Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

MỤC LỤC tập thơ BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI (49/50)

Posted by Trần Xuân An trên 30.07.2021

hidden hit counter

.
.
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ
Ở BẾN HẢI

Bìa sách PDF:

.
.
Sách PDF:
.
.
LINK

.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2021/09/txa_book-size_for-pdf_57bai_bua-liem-sao-lien-o-ben-hai_06-09-2021_bai-57-them-8-cau.pdf
.
MỤC LỤC
Tập thơ (đầu sách thứ 49/50)
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI
Trần Xuân An

Bấm vào đây: Link PHỤ ĐÍNH DANH MỤC TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

Bài 1
NHÌN NGẮM KĨ LINGA – YONI,
VỚI TINH THẦN KHOA HỌC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2867149823558950/

NHÌN NGẮM KĨ LINGA – YONI, VỚI TINH THẦN KHOA HỌC

Bài 2
TỰ DO, ĐỘC LẬP
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2872153963058536/

TỰ DO, ĐỘC LẬP

Bài 3
ĐẤT CỌNG QUE *,
HỒI CƯ 12-1973, 05-1975…
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2877235932550339/

ĐẤT CỌNG QUE, HỒI CƯ 12-1973, 05-1975…

Bài 4
THƠ THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2881487202125212/

THƠ THÁNG TƯ 2021


Phụ đính:

VÀI MẨU RỜI 30-04-2021

Bài 5
LỤC BÁT THÁNG TƯ 2021
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2883927471881185/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 6
THÔI NGHIÊNG LỆCH MỪNG 30-04 (2021)
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2884401631833769/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 7
LÁ CỜ HỪNG ĐÔNG TRÊN BIỂN
Trần Xuân An
Bài phụ đính: VÈ VẼ ĐỒNG DAO 30-04 – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2883009751972957/
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2884474781826454/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 8
NÓI CHO CÔNG BẰNG,
NHÂN LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2885181571755775/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 9
HỌ CHỈ VÌ QUYỀN LỰC CHĂNG?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2885885155018750/

HỌ CHỈ VÌ QUYỀN LỰC CHĂNG?

Bài 10
ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT,
XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2887275964879669/

ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT, XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN

Bài 11
THƯƠNG HAI ANH LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2887894874817778/

THƯƠNG HAI ANH LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG

Bài 12
GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2888594214747844/

GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI

Bài 13
KHỐI ĐỎ
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trần Xuân An
Xem thêm: Tìm hiểu quốc kì qua quốc ca:

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ QUA QUỐC CA


https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2889642904642975/

KHỐI ĐỎ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bài 14
TRẢ THÙ GIAI CẤP
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2893640177576581/

TRẢ THÙ GIAI CẤP

Bài 15
CÁI DỤC CÓ TÍNH NGƯỜI
Trần Xuân An
Bài phụ đính: CHÚ THÍCH BÀI 15: NÓI CHO RÕ VỀ TỰ XUẤT BẢN
Trần Xuân An

CHÚ THÍCH BÀI 15: NÓI CHO RÕ VỀ TỰ XUẤT BẢN

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2895008004106465/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2896324520641480/

CÁI DỤC CÓ TÍNH NGƯỜI

Bài 16
THƠ VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2895703604036905/

Thơ về PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT

Bài 17
CẢM GIÁC BƠ VƠ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2897947610479171/

CẢM GIÁC BƠ VƠ

Bài 18
NỘI CHIẾN,
NGẪM XƯA THƯƠNG NAY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2900010706939528/

NỘI CHIẾN, NGẪM XƯA THƯƠNG NAY

Bài 19
MƯỠU HẬU BÀI “NỘI CHIẾN…”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2901331636807435/

MƯỠU HẬU BÀI “NỘI CHIẾN…”

Bài 20
ĐỨC PHẬT THÍCH CA TRONG TÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2901686220105310/

ĐỨC PHẬT THÍCH CA TRONG TÔI

Bài 21
RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY,
NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2904084743198791/

RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY, NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Bài 22
XONG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2905526576387941/

XONG

Bài 23
BI KỊCH
THỜI NỐI LIỀN SÔNG GIANH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2909789902628275/

Xem trích dẫn tư liệu về Phạm Thái (bài “Chiến ‘Tụng Tây hồ phú’”):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2903426429931289/

BI KỊCH THỜI NỐI LIỀN SÔNG GIANH

Bài 24
TRƯỚC HIỆP ƯỚC VERSAILLES 1787
VÀ MẶC CẢ 1920 TRONG “TỰ PHÁN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2910851809188751/

TRƯỚC HIỆP ƯỚC VERSAILLES 1787 VÀ MẶC CẢ 1920 TRONG “TỰ PHÁN”

Bài 25
TU SĨ PHẬT GIÁO, PHẢI CHĂNG,
VỪA THỜ KÍNH VỪA TRÁCH OÁN BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2914633582143907/

Xem bài báo tại đây:
https://tuoitre.vn/ban-tho-bac-ho-va-cau-doi-cua-nha-su-20210609085655164.htm
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2914224672184798/

Link bài thơ này tại Facebook:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2914241372183128/

TU SĨ PHẬT GIÁO, PHẢI CHĂNG, VỪA THỜ KÍNH VỪA TRÁCH OÁN BÁC HỒ

Bài 26
HỌC TẬP PHẢI BÌNH LUẬN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2915653235375275/

HỌC TẬP PHẢI BÌNH LUẬN

Bài 27
GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2916999901907275/

GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH BÁC HỒ (2 bài)

Bài 28
PHÊ BÌNH BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2917039678569964/

GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH BÁC HỒ (2 bài)

Bài 29
TỰ TÔN SÙNG NHẤT LỊCH SỬ CHĂNG?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2917664391840826/

TỰ TÔN SÙNG NHẤT LỊCH SỬ CHĂNG? & DỰA NGOẠI CƯỜNG, ĐỘC NHẤT LỊCH SỬ? (2 bài)

Bài 30
DỰA NGOẠI CƯỜNG, ĐỘC NHẤT LỊCH SỬ?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2917675345173064/

TỰ TÔN SÙNG NHẤT LỊCH SỬ CHĂNG? & DỰA NGOẠI CƯỜNG, ĐỘC NHẤT LỊCH SỬ? (2 bài)

Bài 31
TRỰC QUAN SINH ĐỘNG
Trần Xuân An
Trọn bài:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2919743954966203/

Link tem bưu chính Liên Xô:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2919408774999721/

Xem thêm:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2920540068219925/

TRỰC QUAN SINH ĐỘNG

Bài 32
QUỐC KÌ VÀNG LỊCH SỬ
“MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2924049101202355/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2926120150995250/

QUỐC KÌ VÀNG LỊCH SỬ “MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI”

Bài 33
THƯƠNG MỘT THỜI KÌ SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2926174850989780/

Link bài phụ đính:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2928384110768854/

THƯƠNG MỘT THỜI KÌ SỬ

Bài 34
QUỐC KÌ VÀNG Ở THÀNH TÂN SỞ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2928938674046731/

Xem tư liệu tham khảo:
Ở TÂN SỞ (Cam Lộ, Quảng Trị), 1885, LÁ CỜ MÀU GÌ VÀ CỘT CỜ RA SAO?

Ở TÂN SỞ (Cam Lộ, Quảng Trị), 1885, LÁ CỜ MÀU GÌ VÀ CỘT CỜ RA SAO?

QUỐC KÌ VÀNG Ở THÀNH TÂN SỞ

Bài 35
KHÔNG NGẤM, CHỈ TINH LỌC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2929570933983505/

KHÔNG NGẤM, CHỈ TINH LỌC

Bài 36
MÊ HƯƠNG SẮC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2929594613981137/

MÊ HƯƠNG SẮC

Bài 37
THƠ BẢY CHỮ, CÁCH TÂN CŨ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2930357343904864/

THƠ BẢY CHỮ, CÁCH TÂN CŨ

Bài 38
GHI VỘI TRƯỚC ĐỢT MỚI,
NGƯỜI CÁCH LI NGƯỜI,
NHÀ CÁCH LI NHÀ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2932657390341526/

GHI VỘI TRƯỚC ĐỢT MỚI, NGƯỜI CÁCH LI NGƯỜI, NHÀ CÁCH LI NHÀ

Bài 39
GIỚI TỰ NHIÊN TRẢ THÙ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2933272810279984/

GIỚI TỰ NHIÊN TRẢ THÙ

Bài 40
VIẾT THÊM
VỀ DỊCH TỄ VÀ QUY LUẬT SINH TỒN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2934130960194169/

VIẾT THÊM VỀ DỊCH TỄ VÀ QUY LUẬT SINH TỒN

Bài 41
TƯƠI TẮN CÁI NHÌN,
TRONG TRẬN MẠC COVID
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2935350526738879/

TƯƠI TẮN CÁI NHÌN,TRONG TRẬN MẠC COVID

Bài 42
TỰ KIỂM, GIỮA TÂM DỊCH COVID
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2935996906674241/

TỰ KIỂM, GIỮA TÂM DỊCH COVID

Bài 43
MIỀN BÃO LŨ CỨU TRỢ SÀI GÒN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2936961303244468/

MIỀN BÃO LŨ CỨU TRỢ SÀI GÒN

Bài 44, 45 (02 bài)
XANH TRỜI TRẮNG MÂY
THỜI TRÁI ĐẤT NHIỄM DỊCH
& CÓ NHIỀU ANH HÙNG NHÂN ĐẠO
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2937785716495360/

XANH TRỜI TRẮNG MÂY… & … THƠ CA NGỢI ROI CÒNG (2 bài)

Bài 46
LẦN ĐẦU TIÊN THƠ CA NGỢI ROI CÒNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2938081703132428/

XANH TRỜI TRẮNG MÂY… & … THƠ CA NGỢI ROI CÒNG (2 bài)

Bài 47
BÀI THƠ VIẾT NĂM NGOÁI, 02-2020,
KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2938731009734164/

BÀI THƠ… KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

Bài 48, 49, 50 (03 bài)
CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC
& VIẾT TIẾP…
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2940874389519826/

CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC

Bài 51
THÁNG BẢY ÂM – DƯƠNG,
KHÓC BẰNG ĐÔI CON MẮT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2942295079377757/

THÁNG BẢY ÂM – DƯƠNG, KHÓC BẰNG ĐÔI CON MẮT

Bài 52
QUỐC KÌ ĐẠI NAM,
BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2943683672572231/

QUỐC KÌ ĐẠI NAM, BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC

Bài 53
CHỢT NHỚ VỀ
GHI CHÉP SỬ SEN DÂN, MÁU LÍNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2944366289170636/

CHỢT NHỚ VỀ GHI CHÉP SỬ SEN DÂN, MÁU LÍNH

Bài 54
TIẾNG HÚ HỒN TRONG TRẦM GIỌNG CHIÊU HỒN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2964589710481627/

TIẾNG HÚ HỒN TRONG TRẦM GIỌNG CHIÊU HỒN

Bài 55
BÀI ÁP CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2956795744594357/

BÀI ÁP CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50

Bài 56
BÀI CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2946609948946270/

BÀI CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50

Bài bổ sung thêm (31-08-2021):
Bài 57 (mười bốn khổ thơ, mỗi khổ bốn câu =14×4=56 câu)
“DÃI THÂY TRĂM HỌ” *
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2967539996853265/

“DÃI THÂY TRĂM HỌ”

Tập thơ gồm năm mươi bảy bài thơ (không kể hai bài phụ đính ở phần chú thích).
Viết và công bố ngay trên Facebook đúng vào giờ & ngày ghi bên dưới mỗi bài thơ
(từ 06-04-2021 đến 28-07-2021 & 22 — 31-08-2021).
Mỗi bài thơ cũng đăng ngay ở hai điểm mạng (web-site) của tác giả:
http://www.tranxuanan-poet.net

http://cauyhe.net

( https://txawriter.wordpress.com )

Link trang web trọn tập thơ:

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tu-thang-4-2

Thực hiện trang “Mục lục” này vào chiều ngày 30-07-2021
Bổ sung bốn bài, tập thơ thành 57 bài: 11 & 22–31-08-2021
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

Link trang FB này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2948176502122948/

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: