Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy, 2018

T.X.A. đã viết và công bố tập thơ thứ XX (đầu sách thứ 7 HOÀ GIẢI DÂN TỘC)

Posted by Trần Xuân An trên 04.07.2018

hidden hit counter

 
.
TRONG TÔI
BẾN HẢI & THẠCH HÃN

tập thơ – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK:
.
.
Tệp PDF 56 bài thơ
(CÒN THIẾU MỘT BÀI; TỆP PDF ĐỦ 57 BÀI, XEM DƯỚI):

PDF

https:// txawriter. files. wordpress. com/2018/07/00_txa_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf
.

Bổ sung một bài:
Bài LVII trên bìa tập thơ “Trong tôi…”:
TÂM VIỆT NAM NGHÌN XƯA VỚI NHAU
Trần Xuân An

hồn lính đỏ ngồi bên hồn lính vàng
chia cho nhau chút hương hoa tháng bảy
hướng về trần gian, đỏ, vàng cúi lạy
xin mọi chuyện chia đều, để nước bình an.


T.X.A.
06:20-07:10, 27-7-2018 HB18
(sắp tháng bảy âm lịch)

.
Tệp PDF 57 bài thơ (có bổ sung thêm một bài thơ cuối tập, 27-7-2018 & rằm tháng bảy âm lịch):

PDF

https:// txawriter. files. wordpress.com/2018/07/00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/bia-sach_trong-toi-ben-hai-7-thach-han_17-7hb18_luu.jpg

.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457/

( https://www.facebook.com/100007918808885/posts/2078691499071457/ )

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/txa_bay-7-doa-hoa-triet-su_25-6hb18.jpg

.
Trong 4 năm rưỡi FB vừa qua tôi luôn khẳng định: Tôi tham dự vào tiến trình hoà giải dân tộc, chứ không phải chống chế độ hiện hành. Hoà giải là làm sáng tỏ cuộc chiến tranh đỏ – vàng 1945-1954-1975, “không phủ nhận quá khứ” bên đỏ và “không phủ nhận quá khứ” cả bên vàng, làm sâu thêm dukkha (khổ đế) của Đạo Bụt, nhu cầu tâm linh…


Nói rõ hơn, cuộc chiến tranh đỏ – vàng 30 năm ấy là chiến tranh chống ngoại xâm hai Khối (Nhật, Pháp, Mỹ và Nga Xô, Trung Quốc…) đồng thời là nội chiến giữa người Việt Nam với người Việt Nam, và cũng chính là cuộc chiến tranh ý thức hệ (kinh tế, triết học… mà nổi bật là tôn giáo và vô tôn giáo — hữu thần và vô thần —, cụ thể là nhu cầu tâm linh và ý thức tiến hoá luận…).

Trần Xuân An đóng góp và giữ bản quyền.


T.X.A.
30-6-2018 HB18

.

…………………………………

A. Năm mươi hai bảy thơ mới viết (tính đến ngày 06-7 & 27-7-2018 HB18):
TRONG TÔI BẾN HẢI & THẠCH HÃN – tập thơ – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An (không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN.), tại Facebook:

LỜI THƯA NGỎ
tập thơ “Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2101819916758615/

1) Bài I
NGUỒN CỘI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2030843823856225

2) Bài II
BÀI HỌC ĐỊA LÍ MỘT THUỞ TAM KỲ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2033142660293008

3) Bài III
ẢNH LỚP MÌNH TUỔI HAI MƯƠI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2035691976704743

4) Bài IV
SÔNG BẾN NGHÉ XƯA
SÔNG SÀI GÒN NAY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2037214446552496

5) Bài V
BÌNH TÂM THÔI,
“TRIỆU NGƯỜI VUI”, “TRIỆU NGƯỜI BUỒN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2038149493125658

6) Bài VI
MÙA HOA SƯA, SÔNG TAM KỲ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2039758492964758

7) Bài VII
NGÀY GIỖ QUỐC TỔ
Ở TP.HCM.
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2041159902824617

8.) Bài VIII
BỐI CẢNH VÀ TÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2041773022763305

9) Bài IX
MỘT NÉN NHANG GIỖ QUỐC TỔ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2042166392723968

10) Bài X
THƠ THỜI SỰ VUI:
CUỐI THÁNG TƯ 2018 Ở BÁN ĐẢO CAO LY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2043564442584163

11) Bài XI
NGÀY THÔN TÍNH, NGÀY HOÀ BÌNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2043584372582170

12) Bài XII
CUỐI THÁNG TƯ 2018,
NHÌN ẢNH BÀN MÔN ĐIẾM, NHỚ BẾN HẢI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2044024075871533

13) Bài XIII
ĐẸP KHỐC LIỆT, ĐẸP ÁM ẢNH
CHẬU HOA 30 THÁNG TƯ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2045033029103971

14) Bài XIV
KHÁC CÂU THƠ NHÀ THƠ NGUYỄN DUY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2045044885769452

15) Bài XV
BỪNG SÁNG GIỌT MỒ HÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2045601395713801

16) Bài XVI
TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ TRẦN VÀNG SAO,
MỘT NGƯỜI THỐNG NHẤT NAM – BẮC
THEO CÁCH CỦA ANH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2049757408631533

17) Bài XVII
BIÊN GIỚI
TRONG TRUYỆN HỌ HỒNG BÀNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2050979195176021

18) Bài XVIII
DI TÍCH THỰC DÂN
NHƯNG THUẾ MÁU VIỆT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2051793175094623

19) Bài XIX
TÔI KHÔNG TỪ BỎ CHỮ NÀO
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2052921354981805

20) Bài XX
BÀI HỌC SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2054029388204335

21) Bài XXI
THUỞ ĐÓ,
NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2054526084821332

22) Bài XXII
LẦN THỨ 128 SINH NHẬT BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2054659931474614

23) Bài XXIII
KHÔN NGUÔI MỘT TỨ THƠ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2055565751384032

24) Bài XXIV
SÔNG CÁNH HÒM
ĐỰNG CHUYỆN TÌNH XƯA
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2058080964465844

25) Bài XXV
THẬT RA, TÔI CHỈ NHƯ VẬY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2058683164405624

26) Bài XXVI
MÙA PHẬT ĐẢN,
CÚI LẠY ĐOÁ SEN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2059061457701128

27) Bài XXVII
NGÀY THẾ GIỚI ĐỀU TRẺ THƠ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2061067370833870

28) Bài XXVIII
TRUNG QUỐC VẪN TRÊN
LỘ TRÌNH XÂM LƯỢC ĐÃ CÔNG KHAI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2062449537362320

29) Bài XXIX
CHỈ MUỐN VẸN NGUYÊN, HOÀ BÌNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2062963990644208

30) Bài XXX
BẢY BÔNG HOA SỬ & TRIẾT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2063443687262905

31) Bài XXXI
GIỮA NHIỀU SẮC XANH ĐỜI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2063646590575948

32) Bài XXXII
KÍNH NHỚ BI KỊCH ĐẶNG DUNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2065156470424960

33) Bài XXXIII
LIỆU ĐẤT NƯỚC TA CÓ BỊ HI SINH?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/100007918808885/posts/2066885570252050

34) Bài XXXIV
LUẬT, BIỂU TÌNH VÀ DẤU HỎI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2069426366664637

35) Bài XXXV
BIỂU TÌNH THỜI TỰ ĐỨC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2069797959960811

36) Bài XXXVI
NGÀY CHẾ LAN VIÊN QUA ĐỜI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2072543973019543

37) Bài XXXVII
BIỂU TÌNH, NỔI DẬY PHỦ QUYẾT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2074648272809113

38) Bài XXXVIII
QUÊ HƯƠNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2076710709269536

39) Bài XXXIX
KHÁT VỌNG CÁC NHÀ VIẾT SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2077328325874441

40) Bài XL
KẾT ĐỌNG,
VÀ LẠI KẾT ĐỌNG HOÀ GIẢI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078474995759774

41) Bài XLI
TRANH THƯ PHÁP KHẮC ĐÁ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2080387028901904

42) Bài XLII
CHẤT GỖ, TỨ THƠ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2080575295549744

43) Bài XLIII
ẤN TƯỢNG KHALY CHÀM
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2080839192190021

44) Bài XLIV
THÂN KÍNH ANH TRẦN MẠNH HẢO
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2081300952143845

45) Bài XLV
ĐƯỜNG LONG NÃO XANH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2081387528801854

46) Bài XLVI
DẢI CÁT TRẮNG MIỀN TRUNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2089330674674206

47) Bài XLVII
MỌI CUỘC CHIẾN TRANH,
NẾU DÂN CHỦ NHƯ BONG BÓNG BAY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2089109521362988

48) Bài XLVIII
KÍNH TẶNG
NHỮNG THI SĨ VỐN LÀ LÍNH VÀNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2091583347782272

49) Bài XLIX
GIÓ LÀO MIỀN TRUNG
VẮT NƯỚC CHO CỬU LONG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2095152874091986/

50) Bài L
HOÀNG SA VỊ XUYÊN GẠC MA
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2095424690731471/

51) Đọc thêm: Bài LI
NHÂN ĐỌC MỘT BÀI THƠ CỦA PHÙNG QUÁN
Ở FB VŨ HỒ NHƯ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2095909117349695/

52) Bài LII
KÍNH THƯƠNG “LỜI MẸ DẶN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2098101693797104/

53) Bài LIII
HOA ĐẤT ĐÔNG HÀ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2105994229674517

54) Bài LIV
ĐỨNG BÊN BỜ THẠCH HÃN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2106029729670967

55) Bài LV
Ô LÂU, MẤY CHIẾC CẦU THAY NHAU
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2106073116333295

56) Bài LVI
RƯỢU CỦA NGƯỜI LÍNH VÀNG CŨ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2107185629555377

57) Bài LVII
TÂM VIỆT NAM NGHÌN XƯA VỚI NHAU
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2110231812584092

Lời viết thêm:
TÂM THẾ PHẢN KHÁNG, CẢI TIẾN & CHIÊU THỨC SA ĐÍCH
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2099792710294669/

Trọn tập gồm 57 bài thơ đã được công bố theo ngày giờ ghi cuối mỗi bài.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG.
Trân trọng và cảm ơn.
.

……………………………………………

Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy
6 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ
HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975—-1989/1991)
& 01 đầu sách khác: tập thơ TUỔI NHỚ (NXB. Văn hoá – Văn nghệ, 12-2016)
Tác giả: Trần Xuân An
( https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453 )

———————————

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/10/0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf
.
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat
.
2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/01/txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf
.
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat
.
3) CẦU Ý HỆ, tập thơ
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/11/txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf
.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37
.
4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/06/4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf
.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc
.
5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)

.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh
.
T.X.A.
17-9-2017

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ, PDF & Word:
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf
.
WORD & PDF
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41
.
https://txawriter.wordpress.com/2018/03/22/cong-bo-tap-tho-thu-19-trong-40-dau-sach-cua-t-x-a-va-01-suu-tap-tu-lieu/

7) 01 đầu sách khác: tập thơ TUỔI NHỚ (NXB. Văn hoá – Văn nghệ, 12-2016)

T.X.A.
28-03-2018 HB18

Ảnh: Sách tác giả tự in từ tệp PDF bằng máy in cá nhân – văn phòng (riêng tập “Tuổi nhớ”, NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016):
Link:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

.

TRONG TÔI
BẾN HẢI & THẠCH HÃN
BẢN WORD:
Ở Facebook
& tại Google Sites:

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet…

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/…

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »