Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Tập thơ 27 trong 49 đầu sách: “NGUỴ” & “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN

Posted by Trần Xuân An trên 02.02.2021

hidden hit counter

.

Đường dẫn (link) 44 bài thơ viết tiếp “TỔ QUỐC ƠI…”
Ba mươi (30) bài thơ cộng thêm mười bốn (14) bài thơ mới viết, thành bốn mươi bốn (44) bài + một bài cũ đọc lại
Tập thơ 27/49 có nhan đề:
“NGUỴ” VÀ “PHIẾN”,
HOÀ GIẢI THỜI HẬU 

Link 02 bài bổ sung tập 27/49

Bài 1 thêm vào tập “‘Nguỵ’ và ‘phiến’…” thành bài 43

CỞI TRÓI TIỀN CHIẾN,

CỞI TRÓI HẬU CHIẾN

Trần Xuân An

Cởi trói Tiền chiến, cởi trói Hậu chiến

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2855860444687888/

Bài 2 thêm vào tập “‘Nguỵ’ và ‘phiến’…” thành bài 44

NHÁNH TRẦN XUÂN TỘC TRÚC LÂM

Ở NHĨ TRUNG, CÙNG HUYỆN

Trần Xuân An

NHÁNH TRẦN XUÂN TỘC TRÚC LÂM Ở NHĨ TRUNG, CÙNG HUYỆN

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2858811371059462/

Xem thêm:

Bài XXIV (trong tập thơ “Trong tôi Bến Hải & Thạch Hãn):

SÔNG CÁNH HÒM

ĐỰNG CHUYỆN TÌNH XƯA

Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2058080964465844/

.

.

Sách PDF (30-03-2021) 44 bài mới viết + 01 bài cũ

.
.
PDF (sách PDF) file cũ chỉ 42 bài thơ
.
.

Cũng có thể đọc tại website:
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-viet-noi-tiep-tap-26


.

Bài 1 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
TRÚT GÁNH NỢ CẦM BÚT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2763249540615646/

Bài nối vào tập thơ 26/48: TRÚT GÁNH NỢ CẦM BÚT

Bài 2 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
HỌC BẠ CHÚNG TA,
TÊN NGÀI VINH DANH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2770143563259577/

B2 (tập 27/49): Học bạ chúng ta, tên Ngài vinh danh

Bài 3 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
MAI NỞ SỚM, NHÂN ĐÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2773340166273250/

B3,b4,b13 viết tiếp tập thơ 26/49 (tức tập thơ 27/49)

Bài 4 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
NHÀ CỘI RỄ THI SĨ CHẾ LAN VIÊN
Tràn Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2779050382368895/

B3,b4,b13 viết tiếp tập thơ 26/49 (tức tập thơ 27/49)

Bài 5 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
TIỄN BIỆT
NHÀ VĂN HOÀNG HẢI THUỶ (1933-2020)
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2779904235616843/

Tiễn biệt nhà văn Hoàng Hải Thuỷ (1933-2020)

Bài 6 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG,
VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2779849132289020/

GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG, VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN — HOẠ NGUYÊN VẦN


Xem thêm:
https://txawriter.wordpress.com/2020/08/22/bi-tay-cuong-chiem-ma-cu-ren-len-mot-cach-he-ha-lam/

Bài 7 & 8 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
HOẠ LẦN 1:
BÀI “GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG,
VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2780596328880967/

GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG, VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN — HOẠ NGUYÊN VẦN

Bài 9 & 10 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
HOẠ LẦN 2
BÀI “GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG,
VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2782170198723580/

GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG, VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN — HOẠ NGUYÊN VẦN

Bài 11 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
ĐỪNG KHIÊU DÂM HOÁ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2783076935299573/

GIỄU NHẠI THEO TRẦN TẾ XƯƠNG, VŨ TRỌNG PHỤNG, LỖ TẤN — HOẠ NGUYÊN VẦN


Ghi chú:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2783498621924071/
Xem thêm:
https://txawriter.wordpress.com/2020/08/22/bi-tay-cuong-chiem-ma-cu-ren-len-mot-cach-he-ha-lam/

Bài 12 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
“CƯỠNG BỨC TÌNH DUYÊN”,
CHUYỆN THỜI CHIẾN TRANH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2789568704650396/

“CƯỠNG BỨC TÌNH DUYÊN”, CHUYỆN THỜI CHIẾN TRANH

Bài 13 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
CHÚT NGÔNG LẤY HÊN TUỔI MỚI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2795703347370265/

B3,b4,b13 viết tiếp tập thơ 26/49 (tức tập thơ 27/49)

Bài 14 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
BỐN MÙA THỂ LOẠI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2797175313889735/

Chào 2021: b.14 & b.15 BỐN MÙA THỂ LOẠI…

Bài 15 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
NỘI CHIẾN TRANH GIÀNH ĐẤT MẸ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2797757687164831/

Chào 2021: b.14 & b.15 BỐN MÙA THỂ LOẠI…

Bài 16 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
BÚT NHƯ NGỰA VỀ ĐƯỜNG CŨ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2800146380259295/

B.16 sau tập thơ 26: BÚT NHƯ NGỰA VỀ ĐƯỜNG CŨ

Bài 17 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
PHÉP MẦU Ở CAMPUCHIA
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2802754249998508/

B17-18 thêm vào tập “Tổ quốc ơi…”

Bài 18 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
LỘN TRÁI MAY LẠI ÁO QUẦN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2802471206693479/

B17-18 thêm vào tập “Tổ quốc ơi…”

Bài 19 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
CON & NGƯỜI,
CÁI CHÍNH LÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2803995876541012/

B19 thêm vào “Tổ quốc ơi…”

Bài 20 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
TÔI KHÔNG “TRỪ ĐI”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2805259419747991/

B20 thêm vào “Tổ quốc ơi…”: TÔI KHÔNG “TRỪ ĐI”

Bài 21 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
HỪNG ĐÔNG CỘNG SẢN
TỪ KHOA HỌC – KĨ THUẬT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2805876933019573/

B21 thêm vào t26: HỪNG ĐÔNG CỘNG SẢN TỪ KHOA HỌC – KĨ THUẬT

Bài 22 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
HOÀ GIẢI ĐỂ HOÀ HỢP,
KHÔNG PHẢI ĐỂ CHIA RẼ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2809340002673266/

B22&23&24: HOÀ GIẢI ĐỂ HOÀ HỢP, KHÔNG PHẢI CHIA RẼ

Bài 23 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
KHÍ KHÁI ĐÀNG TRONG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2809379096002690/

B22&23&24: HOÀ GIẢI ĐỂ HOÀ HỢP, KHÔNG PHẢI CHIA RẼ

Bài 24 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
NGÀY “HỮU NGHỊ” VIỆT – TRUNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2809921942615072/

B22&23&24: HOÀ GIẢI ĐỂ HOÀ HỢP, KHÔNG PHẢI CHIA RẼ

Bài 25 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
CHÍ ĐỘC LẬP BÌNH SINH
THỜI LƯỠNG CỰC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2810820145858585/

B25 thêm vào t26: CHÍ ĐỘC LẬP BÌNH SINH THỜI LƯỠNG CỰC

Bài 26 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
NHÂN MÙA BẦU CỬ Ở MỸ HB20-21,
NGHĨ VỀ SỬ SÁCH NƯỚC MÌNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2814918208782112/

B26,b27,b28 thêm vào t26: Nhân mùa bầu cử ở Mỹ HB20-21

Bài 27 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
NỮ THẦN TỰ DO DA ĐEN
TRÊN ĐỒI CAPITOL
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2815995575341042/
(đã đăng tặng ở Facebook của nhà thơ nữ trẻ Amada Gorman)

B26,b27,b28 thêm vào t26: Nhân mùa bầu cử ở Mỹ HB20-21

Bài 28 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
VƯỚNG MẮC XƯƠNG LỊCH SỬ,
NGƯỜI MỸ ĐÃ THÔNG MINH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2816780545262545/

B26,b27,b28 thêm vào t26: Nhân mùa bầu cử ở Mỹ HB20-21

Bài 29 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
ĐỎ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2818628441744422/

B29 thêm vào t26: ĐỎ

Bài 30 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
VUA GIA LONG – BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2819530188320914/

B30 thêm vào t26: VUA GIA LONG – BÁC HỒ

Bài 31 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
CHÈO GHE VƯỢT CẠN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2820327728241160/

B31,32,33: 03 Bài Tết Tân Sửu: THƯƠNG TRÂU, THƯƠNG BÚT PHÍM

Bài 32 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
THƯƠNG TRÂU,
THƯƠNG BÚT PHÍM
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2825193884421211/

B31,32,33: 03 Bài Tết Tân Sửu: THƯƠNG TRÂU, THƯƠNG BÚT PHÍM

Bài 33 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
NỤ HÔN TRƯỜNG CỬU
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2827464210860845/

B31,32,33: 03 Bài Tết Tân Sửu: THƯƠNG TRÂU, THƯƠNG BÚT PHÍM

Bài 34 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
TẾT, TẶNG MỘT NGƯỜI
VÀ NHIỀU NGƯỜI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2828985384042061/

B34 (tập 27/49): TẾT, TẶNG MỘT NGƯỜI VÀ TẶNG NHIỀU NGƯỜI

Bài 35 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
LÀM RUỘNG CHỮ FACEBOOK
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2832300527043880/

B35 (tập 27/49): LÀM RUỘNG CHỮ FACEBOOK

Bài 36 viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
NGƯỜI VIỆT MÌNH HẬN THÙ NHAU LÀM CHI,
NỘI CHIẾN TRONG NGOẠI CHIẾN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2833156620291604/

B36 (tập 27/49): NGƯỜI VIỆT MÌNH HẬN THÙ NHAU LÀM CHI…

Bài 37, viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
BÓNG & TƯỢNG
NGƯỜI NÔNG DÂN GÁNH LÚA
TRÊN ĐỈNH NÚI SƠN CHÀ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2834590186814914/

B37 (tập 27/49): BÓNG & TƯỢNG NGƯỜI NÔNG DÂN GÁNH LÚA

Bài 38, viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
KHĂN TANG TRONG LÍ LỊCH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2835968273343772/

B38 (tập 27/49): KHĂN TANG TRONG LÍ LỊCH

Bài 39, viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
VACCINE COVID-19 RẰM NGUYÊN TIÊU
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2837456903194909/

B39 (tập 27/49): VACCINE COVD-19 RẰM NGUYÊN TIÊU

Bài 40, viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
SINH RA TRONG CHIẾN TRANH,
GIÀ ĐI TRONG HẬU CHIẾN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2838524283088171/

B40 (tập 27/49): SINH RA TRONG CHIẾN TRANH, GIÀ ĐI TRONG HẬU CHIẾN

Bài 41, viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
HOÀ GIẢI “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2840615196212413/

B41 (tập 27/49): HOÀ GIẢI “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”

Bài 42, viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
PHÁC THẢO VỀ NĂM MƯƠI NĂM
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2842536162686983/

B42 (tập 27/49): PHÁC THẢO VỀ NĂM MƯƠI NĂM

Bài 43, thêm vào (30-03-2021)
CỞI TRÓI TIỀN CHIẾN,
CỞI TRÓI HẬU CHIẾN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2855860444687888/

Cởi trói Tiền chiến, cởi trói Hậu chiến

Bài 44, thêm vào (30-03-2021)
NHÁNH TRẦN XUÂN TỘC TRÚC LÂM
Ở NHĨ TRUNG, CÙNG HUYỆN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2858811371059462/

NHÁNH TRẦN XUÂN TỘC TRÚC LÂM Ở NHĨ TRUNG, CÙNG HUYỆN

Xem thêm (thêm vào, 30-03-2021):
Bài XXIV (trong tập thơ “Trong tôi Bến Hải & Thạch Hãn”):
SÔNG CÁNH HÒM
ĐỰNG CHUYỆN TÌNH XƯA
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2058080964465844/

NHÁNH TRẦN XUÂN TỘC TRÚC LÂM Ở NHĨ TRUNG, CÙNG HUYỆN

================================

Link trang này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2820360554904544/

Tập thơ 27 trong 49 đầu sách: “NGUỴ” & “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN


.
==================================

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN
(bốn mươi chín đầu sách, tính đến 06-03-2021)

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019
23. Lí lịch và quốc sử, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07 & 10-2019
24. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thế đó, tập thơ 30 bài, 02-2020 & bổ sung 06 bài mới + 02 bài cũ, 18-03-2020 & 15-04-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả.
25. Người Mẹ trong chiến tranh, ngâm khúc tự sự, 460 câu song thất lục bát, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 4 & 5-2020
26. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng, tập thơ 41 bài, viết và công bố đến ngày 10-11-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả
27. “Nguỵ” và “phiến”, hoà giải thời hậu chiến, tập thơ 44 bài (viết và công bố đến ngày 05 & 06-03-2021; ngày bổ sung 02 bài mới viết: 30-03-2021), Facebook & các điểm mạng của tác giả

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

28. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
29. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
30. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
31. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
32. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
33. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
34. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
35. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
36. Sáng đều hai nửa gương mặt, truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn),  Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

37. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
38. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
39. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
40. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
41. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
42. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
43. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

44. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
45. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
46. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
47. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
48. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
49. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

XIN LƯU Ý:

1) Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.

2) Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

3) Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12, trong mười ba (13) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC lại liệt kê riêng dưới đây (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), được viết trước ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy:
nhaxuatbantudo@hushmail.com

4) Bốn (04) đầu sách biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886), tôi đã xuất bản thành sách in giấy, 2004, 2006 & 2008, qua hai nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM. và Thanh Niên. Vào ngày 12-03-2020, tôi đã kí hợp đồng tái bản KHÔNG SỬA CHỮA cả bốn đầu sách ấy với Tạp chí Xưa & Nay (cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), tại Văn phòng phía Nam (Đề Thám, TP.HCM.), theo đề nghị của Tạp chí. Tôi đã trao bốn bản chữ vi tính và phụ liệu hình ảnh đã được dàn trang, quét chụp (scan) để xuất bản lần thứ nhất, của cả bốn đầu sách. Xin ghi nhớ ở đây.

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

……………………………………

MƯỜI LĂM (15) ĐẦU SÁCH,
 TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN VIẾT
 TRONG BẢY NĂM TRÊN FACEBOOK, 
06-03-2014 — 05 & 06-03-2021
 (kể cả tập thơ tình cảm “TUỔI NHỚ”, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM. ấn hành, 2016)
……………………………………
.
Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy:
14 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ HOÀ GIẢI DÂN TỘC SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG CHIẾN TRANH LẠNH (1945-1954-1975 — 1989/1991)
(tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ đã được ấn hành qua Nxb. Văn hoá – Văn nghệ):

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/10/0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/01/txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/11/txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/06/4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)
PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457

8 ) DANH DỰ, tập thơ (71 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/00_bo-sung-2056_txa_final_frint_danh-du_19-01hb19.pdf
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/06/000_4-bai_2-pages-per-sheet_cai-nhin-nguoi-hau-chien_29-04-10-06hb19.pdf
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ, tập thơ bốn mươi bảy (47) bài thơ
PDF:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

Công bố đầu sách thứ 10 về HOÀ GIẢI DÂN TỘC: tập thơ LÍ LỊCH & QUỐC SỬ

11) SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ, tập thơ ba mươi sáu (30+2+4) bài thơ và hai bài thơ viết trước
PDF:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2529568823983720/

Tập thơ 10 HOÀ GIẢI DÂN TỘC: SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN…

12) NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH, ngâm khúc tự sự, song thất lục bát 460 câu

Sách PDF NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH (hoà giải dân tộc, cuốn 12)


https://txawriter.files.wordpress.com/2020/06/12_final_txa_nguoi-me-trong-chien-tranh_ngam-khuc-460-cau-song-that-luc-bat_45-2020.pdf

13) TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG, tập thơ 41 bài thơ
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau

Tập thơ TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG

14) “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN, tập thơ 44 bài thơ

Tập thơ 27 trong 49 đầu sách: “NGUỴ” & “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN


http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-viet-noi-tiep-tap-26
……………………..
………………………

15) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016
(đây là tập thơ không thuộc đề tài hoà giải dân tộc):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………..
………………………

TỒNG CỘNG MƯỜI BỐN (14) TẬP THƠ GỒM SÁU TRĂM TÁM MƯƠI (680) BÀI THƠ (kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ), cộng với MỘT NGÂM KHÚC 460 CÂU & MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa, cùng một ít bài luận.

……………………..
……………………..

Đặc biệt,
07 năm tròn vừa qua,
14 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”),
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

……………………..
……………………..

Ghi chú lần thứ hai:
Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12 (kể cả tập truyện ngắn), trong mười bốn (14) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC này (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy
nhaxuatbantudo@hushmail.com

NHÀ XUẤT BẢN
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc – Tổng biên tập
Chịu trách nhiệm nội dung:
Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập

Biên tập & sửa bản in:
Vẽ bìa, trình bày & kĨ thuật vi tính:

Đơn vị liên kết: Tác giả.

Khổ 14,5 cm x 20,5 cm.
Số ĐKKH:
Quyết định xuất bản số:
ngày   tháng    năm
In 500 cuốn, tại XN. In
In xong và nộp lưu chiểu tháng    năm   .

Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản của Trần Xuân An:

Bìa 4:
ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ
(do nhiếp ảnh gia Lê Văn Duy chụp, 2-2018)

Bìa 4:
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ gốc Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 48 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 1:
ĐĂNG BÀI TRÊN BÁO CHÍ:
Tuổi Ngọc (1973), Văn nghệ Giải phóng (từ 1975), Văn nghệ Bình Trị Thiên, Văn hoá Bình Trị Thiên, Văn nghệ TP.HCM., Nhân Dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt, Văn nghệ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kiến thức Ngày nay, Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Tạp chí Thơ…v.v…
Tạp chí Văn hoá Nghệ An điện từ, Trang TTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam, Trang TTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM., Trang TTĐT. Quê nhà (báo Tổ Quốc), Trang TTĐT. Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long…v.v…
Giaodiem. com, Chimviet. free. fr, BBCVietnamese. uk. com …v.v…
phongdiep. net , trannhuong. com, Văn chương Việt…v.v…
Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM., Đài Phát thanh Bình Trị Thiên, Đài Phát thanh Lâm Đồng…v.v…

Phần gấp bìa 4:
GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:
Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955  &  0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com

Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
https://txawriter.wordpress.com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https://facebook.com/tranxuanan.writer

& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

THÁNG 03-2021
~~ viết công bố trên Facebook
từ ngày 23-11-2020 đến ngày 06-03-2021~~
~~ công bố trên web txawriter.wordpress.com…
http://www.tranxuanan-poet.net
cũng theo các ngày trên ~~

Thực hiện tệp PDF: 03-2020
Sách PDF hoàn chỉnh 44 bài mới viết + một bài cũ đọc lại

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: