Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười Hai, 2007

VAN DE TRAI SANG TAC

Posted by Trần Xuân An trên 31.12.2007

 hidden hit counter

Trên Web này, có những mẩu đối thoại bàn về trại sáng tác.

 https://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments

Hôm nay, tình cờ đọc báo, thấy một bài trên Thanh Niên online bàn về vấn đề này ấy theo quan điểm trái lại.

WebTgTXA. (https://txawriter.wordpress.com) trân trọng dẫn link với đầu đề bài viết của tác giả Y Nguyên để rộng đường dư luận:

TRẠI SÁNG TÁC, MỘT TÀN DƯ CỦA THỜI BAO CẤP

00:23:56, 31/12/2007
Y Nguyên

http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/12/31/220992.tno 

Liệu ý kiến của tác giả Y Nguyên có đúng hay không?

Posted in VAN DE TRAI SANG TAC TREN WEB THANH NIEN ONLINE | Thẻ: | 6 Comments »

DE PHONG & NGAN CHAN SU GIA MAO

Posted by Trần Xuân An trên 07.12.2007

 hidden hit counter

ĐỀ PHÒNG & NGĂN CHẶN SỰ GIẢ MẠO

về bản quyền tác phẩm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/banquyen 

Tác giả TRẦN XUÂN AN trang trọng khẳng định: 

1. TÔI CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ SANG NHƯỢNG BẢN QUYỀN VỀ DANH TÍNH CHO DÙ MỘT PHẦN HAY TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA MÌNH, VÌ ĐÓ LÀ QUYỀN TÁC GIẢ CỐ ĐỊNH VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. 

2. CHO ĐẾN NAY, TÔI CHƯA KÍ MỘT HỢP ĐỒNG (*) NÀO ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG NGẮN HẠN HAY DÀI HẠN BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN IN ẤN, PHÁT HÀNH, DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. 

3. TÔI KHÔNG BAO GIỜ KÍ HỢP ĐỒNG BÁN ĐỨT BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN ẤN HÀNH CHO BẤT KÌ TỔ CHỨC, CƠ QUAN, CÁ NHÂN NÀO, DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. 

4. TÔI LÀ TÁC GIẢ DUY NHẤT, CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI SỞ HỮU DUY NHẤT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA CỦA MÌNH, DO CHÍNH MÌNH SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU (BẢN QUYỀN VỀ DANH TÍNH CỦA MÌNH TRÊN TÁC PHẨM) ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ SỞ HỮU DUY NHẤT BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN ẤN HÀNH TÁC PHẨM. 

5. MỌI SỰ TRÁI VỚI CÁC ĐIỀU 1, 2, 3 VÀ 4 KỂ TRÊN LÀ GIẢ MẠO, NHẰM CHIẾM ĐOẠT BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN DANH TÍNH TÁC GIẢ GẮN LIỀN VỚI TÁC PHẨM HAY BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN ẤN HÀNH. 

Trân trọng kính thông báo. Nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện sự giả mạo nhằm mục đích chiếm đoạt như đã ghi ở điều 5, xin vui lòng thông báo cho tác giả Trần Xuân An được biết để nhờ các cơ quan pháp luật can thiệp, hay truy tố trước các cơ quan pháp luật.  

Thành thật cảm ơn. 

TP.HCM., ngày 02-12-”07 Tác giả Trần Xuân An(kí tên)  

__________________

(*) Hợp đồng viết tay, hợp đồng có chứng thực với khuôn dấu của cơ quan có thẩm quyền. 

.

Xem lại:

Tra loi nguoi doc – 3: Ban quyen

https://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments

.

 

 

Posted in ĐỀ PHÒNG & NGĂN CHẬN SỰ GIẢ MẠO | Leave a Comment »