Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy, 2021

Phụ đính cuối tập thơ BÚA LIỀM SAO Ở BẾN HẢI (49/59)

Posted by Trần Xuân An trên 31.07.2021

hidden hit counter

        

================================

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN
(bốn mươi chín đầu sách, tính đến 30-07-2021)

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019
23. Lí lịch và quốc sử, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07 & 10-2019
24. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thế đó, tập thơ 30 bài, 02-2020 & bổ sung 06 bài mới + 02 bài cũ, 18-03-2020 & 15-04-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả.
25. Người Mẹ trong chiến tranh, ngâm khúc tự sự, 460 câu song thất lục bát, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 4 & 5-2020
26. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng, tập thơ 41 bài, viết và công bố đến ngày 10-11-2020, Facebook & các điểm mạng của tác giả
27. “Nguỵ” và “phiến”, hoà giải thời hậu chiến, tập thơ 44 bài (viết và công bố đến ngày 05 & 06-03-2021; ngày bổ sung 02 bài mới viết, 01 bài cũ ở tập trước, đọc lại: 30-03-2021), Facebook & các điểm mạng của tác giả
28. “Búa liềm Sao ở Bến Hải”, tập thơ 57 bài (viết và công bố từ ngày 06-04 đến 28-07, 22 & 31-08-2021), Facebook & các điểm mạng của tác giả.

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

29. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
30. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
31. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
32. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
33. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
34. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
35. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
36. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
37. Sáng đều hai nửa gương mặt, truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

38. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
39. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
40. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
41. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
42. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
43. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
44. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

45. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
46. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
47. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
48. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
49. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
50. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

XIN LƯU Ý:

1) Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.

2) Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

3) Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12, trong mười lăm (15) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC lại liệt kê riêng dưới đây (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), được viết trước ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy:
nhaxuatbantudo@hushmail.com


4) Bốn (04) đầu sách biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886), tôi đã xuất bản thành sách in giấy, 2004, 2006 & 2008, qua hai nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM. và Thanh Niên. Vào ngày 12-03-2020, tôi đã kí hợp đồng tái bản KHÔNG SỬA CHỮA cả bốn đầu sách ấy với Tạp chí Xưa & Nay (cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), tại Văn phòng phía Nam (Đề Thám, TP.HCM.), theo đề nghị của Tạp chí. Tôi đã trao bốn bản chữ vi tính và phụ liệu hình ảnh đã được dàn trang, quét chụp (scan) để xuất bản lần thứ nhất, của cả bốn đầu sách. Xin ghi nhớ ở đây.

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

……………………………………

MƯỜI SÁU (16) ĐẦU SÁCH,
TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN VIẾT
TRONG BẢY NĂM TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 05 & 06-03-2021
(kể cả tập thơ tình cảm “TUỔI NHỚ”, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM. ấn hành, 2016)

……………………………………
.
Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy:
15 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ HOÀ GIẢI DÂN TỘC SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG CHIẾN TRANH LẠNH (1945-1954-1975 — 1989/1991)

(tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ đã được ấn hành qua Nxb. Văn hoá – Văn nghệ):

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2015/10/0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2016/01/txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2016/11/txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2017/06/4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)
PDF tại txawriter.wordpress.com:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2018/03/txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2018/07/00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457

8 ) DANH DỰ, tập thơ (71 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2019/01/00_bo-sung-2056_txa_final_frint_danh-du_19-01hb19.pdf
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https:// txawriter. files. wordpress. com/2019/06/000_4-bai_2-pages-per-sheet_cai-nhin-nguoi-hau-chien_29-04-10-06hb19.pdf
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ, tập thơ bốn mươi bảy (47) bài thơ
PDF:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

Công bố đầu sách thứ 10 về HOÀ GIẢI DÂN TỘC: tập thơ LÍ LỊCH & QUỐC SỬ

11) SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ, tập thơ ba mươi sáu (30+2+4) bài thơ và hai bài thơ viết trước
PDF:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2529568823983720/

Tập thơ 10 HOÀ GIẢI DÂN TỘC: SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN…

12) NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH, ngâm khúc tự sự, song thất lục bát 460 câu

Sách PDF NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH (hoà giải dân tộc, cuốn 12)


https:// txawriter. files. wordpress. com/2020/06/12_final_txa_nguoi-me-trong-chien-tranh_ngam-khuc-460-cau-song-that-luc-bat_45-2020.pdf

13) TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG, tập thơ 41 bài thơ
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau

Tập thơ TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG

14) “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN, tập thơ 42 bài thơ

Tập thơ 27 trong 49 đầu sách: “NGUỴ” & “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN


http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-viet-noi-tiep-tap-26

15) BÚA LIỀM SAO Ở BẾN HẢI, tập thơ gồm 57 bài thơ
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tu-thang-4-2

MỤC LỤC tập thơ BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI (49/50)

……………………
……………………

16) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016
(đây là tập thơ không thuộc đề tài hoà giải dân tộc):
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………
……………………

TỒNG CỘNG MƯỜI LĂM (15) TẬP THƠ GỒM BẢY TRĂM BA MƯƠI BẢY (737) BÀI THƠ (kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ), cộng với MỘT NGÂM KHÚC 460 CÂU & MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa, cùng một ít bài luận.

……………………..
……………………..

Đặc biệt,
07 năm tròn vừa qua,
15 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”),
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam

để suy tư và viết.

……………………..
……………………..

Ghi chú lần thứ hai:
Mười hai (12), ghi số thứ tự từ 1 đến 12 (kể cả tập truyện ngắn), trong mười lăm (15) đầu sách HOÀ GIẢI DÂN TỘC này (mười hai bản thảo vi tính hoàn chỉnh), ngày 05-06-2020, tôi đã gửi đến Nhà Xuất bản Tự Do để mong ấn hành sách giấy
nhaxuatbantudo@hushmail.com

NHÀ XUẤT BẢN
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc – Tổng biên tập
Chịu trách nhiệm nội dung:
Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập

Biên tập & sửa bản in:
Vẽ bìa, trình bày & kĨ thuật vi tính:
Đơn vị liên kết: Tác giả.

Khổ 14,5 cm x 20,5 cm.
Số ĐKKH:
Quyết định xuất bản số:
ngày tháng năm
In 500 cuốn, tại XN. In
In xong và nộp lưu chiểu tháng năm .

Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản của Trần Xuân An:

Bìa 4:
ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ
(do nhiếp ảnh gia Lê Văn Duy chụp, 2-2018)

Bìa 4:
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ gốc Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 49 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 1:
ĐĂNG BÀI TRÊN BÁO CHÍ:
Tuổi Ngọc (1973), Văn nghệ Giải phóng (từ 1975), Văn nghệ Bình Trị Thiên, Văn hoá Bình Trị Thiên, Văn nghệ TP.HCM., Nhân Dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt, Văn nghệ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kiến thức Ngày nay, Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Tạp chí Thơ…v.v…
Tạp chí Văn hoá Nghệ An điện từ, Trang TTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam, Trang TTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM., Trang TTĐT. Quê nhà (báo Tổ Quốc), Trang TTĐT. Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long…v.v…
Giaodiem. com, Chimviet. free. fr, BBCVietnamese. uk. com …v.v…
phongdiep. net , trannhuong. com, Văn chương Việt…v.v…
Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM., Đài Phát thanh Bình Trị Thiên, Đài Phát thanh Lâm Đồng…v.v…

Phần gấp bìa 4:
GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:
Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên, 1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955 & 0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com

Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
https://txawriter.wordpress.com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https:// facebook.com/tranxuanan.writer

& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

THÁNG 07, THÁNG 08-2021
~~ viết công bố trên Facebook
từ ngày 06-04-2021 đến ngày 28-07 – 22–31-08-2021
(ngày 31-08-2021 có bổ sung thêm bài thơ số 57 vào sách PDF) ~~
~~ công bố trên web txawriter.wordpress.com…
http://www.tranxuanan-poet.net
cũng theo các ngày trên ~~

Thực hiện tệp PDF hoàn chỉnh gồm năm mươi bảy bài (và hai bài phụ đính ở chú thích): 22 &31-08-2021

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

.

