Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tám, 2022

SO SÁNH TÂN QUỐC NGỮ ABC VỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG

Posted by Trần Xuân An trên 29.08.2022

hidden hit counter

        
.
SO SÁNH TÂN QUỐC NGỮ ABC VỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG
Trần Xuân An

Làm thơ rõ nghĩa đến mức nhất định thôi, không thể rõ nghĩa như văn xuôi. So sánh chữ tân quốc ngữ (quốc ngữ ABC, quốc ngữ theo mẫu tự latinh) với quốc kì nền đỏ sao vàng, nếu viết lại theo văn xuôi, thì xin thưa là thế này:

1) Tân quốc ngữ mẫu tự latinh: 29 chữ cái tiếng Việt theo mẫu tự latinh đã có thêm những chữ cái chỉ tiếng Việt mới có. Có thể xem tân quốc ngữ như nhạc không lời được kí âm (7 nốt và các kí hiệu khác như thăng, giáng…v.v…). Cái đáng nói là nội hàm. Nội hàm tân quốc ngữ hoàn toàn đến mức tuyệt đối là quốc âm Việt (tiếng nói Việt). Quốc ngữ ABC Việt còn thuần Việt hơn cả nhạc Việt theo kí âm pháp nhạc Phương Tây, vì tân nhạc Việt còn ảnh hưởng giai điệu Phương Tây.

2) Cờ nền đỏ sao năm cánh vàng: Như đã có bài phân tích, giải mã rõ ràng, nó là một trong hai bộ phận bất khả phân của quốc kì Liên Xô (sao năm cánh và búa liềm). Sao năm cánh trong hoạ cảnh đó chỉ có duy nhất một nghĩa, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, không thể có ý nghĩa nào khác. Hình thức và nội hàm của nó quá rõ, không thể thay đổi. Nó hoàn toàn thuộc Liên Xô; Quốc tế Cộng sản cũng từ Liên Xô, là Liên Xô. Nó chỉ là cờ chính thể, chứ không liên quan gì đến hồn Việt, hồn đất nước Việt Nam, hồn dân tộc bốn nghìn năm. Chủ nghĩa Mác – Lênin không thể là Tổ quốc của chúng ta. Chúng ta tôn trọng lá cờ ấy vì nó là cờ chính thể, theo Hiến pháp quy định về chế độ chính trị, vậy thôi. Đó không phải là cờ Tổ quốc (quốc kì) *.

So sánh bằng văn xuôi nghị luận như thế là quá rõ. Thơ thì không thể rõ nghĩa như vậy, nên phải thưa thêm bằng bài viết ngắn này, đặt bên ngoài tập thơ (tệp PDF 27-08-2022).

Thiết tưởng cũng cần tái bút, thưa lại một lần nữa. Lá cờ Ngôi sao Mác Lê ấy, học giả Trần Trọng Kim (trong “Một cơn gió bụi”, 1949) viết rõ là “cờ cộng sản”. Lá cờ ấy, tiếm xưng là quốc kì (cờ Tổ quốc Việt Nam), chính là nguyên nhân gây ra chiến tranh: Nội chiến trong Điểm nóng Chiến tranh Lạnh — người Việt cờ Vàng (truyền thống, quốc gia – dân tộc) và người Mỹ chống Liên Xô, chống Trung Quốc (Trung Quốc được Liên Xô uỷ nhiệm), chống người Việt cờ Đỏ ấy. Xin thưa thêm như vậy, trong tinh thần hoà giải hoà hợp dân tộc theo Hiệp định Paris 27-01-1973, trong năm thứ bốn mươi bảy của thời hậu chiến này. Hai Miền cần hiểu nhau để sống, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

T.X.A.
30-08-2022
…………….

(*) Theo các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013: “Cờ của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà” (Hiến pháp 1946); “Quốc kì” (bốn bản Hiến pháp sau đó đều xác định là quốc kì — quốc kì là cờ của nước, cờ Tổ quốc).

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3236046440002618/


.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

E-BOOK CŨNG LÀ SÁCH, GIÁ TRỊ NHƯ SÁCH GIẤY

Posted by Trần Xuân An trên 29.08.2022

SÁCH DẠNG E-BOOK CŨNG LÀ SÁCH, GIÁ TRỊ NHƯ SÁCH GIẤY

hidden hit counter

        
.
Sách dạng e-book đương nhiên cũng là sách. Tác giả tự xuất bản cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Luật bản quyền nước ta vẫn bảo hộ cho sách dạng e-book. CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ CŨNG CÓ THỂ TRAO CHO E-BOOK.

T.X.A.
30-08-2022
.

.
E-BOOK CŨNG LÀ SÁCH, GIÁ TRỊ NHƯ SÁCH GIẤY. TUY VẬY, NẾU ĐƯỢC IN THÀNH SÁCH GIẤY, KHÔNG CẮT XÉN, SỬA CHỮA THÌ VÔ CÙNG QUÝ HOÁ.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

TỬ ĐỊA ĐIỆN BIÊN PHỦ, MƯU KẾ MỸ?(1 bài bổ sung “Máu Việt…”)

Posted by Trần Xuân An trên 27.08.2022

hidden hit counter

        
.
Bài 34 tính từ sau 09-04-2022
TỬ ĐỊA ĐIỆN BIÊN PHỦ, MƯU KẾ MỸ?
Trần Xuân An

Điện Biên Phủ, thung lũng như lòng chảo
Mỹ cố vấn cho Pháp nghĩa trang thực dân?
rang đàn kiến lê dương, Việt Minh lưỡi lửa
kiến Pháp thành tro, củi Đỏ cũng sạch chăng?

dù sao thì cũng Yalta lưỡng cực
chín năm ấy, Pháp thành bầy kiến đánh thuê *
Mỹ hất cẳng Pháp trên chảo Điện Biên Phủ?
thực dân Pháp tự sát ở đó và ở Genève!

thực dân cũ cáo chung, Pháp còn vớt vát
lưỡi lửa Tàu Đỏ còn vớt vát tận Gạc Ma
xây Gạc Ma thành mẫu hạm, cù lao nghĩa địa?
chảo Điện Biên thành lẩu Gạc Ma, Hoàng Sa?

vận nước, vận thế giới sinh Bác và tướng Giáp
dẫu cho Mỹ lập kế Điện Biên, cũng thế thôi
rồi ra, ngoại xâm Đỏ hay không vẫn bại và rã
lòng chảo, cù lao hất lũ kiến,
        ta Vàng Lam Đỏ đều bình hoa tươi.

T.X.A.
07:32-10:01, 27-08-2022
………………

(*) Sau Thế chiến 2, Pháp kiệt quệ. Mỹ cung cấp cho Pháp đến 80% chiến phí ở Việt Nam. Hồi kí của tướng Pháp Henri Navarre: “Địa vị của chúng ta [nước Pháp] đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ”.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3234537876820141/
.
Ảnh: Bảng liệt kê chiến phí của Pháp, có tính phần trăm Mỹ viện trợ cho Pháp. Đó là chưa kể viện trợ của Mỹ theo kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu, trong đó có Pháp, và Pháp đã trích ra để chi phí cho chiến tranh tại Đông Dương; cũng chưa kể số tiền Pháp vay Mỹ từ 1945. Mục đích của Mỹ là lợi dụng Pháp để ngăn chặn làn sóng Đỏ tràn xuống Đông Nam Á.
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

DANH MỤC TÁC PHẨM – TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN (năm mươi hai đầu sách, 8-2022)

Posted by Trần Xuân An trên 23.08.2022

DANH MỤC TÁC PHẨM – TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN (năm mươi hai đầu sách, 20 & 27-8-2022)

hidden hit counter

        
.
DANH MỤC TÁC PHẨM — Phụ đính cần thiết vào đầu sách 30/52 (số thứ tự xếp theo thể loại) dưới đây: Tập thơ “Máu Việt cờ Xô — chiến tranh” (tức là tập sách 17/17 tập trung vào đề tài hoà giải dân tộc).

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN (năm mươi hai đầu sách, kể cả đầu sách sưu tập tư liệu từ “Đại Nam thực lục”, tính đến 20 & 27-08-2022)

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019
23. Lí lịch và quốc sử, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07 & 10-2019
24. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thế đó, tập thơ 30 bài, 02-2020 & bổ sung 06 bài mới + 02 bài cũ, 18-03-2020 & 15-04-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả.
25. Người Mẹ trong chiến tranh, ngâm khúc tự sự, 460 câu song thất lục bát, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 4 & 5-2020
26. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng, tập thơ 41 bài, viết và công bố đến ngày 10-11-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả
27. “Nguỵ” và “phiến”, hoà giải thời hậu chiến, tập thơ 44 bài (viết và công bố đến ngày 05 & 06-03-2021; ngày bổ sung 02 bài mới viết, 01 bài cũ ở tập trước, đọc lại: 30-03-2021), Facebook & các điểm mạng của tác giả
28. Búa liềm Sao ở Bến Hải, tập thơ 55 bài (viết và công bố từ ngày 06-04 đến 28-07-2021), Facebook & các điểm mạng của tác giả.
29. Hoà giải, bát nước lại đầy, tập thơ 64 bài (viết và công bố từ ngày 28-09-2021 đến ngày 28-01-2022 & 17-02-2022, 11-03-2022; 26-03-2022), Facebook & các điểm mạng của tác giả.
30. Máu Việt cờ Xô — chiến tranh, tập thơ 36 bài (từ 09-04-2022 đến 20 & 27-08-2022 & 04-09-2022), công bố trên Facebook & các điểm mạng của tác giả.

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

31. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
32. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
33. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
34. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
35. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
36. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
37. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
38. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
39. Sáng đều hai nửa gương mặt, truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016.

III. Nghiên cứu, khảo luận:

40. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
41. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
42. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
43. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
44. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
45. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
46. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

47. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
48. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
49. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
50. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
51. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
52. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

XIN LƯU Ý:

1) Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.

2) Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

3) Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12, trong mười lăm (15) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC lại liệt kê riêng dưới đây (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), được viết trước ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy:
nhaxuatbantudo@hushmail.com

4) Bốn (04) đầu sách biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886), tôi đã xuất bản thành sách in giấy, 2004, 2006 & 2008, qua hai nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM. và Thanh Niên. Vào ngày 12-03-2020, tôi đã kí hợp đồng tái bản KHÔNG SỬA CHỮA cả bốn đầu sách ấy với Tạp chí Xưa & Nay (cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), tại Văn phòng phía Nam (Đề Thám, TP.HCM.), theo đề nghị của Tạp chí. Tôi đã trao bốn bản chữ vi tính và phụ liệu hình ảnh đã được dàn trang, quét chụp (scan) để xuất bản lần thứ nhất, của cả bốn đầu sách. Xin ghi nhớ ở đây.

5) MÁY VI TÍNH HƯ, CỨU & LƯU ĐƯỢC DỮ LIỆU (đã xuất bản trên WEB): nhân viên Trần Tuấn Anh, cty Huy Hoàng, 264 Huỳnh Văn Bánh, p.11, q. Phú Nhuận, TP.HCM.
Kết quả sửa chữa máy tính: Máy hư hẳn, chỉ cứu được dữ liệu. CŨNG MAY LÀ DỮ LIỆU GỐC ĐÃ TỰ LƯU Ở USB, VÀ ĐÃ XUẤT BẢN TOÀN BỘ TRÊN WEB (được bảo hộ về bản quyền theo luật pháp Việt Nam & quốc tế).
28-02-2022
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3101030993504164/
https:// txawriter. wordpress. com/2022/02/28/may-vi-tinh-hu-cuu-luu-duoc-du-lieu/

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

……………………………………

MƯỜI TÁM (18) ĐẦU SÁCH,
TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN VIẾT
TRONG GẦN TÁM NĂM TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 20-08-2022
(kể cả tập thơ tình cảm “TUỔI NHỚ”, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM. ấn hành, 2016)
……………………………………
.
Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy:
17 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ HOÀ GIẢI DÂN TỘC SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG CHIẾN TRANH LẠNH (1945-1954-1975 — 1989/1991)
(tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ đã được ấn hành qua Nxb. Văn hoá – Văn nghệ):

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:

Click to access 0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:

Click to access txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:

Click to access txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:

Click to access 4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
PDF:

Click to access txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41
https:// txawriter. wordpress. com/2018/03/22/cong-bo-tap-tho-thu-19-trong-40-dau-sach-cua-t-x-a-va-01-suu-tap-tu-lieu/

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF:

Click to access 00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457
https:// txawriter. wordpress. com/2018/07/04/t-x-a-da-viet-va-cong-bo-tap-tho-thu-xx-dau-sach-thu-7-hoa-giai-dan-toc/

8 ) DANH DỰ, tập thơ (71 bài thơ)
PDF:

Click to access 00_bo-sung-2056_txa_final_frint_danh-du_19-01hb19.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228
https:// txawriter. wordpress. com/2018/11/02/danh-du-tap-tho-voi-chu-de-hoa-giai-dan-toc-cua-tran-xuan-an/

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:

Click to access 000_4-bai_2-pages-per-sheet_cai-nhin-nguoi-hau-chien_29-04-10-06hb19.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034
https:// txawriter. wordpress. com/2019/04/29/cong-bo-dau-sach-thu-9-ve-hoa-giai-dan-toc-dau-sach-10-tren-facebook/

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ, tập thơ bốn mươi bảy (47) bài thơ
PDF:

Click to access 00_2-pages_47-bai_li-lich-quoc-su-chien-tranh-lanh_18-10hb19.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/
https:// txawriter. wordpress. com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/

11) SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ, tập thơ ba mươi sáu (30+2+4) bài thơ và hai bài thơ viết trước
PDF:

Click to access 00_sau-hai-dot-song-than_bo-sung-62_23-04-2020.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2529568823983720/
https:// txawriter. wordpress. com/2020/02/23/tap-tho-10-hoa-giai-dan-toc-sau-hai-dot-song-than/

12) NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH, ngâm khúc tự sự, song thất lục bát 460 câu:
PDF:

Click to access 12_final_txa_nguoi-me-trong-chien-tranh_ngam-khuc-460-cau-song-that-luc-bat_45-2020.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2613404895600112/
https:// txawriter. wordpress. com/2020/06/06/sach-pdf-nguoi-me-trong-chien-tranh-hoa-giai-dan-toc-cuon-12/
https://txawriter.files.wordpress.com/

13) TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG, tập thơ 41 bài thơ
PDF:

Click to access 1-final_to-quoc-oi_19-11-2020.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau
https:// txawriter. wordpress. com/2020/09/26/duong-dan-link-16-bai-tho-sau-ngam-khuc-tu-su/

14) “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜ HẬU CHIẾN, tập thơ 44 (42 + 2) bài thơ
PDF:

Click to access txa_book-size_44bai_nguy-va-phien-hoa-giai-trong-chien-tranh_12-03_add-01-04-2021.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-viet-noi-tiep-tap-26
https:// txawriter. wordpress. com/2021/02/02/tap-tho-27-trong-49-dau-sach-tac-gia-tran-xuan-an/

15) BÚA LIỀM SAO Ở BẾN HẢI, tập thơ gồm 55 bài thơ
PDF:

Click to access txa_book-size_for-pdf_57bai_bua-liem-sao-lien-o-ben-hai_06-09-2021_bai-57-them-8-cau.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tu-thang-4-2
https:// txawriter. wordpress. com/2021/07/30/muc-luc-tap-tho-bua-liem-sao-lien-xo-o-ben-hai-49-50/

16) HOÀ GIẢI, BÁT NƯỚC LẠI ĐẦY, tập thơ gồm 58 bài thơ
PDF:

Click to access 642essay_final_best-all_hoa-giai-bat-nuoc-lai-day_2pages-1sheet.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3069931193280811/
https:// txawriter. wordpress. com/2022/01/15/muc-luc-tap-tho-hoa-giai-bat-nuoc-lai-day/

17) MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH, tập thơ gồm 35 bài thơ, 20 & 27-08-2022
PDF: New! New!

Click to access 1_in-giay-36-bai-tho_best-final_book_mau-viet-co-xo_2pages-1sheet_04-09-2022.pdf

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3230958120511450/
https:// txawriter. wordpress. com/2022/08/17/mau-viet-co-xo-chien-tranhtap-17-hoa-giai-dan-toc/

MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH, tập 17 hoà giải dân tộc

………………
………………

18) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016
(đây là tập thơ không thuộc đề tài hoà giải dân tộc):
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………..
………………………

RIÊNG VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC:
TỒNG CỘNG MƯỜI BẢY (17) TẬP THƠ GỒM TÁM TRĂM BA MƯƠI BẢY (837) BÀI THƠ (kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ), cộng với MỘT (01) NGÂM KHÚC 460 CÂU & MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa, cùng một ít bài luận.

……………………..
……………………..

Đặc biệt, tám năm vừa qua, 17 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc (không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”),tác giả đứng trên lập trường thuần tuý dân tộc Việt Nam để suy tư và viết.
……………………..
……………………..

Ghi chú lần thứ hai:
Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12 (kể cả tập truyện ngắn), trong mười bảy (17) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC này (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy
nhaxuatbantudo@hushmail.com

NHÀ XUẤT BẢN
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc – Tổng biên tập
Chịu trách nhiệm nội dung:
Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập
Biên tập & sửa bản in:
Vẽ bìa, trình bày & kĨ thuật vi tính:
Đơn vị liên kết: Tác giả.
Khổ 14,5 cm x 20,5 cm.
Số ĐKKH:
Quyết định xuất bản số:
ngày tháng năm
In 500 cuốn, tại XN. In
In xong và nộp lưu chiểu tháng năm.

Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản của Trần Xuân An:

Bìa 4:
ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ

Bìa 4:
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ gốc Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 51 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.
Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 1:
ĐĂNG BÀI TRÊN BÁO CHÍ:
Tuổi Ngọc (1973), Văn nghệ Giải phóng (từ 1975), Văn nghệ Bình Trị Thiên, Văn hoá Bình Trị Thiên, Văn nghệ TP.HCM., Nhân Dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt, Văn nghệ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kiến thức Ngày nay, Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Tạp chí Thơ…v.v…
Các tập san: Tình Quê, Văn nghệ Tam Kỳ, Hàm Nghi Yêu Dấu, Quán Văn…v.v…
Tạp chí Văn hoá Nghệ An điện từ, Trang TTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam, Trang TTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM., Trang TTĐT. Quê nhà (báo Tổ Quốc), Trang TTĐT. Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long…v.v…
Giaodiem. com, Chimviet. free. fr, BBCVietnamese. uk. com …v.v…
phongdiep. net , trannhuong. com, Văn chương Việt…v.v…
Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM., Đài Phát thanh Bình Trị Thiên, Đài Phát thanh Lâm Đồng…v.v…

Phần gấp bìa 4:
GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:
Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên, 1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955 & 0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com
Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
( https://sites.google.com/site/tranxuananpoet )
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
http://tranxuanan-writer.blogspot.com
https:// txawriter. wordpress. com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/
& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

THÁNG 08-2022
~~ viết công bố trên Facebook
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/
từ ngày 09-04-2022 đến ngày 20-08-2022, 27-08-2022 & 04-09-2022 ~~
~~ công bố trên web https:// txawriter. wordpress. com…
cũng theo các ngày trên (dưới mỗi bài) ~~

Thực hiện tệp PDF hoàn chỉnh 36 bài mới:
04-09-2022


TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG
.
Link trang này:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3231555527118376/
……………………………………

THÀNH THẬT CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ QUAN TÂM VÀ ĐÃ LƯU TRỮ GIÚP

…………………………………..


.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

“ĐÁ KIA CŨNG ĐỔ BỒ HÔI…”

Posted by Trần Xuân An trên 22.08.2022

hidden hit counter

        
.
Bài thơ 6 tính từ sau 09-04-2022
“ĐÁ KIA CŨNG ĐỔ BỒ HÔI…” *
Trần Xuân An

“Truyện Phan Trần” cổ xưa
không phải về Thạch Hãn *
mềm lòng nhớ, sông Mồ hôi Đá rắn
buốt bỏng yêu đương bất chấp nắng mưa

có khi đá cản, xé lụa sông tơ trắng
và thác ghềnh thử thách thơ tình đưa
khăn tay em, giấy học trò anh mặn
nét nghĩa Thạch Hãn thêm, đâu nặng đò đưa

gia phong như chùa, mõ chuông sâu lắng
em như ni cô Diệu Thường, may song thưa
anh làm Phan sinh, nước tràn bờ lãng mạn
chôn thân đá đứng, mồ hôi lạnh bốn mùa

đâu chỉ ướt áo mai, quần chiều vo xắn
mồ hôi nhân mùa vàng, sau cày bừa
đâu chỉ Mồ hôi Đá, trong bom rơi đạn bắn
Thạch Hãn còn là men yêu say sưa.

T.X.A.
15:12-16:45, 21-05-2022
…………….

(*) ~ Hai câu thơ trong truyện nôm lục bát “Phan Trần”, về hai nhân vật Kiều Liên (Diệu Thường) và Phan Tất Chánh (Phan sinh). Yêu đương trong nghịch cảnh, nên sầu não đến mức đá kia cũng đổ mồ hôi huống chi là họ:
“Lại thêm sầu não đứng ngồi,
Đá kia cũng đổ bồ-hôi lọ người!”

~ Thạch Hãn (石 Thạch 捍 Hãn 江 giang), sông có đá chặn giữa dòng. Nguyên nghĩa là vậy, nhưng thường được hiểu là đá chặn dòng chảy của nước cũng đổ mồ hôi (汗), thành sông Mồ hôi Đá. Đập Trấm, công trình thuỷ nông hiện nay, cũng đổ mồ hôi để giữ và điều tiết nước sông nhằm phục vụ nông nghiệp.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3162343674039562/

Cầu Thạch Hãn khoảng 1970-1972

Thành Cổ Quảng Trị (thành Đinh Công Tráng) trước 1972

Ảnh Google search

.
Thác Mệ ở thượng nguồn Thạch Hãn:


.
Đập Trấm (công trình đại thuỷ nông Nam Thạch Hãn) ở thượng nguồn:


.


.

Bốn tấm ảnh trên chụp thượng nguồn sông Thạch Hãn của dinhquat. blogspot. com . Xin cảm ơn tác giả dinhquat.
.

“Bên kia sông, đoạn bờ có kè đá là chùa Long An (trước 1972, thường gọi là chùa Sư Nữ),  thuộc địa phận làng Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong”. (Ảnh và ghi chú ảnh này của dinhquat. blogspot. com).
Đây là sông Thạch Hãn đoạn chảy qua quãng gần kề thị xã Quảng Trị (Cổ Thành).

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

HOÀ GIẢI LÀ CÔNG BẰNG SỬ

Posted by Trần Xuân An trên 21.08.2022

hidden hit counter

        
.
Bài 33 sau 09-04-2022
HOÀ GIẢI LÀ CÔNG BẰNG SỬ
Trần Xuân An

.

.
viết theo bài bản tuyên huấn
không nghẽn mực đâu bút ơi
viết thật, phím cũng không vỡ
nhưng hoà giải sử cho đời

‘triệu vui, triệu buồn’ trường học *
nhà giáo đắng họng ngượng lời
đài báo xát tim muối mặt
gieo rắc người chia rẽ người

“con hát cung đình”, lâu lắm
“cởi trói”, thẳng bút, đừng bồi
hoà giải là cày xới sử
giặt áo, trái và phải phơi

máu-Việt-cờ-Xô, sự thật
nên chiến tranh dĩ nhiên rồi
bốn chữ, nhãn tự, hoà giải
triệu mắt khóc, triệu mắt cười!

sách e-book cũng là sách
nhưng sợ tráo chữ, cắt rời!
mười bảy cuốn, đâu giấy phép? *
sập mạng, lún dân chúng tôi?

trần gian, muôn ngàn thi sĩ
người người trầm tư khôn nguôi
thế giới, nơi nơi thư viện
lưu giúp, vượt không và thời…

T.X.A.
14:12-15:50, 21-08-2022
……………

(*) ~ Lời cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, 2005, mặc nhiên xác nhận nội chiến trong Chiến tranh Lạnh ở nước ta, giữa người Việt phe Đỏ (cộng sản) với người Việt phe Vàng (quốc gia), giữa chính quyền, quân đội Miền Bắc (Đỏ) và chính quyền, quân đội Miền Nam (Vàng): “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. ~ Mười bảy đầu sách tập trung vào đề tài hoà giải hoà hợp dân tộc, Trần Xuân An viết từ 06-03-2014 đến tháng 8-2022 này, trong năm mươi hai đầu sách Trần Xuân An đã viết và biên khảo, từ 1973 đến nay.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3230459277228001/
.
Xem đầu sách thứ 17 vể đề tài hoà giải hoà hợp dân tộc (trong năm mươi hai đầu sách do tác giả viết và biên khảo):

MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH, tập 17 hoà giải dân tộc


.

Chuyên mục: HÒA GIẢI DÂN TỘC


.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

PHIM STALIN THẢM SÁT KATYN

Posted by Trần Xuân An trên 18.08.2022

hidden hit counter

        
.
Bài 32 sau 09-04-2022
PHIM STALIN THẢM SÁT KATYN
Trần Xuân An

phim khởi đầu bằng chiếc cầu
hớt hải đoàn người chạy xa phát xít Đức
dòng người ngược chiều hoảng hốt
chạy thoát quân cờ Đỏ Liên Xô

(nhắm mắt, hình dung như ảo giác, hai bờ
hai gọng kềm khổng lồ vặn chiếc cầu sắt
nghiến siết nhân dân Ba Lan lộn ngược
rơi xuống sông hư vô, tan tác vô phương)

lính buông súng, súng rời khỏi sĩ quan
trí thức lìa trường, tu sĩ lìa tượng thánh
điền chủ lìa đất, doanh nhân lìa xưởng
đầy ắp trại tù Katyn và những Katyn

trùm mật vụ Beria và lãnh tụ Stalin
kí lệnh hành quyết bằng súng ngắn Đức
mỗi tù nhân Ba Lan một viên đạn phọt óc
huyệt tập thể chôn vùi chất xám Ba Lan

thảm sát chất xám Ba Lan ở rừng Katyn
và những Katyn, để khỏi rơi vào tay Đức
Nga gán cho Hitler vốn ác càng thêm ác
bằng chính cái ác của Stalin, Beria

phim, sau nửa thế kỉ, đã công chiếu ở Nga
Quốc hội Nga, tổng thống Nga thừa nhận
văn thư Beria, chữ kí Stalin ra lệnh
vẫn còn nguyên trong lưu trữ mật Liên Xô

Ba Lan, Ba Lan, rừng Katyn trên đất Nga
những thảm sát kề trước Chiến tranh Lạnh
thắng phát xít, cờ Đỏ cắm xa lan rộng
Yalta lưỡng cực che lấp Katyn nhiều năm

Tố Hữu ca ngợi Stalin đã cứu Ba Lan
cố quên mặt trái, không lẽ nào không biết!
Stalin, Stalin, tiếng nói đầu đời ai tập?
lứa trẻ ấy bạc tóc rồi, rõ hai mặt Stalin

Ba Lan Công giáo chống Đỏ vô thần
nhưng Kremlin, Duma, sử gia Nga viết rõ
đầy đủ về Stalin, cả thế giới biết từ thuở đó
và hiểu âm Stalin, trẻ tập nói thành Katyn

xem phim Katyn, thương cầu Hiền Lương
một bờ Trung, Xô, một bờ Pháp, Mỹ
hai gọng kềm Mỹ Xô vặn cả cầu Thạch Hãn đổ
công Đỏ nhiều, sao dân chạy ra Đỏ ít hơn?

có sự thật méo thành tròn vì lập trường
thảm sát Katyn đã phục nguyên sự thật
chiếc mùng sắt Nga Đỏ phủ Ba Lan rất chật
bốn hai năm khống chế, ca ngợi Ba Lan *

1.9.7.5, thơ tôi đỏ, hân hoan, bâng khuâng
chỉ do Điện Biên Phủ và hoà bình, dù cơ khổ
(mặc dù phất Búa liềm Sao Liên Xô, Tàu Đỏ
ta dựa giặc này chống giặc khác, lại là ta

cũng dựa giặc kia chống giặc ấy, giữ Vàng cờ
nên quý Đỏ thắng, thương Vàng dân tộc đổ)
dù giết chóc Huế, Đại lộ Kinh hoàng, Thành Cổ…
vẫn tin chống Tàu Đỏ, sẽ hiền lại, Việt Nam

bấy giờ báo đài chống Đỏ ác kiểu Bắc Kinh
hệ Nga Đỏ chống hệ Tàu Đỏ, Kh’Mer Đỏ
Đỏ ta lột xác trong mười sáu năm đó *
lề Đảng, lề Dân cách bức trung cổ rã ra Nga? *

thảm sát Katyn đừng tái diễn ở Ukraina
đừng lặp lại giai cấp Dân, giai cấp Đảng *
tôn giáo trị, gia đình trị – bài học bi thảm
Katyn, Katyn! Hỡi ơi, “Ba Lan, mùa tuyết tan…”

Katyn, giải mật lâu rồi, hơn hai vạn bộ xương
thế giới vẫn thế, tôi vẫn công dân tốt nước Đỏ
Bến Hải hai bờ, xưa hai Khối đều sắt máu cả
hoà giải lịch sử, hai Miền chung sống đồng bào.

T.X.A.
07:21-11:10, 18-08-2022
……………

(*) ~ Bốn mươi hai năm Ba Lan xã hội chủ nghĩa: 1947-1989. ~ Mười sáu năm Đỏ ta “lột xác”: 1975-1989-1991. ~ Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, hình thành hai giai cấp. Đó là giai cấp Đảng Cộng sản (lãnh đạo) và giai cấp Dân (quần chúng “bị trị”, trong cơ quan, ngoài xã hội). Sự phân biệt về địa vị chính trị và sinh mệnh chính trị từ cổ chí kim chỉ có trong thời trung cổ ở Phương Tây (quý tộc và bình dân) và ở Ấn Độ cổ xưa (các đẳng cấp theo Bà-la-môn). Sự thể phân biệt, cách bức đó khiến người quen sống (hoặc có dịp ra nước ngoài học tập) trong chế độ tự do, dân chủ, bình đẳng nhân phận về mọi mặt cảm thấy cực kì phi lí, khó chịu.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3228056450801617/
.

.

.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ online:
Nga thừa nhận Stalin ra lệnh thảm sát Katyn
28/11/2010 06:50 GMT+7

TT – Quốc hội Liên bang Nga ngày 25-11 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thừa nhận vụ cảnh sát Nga sát hại 22.000 sĩ quan và công dân Ba Lan ở rừng Katyn, phía tây nước Nga, năm 1940 do nhà lãnh đạo Josef Stalin ra lệnh.

Báo The Moscow News dẫn nguồn từ trang web duma. gov. ru cho biết với tỉ lệ ủng hộ 342/450, Hạ viện Nga đã thông qua nghị quyết dựa trên tài liệu mật thu được từ đầu thập niên 1990.

“Tội ác Katyn đã được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Stalin và các lãnh đạo Liên Xô khác” – tuyên bố của Quốc hội Nga cho biết.

Itar-Tass dẫn lời Chủ tịch Duma Nga Konstantin Kosachev khẳng định nghị quyết “lịch sử” này không chỉ quan trọng đối với quan hệ Nga – Ba Lan mà còn với chính người Nga.

Theo Reuters, phía Ba Lan đánh giá rất cao quyết định khó khăn của Quốc hội Nga.

Báo chí Nga và Ba Lan cho rằng nghị quyết trên được đưa ra như một thiện chí của Nga trước cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến Ba Lan vào ngày 6-12.

Tuy nhiên, chính quyền Ba Lan khẳng định muốn Nga phải có trách nhiệm hơn nữa về vụ việc trên và tuyên bố đó là tội diệt chủng.

Phe đối lập ở Ba Lan yêu cầu Nga chính thức xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Trước đây, Nga đổ cho phát xít Đức thực hiện vụ thảm sát.

MỸ LOAN (phóng viên báo Tuổi Trẻ)

https:// tuoitre. vn/ nga-thua-nhan-stalin-ra-lenh-tham-sat-katyn-413231.htm


Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , | Leave a Comment »

MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH, tập 17 hoà giải dân tộc

Posted by Trần Xuân An trên 17.08.2022

hidden hit counter

.
Trần Xuân An


MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH
tập 17 hoà giải dân tộc
(09-04 đến 21 & 27-08-2022 & 04-09-2022)

trong năm mươi hai (52) đầu sách do tác giả viết


.

.
MỤC LỤC “MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH” (hoà giải hoà hợp dân tộc)
~~ Ba mươi sáu (36) bài mới viết từ sau 09-04-2022 ~~
.
.
PDF
.
.
PDF, cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY (tệp 36 bài thơ, 04-09-2022)
.

Thực hiện tệp PDF hoàn chỉnh 36 bài thơ mới viết:
25 & 27-08-2022 & 04-09-2022
(Tệp PDF ngày 25-08-2022 đã thực hiện và xuất bản trên Facebook và web txawriter. wordpress. com, nhưng đã được thay thế bằng tệp PDF ngày 27-08-2022 rồi bằng tệp PDF ngày 04-09-2022 này, gồm cả hai bài mới bổ sung, bài thơ 34 & bài thơ 36, tổng cộng cả tệp là 36 bài thơ. Tệp PDF 25-08-2022 không khác gì tệp PDF 27-08-2022, ngoài một bài thơ số 34 mới thêm vào ấy. Và tệp PDF 04-09-2022 cũng không khác gì hai tệp PDF trên, ngoài bài thơ số 36 được bổ sung. Ngoài ra, tệp PDF này cũng có bổ sung một bài viết ngắn phụ lục).

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

.
PHỤ ĐÍNH QUAN TRỌNG: DANH MỤC TÁC PHẨM – TÁC GIẢ

Bài thơ 1 tính từ sau 09-04-2022
TRƯỚC NGÀY GIỖ QUỐC TỔ NĂM NAY
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3130009893939607/

TRƯỚC NGÀY GIỖ QUỐC TỔ NĂM NAY

Bài thơ 2 tính từ sau 09-04-2022
TẶNG NHÀ THƠ DẠ LÝ HƯƠNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3137990053141591/

TẶNG NHÀ THƠ DẠ LÝ HƯƠNG

Xem thêm:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2783498621924071/

BỊ TÂY CƯỠNG CHIẾM MÀ CỨ RÊN LÊN MỘT CÁCH HỂ HẢ LẮM

Bài thơ 3 tính từ sau 09-04-2022
30-04, HOÀ GIẢI, 2022
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3141664069440856/

30-04, HOÀ GIẢI, 2022

Bài thơ 4 tính từ sau 09-04-2022
ĐIỆN BIÊN PHỦ, LẠI NGHĨ, 2022
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3153265731614023/

ĐIỆN BIÊN PHỦ, LẠI NGHĨ, 2022

Bài thơ 5 tính từ sau 09-04-2022
ĐA THÊ, NẾP XƯA, HOÀI CẢM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3153265731614023/

ĐA THÊ, NẾP XƯA, HOÀI CẢM

Ý NGHĨA VÀ XUẤT XỨ CỜ VÀNG, CỜ ĐỎ (Hoà giải dân tộc)
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3149926361947960/

Ý NGHĨA VÀ XUẤT XỨ CỜ VÀNG, CỜ ĐỎ

DUY NGÃ ĐỘC TÔN
Trần Xuân An (lạm bàn)

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3156226714651258/

DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Xem thêm:
RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY, NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2904084743198791/

RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY, NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Bài thơ 6 tính từ sau 09-04-2022
“ĐÁ KIA CŨNG ĐỔ BỒ HÔI…” *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3162343674039562/

Bài thơ 7 tính từ sau 09-04-2022
SINH NHẬT BÁC, KÍNH NHỚ
LÍ LỊCH NGƯỜI NHƯ ĐƠN THUỐC
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3160025484271381/

LÍ LỊCH NGƯỜI NHƯ ĐƠN THUỐC

Cần xem thêm:

Quốc Phong & GS. Song Thành: Trao đổi về quãng thời gian “trống” trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh


https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3164568663817063/
https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/6963-a-nhung-mau-chuyen-ve-doi-hoat-dong-cua-ho-chu-ticha-phan-1.html
https://baotanghochiminh.vn/nguyen-tat-thanh-viet-don-gui-tong-thong-phap-va-bo-truong-bo-thuoc-dia-phap.htm

Bài thơ 8 tính từ sau 09-04-2022
NHỚ HỘI NGHỊ YALTA 1945
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3165447980395798/

NHỚ HỘI NGHỊ YALTA 1945

Bài thơ 9 tính từ sau 09-04-2022
TIẾNG DÂN KÊU MUÔN LẦN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3168577303416199/

TIẾNG DÂN KÊU MUÔN LẦN

Bài thơ 10 tính từ sau 09-04-2022
ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3170046569935939/

ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.

Bài thơ 11 tính từ sau 09-04-2022
TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3171458723128057/

TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH

Bài thơ 12 tính từ sau 09-04-2022
ĐỂ ĐẤT NƯỚC
DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3178843552389574/

ĐỂ ĐẤT NƯỚC DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH

Bài thơ 13 tính từ sau 09-04-2022
GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3181761002097829/

GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ

Bài thơ 14 tính từ sau 09-04-2022
CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3188136824793580/

CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI

Ý ngoài lề (không liên quan đến bài viết):
ĐỘC LẬP TƯ TƯỞNG, TINH THẦN PHẢN BIỆN CỦA NGƯỜI HỌC, NGƯỜI ĐỌC

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3188136824793580/

CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI

Bài thơ 15 tính từ sau 09-04-2022
MÀU ĐẤT SÉT CÁT VÀNG PHA, NGÀY XƯA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3193540404253222/

MÀU ĐẤT SÉT CÁT VÀNG PHA, NGÀY XƯA

Ghi chú 1:
HAI MƯƠI NĂM NỘI CHIẾN TỪNG NGÀY

https:// www. tcs-home. org/songs/titles/gia-tai-cua-me
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3192209304386332/

Ghi chú 2:
NỘI CHIẾN TRONG CHIẾN TRANH HAI KHỐI

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3192407834366479/

Bài thơ 16 tính từ sau 09-04-2022
“GIA TÀI CỦA MẸ”,
CÒN MỘT NỖI ĐAU VỀ HẬN THÙ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3196432870630642/

“GIA TÀI CỦA MẸ”, CÒN MỘT NỖI ĐAU VỀ HẬN THÙ

Bài thơ 17 tính từ sau 09-04-2022
NHÌN TỪ HẬU CHIẾN
NỘI CHIẾN ĐỎ VÀNG
TRONG CHIẾN TRANH HAI KHỐI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3199496656990930/

NHÌN TỪ HẬU CHIẾN: NỘI CHIẾN ĐỎ VÀNG TRONG CHIẾN TRANH HAI KHỐI

Bài thơ 18 tính từ sau 09-04-2022
MẤY BÀ CHIM HÓT BA GIỌNG NƯỚC MÌNH (*)
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3204050106535585/

MẤY BÀ CHIM HÓT BA GIỌNG NƯỚC MÌNH


Xem thêm:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3203431739930755/

Bài thơ 19 tính từ sau 09-04-2022
QUỐC ÂM CHỮ LATINH VÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3205210259752903

QUỐC ÂM CHỮ LATINH VÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bài thơ 20 tính từ sau 09-04-2022
PHIÊN BẢN KHỞI NGUYÊN
GIỌNG QUẢNG NAM XỨ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3205658023041460/

PHIÊN BẢN KHỞI NGUYÊN GIỌNG QUẢNG NAM XỨ

Bài thơ 21 tính từ sau 09-04-2022
CẢM NHẬN MƠ ƯỚC CỦA TRIỀU HÀN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3207402996200296/

CẢM NHẬN MƠ ƯỚC CỦA TRIỀU HÀN

Bài thơ 22 tính từ sau 09-04-2022
KHÔNG CHỐNG,
KHÔNG NGU, KHÔNG HÈN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3211648099109119/

KHÔNG CHỐNG, KHÔNG NGU, KHÔNG HÈN


Xem thêm:

HAI KHÍA CẠNH BỊ TẤN CÔNG GHÊ GỚM NHẤT

THÁI ĐỘ SĨ DÂN TRONG NHỮNG BIẾN THIÊN LỊCH SỬ

LẼ PHẢI VÀ ĐẠO LÍ: ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI MIỀN BẮC THỐNG TRỊ MIỀN NAM

Bài thơ 23 tính từ sau 09-04-2022
SỰ THẬT KHÓI HƯƠNG THÁNG BẢY
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3212267345713861/

SỰ THẬT KHÓI HƯƠNG THÁNG BẢY

Bài thơ 24 tính từ sau 09-04-2022
CỜ BA THANH GƯƠM *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3213764098897519/

CỜ BA THANH GƯƠM

Bài thơ 25 tính từ sau 09-04-2022
HAI MƯƠI MỐT NĂM MIỀN NAM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3214419518831977

HAI MƯƠI MỐT NĂM MIỀN NAM

Bài thơ 26 tính từ sau 09-04-2022
CHỈ MỘT RẠCH RÒI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3219279301679332/

CHỈ MỘT RẠCH RÒI

Bài thơ 27 tính từ sau 09-04-2022
“VIỆT NAM HOÁ” CHIẾN TRANH HAI MIỀN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3219964631610799/

“VIỆT NAM HOÁ” CHIẾN TRANH HAI MIỀN

Bài thơ 28 tính từ sau 09-04-2022
TRẢ NỢ HỌC TRÒ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3220802641526998/

TRẢ NỢ HỌC TRÒ

Bài thơ 29 tính từ sau 09-04-2022
CẦU SIÊU HỒN LÍNH NƯỚC NGOÀI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3222156868058242/

CẦU SIÊU HỒN LÍNH NƯỚC NGOÀI

Bài thơ 30 tính từ sau 09-04-2022
PHIM CHIẾN TRANH LIÊN XÔ – BA LAN 1920
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3223525017921427/

PHIM CHIẾN TRANH LIÊN XÔ – BA LAN 1920

Bài thơ 31 tính từ sau 09-04-2022
TRÁNH NGỘ NHẬN, VIẾT RÕ HƠN
VỀ HOA – LINGA – YONI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3224306337843295/

TRÁNH NGỘ NHẬN, VIẾT RÕ HƠN VỀ HOA – LINGA – YONI

Bài thơ 32 tính từ sau 09-04-2022
PHIM STALIN THẢM SÁT KATYN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3228056450801617/

PHIM STALIN THẢM SÁT KATYN

Bài thơ 33 tính từ sau 09-04-2022
HOÀ GIẢI LÀ CÔNG BẰNG SỬ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3230459277228001/

HOÀ GIẢI LÀ CÔNG BẰNG SỬ

Bài 34 tính từ sau 09-04-2022 (bài thứ nhất bổ sung, 27-08-2022, sau khi đã thành PDF 25-08-2022)
TỬ ĐỊA ĐIỆN BIÊN PHỦ, MƯU KẾ MỸ?

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3234537876820141/

TỬ ĐỊA ĐIỆN BIÊN PHỦ, MƯU KẾ MỸ?(1 bài bổ sung “Máu Việt…”)

Bài thơ 35 tính từ sau 09-04-2022
LỜI BẠT BA MƯƠI TƯ BÀI THƠ VIẾT THÊM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3222753101331952/

LỜI BẠT BA MƯƠI TƯ BÀI THƠ VIẾT THÊM

Bài thơ 36 (bổ sung bài thơ thứ hai, 04-09-2022, có ở tệp PDF 04-09-2022)
NỢ CẦM BÚT
VÀ TƯỞNG NIỆM GORBACHYOV
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3238769569730305/

NỢ CẦM BÚT VÀ TƯỞNG NIỆM GORBACHYOV

Bài phụ lục (bài viết ngắn bổ sung thêm, 04-09-2022):
SO SÁNH TÂN QUỐC NGỮ ABC
VỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3236046440002618/

SO SÁNH TÂN QUỐC NGỮ ABC VỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG

.
PHỤ ĐÍNH QUAN TRỌNG: DANH MỤC TÁC PHẨM – TÁC GIẢ
.
.
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

TRÁNH NGỘ NHẬN, VIẾT RÕ HƠN VỀ HOA – LINGA – YONI

Posted by Trần Xuân An trên 13.08.2022

hidden hit counter

        
.
Bài 31 từ 09-04-2022
TRÁNH NGỘ NHẬN, VIẾT RÕ HƠN
VỀ HOA – LINGA – YONI *
Trần Xuân An

hoa, sinh thực khí cỏ cây
của người, thánh hoá, sum vầy, tịnh tâm
ngộ được là thắng tà dâm
hoa thiên nhiên đẹp, người cầm đẹp hơn

nhân tính toả tự tâm hồn
hoa là hoa, đạo lí còn thắm hoa
cung kính Yoni – Linga
cứu nửa tội thế gian là thánh thiêng

nhãn quan châu lục vùng miền
thấy chân thiện mĩ trong huyền học xưa
người vào giáo đường, vào chùa
sinh thực khí, đâu gửi bừa ngoài hiên

thánh tẩy hoa, rửa hoa thiền
nhị nam, nhuỵ nữ tốt truyền, phiền chi!
tề vật, đâu sùng bái gì
nhũ toà sen, ba ngôi, Shiva thần

Linga – Yoni của dân
tượng mặt thần, hình mặt hoàng đế xưa
trời ơi, nhãn quan thượng thừa
muôn loài bình đẳng như vua như thần

văn minh cổ đại! Lạnh thân
sốt mình, bừng ngộ, đều nhân đạo đời
nhị nam, nhuỵ nữ sinh sôi
“người ta hoa đất”, lứa đôi đẹp trời.

T.X.A.
trưa 13-08-2022
…………..


(*) Bài thơ này nhằm làm rõ thêm cho bài thơ “Chỉ một rạch ròi”. Tôi không bao giờ dám báng bổ tôn giáo, tín ngưỡng. Xem thêm:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3219279301679332/
https://txawriter.wordpress.com/2022/08/06/chi-mot-rach-roi/

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3224306337843295/
.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

PHIM CHIẾN TRANH LIÊN XÔ – BA LAN 1920

Posted by Trần Xuân An trên 12.08.2022

hidden hit counter

        
.
Bài 30 từ 09-04-2022
PHIM CHIẾN TRANH LIÊN XÔ – BA LAN 1920
Trần Xuân An

Ba Lan, Ba Lan, xương máu ngập tràn
một chín hai không, phim về năm ấy
Warszawa bom mìn rền vang, lửa cháy
Lenin, Stalin, Trosky vượt lên Adam, Chopin *

giáo đường kính màu, tiếng hát, đàn xanh
máu lửa đỏ nung Búa liềm Sao chói lói
Lenin vung tay về Tây Âu, cách mạng thế giới
bạo lực mở bung then chốt Warszawa Ba Lan

phim về nàng ca sĩ Ba Lan giọng vàng
chàng sĩ quan Ba Lan – nhà thơ thiên Đỏ
ra trận sau hôn lễ cổ
đỏ trong Quốc gia chống Đỏ Liên Xô xâm lăng

quân Ukraina cứu anh, rồi lê Đỏ xuyên ngang
Warszawa thắng, anh sống lại
dưới chữ thập đỏ, nụ hôn ca sĩ, người vợ ấy
Ba Lan, Ba Lan, thơ Adam, tiếng đàn Chopin

phim, Stalin lại vượt lên Runeberg, Melartin *
một chín ba chín, bom đạn khoả trùm thơ nhạc
bốn mươi ba độ âm, băng lạnh đông vạn xác
Phần Lan, Phần Lan, tuyết máu mãi không tan

người là sói của người, quá bạo tàn
nhưng siết nhân quyền, dân quyền, còn xâm lược
quân cách mạng Liên Xô như Trung Quốc
phim Ba Lan, Phần Lan về muôn thuở nhân gian.

T.X.A.
06:34-09:40, 12-08-2022
…………………

(*) Nhà thơ, nhạc sĩ cổ điển Ba Lan và Phần Lan: Adam Mickiewicz (1798-1855), Chopin (1818-1839) và Runeberg (1804-1877), Melartin (1875-1937).

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3223525017921427/
.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »