Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

PDF: Tập thơ XXI/43: DANH DỰ (tập thơ với chủ đề hoà giải dân tộc của Trần Xuân An)

Posted by Trần Xuân An trên 02.11.2018

hidden hit counter

 
.
TRẦN XUÂN AN
.
DANH DỰ
tập thơ

(đầu sách thứ 8 viết về đề tài hoà giải dân tộc
trong 43 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An)

Viết và công bố trên Facebook
từ 29-7 đến 23-10-2018 HB18

0o0o0o0o0

Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi mốt
trong 43 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(42 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)

Vì tập thơ được bổ sung 3 lần,
nên chỉ xin lưu ý ở khung này,
cho giản tiện:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, BỔ SUNG TẬP THƠ:

BAN ĐẦU, TÂP THƠ NÀY GỒM BỐN MƯƠI BÀI THƠ,
TRẦN XUÂN AN LẦN LƯỢT VIẾT VÀ CÔNG BỐ
TRÊN FACEBOOK
ĐÚNG THEO NGÀY GIỜ GHI DƯỚI MỖI BÀI
TỰ TẬP HỢP LẠI THÀNH TẬP
(LẬP MỤC LỤC VÀ ĐẦY ĐỦ ĐƯỜNG DẪN)
NGÀY 24-10-2018 HB18
CÔNG BỐ TRÊN
FACEBOOK.COM/TRANXUANAN.WRITER

TẠO THÀNH TỆP PDF NGÀY 02-11-2018 HB18
& ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN MẠNG TOÀN CẦU
WWW.TRANXUANAN-WRITER.NET ,
WWW.TRANXUANAN-POET.NET ,
WWW.CAUYHE.NET
(TXAWRITER.WORDPRESS.COM)
NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF LẦN 2:
29-12-2018 (HB18)

BỔ SUNG HOÀN TẤT
11-12-2018 HB18 (lần 1: 20 bài)
29-12-2018 (lần 2: 05 bài)
19-01-2019 (lần cuối: 06 bài)

(tổng cộng gồm 71 bài thơ)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF LẦN CUỐI:
19-01-2019 (HB19:
.
.

PDF – DANH DỰ,
tập thơ gồm bảy mươi mốt bài thơ

.
.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ,
TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH
.
MONG QUÝ ĐỘC GIẢ & CÁC THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG, THƯ VIỆN TƯ NHÂN LƯU TRỮ.
Trân trọng & cảm ơn
T.X.A.

___________________________________________

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/11/danh-du_bia-sach_co-khung_tap-tho-xxi_02-11hb18.jpg

TÂP THƠ NÀY GỒM BỐN MƯƠI BÀI THƠ & 20 BÀI THƠ BỔ SUNG (lần 1);
05 BÀI THƠ BỔ SUNG (lần cuối)

TRẦN XUÂN AN LẦN LƯỢT VIẾT VÀ CÔNG BỐ
TRÊN FACEBOOK
ĐÚNG THEO NGÀY GIỜ GHI DƯỚI MỖI BÀI
.
.

PDF (bản 40 bài thơ, bấm vào đây)
.
.
PDF (bản 60 bài thơ, bấm vào đây)
.
.
PDF (bản 65 bài thơ, bấm vào đây)

.
TỰ TẬP HỢP LẠI THÀNH TẬP
(LẬP MỤC LỤC VÀ ĐẦY ĐỦ ĐƯỜNG DẪN)
NGÀY 24-10-2018 HB18
CÔNG BỐ TRÊN
FACEBOOK.COM/TRANXUANAN.WRITER

TẠO THÀNH TỆP PDF NGÀY 02-11-2018 HB18
& ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN MẠNG TOÀN CẦU
WWW.TRANXUANAN-WRITER.NET ,
WWW.TRANXUANAN-POET.NET ,
WWW.CAUYHE.NET
(TXAWRITER.WORDPRESS.COM)

BỔ SUNG
11-12-2018 HB18
In ra giấy làm bản thảo:
18-12-2018 HB18
BỔ SUNG LẦN CUỐI, HOÀN TẤT:
29-12-2018 hb18


Tổng cộng tập thơ “Danh dự” này gồm 60 bài thơ

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ,
TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH
.
VÀI DÒNG CUỐI TẬP THƠ
ĐỂ TRÁNH NGỘ NHẬN

Trong tập thơ này, tôi vẫn giữ nguyên ý tưởng không phủ nhận quá khứ của cả Đỏ lẫn Vàng. Đỏ và Vàng trong giai đoạn 1945-1975, tuy ngược chiều nhau, chiến đấu chống nhau, nhưng cả hai đều chống ngoại xâm hai Khối.

Tuy nhiên, tôi kiến nghị thay đổi quốc kì hiện nay (vốn lấy mẫu từ Liên Xô) và trong Hiến pháp không nên có tên các lãnh tụ quốc tế, nhất là lãnh tụ ngoại cường, như Marx, Lénine, vì danh dự của dân tộc, Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Điểm này chính là nguyên nhân nội chiến – nội chiến đồng thời chống ngoại xâm hai Khối.

Một điểm khác, khi viết “Nga học lại dân chủ…”, tôi muốn nói, học thuyết về dân chủ đa nguyên, kinh tế thị trường tư hữu tư doanh, trên thế giới, cho đến nay, sau mấy trăm năm phát triển trong thực tiễn, vẫn còn nguyên sức sống, thoả mãn khát vọng công dân chính đáng của nhân loại. Chẳng lẽ nước ta không tham khảo, nhận biết sự thể đó sao? Tham khảo, nhận biết ấy thật cần thiết, nhằm hiểu rằng, Đỏ và Vàng trong Điểm nóng của Chiến tranh Lạnh, đều mưu cầu độc lập dân tộc, nhưng khác đường, để rồi đến nay, Đỏ đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi trên con đường Vàng đó.

Đó là những điểm trọng tâm có thể gây ngộ nhận trong tập thơ hoà giải dân tộc này.

Cũng có thể nói thêm: Tôi, người cầm bút, có khát vọng thể hiện nhận thức, suy tư và ý hướng của mình, mà ở loạt tác phẩm gần đây là hoà giải dân tộc, nhưng tôi, người công dân, tôi cũng phải chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

T.X.A.
02-11-2018

MỤC LỤC
Tập thơ thứ hai mươi mốt:
DANH DỰ

1) Bài thứ nhất tập XXI
TÙNG NGHĨA RƯNG RƯNG BÓNG ĐÈN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2121980331409240

Bài thứ nhất tập XXI (phiên bản b)
TÙNG NGHĨA RƯNG RƯNG BÓNG ĐÈN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2118745885066018

2) Bài thứ hai tập XXI
MAI RA, HẾT BÃO
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2129805943960012

3) Bài thứ ba tập XXI
CHẤT HUẾ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2132109897062950

4) Bài thứ tư tập XXI
THÀNH CỔ, SAU 46 NĂM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2137387569868516

5) Bài thứ năm tập XXI
VỀ AN CƯ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2137458463194760

6) Bài thứ sáu tập XXI
CÀ PHÊ: MẬT ONG ĐẮNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2137931626480777

7) Bài thứ bảy tập XXI
GẶP BẠN, THẤM THÍA NỘI CHIẾN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2138597116414228

8) Bài thứ tám tập XXI
BÔNG HỒNG MỚI TRÊN PHONG TỤC CỔ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2142515749355698

9) Bài thứ chín tập XXI
NHƯ CHIÊM NỮ, BẠN HỌC XƯA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2144138832526723

10) Bài thứ mười tập XXI
CÓ CHĂNG MỘT LẦN LÃNG MẠN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2144255189181754

11) Bài thứ mười một tập XXI
NGÀY 31-8-1858
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2144812452459361

12) Bài thứ mười hai tập XXI
TRẬN ĐẦU ĐÁNH PHÁP, NHỚ HỒ OAI (1)
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2145400959067177

13) Bài thứ mười ba tập XXI
CHỈ LÀ SỰ THẬT RIÊNG TRÁI TIM TÔI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2147326672207939

14) Bài thứ mười bốn tập XXI
TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2147487082191898

15) Bài thứ mười lăm tập XXI
SỬ CỔ: HUYẾT THỐNG VIỆT NAM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2152084665065473

16) Bài thứ mười sáu tập XXI
CÁC VỊ THÀNH HOÀNG BIÊN CHÂU ÁC ĐỊA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2152617091678897

17) Bài thứ mười bảy tập XXI
ĐỌC THƠ LƯU QUANG VŨ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2152740658333207

18) Bài thứ mười tám tập XXI
NGÔI TRƯỜNG
TRONG DI TÍCH QUỐC TỬ GIÁM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2154820638125209

19) Bài thứ mười chín tập XXI
NGÀY HAI NỬA CAO LY GẶP NHAU:
18-9-2018
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2155291644744775

20) Bài thứ hai mươi tập XXI
ĐỌC THƠ, NGỠ VIẾNG MỘ LƯU QUANG VŨ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2156189037988369

21) Bài thứ hai mươi mốt tập XXI
TỪ DẤU HỎI CỦA NHÀ THƠ LƯU QUANG VŨ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2157506504523289

22) Bài thứ hai mươi hai tập XXI
TRỐNG ĐỒNG: QUỐC KÌ TỪ NGHÌN XƯA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2158463521094254

23) Bài thứ hai mươi ba tập XXI
NỘI CHIẾN ĐỎ – VÀNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2159342927672980

24) Bài thứ hai mươi bốn tập XXI
MẶC CẢM ĐỎ NGUỘI VÀNG NGUÔI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2160387967568476

25) Bài thứ hai mươi lăm tập XXI
LÍ LỊCH & QUỐC SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2162831400657466

26) Bài thứ hai mươi sáu tập XXI
CHỮ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2164412877165985

27) Bài thứ hai mươi bảy tập XXI
ĐÀNG TRONG
GỒNG GÁNH THEO BỐN NGHÌN NĂM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2164713000469306

28) Bài thứ hai mươi tám tập XXI
THUỞ ẤU TRĨ TẢ KHUYNH
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2165111240429482

29) Bài thứ hai mươi chín tập XXI
HẬU CHIẾN, TỔNG KẾT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2166030073670932

30) Bài thứ ba mươi tập XXI
“GIA TÀI CỦA MẸ: MỘT BỌN LAI CĂNG…” *
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2166589016948371

31) Bài thứ ba mươi mốt tập XXI
ĐỘC LẬP
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2167577730182833

32) Bài thứ ba mươi hai tập XXI
CHỈ LÀ CHUYỆN ĐÃ THÀNH SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2168675253406414

33) Bài thứ ba mươi ba tập XXI
HAI CÂU THƠ VỀ MÀU QUỐC KÌ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2169270026680270

34) Bài thứ ba mươi tư tập XXI
BÀI HỌC THUỘC LÒNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2169773366629936

35) Bài thứ ba mươi lăm tập XXI
THƠ PHÙ PHIẾM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2170260736581199

36) Bài thứ ba mươi sáu tập XXI
MƯỜI MỘT NĂM,
NGÀY GIỖ MẸ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2170937886513484

37) Bài thứ ba mươi bảy tập XXI
HOA DI CHÚC MỖI NGÀY
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2171351209805485

38) Bài thứ ba mươi tám tập XXI
PHÙ DUNG & VĨNH HẰNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2172450959695510

39) Bài thứ ba mươi chín tập XXI
HOA PHÙ DUNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173033699637236

40) Bài thứ bốn mươi tập XXI
BÀI THƠ CUỐI VỀ HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173128926294380

VÀI DÒNG CUỐI TẬP THƠ
ĐỂ TRÁNH NGỘ NHẬN

Mục lục – các đường dẫn (links):

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

Trọn tập gồm 40 bài thơ đã công bố theo ngày giờ ghi cuối mỗi bài.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG.
Trân trọng và cảm ơn.

……………………………………………
……………………………………………

MỤC LỤC
20 + 05 BÀI BỔ SUNG
VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ”
(hoà giải dân tộc)

41) Bài thứ bốn mươi mốt (bổ sung) tập XXI
VÈ HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2184843745122898

42) Bài thứ bốn mươi hai (bổ sung) tập XXI
SỬ SONG SONG
RỬA NHỤC DỰA HAI PHÍA GIẶC
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2186128248327781

43) Bài thứ bốn mươi ba (bổ sung) tập XXI
DÙ CÔNG – TỘI THẾ NÀO ĐI NỮA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2187331444874128

44) Bài thứ bốn mươi tư (bổ sung) tập XXI
SỰ THẬT LỊCH SỬ VĨNH CỬU
VÀ HÔM NAY, NGÀY MAI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2188709551402984

45) Bài thứ bốn mươi lăm (bổ sung) tập XXI
VẪN BẢY ĐOÁ
KÍNH MỪNG THẦY CÔ GIÁO
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2189104054696867

46) Bài thứ bốn mươi sáu (bổ sung) tập XXI
MƯA BÃO RỚT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2192521634355109

47) Bài thứ bốn mươi bảy (bổ sung) tập XXI
NGHĨ TRONG BÃO SÀI GÒN 25-11-2018
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2192800004327272

48) Bài thứ bốn mươi tám (bổ sung) tập XXI
CỜ CHÍNH THỂ
& QUỐC KÌ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2192848204322452

49) Bài thứ bốn mươi chín (bổ sung) tập XXI
CHỈ MỘT ĐIỀU NÀY,
SAO TÔI VIẾT MÃI!
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2193446057596000

50) Bài thứ năm mươi (bổ sung) tập XXI
BÌNH LUẬN VỚI ANH VĂN THANH,
VẬY CÓ THƠ RẰNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2193494544257818

51) Bài thứ năm mươi mốt (bổ sung) tập XXI
GIỮA SÔNG, CỒN ĐẢO
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2194001097540496

52) Bài thứ năm mươi hai (bổ sung) tập XXI
“PHÉP THẮNG LỢI TINH THẦN”
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2194011444206128

53) Bài thứ năm mươi ba (bổ sung) tập XXI
HOÀ GIẢI XONG RỒI, GIỮA NHÂN GIAN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2195379094069363

54) Bài thứ năm mươi tư (bổ sung) tập XXI
TRONG CHỦ NGHĨA ĐỎ,
KHÔNG CÓ TỔ QUỐC
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2197789430494996

55) Bài thứ năm mươi lăm (bổ sung) tập XXI
MẶC DÙ LỊCH SỬ
KHÔNG THỂ BÀN CHỮ “NẾU”
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2199123870361552

56) Bài thứ năm mươi sáu (bổ sung) tập XXI
HỌC SỬ, VƯỢT LÊN
THẾ KẸT RẤT THẬT TRONG SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2199300650343874

57) Bài thứ năm mươi bảy (bổ sung) tập XXI
NGỠ LẠC NẺO, LẠI SÁNG ĐƯỜNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2199800313627241

58) Bài thứ năm mươi tám (bổ sung) tập XXI
ĐỀN BÙ VẾT THƯƠNG DÂN TỘC,
LẤY QUỐC KÌ BĂNG BÓ!
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2201212813485991

59) Bài thứ năm mươi chín (bổ sung) tập XXI
TRÉO, TÊN GỌI CUỘC CHIẾN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2201848103422462

60) Bài thứ sáu mươi (bổ sung) tập XXI
CẢM ƠN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2202458213361451

61) Bài thứ sáu mươi mốt (phiên bản B, bổ sung) tập XXI
NGHĨ NGỢI VỚI ĐỨC JÉSUS,
MÙA GIÁNG SINH
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2210730352534237

Bài thứ sáu mươi mốt (phiên bản A, bổ sung) tập XXI
NGHĨ NGỢI VỚI ĐỨC JÉSUS, MÙA GIÁNG SINH
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2209662532641019/

62) Bài thứ sáu mươi hai (bổ sung) tập XXI
THOẢ HIỆP VỚI TẤT YẾU LOÀI NGƯỜI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212051459068793

63) Bài thứ sáu mươi ba (bổ sung) tập XXI
GƯƠNG TU VÀ DUYÊN TRẦN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212084622398810

64) Bài thứ sáu mươi tư (bổ sung) tập XXI
TƯƠNG KHẮC TƯƠNG SINH
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212174379056501

65) Bài thứ sáu mươi lăm (bổ sung) tập XXI
LINH & HƯ,
THẤU SUỐT & RỖNG RANG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212770978996841

66) Bài thứ sáu mươi sáu (vĩ thanh) tập XXI
THẮNG KH’MER ĐỎ
CŨNG TRONG BẢY ĐOÁ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2219859811621291/

67) Bài thứ sáu mươi bảy (vĩ thanh) tập XXI
SÔNG KA LONG 1978…
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2220413454899260/

68) Bài thứ sáu mươi tám (vĩ thanh) tập XXI
TƯỞNG TIẾC NHÀ THƠ
TRẢ LẠI TỪ “NHÂN DÂN” ĐÚNG NGHĨA *
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2221716291435643/

69) Bài thứ sáu mươi chín (vĩ thanh) tập XXI
QUY LUẬT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2222852827988656/

70) Bài thứ bảy mươi (vĩ thanh) tập XXI
GIÁP TẾT, THƯƠNG PHẾ MAI VÀNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2223505964590009/

71) Bài thứ bảy mươi mốt (vĩ thanh) tập XXI
TÔI LÀ CÔNG DÂN,
GÓP Ý CHO CHẾ ĐỘ TỐT HƠN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2224725901134682/.

BỔ SUNG
11-12-2018 HB18 (lần 1: 20 bài)
In ra giấy làm bản thảo:
18-12-2018 HB18
BỔ SUNG HOÀN TẤT LẦN CUỐI:
29-12-2018 (lần cuối: 05 bài)
BỔ SUNG VĨ THANH (05 bài)
18-01-2019 HB19

Tổng cộng tập thơ “Danh dự” này gồm 71 bài thơ
………………..
………………..

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TRẦN XUÂN AN

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

22. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
23. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
24. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
25. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
26. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
27. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
28. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
29. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
30. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

31. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
32. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
33. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
34. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
35. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
36. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
37. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

38. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
39. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
40. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
41. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
42. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
43. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

(Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM.)

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy
8 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ
HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975—-1989/1991)
Tác giả: Trần Xuân An
( https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453 )

———————————

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ
PDF:

Click to access 0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:

Click to access txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ
PDF:

Click to access txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ
PDF:

Click to access 4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)

.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ, PDF & Word:
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF

Click to access txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf

WORD & PDF
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ, PDF & Word:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457
(link tệp PDF, xin lấy từ Facebook và các điểm mạng của tác giả)

8) DANH DỰ, tập thơ, PDF & Word:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228
(link tệp PDF, xin lấy từ Facebook và các điểm mạng của tác giả)
https://txawriter.wordpress.com/2018/11/04/tap-tho-xxi-trong-43-dau-sach-cua-tran-xuan-an-danh-du/
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du

Ảnh: Sách tác giả tự in từ tệp PDF bằng máy in cá nhân – văn phòng (riêng tập “Tuổi nhớ”, NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016):
Link:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

Đặc biệt,
đây là 8 đầu sách,
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

NHÀ XUẤT BẢN

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc – Tổng biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung:
Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập

Biên tập & sửa bản in:

Vẽ bìa, trình bày & kĨ thuật vi tính:

Bìa 1: Tranh bìa của tác giả:
Bảy bông hoa sử và triết

Đơn vị liên kết: Tác giả.

Khổ 14,5 cm x 20,5 cm.
Số ĐKKH:
Quyết định xuất bản số:
ngày tháng năm
In 500 cuốn, tại XN. In
In xong và nộp lưu chiểu tháng năm .

Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản của Trần Xuân An:

Bìa 4:

ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ
(do nhiếp ảnh gia Lê Văn Duy chụp, 2-2018)

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (Gio Linh và Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 42 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 4:

GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:

Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955 & 0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com

Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
https://txawriter.wordpress.com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https://facebook.com/tranxuanan.writer

& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

Tác giả tự tập hợp lại thành tập thơ
và công bố, phát hành trọn tập trên Facebook,
các điểm mạng toàn cầu cá nhân:
24-10-2018 (HB18)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF: 02-11-2018 (HB18)

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG
.
CÁC KHUNG TRANG LIÊN QUAN, THUỘC TẬP THƠ NÀY:
1) 5 BÀI BỔ SUNG VÀO TẬP THƠ XXI (05 + 60 = 65 bài thơ) 29.12.2018
2) BỔ SUNG 20 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” 29.11.2018
3) WORD: Tập thơ XXI trong 43 đầu sách của Trần Xuân An: DANH DỰ 04.11.2018
4) PDF: Tập thơ XXI/43: DANH DỰ (tập thơ với chủ đề hoà giải dân tộc của Trần Xuân An) 02.11.2018
5) Vĩ thanh 05 bài thơ – trọn tập 71 bài thơ (18-01-2019)
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: