Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu, 2013

PDF in ra giấy & Mời xem lại: Lời cuối truyện – hồi ức “HẬU CHIẾN…”

Posted by Trần Xuân An trên 21.06.2013

hidden hit counter

Mời xem lại:
Lời cuối truyện – hồi ức “HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI”

Bài này đã được bổ sung, hoàn chỉnh vào ngày 20-6 HB13 (2013)

https://txawriter.wordpress.com/2013/05/18/thong-tin-tu-lieu-tham-khao/

PDF mới
“Hậu chiến, không riêng ai”
Bản PDF đã được sửa lỗi gõ phím,

có thể in ra giấy

(ngày 05-7 HB13 [2013]):

PDF

Click to access copy-05-7hb13_ban-in-ra-giay_hau-chien-khong-rieng-ai-03-06hb13.pdf

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Thông tin: Dự án đặt tên đường phố: Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Posted by Trần Xuân An trên 01.06.2013

hidden hit counter

DỰ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ: NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

Theo Nghị quyết “Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” , số 05/2012/NQ.-HĐND. của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, khóa VI, tại kì họp lần thứ 4, do Chủ tịch Lê Hữu Phúc kí, ban hành ngày 13 tháng 4 năm 2012, nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886), “nguyên quán Triệu Phong, Quảng Trị, quan đại thần triều Nguyễn, người cầm đầu phe chủ chiến chống Pháp của triều đình Huế” (1) cùng với 46 họ tên danh nhân khác đã được nhất trí đưa vào Quỹ tên đường phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Qua điện thoại, một vài thân hữu ở Huế (tác giả Trương Thắng, nhà thơ Ngàn Thương) cho biết, cách đây gần một tháng, Đài Phát thanh – Truyền hình Huế đã đưa tin: Danh tính nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) cũng đã được Hội đồng đặt tên đường phố Thừa Thiên – Huế đưa vào Quỹ tên đường phố. Thông tin này đã được PGS.TS. Đỗ Bang xác nhận lại qua bài viết trên tạp chí Xưa và Nay, cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, vừa mới phát hành (2).

Tuy mới là sơ khởi của các việc cụ thể, như xã hội đã thực hiện đối với các danh nhân khác, dự án đặt tên đường phố bằng danh tính của Nguyễn Văn Tường là một sự đánh dấu kết quả bằng hình thức cụ thể, trong quá trình phục hồi thanh danh, trả lại sự công bằng cho nhân vật lịch sử này.

Việc phục hồi thanh danh nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường trong lịch sử dân tộc là thành quả chung của nhiều nhà nghiên cứu đã có tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (tại ĐHSP. TP.HCM. – 20-6-1996; tại Đại học Huế – 02-7-2002; tại Hội Khoa học lịch sử Việt Nam ở Hà Nội – 01-11-2003 (3)), sự đóng góp công sức sưu tầm tài liệu của các hậu duệ ở hải ngoại, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên – Huế, và sự đăng tải của Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa và Nay, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử…, cùng với sự quan tâm về mọi mặt của Ủy ban nhân dân hai tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, sự ưu ái của UBND. xã Triệu Phước, của quý nhân sĩ khắp nơi và tại địa phương…

Cùng các bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về Nguyễn Văn Tường trên các tạp chí, còn có sách về đề tài này. Đến nay, đã có năm đầu sách chuyên đề về Nguyễn Văn Tường đã được chính thức xuất bản (4), góp phần vào việc làm sáng tỏ những vướng mắc sử học về Nguyễn Văn Tường, trả lại sự công bằng khoa học trong lịch sử.

T.X.A.
TP.HCM., 01-6 HB13 (2013)
__________________

(1) Xem nguyên văn Nghị quyết ở cuối trang này, ở phụ lục II. Nguồn: Công báo tỉnh Quảng Trị, số 9 + 10, ra ngày 15-05-2012.

(2) PGS.TS. Đỗ Bang, “Nguyễn Văn Tường vào trang sử mới”, Tạp chí Xưa & Nay, số 428, tháng 5-2013, tr. 15 & 17.

(3) Gồm có:

3a) Kỉ yếu: 28 bài khảo luận sử học (29 tác giả), trong đó có nhiều bài viết bàn về Nguyễn Văn Tường: Gs. Nguyễn Văn Kiệm, Nnc. Trần Viết Ngạc, Nnc. Trần Thị Thanh Thanh, Nnc. Trần Đại Vinh, Nnc. Vũ Đức Sao Biển, Nnc. Trần Thị Kim Hoa, Nnc. Tôn Thất Hào, Gs. Đoàn Quang Hưng, Nnc. Nguyễn Hữu Thông & Nnc. Nguyễn Quang Trung Tiến, Ts. Võ Xuân Đàn, Gs. Vũ Ngọc Khánh, Ts. Nguyễn Thị Đảm, Nnc. Đặng Thị Tịnh… cùng với tư liệu: bản dịch chưa trọn vẹn tập thơ của Nguyễn Văn Tường (do Trần Viết Ngạc sưu tầm) của hai dịch giả Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển (ĐHSP. TP.HCM. ấn hành).

3b) Tập các báo cáo khoa học (15 bài khảo luận của 13 tác giả), với chuyên đề về Nguyễn Văn Tường: PGs. Ts. Đỗ Bang, Nnc. Trần Viết Ngạc, Nt. Trần Xuân An, Nnc. Trần Huy Thanh, Nnc. Phan Thuận An, Nnc. Phạm Hồng Việt, Nnc. Huỳnh Kim Thành, Ts. Nguyễn Thị Đảm, Nnc. Trần Thiều, Nnc. Nguyễn Quang Trung Tiến, Nnc. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Nnc. Hồ Vĩnh, Nnc. Lê Tiến Công (Trung tâm Khoa học xã hội & nhân văn Huế – Viện Đại học Huế, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên – Huế chủ trì hội thảo và ấn hành, 02-7-2002). Kỉ yếu Hội thảo khoa học tại Huế, 2002, đã được xuất bản thành sách: Nhiều tác giả, PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VH.-TT., 2007.

3c) Thông tin: Hội nghị thẩm định tư liệu do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, 01. 11. 2003. Theo thông báo trên tạp chí Xưa & Nay, sô 151 (199), tháng 11-2003, đồng thời trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 6 (331) tháng 11 & tháng 12-2003: Những công trình nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật tư liệu vẫn được tiếp tục, mặc dù Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã khẳng định lại sự khẳng định từ cuối thế kỉ XIX đến nay của giới sử học trong và ngoài nước: Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) là nhà yêu nước, chủ chiến. Trong các đề mục hội nghị ấy, có việc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cũng đã thẩm định và đã đi đến khẳng quyết về tính chân xác của các sử liệu do Nguyễn Thị Ngọc Oanh và Trần Nguyễn Từ Vân sưu tầm, được công bố trong hội thảo ngày 02-07-2002 tại Huế. Xin xem: Trần Viết Ngạc, “Những tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường”, bài viết giới thiệu, phân tích, bổ sung tư liệu sưu tầm, dịch thuật của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, hậu duệ của cụ Nguyễn Văn Tường, và con gái bà là Trần Nguyễn Từ Vân, bns. Xưa & Nay, số 126 (174) tháng 10-2002, tr. 18 – 20.

(4) Trong đó, có sự đóng góp của bản thân Trần Xuân An là bốn đầu sách truyện – kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, nghiên cứu – khảo luận, biên soạn về chuyên đề Nguyễn Văn Tường (đã chính thức xuất bản, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004 [một đầu sách], Nxb. Thanh Niên, 2006 & 2008 [ba đầu sách]) cùng những bài nghiên cứu khác cũng của Trần Xuân An về ông (đã được công bố, đăng tải). Đầu sách thứ năm: Nhiều tác giả, PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VH.-TT., 2007.

Docs.Google Nghi-quyet-dat-ten-duong-Nguyen-Van-Tuong.pdf

PDF

Cũng có thể xem bài này tại:
www.tranxuanan-writer.net…

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »