Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười Hai, 2019

44/45 đầu sách + 10 bài thơ + (01 bài thơ + 01 truyện ngắn đã gửi)

Posted by Trần Xuân An trên 30.12.2019

hidden hit counter

.
        
VIDEO – YOUTUBE:

TÍNH ĐẾN THÁNG 12-2019

Sau 44 / 45 đầu sách đã công bố, tôi có viết thêm 10 bài thơ này (chưa kể 01 bài thơ, 01 truyện ngắn viết về trường cũ: Trung học Hàm Nghi, Huế).

… trường dạy cử nhân, tiến sĩ ngày xưa /
thành Trung học Hàm Nghi, trống vang Ngày Quật khởi…
(trích bài thơ viết gửi tập san “Hàm Nghi yêu dấu”)

Xem mục Thư viện – “Tháng 12-2019” ở cột bên trái:
https://txawriter.wordpress.com/2019/12/

ĐỌC 44/45 ĐẦU SÁCH TRẦN XUÂN AN THEO LINK:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/toan-bo-tac-pham-txa

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/87707029-7530-41f2-b2c8-05fbc65d5bb5.jpeg
.

Bài mới viết thêm, 12-2019:
VIẾT TIẾP BÀI THƠ VẤN NẠN LỊCH SỬ
Trần Xuân An

hoà giải
là hiểu Chúa – thợ mộc nghèo cứu nước
bị đổi khác nguyên bản mình do Constantine
Phật chặn xâm lăng
Kiền Liên ra trận, cứu kinh thành

hoà giải
là hiểu đỏ để giành độc lập
Bác vẫn tin gặp Mác cõi siêu linh *
cũng như cờ vàng Quốc gia chủ nghĩa
nhưng hồn Quốc tổ, đâu máu khác, lòng tanh

hoà giải
là hiểu Chúa không phải Vatican
Phật chính là Kinh Phật
Mác không phải Liên Xô hay Trung Quốc
chủ nghĩa Quốc gia là bốn nghìn năm sử xanh

hoà giải
là hiểu rằng không thể nào hoà giải
nếu trẻ không mở mắt bốn phương học hành
nếu già còn vọng ngoại
bên ngoài giật dây, bên trong bầy rối múa quanh

hoà giải
là hiểu rằng không thể nào hoà giải
nếu tôn giáo cứ mưu đồ chính trị
nếu chính trị cứ cờ quạt lãnh tụ ngoại cường
nếu nhân dân nhẹ dạ, mù quáng, phân tranh

hoà giải
là thấy rõ nhà cầm quyền ba đoá đỏ
đã dân tộc, và giáo dân đã cắt dây Vatican
hai đoá vàng có ánh chuông giáo đường, quá khứ!
hai bông lam nở sáng lòng thành

hoà giải
rốt cục chỉ phân giải, hiểu nhau, để sống
phe thắng nào cũng thu tóm nguồn lợi, chức quyền
hai gốc Châu Âu vẫn giương nhãn ngoại
còn đau quốc thể, còn mầm chiến tranh

hoà giải
rốt cùng ước mong các bên tự vấn
tự đặt tay lên ngực, cái tâm dân tộc còn không
tìm điểm giao, càng rõ thêm dị biệt
đồng nhất, thế gian sắt thép, không còn chúng sanh

hoà giải
khát vọng thời chiến tranh tràn sang hậu chiến
thời “cởi trói”, không ai cuồng tín tự trói lại mình
“Tổ quốc trên hết”, mọi ngoại lai tuỳ từng ngực phải
Pắc Bó là góc riêng, nếu cả Tổ quốc, Bác không đành!

T.X.A.
31-12-2019
03 & 05-01-2020
……………

(*) Chú thích:
Marx lập ra Quốc tế Cộng sản
làm giáo hoàng Giáo hội Vô thần
T.X.A.

Trong những văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam có câu: “Đoàn kết với Liên Xô là HÒN ĐÁ TẢNG của Cách mạng Việt Nam”. Câu này dùng ẩn dụ trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ:16:18), lời Chúa Jesus dạy Phê-rô (Pierre) lập Giáo hội. Khi Quốc tế Cộng sản III giải thể (hai lần, 1943 & 1956), Liên Xô công khai làm vai trò đó. Chính Liên Xô là Toà thánh Giáo hội Vô thần, thay tổ chức Quốc tế Cộng sản. Tương tự, còn có câu “Liên Xô là THÀNH TRÌ của Cách mạng vô sản thế giới”.
(**) Hồ Chí Minh, “Pắc Bó hùng vĩ”.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2485309345076335/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2467825330158070/
.
https://txawriter.wordpress.com/2020/01/03/nam-cu-2019-qua-roi-viet-not-bai-tho-van-nan-lich-su/
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Đọng lại cuối năm 2019 – Lưu dấu thời đại 7 đoá

Posted by Trần Xuân An trên 26.12.2019

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/bb919217-2fc8-4917-89c0-c835d1146f05.jpeg

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/222a7a6f-41c3-4ab1-ada9-e032faa3fe86.jpeg
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/txa_bay-7-doa-hoa-triet-su_25-6hb18.jpg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”

Posted by Trần Xuân An trên 19.12.2019

hidden hit counter

.
        

… tin hương linh theo tín ngưỡng dân gian
tôi thờ cúng Quốc tổ, Gia tiên, Trời Bụt
như Bác Hồ tin
sẽ đến ngày Người gặp Lê-nin, Các Mác
ở cõi siêu linh
niềm tin phần hồn
loài người giống nhau trên Trái Đất…

T.X.A.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/4786673d-48a8-4698-b604-e6a3473382fa.jpeg

TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”
Trần Xuân An

Đạo Hồi không tin
Đức Giê-su là Thiên Chúa
Đạo Tin Lành không tin
Đức Mẹ Ma-ri-a trọn đời đồng trinh
Chính thống giáo không tin
Anh giáo không tin
chìa khoá Thiên đàng trong tay La Mã
Đạo Phật không tin Thượng Đế
nhưng như mọi tôn giáo – siêu hình
tin mỗi người đều có hương linh

đức tin tôn giáo khác biệt nhau
phủ định nhau
nhưng mấy nghìn năm cùng nhau tồn tại
sau những cuộc thập tự chinh
nhiều thế kỉ liên minh cùng thực dân
sử sách còn ghi rõ mãi
thì tôi viết “Chúa Giê-su phản đế” có gì đâu! (1)

tin hương linh theo tín ngưỡng dân gian
tôi thờ cúng Quốc tổ, Gia tiên, Trời Bụt
như Bác Hồ tin
sẽ đến ngày Người gặp Lê-nin, Các Mác
ở cõi siêu linh
niềm tin phần hồn
loài người giống nhau trên Trái Đất

có trăm tín ngưỡng, đạo giáo
là trăm nghi thức, con đường
tiếp xúc cõi siêu linh
khác nhau hàng ngàn năm trên thế giới
nhưng đều gặp nhau
sao phải chiến chinh!
sao chẳng truyền bá hoà bình như Đạo Phật?

tôi giải mã Chúa Giê-su
là nhân vật phản đế, chống thực dân
từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian
như Đức Phật ba lần ngồi thiền ngăn xâm lược (2)
Do Thái tan hoang
như Ca-tì-la-vệ tan hoang!
máu đẫm tràn đại từ bi, đại hùng, đại lực
và bi kịch thảm sát thị tộc, bi kịch mất nước
tố cáo muôn đời mặt tanh quy luật
trong ngàn sử xanh

nhưng giữ gìn Tổ quốc
thiền sư Lý – Trần ra trận

tín ngưỡng dân gian
mấy ngàn năm con đường Việt Nam ấy
thuần chất dân tộc – tâm linh
vẫn thiết tha yêu đất nước hữu hình.

T.X.A.
07:32-09:01, 19-12-2019
…………

(1) https://txawriter.wordpress.com/2016/08/09/chua-gie-su-phan-de/
(2) https://txawriter.wordpress.com/2016/08/19/vu-lan-hieu-voi-dan-va-nuoc/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2470674583206478/
.

… tôi giải mã Chúa Giê-su
là nhân vật phản đế, chống thực dân
từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian
như Đức Phật ba lần ngồi thiền ngăn xâm lược
Do Thái tan hoang
như Ca-tì-la-vệ tan hoang!
máu đẫm tràn đại từ bi, đại hùng, đại lực
và bi kịch thảm sát thị tộc, bi kịch mất nước
tố cáo muôn đời MẶT TANH QUY LUẬT
trong ngàn sử xanh …

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

NHÌN CHỮ KÍ MÌNH

Posted by Trần Xuân An trên 18.12.2019

hidden hit counter

.
        
NHÌN CHỮ KÍ MÌNH
Trần Xuân An

tì tay lên lan can cầu
nghe gió thổi, xanh tóc râu lại dần
như vượt lên dòng thời gian
thân tôi nghiêng bóng sóng lan tháng ngày

ngàn năm một thoáng phút giây
hồn xanh bãi nọ bờ này bến kia
chân trời như sách mở bìa
chữ kí tôi – chiếc cầu kìa – chính tôi!

mênh mông lòng hoá đất trời
vô cùng luôn cả tuổi đời trăm năm
chữ kí xanh, triện đỏ trầm
thành cầu với rớ ngang tầm mây bay

cảnh sông như rượu ngông say
nguôi hoà giải sử ướt dày máu xưa
chữ kí – dài chiếc cầu mưa
triện – vuông rớ nắng, xin thưa tặng đời.

T.X.A.
22:55, 14-12
& 17-12-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2468856366721633/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/txa_04-10hb7_b.jpg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

VẤN NẠN LỊCH SỬ (thơ)

Posted by Trần Xuân An trên 16.12.2019

hidden hit counter

.
        
VẤN NẠN LỊCH SỬ
Trần Xuân An

sự thật lịch sử nói ra
có lắm người đau đứt ruột
nhưng chúng ta
không ai cam tâm yêu nước ngây thơ

hai thế kỉ vừa qua
có hai kẻ thù, đất nước mình dài lâu đối mặt
Thiên Chúa giáo
liên minh cùng thực dân Pháp
nên phải có Điện Biên Phủ một chín năm tư
và một chín sáu ba Cách mạng Ba số một
sử phải viết rõ ràng, đừng khuất lấp!

nhưng dù Lưỡi gươm đã rời đi
vẫn còn thế lực ngoại bang cầm Thập giá
trên đức tin quán tính của tín đồ
sự thật lịch sử nối dài, rối lòng thế đó

thế kỉ XX vừa qua
Trái đất phải bừng lên Cộng sản
vô thần, công hữu
đối lập
đối kháng
với Thập giá và Lưỡi gươm toàn cầu
nhưng rồi Búa liềm và Bạo lực cách mạng
cũng đã tan rã
thế kỉ XXI này sẽ ra sao?

năm thế kỉ
nhất là hai thế kỉ vừa qua
đất nước chúng mình phải giáp mặt
trước sóng thần giáo triều La Mã toàn cầu
để rồi rơi vào Chiến tranh Lạnh toàn cầu
khi tất yếu bùng lên sóng thần Cộng sản
nếu không còn Cộng sản
Trái đất bị chuyên chế bởi Thập giá sao?

dường như các cuộc Thập tự chinh
giữa Thập giá La Mã với Trăng sao Đạo Hồi
đang nổ bom thánh chiến
chiến tranh giữa Thập giá La Mã
với Thập giá Tin Lành
vẫn còn trong thầm lặng
ở nước ta, Thập giá với Búa liềm
chiến tranh mạng
biểu tình

vấn nạn lịch sử và tương lai còn đó
đất nước chúng ta sẽ ra sao?
phải chăng tất yếu lịch sử thế giới
buộc giải thể giáo triều La Mã
từng bao trùm thực dân toàn cầu?

tôi tự hiểu tôi chả giải quyết được gì đâu
sao nghĩ ngợi chi những điều to tát!
sống phải tuỳ thời
viết phải lách
nhưng chiến tranh
rồi hậu chiến
trập trùng nỗi đau!
sống chan hoà
viết hoà giải dân tộc
mong chính quyền đất nước chúng ta
tư tưởng và nhãn hiệu dân tộc
thuần chất
mọi tôn giáo không dính líu vào chính trị
ghi rõ ràng trong Hiến pháp
may ra Tổ quốc, nhân dân vợi nỗi đau
nhưng mong ước
là chưa hoặc không thành hiện thực

tôi đã vẽ bức tranh đất nước chúng ta
chiến tranh mới qua
hậu chiến chưa qua
sống và viết
trong thời nhà cầm quyền ba đoá đỏ
nhưng trân trọng
hai bông vàng, hai bông lam
trước sau tôi chỉ là người cầm bút.

T.X.A.
sáng sớm 16-12-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2467825330158070/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/ca829998-6a90-4591-9d20-c5f29abc2168-1.jpeg

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

SÁT TẢ & CHỐNG CỘNG TRONG SỬ KÍ

Posted by Trần Xuân An trên 13.12.2019

hidden hit counter

.
        
SÁT TẢ & CHỐNG CỘNG TRONG SỬ KÍ
Trần Xuân An

giáo dân lai căng Rô-ma phản Chúa
đảng viên lai căng cờ đỏ nước Nga
chửi ai Việt Nam là thù, là nguỵ?
phe “Sát tả”, “Chống cộng” bật cười,
        nước mắt chảy ra

Pháp và Rô-ma, Nga và Cộng sản
hai trận sóng thần hơn trăm năm xa
ơi lịch sử, thuở dựa vào giặc cả
những ai thuần chất Việt Nam,
        mới thật Việt Nam ta

sóng thần Pháp xô đẩy, chìm vực sâu nô lệ
oán hờn sôi sục oán hờn
sóng thần Nga – Trung dào lên,
        độc lập trong gông ý hệ
sóng lửa Mỹ, Chiến tranh Lạnh,
        thống nhất bằng máu đổ nhiều hơn

(độc lập, bấy giờ chỉ đến thế
còn phụ thuộc cả lá cờ, ý hệ Nga xa vời
độc lập, mừng ướt lệ
còn ướt thêm máu nửa đồng bào,
        và cũng thống nhất rồi)

không bế quan toả cảng, tầm mắt mở
học muôn phương, vẫn thờ cúng ông cha
hai luồng sóng thần, trăm năm xương máu
bao đổ vỡ chát chua,
        và tiếng cười hoà giải ha ha.

T.X.A.
13-12-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2465008957106374/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/c2e2e0f7-424c-4486-a952-7fcf1cb9403f.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

TẠI SAO NƯỚC TA GIÀNH ĐỘC LẬP KHÁC VỚI CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA KHÁC?

Posted by Trần Xuân An trên 12.12.2019

hidden hit counter

.
        
TẠI SAO NƯỚC TA GIÀNH ĐỘC LẬP KHÁC VỚI CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA KHÁC?
Trần Xuân An

(đối thoại với bạn Võ Ngọc Bích / Bích Võ Ngọc)

Thiên Chúa giáo và Chủ nghĩa cộng sản hay bất kì tôn giáo, chủ thuyết nào cũng muốn truyền bá, mở rộng thế lực trên thế giới (ngoại trừ Phật giáo truyền đạo trong hoà bình, phi bạo lực). Nhưng Thiên Chúa giáo bành trướng bằng cách liên kết với các nước thực dân Châu Âu (XV-XX), còn Chủ nghĩa cộng sản Lenine, từ 1920, muốn bành trướng thanh thế khắp toàn cầu bằng con đường ngược lại – là phát triển trong các lực lượng chống thực dân (phong trào giải phóng dân tộc). Nguyễn Ái Quốc đến với Cộng sản Liên Xô từ 1920, và đi mãi theo con đường đó, mặc dù đến thời Staline, Staline chỉ muốn đấu tranh giai cấp trên toàn cầu là chính. Nhưng dù sao thì các đảng cộng sản đã thành lập để chống thực dân ở các nước thuộc địa, như ở Ấn Độ, Indonesia…, nhất là sau Đệ nhị Thế chiến, 1945, Liên Xô đã rất mạnh, thế giới chia làm hai Khối, phong trào cộng sản theo chủ nghĩa Lenine – Staline phát triển thêm. Anh, Mỹ cũng phải ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc để cạnh tranh với Liên Xô, vì nếu không, các nước thuộc địa đều theo cộng sản (đều chịu phiên thuộc Liên Xô). Riêng Pháp, dù suy bại, vẫn không chịu từ bỏ thuộc địa ở Đông Dương và Bắc Phi.
Pháp vẫn tái chiếm.

Và nguyên do khác: địa chính trị, nước ta kề Trung Quốc. 1949, Trung Quốc lục địa đã thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Do đó, tình thế diễn ra là: Một bên, Pháp đã tái chiếm: từ 1946-1947, Pháp đã đưa quân sang, do Anh và Mỹ hỗ trợ để chống cộng; đồng thời, các lực lượng Quốc gia đứng dưới ngọn cờ Bảo Đại, tìm cách dựa vào Mỹ. Một bên, Đảng Cộng sản Trung Quốc được Liên Xô uỷ nhiệm viện trợ cho Bác Hồ. Thế là nước ta thành Điểm nóng Chiến tranh Lạnh, từ đó cho đến 1954, 1975.

Tóm lại:
1) Địa chính trị nước ta khác các nước thuộc địa khác.
2) Anh, Mỹ, Hà Lan… đều phải trả độc lập cho các thuộc địa, theo tinh thần Hội Quốc liên (Liên hiệp quốc) từ 1945, riêng Pháp bất tuân, vẫn tái chiếm Đông Dương trong khi Đông Dương kề Trung Quốc mà Cộng sản Trung Quốc đang trên đà thắng thế, nên Anh, Mỹ hỗ trợ Pháp tái xâm lược.
3) Đạo Hindu (Ấn Độ giáo) ở Ấn Độ đoàn kết. Hồi giáo ở Bắc Phi cũng đoàn kết. Còn ở VIệt Nam, Vatican lại chỉ thị giáo dân ủng hộ Pháp (D’Argenlieu…).

Và vấn đề chủ yếu là lực lượng Quốc gia theo hệ tư tưởng dân tộc thuần tuý không chấp nhận cả Thiên Chúa giáo lẫn Cộng sản mà muốn tìm con đường khác để giải phóng dân tộc, giữ được hệ tư tưởng dân tộc, nên cuộc chiến kéo dài đến 1975.

T.X.A.
12-12-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2464285337178736/

Xem vấn đề tại đây:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2463882507219019/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/c2e2e0f7-424c-4486-a952-7fcf1cb9403f.jpeg
.

SỬ VỀ PHONG TRÀO THUẦN VIỆT
CHỐNG NGOẠI XÂM
Trần Xuân An

sử chép thời khiêu khích “sát tả” *
và thời “chống cộng”, chia hai miền *
kinh hoàng vận nước còn tươm máu
thuần Việt nguỵ chăng, trước sử quyền!

vấn nạn, sử còn vùi lấp sử
hiểu ra, giải oán hơn trăm năm
Búa liềm, Thập giá thôi thù hận
khi hiểu người thuần chất Việt Nam

“sát tả” khác xa thời “chống cộng”
lớp người đã mất, đã già nua!
cảm thông chống ngoại lai thời đó
tôi rộng mắt nhìn, hoà giải xưa

quan lính Việt Nam thuần chất ấy
Cần vương xa, lại Cộng hoà gần
tôi nhìn thấy hận thù trong sử
phố ruộng quanh đời đâu cũng thân

thuần chất Việt Nam thời hậu chiến
tắm trong ghềnh thác tháng năm trôi
vô tư, vẫn giạt va, bầm dập
tôi một trong gần trăm triệu tôi

thuần Việt mỗi thời lại mỗi khác
từng người không phải bản sao nhau
đỏ trong tôi vẫn là thuần Việt
tôi đỏ nghìn xưa nối vạn sau

xoa dịu nỗi đau của Tổ quốc
giữ nghiêm chỗ đứng, lòng không phai
một trăm ba mốt năm thành sử
hỡi ngoại lai thành nội chiến dài!

chỉ một cách nhìn về “chống cộng”
còn về “sát tả” y xưa thôi
kính yêu người dựa Nga xua Pháp
dựa Mỹ chống Tàu nhuộm đỏ trời.

T.X.A.
trước 07:10, 27-02-2019 HB19
…………………

(*) “Sát tả”: chống và đánh dẹp bộ phận Thiên Chúa giáo câu kết với thực dân, đế quốc hay bị thực dân, đế quốc lợi dụng. “Chống cộng”: chống cộng sản nói chung, cụ thể là Liên Xô, Trung Quốc… Chúng ta cần cảm thông với các thế hệ thuộc hệ tư tưởng thuần tuý dân tộc trước đây, tạm giới hạn trong thời kì lịch sử 1858-1975/1991: Họ “sát tả”, “chống cộng” để bảo vệ văn hoá dân tộc, chống các luồng tư tưởng ngoại lai. Đó là sự cảm thông cần thiết để hoà giải dân tộc, nhằm đoàn kết dân tộc.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2251338638473408/

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

Tiếp biến văn minh Châu Âu qua 2 đợt sóng thần dữ dội

Posted by Trần Xuân An trên 11.12.2019

hidden hit counter

.
        

.
TIẾP BIẾN
Tiếp xúc, tiêu hoá (hấp thu, bài tiết) văn minh Châu Âu (kể cả Mỹ), dân tộc Việt Nam phải trải qua 2 đợt sóng thần chiến tranh, xáo trộn dữ dội: sóng thần Pháp + Thiên Chúa giáo và sóng thần Nga + Cộng sản.

Hiển nhiên, sóng thần thứ nhất xô đẩy dân tộc ta rơi xuống thân phận bị mất nước hoàn toàn (1885; đến 1954, chia đôi thành hai miền); sóng thần thứ hai xô dào dân tộc lên lại địa vị độc lập (thống nhất, 1975) nhưng còn bị lệ thuộc như một phiên quốc cả về hệ tư tưởng lẫn sự sùng bái lãnh tụ Liên Xô, mặc dù Liên Xô tan rã, sụp đổ từ 1991…

T.X.A.
11-12-2019

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/871c42bf-c876-431c-aeba-59a2b7a04006.jpeg

.
(*) “Sát tả”: chống và đánh dẹp bộ phận Thiên Chúa giáo câu kết với thực dân, đế quốc hay bị thực dân, đế quốc lợi dụng. “Chống cộng”: chống cộng sản nói chung, cụ thể là Liên Xô, Trung Quốc… Chúng ta cần cảm thông với các thế hệ thuộc hệ tư tưởng thuần tuý dân tộc trước đây, tạm giới hạn trong thời kì lịch sử 1858-1975/1991: Họ “sát tả”, “chống cộng” để bảo vệ văn hoá dân tộc, chống các luồng tư tưởng ngoại lai. Đó là sự cảm thông cần thiết để hoà giải dân tộc, nhằm đoàn kết dân tộc.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2251338638473408/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/c2e2e0f7-424c-4486-a952-7fcf1cb9403f.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Alexandre de Rhodes & nguyên nhân SÁT TẢ ĐẠO

Posted by Trần Xuân An trên 09.12.2019

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/2d29af00-d27c-48cd-a0a2-9ea5e3036249.jpeg

NHÂN CHUYỆN “PHÉP GIẢNG TÁM NGÀY” (Alexandre de Rhodes, chương “Các đạo vạy”, 1651), XIN ĐỌC LẠI MẤY CÂU THƠ Ở THÁP BIA CÁC GIÁO DÂN TỬ ĐẠO, SAU CUỘC KINH ĐÔ QUẬT KHỞI VÀ BỊ THẤT THỦ (05-7-1885), DO PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÌNH TÂY SÁT TẢ ĐẠO XUNG ĐỘT VỚI GIÁO DÂN THIÊN CHÚA GIÁO…

SỰ THẬT LỊCH SỬ QUÁ ĐAU THƯƠNG.

XIN CHIÊM NGHIỆM VÀ TRÁNH LẶP LẠI

Qua đống lửa than đốt tan mọi chước
Cõi sinh thường muôn phước hy hoàn (hỷ hoan).

Phó mình con cho ngọn lửa tiêu pha
Chốn thánh điện dâng mà tế lễ.

Vì đạo Chúa mặc lưỡi gươm phân xẻ
Tiết trung can rạng rỡ làm gương.

Theo cờ Thánh giá thắng cả ba thù [Nho, Phật, Lão?!? – TXA. ct.]
Chức tử đạo nghìn thu rực rỡ.

(nguyên văn trên Tháp tử đạo làng Trí Bưu, Quảng Trị, xây dựng 1885, trùng tu 1893…).

TÁM CÂU THƠ TRÊN, NHẤT LÀ HAI CÂU “Theo cờ Thánh giá thắng cả ba thù [Nho, Phật, Lão?!? – TXA. ct.] / Chức tử đạo nghìn thu rực rỡ”, với ngữ “thắng cả ba thù” khi Kinh đô thất thủ, mất nước, ĐI VÀO SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM NHƯ SỬ LIỆU GỐC VĨNH VIỄN VỀ CHUỖI SỰ KIỆN GỌI LÀ “SÁT TẢ”.

Theo bản chữ Nôm:
“Cõi sinh thường muôn phước hỷ hoan”. Bản cũ tôi chép tại tháp là “hy hoàn” (vui mừng trọn vẹn) cũng cùng nghĩa.
“Phó mình con cho ngọn lửa tiêu pha”. “Tiêu pha” là chính xác theo bản chữ Nôm. Ở đây có nghĩa là tiêu xài (ngọn lửa tiêu xài thân xác giáo dân), một cách nói mỉa mai!
“Theo cờ Thánh giá thắng cả ba thù”. Đối chiếu với bản chữ Nôm, thì CẢ (“cả ba thù”) là đúng, chứ không phải CHƯỚC (“chước ba thù”).

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/efc07794-b7dc-4e8c-9d6b-86e6498efc83.jpeg
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/543c180d-ee22-450e-a5bc-80fd07477a52.jpeg
.
Nguồn: antontruongthang. com
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2460165530924050/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/6a6bbc77-fb3b-4c33-8d91-283c7cf6af05.jpeg

.
Ảnh: Bia tháp tử đạo Trí Bưu (Google search)
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »

ĐẠO HỒI CHĂM – ĐẠO BÀ LA MÔN CHĂM

Posted by Trần Xuân An trên 08.12.2019

hidden hit counter

.
        
HỒI CHĂM – BÀ LA MÔN CHĂM
Trần Xuân An

ngước cao ngắm trăng sao trên đền thờ
tôi thầm nghĩ thế gian toàn đêm tối
vầng mặt trời ở đâu, xin lặng hỏi
phải chăng ngời bên trong Kinh Qur’an

ngồi chắp tay trong thánh đường rỗng rang
bừng ngộ: Đấng Tiên tri không hình tượng
lên đồi cao, tháp cao, chiều độ lượng
duyên Chăm tươi trường ca Bini – Cham.

T.X.A.
trước 16:12, 07-12-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2459347981005805/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/6de7033b-e8bd-4f90-9ff2-8b296ecf4554.jpeg
.
Ảnh: Thánh đường Hồi giáo Chăm ở Ninh Thuận (Google search)
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »