Pênh vang, sao Gạc Ma lặng?
bông bảy đoá, trên tay Việt, đan tay

chiếc bình sọ trắng như đựng Trái Đất
sử vẫn tươi bảy đoá đỏ vàng lam
Phnôm Pênh, Gạc Ma, tàn Chiến tranh Lạnh **
chính thực tiễn đã hoà giải Đỏ – Vàng.

T.X.A.
sáng 07-01-2019 HB19
………………

(*) 1858-1975 hay 1858-1989.
(**) Chiến tranh Lạnh: 1945-1991.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2219859811621291/

67) Bài thứ sáu mươi bảy (vĩ thanh) tập XXI
40 năm ngày Trung Quốc tiến quân xâm lược 17-02-1979
SÔNG KA LONG 1978…
Trần Xuân An

bản đồ đất nước chúng mình
như dấu chân trên Trái Đất
sông Ka Long xanh, thâm thiết
như vân trên Móng Cái chăng? *

giặc Tàu từ bốn nghìn năm
lại ngậm máu, phun nước biếc

đó là tứ thơ tôi viết
thuở đang còn tuổi sinh viên

bàn chân phải, dầm trong biển
đảo bãi như phao như thuyền
Hoàng Sa, Gạc Ma giặc chiếm
hòng chẻ Đất rời Nước riêng

hình tượng người Việt, Nam tiến
là đi lùi, mắt nhìn nghiêm

đó là tứ thơ tôi viết
bốn mươi năm ròng chưa xong!

đôi chân không lùi được nữa
Việt Bắc bấm ngón nghìn năm
Biển Đông bám trụ vững chãi
hoa hay vũng máu trước chân?

T.X.A.
1978 & trước 07:38, 08-01-2019
………………….

(*) Móng Cái, còn có các âm khác là Mang Nhai, Mường Nhai, đều có nghĩa là Phố Mường (nhiều người Tày Nùng). Móng Cái được hiểu theo nghĩa tiếng Việt, một cách không chính thức ở các văn bản, là móng ngón chân cái.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2220413454899260/

68) Bài thứ sáu mươi tám (vĩ thanh) tập XXI
TƯỞNG TIẾC NHÀ THƠ
TRẢ LẠI TỪ “NHÂN DÂN” ĐÚNG NGHĨA *
Trần Xuân An

~~ gửi theo hương linh anh Nguyễn Trọng Tạo ~~

ai rồi cũng đi đến cõi tổ tiên
gửi lại đời cháu con, cơ nghiệp
anh đọng lại linh hồn ở trang thơ tâm huyết
trong lòng nhân dân đích thực nhân dân

nhân dân là trăm họ người một nước
“Nhân dân”, thơ anh, in vào núi sông
mất đi cuồng mê, tan đi phù phiếm
anh trả nghĩa cho “Nhân dân” tinh ròng

không phải vua quan mới là nhân dân
chức quyền nhân danh nhân dân là giả mạo
bằng bài “Nhân dân”, anh chỉ mặt quân lừa đảo
anh bóc mặt nạ chức quyền nhân danh nhân dân

nhưng triều đại nào rồi cũng thế
Nguyễn Du ngẫm rồi, chẳng triều nào nghìn năm
thuần dân tộc, có chiến công, nhưng rồi tư lợi
ngai ghế ngồi lâu cũng sâu mọt cả vua quan

cư dân mạng bùi ngùi tiễn anh về đất
đất là nhân dân, là xanh phố, xanh rừng
dân có khi lầm nhưng quyền dân không lạc
yên nghỉ nghe anh,
     “Nhân dân” mãi hoài khiến lãnh đạo hãi hùng

sẽ đến thời giới chức quyền sửa sai chính thể
không chỉ quyền được buồn đâu anh **
mà quyền biểu tình, biểu lộ lòng dân khổ đau, khát vọng
yên nghỉ nghe anh,
     bài thơ “Nhân dân” thời nào cũng đấu tranh.

T.X.A.
trước 10:15, 10-01-2019 HB19
………………….

(*) “Nhân dân”, một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
(**) “Quyền được buồn” là cụm từ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh Nguyễn Trọng Tạo cũng có một bài thơ thể hiện quyền này.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2221716291435643/

69) Bài thứ sáu mươi chín (vĩ thanh) tập XXI
QUY LUẬT
Trần Xuân An

nổi dậy, biểu tình, đảo quyền, cách mạng
và chiến tranh quanh Trái Đất liên miên
giới thống trị mãi háo danh tham lợi
dân phải vùng lên, chưa thuở nào yên!

bị ức hiếp, cầm quyền, cũng ức hiếp
bấm miệng dân, ổ khoá càng to hơn
thịnh trị, là dân biểu tình tố cáo
dân phán xét cho mọi chuyện vuông tròn

hiểu ra, quy luật kia là tất yếu
Trái Đất phải có nhân quyền, dân quyền
nhân dân biểu tình, quan quyền đổi mới
bình thường đấu tranh, Trái Đất dịu hiền.

T.X.A.
06:17-07:45, 12-01-2019 HB19

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2222852827988656/

70) Bài thứ bảy mươi (vĩ thanh) tập XXI
GIÁP TẾT, THƯƠNG PHẾ MAI VÀNG
Trần Xuân An

dòng sông sử có rạ rơm, xác chim mỏi cánh
bay lên thành mây, về nguồn rơi mưa
nội chiến ý hệ qua rồi, đều là Việt Nam tất thảy
mơ tâm hồn thôi cụt què, vẫn lành lặn như xưa

thương phế binh vàng cũ khổ
bà mẹ anh hùng đỏ qua đây
mưa tan hoang Lộc Hưng cưỡng chế
mẹ ném huân chương, lính cũ tìm lại chân tay

thơ ca mơ mẹ anh hùng đỏ khóc
ngẫm nghĩ sao, nhặt lại huân chương
đặt dưới bánh xích, cẩu gầm gào cưỡng chế
sự thật ư, cẩu nghiến nát rồi lịch sử máu xương?

sự thật ư, đỏ và vàng còn hận thù nhau đến thế
hận thù nào, sau lưng tượng Mẹ Maria?
hai chủ nghĩa nhân văn chạm nhau toé lửa
chỉ cơn mưa thuần chất Việt Nam khóc oà

xin hình dung tượng Mẹ Việt Nam thuần tuý
ôm đàn con thương phế, đỏ lẫn vàng
thương vết thương đã lành, thương tay chân bị phế
thoả đáng Lộc Hưng, nụ cười hân hoan

dòng lịch sử thời nào cũng có xác chim rơi, rơm vãi
vẫn tin mưa về nguồn, hạt mưa trong veo
thuần chất Việt Nam trong veo trên cành mai lặt lá
mai nở Thủ Thiêm, mai nở Lộc Hưng nghèo! *

T.X.A.
13-01-2018
……………….

(*) Bài thơ này, tôi chỉ viết về thương phế binh Việt Nam cộng hoà, và chỉ vậy mà thôi. Tôi không viết về tranh chấp đất.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2223505964590009/

Xem bài thơ 21 năm trước:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2223485514592054/
.
71) Bài thứ bảy mươi mốt (vĩ thanh) tập XXI
TÔI LÀ CÔNG DÂN,
GÓP Ý CHO CHẾ ĐỘ TỐT HƠN
Trần Xuân An

tay thôi gõ
vào chùm ống chuông, trong gió
nhưng tiếng ngân nga
cứ lan ra

đau quốc thổ, mất Hoàng Sa, Gạc Ma
đau quốc kì chưa có
đau quốc sử chưa rõ
một trăm sáu mươi năm, chưa trọn vẹn nước ta *

treo vào phong linh những tập thơ tôi đó
thơ kết từng tập rồi, dăm bài hoà giải vẫn ngân nga
thơ công dân tự do, tự do khốn khổ
kéo kiểm duyệt chất đầy cùng chước quỷ mưu ma

thơ ca chỉ lên tiếng gió
thực tiễn là máu đổ, mồ hôi đổ
ngoài sức thơ ca
tôi vẫn là công dân tự do, tự do trong gò bó

chùm đầu sách hoà giải chiến tranh vàng – đỏ
cùng chùm bài thơ vĩ thanh, không là lệnh vỡ
như phong linh trong gió, lan xa, lan xa
trầm tư quốc sử, quốc kì, quốc thổ…

T.X.A.
sáng sớm 15-01-2019 HB19
…………………

(*) Kể từ 1858 đến nay.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2224725901134682/
.
.
Ảnh: Chuông gió (phong linh) – Google
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/chuong-gio_1.jpg
.

XEM TRỌN VẸN TẬP THƠ “DANH DỰ” (71 BÀI THƠ)
Bấm vào dòng chữ link-hoá bên trên.
.

QUÁ TRÌNH BỔ SUNG:
11-12-2018 HB18 (lần 1: 20 bài)
29-12-2018 (lần 2: 05 bài)
19-01-2019 (lần cuối: 06 bài)

(tổng cộng gồm 71 bài thơ)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF LẦN CUỐI:
19-01-2019 (HB19:
.
.

PDF – DANH DỰ,
tập thơ gồm bảy mươi mốt bài thơ

.
.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ,
TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH
.
MONG QUÝ ĐỘC GIẢ & CÁC THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG, THƯ VIỆN TƯ NHÂN LƯU TRỮ.
Trân trọng & cảm ơn.

T.X.A.
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , | Leave a Comment »