……………………………………

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

MỤC LỤC tập thơ BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI (49/50)

Posted by Trần Xuân An trên 30.07.2021

hidden hit counter

.
.
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ
Ở BẾN HẢI

Bìa sách PDF:

.
.
Sách PDF:
.
.
LINK

.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2021/09/txa_book-size_for-pdf_57bai_bua-liem-sao-lien-o-ben-hai_06-09-2021_bai-57-them-8-cau.pdf
.
MỤC LỤC
Tập thơ (đầu sách thứ 49/50)
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI
Trần Xuân An

Bấm vào đây: Link PHỤ ĐÍNH DANH MỤC TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

Bài 1
NHÌN NGẮM KĨ LINGA – YONI,
VỚI TINH THẦN KHOA HỌC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2867149823558950/

NHÌN NGẮM KĨ LINGA – YONI, VỚI TINH THẦN KHOA HỌC

Bài 2
TỰ DO, ĐỘC LẬP
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2872153963058536/

TỰ DO, ĐỘC LẬP

Bài 3
ĐẤT CỌNG QUE *,
HỒI CƯ 12-1973, 05-1975…
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2877235932550339/

ĐẤT CỌNG QUE, HỒI CƯ 12-1973, 05-1975…

Bài 4
THƠ THÁNG TƯ 2021
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2881487202125212/

THƠ THÁNG TƯ 2021


Phụ đính:

VÀI MẨU RỜI 30-04-2021

Bài 5
LỤC BÁT THÁNG TƯ 2021
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2883927471881185/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 6
THÔI NGHIÊNG LỆCH MỪNG 30-04 (2021)
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2884401631833769/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 7
LÁ CỜ HỪNG ĐÔNG TRÊN BIỂN
Trần Xuân An
Bài phụ đính: VÈ VẼ ĐỒNG DAO 30-04 – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2883009751972957/
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2884474781826454/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 8
NÓI CHO CÔNG BẰNG,
NHÂN LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2885181571755775/

Thêm 4 bài thơ về 30-4 (2021)

Bài 9
HỌ CHỈ VÌ QUYỀN LỰC CHĂNG?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2885885155018750/

HỌ CHỈ VÌ QUYỀN LỰC CHĂNG?

Bài 10
ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT,
XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2887275964879669/

ĐỀU TAY KHÔNG CHÂN ĐẤT, XIN HAI VIỆT NAM MÌNH TỰ VẤN

Bài 11
THƯƠNG HAI ANH LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2887894874817778/

THƯƠNG HAI ANH LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG

Bài 12
GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2888594214747844/

GƯƠNG MẶT TÂM TƯ TÔI

Bài 13
KHỐI ĐỎ
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trần Xuân An
Xem thêm: Tìm hiểu quốc kì qua quốc ca:

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUỐC KÌ QUA QUỐC CA


https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2889642904642975/

KHỐI ĐỎ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bài 14
TRẢ THÙ GIAI CẤP
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2893640177576581/

TRẢ THÙ GIAI CẤP

Bài 15
CÁI DỤC CÓ TÍNH NGƯỜI
Trần Xuân An
Bài phụ đính: CHÚ THÍCH BÀI 15: NÓI CHO RÕ VỀ TỰ XUẤT BẢN
Trần Xuân An

CHÚ THÍCH BÀI 15: NÓI CHO RÕ VỀ TỰ XUẤT BẢN

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2895008004106465/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2896324520641480/

CÁI DỤC CÓ TÍNH NGƯỜI

Bài 16
THƠ VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2895703604036905/

Thơ về PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT

Bài 17
CẢM GIÁC BƠ VƠ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2897947610479171/

CẢM GIÁC BƠ VƠ

Bài 18
NỘI CHIẾN,
NGẪM XƯA THƯƠNG NAY
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2900010706939528/

NỘI CHIẾN, NGẪM XƯA THƯƠNG NAY

Bài 19
MƯỠU HẬU BÀI “NỘI CHIẾN…”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2901331636807435/

MƯỠU HẬU BÀI “NỘI CHIẾN…”

Bài 20
ĐỨC PHẬT THÍCH CA TRONG TÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2901686220105310/

ĐỨC PHẬT THÍCH CA TRONG TÔI

Bài 21
RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY,
NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2904084743198791/

RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY, NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Bài 22
XONG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2905526576387941/

XONG

Bài 23
BI KỊCH
THỜI NỐI LIỀN SÔNG GIANH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2909789902628275/

Xem trích dẫn tư liệu về Phạm Thái (bài “Chiến ‘Tụng Tây hồ phú’”):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2903426429931289/

BI KỊCH THỜI NỐI LIỀN SÔNG GIANH

Bài 24
TRƯỚC HIỆP ƯỚC VERSAILLES 1787
VÀ MẶC CẢ 1920 TRONG “TỰ PHÁN”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2910851809188751/

TRƯỚC HIỆP ƯỚC VERSAILLES 1787 VÀ MẶC CẢ 1920 TRONG “TỰ PHÁN”

Bài 25
TU SĨ PHẬT GIÁO, PHẢI CHĂNG,
VỪA THỜ KÍNH VỪA TRÁCH OÁN BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2914633582143907/

Xem bài báo tại đây:
https://tuoitre.vn/ban-tho-bac-ho-va-cau-doi-cua-nha-su-20210609085655164.htm
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2914224672184798/

Link bài thơ này tại Facebook:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2914241372183128/

TU SĨ PHẬT GIÁO, PHẢI CHĂNG, VỪA THỜ KÍNH VỪA TRÁCH OÁN BÁC HỒ

Bài 26
HỌC TẬP PHẢI BÌNH LUẬN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2915653235375275/

HỌC TẬP PHẢI BÌNH LUẬN

Bài 27
GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2916999901907275/

GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH BÁC HỒ (2 bài)

Bài 28
PHÊ BÌNH BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2917039678569964/

GIẢN DỊ NHẤT LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH BÁC HỒ (2 bài)

Bài 29
TỰ TÔN SÙNG NHẤT LỊCH SỬ CHĂNG?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2917664391840826/

TỰ TÔN SÙNG NHẤT LỊCH SỬ CHĂNG? & DỰA NGOẠI CƯỜNG, ĐỘC NHẤT LỊCH SỬ? (2 bài)

Bài 30
DỰA NGOẠI CƯỜNG, ĐỘC NHẤT LỊCH SỬ?
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2917675345173064/

TỰ TÔN SÙNG NHẤT LỊCH SỬ CHĂNG? & DỰA NGOẠI CƯỜNG, ĐỘC NHẤT LỊCH SỬ? (2 bài)

Bài 31
TRỰC QUAN SINH ĐỘNG
Trần Xuân An
Trọn bài:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2919743954966203/

Link tem bưu chính Liên Xô:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2919408774999721/

Xem thêm:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2920540068219925/

TRỰC QUAN SINH ĐỘNG

Bài 32
QUỐC KÌ VÀNG LỊCH SỬ
“MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2924049101202355/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2926120150995250/

QUỐC KÌ VÀNG LỊCH SỬ “MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI”

Bài 33
THƯƠNG MỘT THỜI KÌ SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2926174850989780/

Link bài phụ đính:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2928384110768854/

THƯƠNG MỘT THỜI KÌ SỬ

Bài 34
QUỐC KÌ VÀNG Ở THÀNH TÂN SỞ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2928938674046731/

Xem tư liệu tham khảo:
Ở TÂN SỞ (Cam Lộ, Quảng Trị), 1885, LÁ CỜ MÀU GÌ VÀ CỘT CỜ RA SAO?

Ở TÂN SỞ (Cam Lộ, Quảng Trị), 1885, LÁ CỜ MÀU GÌ VÀ CỘT CỜ RA SAO?

QUỐC KÌ VÀNG Ở THÀNH TÂN SỞ

Bài 35
KHÔNG NGẤM, CHỈ TINH LỌC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2929570933983505/

KHÔNG NGẤM, CHỈ TINH LỌC

Bài 36
MÊ HƯƠNG SẮC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2929594613981137/

MÊ HƯƠNG SẮC

Bài 37
THƠ BẢY CHỮ, CÁCH TÂN CŨ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2930357343904864/

THƠ BẢY CHỮ, CÁCH TÂN CŨ

Bài 38
GHI VỘI TRƯỚC ĐỢT MỚI,
NGƯỜI CÁCH LI NGƯỜI,
NHÀ CÁCH LI NHÀ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2932657390341526/

GHI VỘI TRƯỚC ĐỢT MỚI, NGƯỜI CÁCH LI NGƯỜI, NHÀ CÁCH LI NHÀ

Bài 39
GIỚI TỰ NHIÊN TRẢ THÙ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2933272810279984/

GIỚI TỰ NHIÊN TRẢ THÙ

Bài 40
VIẾT THÊM
VỀ DỊCH TỄ VÀ QUY LUẬT SINH TỒN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2934130960194169/

VIẾT THÊM VỀ DỊCH TỄ VÀ QUY LUẬT SINH TỒN

Bài 41
TƯƠI TẮN CÁI NHÌN,
TRONG TRẬN MẠC COVID
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2935350526738879/

TƯƠI TẮN CÁI NHÌN,TRONG TRẬN MẠC COVID

Bài 42
TỰ KIỂM, GIỮA TÂM DỊCH COVID
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2935996906674241/

TỰ KIỂM, GIỮA TÂM DỊCH COVID

Bài 43
MIỀN BÃO LŨ CỨU TRỢ SÀI GÒN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2936961303244468/

MIỀN BÃO LŨ CỨU TRỢ SÀI GÒN

Bài 44, 45 (02 bài)
XANH TRỜI TRẮNG MÂY
THỜI TRÁI ĐẤT NHIỄM DỊCH
& CÓ NHIỀU ANH HÙNG NHÂN ĐẠO
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2937785716495360/

XANH TRỜI TRẮNG MÂY… & … THƠ CA NGỢI ROI CÒNG (2 bài)

Bài 46
LẦN ĐẦU TIÊN THƠ CA NGỢI ROI CÒNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2938081703132428/

XANH TRỜI TRẮNG MÂY… & … THƠ CA NGỢI ROI CÒNG (2 bài)

Bài 47
BÀI THƠ VIẾT NĂM NGOÁI, 02-2020,
KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2938731009734164/

BÀI THƠ… KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

Bài 48, 49, 50 (03 bài)
CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC
& VIẾT TIẾP…
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2940874389519826/

CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC

Bài 51
THÁNG BẢY ÂM – DƯƠNG,
KHÓC BẰNG ĐÔI CON MẮT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2942295079377757/

THÁNG BẢY ÂM – DƯƠNG, KHÓC BẰNG ĐÔI CON MẮT

Bài 52
QUỐC KÌ ĐẠI NAM,
BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2943683672572231/

QUỐC KÌ ĐẠI NAM, BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC

Bài 53
CHỢT NHỚ VỀ
GHI CHÉP SỬ SEN DÂN, MÁU LÍNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2944366289170636/

CHỢT NHỚ VỀ GHI CHÉP SỬ SEN DÂN, MÁU LÍNH

Bài 54
TIẾNG HÚ HỒN TRONG TRẦM GIỌNG CHIÊU HỒN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2964589710481627/

TIẾNG HÚ HỒN TRONG TRẦM GIỌNG CHIÊU HỒN

Bài 55
BÀI ÁP CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2956795744594357/

BÀI ÁP CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50

Bài 56
BÀI CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2946609948946270/

BÀI CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50

Bài bổ sung thêm (31-08-2021):
Bài 57 (mười bốn khổ thơ, mỗi khổ bốn câu =14×4=56 câu)
“DÃI THÂY TRĂM HỌ” *
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2967539996853265/

“DÃI THÂY TRĂM HỌ”

Tập thơ gồm năm mươi bảy bài thơ (không kể hai bài phụ đính ở phần chú thích).
Viết và công bố ngay trên Facebook đúng vào giờ & ngày ghi bên dưới mỗi bài thơ
(từ 06-04-2021 đến 28-07-2021 & 22 — 31-08-2021).
Mỗi bài thơ cũng đăng ngay ở hai điểm mạng (web-site) của tác giả:
http://www.tranxuanan-poet.net

http://cauyhe.net

( https://txawriter.wordpress.com )

Link trang web trọn tập thơ:

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tu-thang-4-2

Thực hiện trang “Mục lục” này vào chiều ngày 30-07-2021
Bổ sung bốn bài, tập thơ thành 57 bài: 11 & 22–31-08-2021
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

Link trang FB này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2948176502122948/

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »

BÀI CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50

Posted by Trần Xuân An trên 28.07.2021

hidden hit counter

        

BÀI CUỐI CỦA ĐẦU SÁCH 49/50
Trần Xuân An

trời sinh ta có quê gốc Quảng Trị
tỉnh có cầu Hiền Lương gánh hai miền
dầm đôi chân xuống nỗi đau Bến Hải
kê vai gánh, gắng không để chúc nghiêng

sau đỏ – vàng, lâu rồi hai bờ đỏ
“Mùa hè…” gần, sắc cờ thức trong ta *
ta tỉnh giấc, hiểu vì sao nội chiến
đỏ ngoại cường đối địch vàng quốc gia

bốn nghìn năm, thăng trầm nhưng hiển hách
sao quốc kì lại quốc kì Liên Xô?
nhục quốc thể, đánh nhau đến tan nát
cũ và mới, ngoại cường hai Khối vô

vàng chống đỏ – đường đỏ là độc đạo
một độc nhất, đảng trở thành tước hàm
vàng chống đỏ – trói buộc mà không tưởng
chống ngoại xâm trong xương thịt Việt Nam

(trước chào đời, sự thể là thế đó
thuở học trò, ai ai cũng hiểu rồi
nhưng chiến tranh lao nhanh, đỏ đại thắng
triệu lính vàng chiến bại nín im hơi!

thuở nối liền, hiểu đỏ cờ chính thể
vô tổ quốc, vô biên cương: đại đồng *
cờ không tưởng, ba đoá đỏ lại thật *
cờ Giải phóng đảo ngược, ngỡ hừng đông! *

ba đoá đỏ lôi cuốn đời bước tới
“Việt Nam vàng của lòng người hôm nay” *
nhưng Giải phóng cũng cờ Nga xô-viết
nghiệt ngã hơn thực dân cũ, đắng cay!)

cầu Hiền Lương chúi một đầu, thất thế
cầu lịch sử, yên mặt nước, thẳng ngay
còn nghiêng lệch, dĩ nhiên cầu còn hỏng
nối hai miền, thất thế, đoạn sử này!

a ha ha, làm người hoà giải sử
ta viết đi, viết lại, như khôn nguôi
cầu Hiền Lương, hơn bảy năm, vai gánh
cân bằng chăng chỉ ở trong tâm người

vẫn cờ đỏ thì ta công dân đỏ
đỏ ngoại cường nào phải lỗi ta đâu
cờ “Quốc sử Việt Nam” ( — sử có Bác
có cờ đỏ, cờ vàng — ) gánh vác cầu

gánh vác cầu, còn bức tranh chín đoá
có bảy đoá trước một chín bảy lăm
bình sọ người — máu xương vàng, lam, đỏ
trụ dựng tranh, cờ ”Quốc sử”, chân dầm

(cộng cho cân Chiếc-cầu-Chiến-tranh-Lạnh
Kh’Mer đỏ, Trung Quốc đỏ xâm lăng
lật Afghanistan, Liên Xô chiếm
sụp Liên Xô, Đông Âu, cộng thêm chăng?)

thương Bến Hải – Điểm nóng Chiến tranh Lạnh
Khối chống Đỏ, khắp nhân loại, thắng rồi
Nam – Bắc mình, bình sọ nở chín đoá
nội chiến nhưng chống hai Khối, rõ thôi!

cầu Hiền Lương, đúng ra từ Xô-viết…
và trước nữa… Trăm lần từ giã hoài *
ta nghề viết, viết năm mươi đầu sách
vẫn ”cởi trói”, rời cầu, đường rộng dài.

T.X.A.
09:11-11;45, 28-07-2021
…………….

(*) ~ “Mùa hè bên sông” (1997 & 2003), tiểu thuyết của Trần Xuân An. ~ Theo chủ nghĩa Marx-Lenin, lí tưởng cộng sản chủ nghĩa là tiến tới xây dựng xã hội loài người phi giai cấp, phi dân tộc, phi nhà nước, phi đảng phái, phi quốc gia, phi tôn giáo… (vô giai cấp, vô dân tộc, vô chính quyền, vô đảng phái, vô tổ quốc, vô tôn giáo…). Đó là tôn chỉ lí tưởng được công khai tuyên bố, giảng dạy trong nhà trường cho học sinh, sinh viên. L’Internationale (Quốc tế ca). ~ Xem chú thích về bức tranh bình sọ chín đoá ở bài thơ thứ mười, “Đều tay không chân đất, xin hai Việt Nam mình tự vấn”, trong tập thơ này. ~ Thơ Tố Hữu (1973): “Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh / Màu đỏ của đất, màu xanh của trời / Ngôi sao, chân lí của đời / Việt Nam, vàng của lòng người hôm nay”: Đỏ đất ở trên, xanh trời ở dưới. Đảo ngược. ~ Giai đoạn lịch sử một trăm một trăm ba mươi ba năm (1858-1989/1991).

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2946609948946270/
.

.
Chú thích ảnh:
Cờ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga (tức nước Nga xô-viết) trong Liên Xô.
Về lá cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam, tôi ngỡ là “LÁ CỜ HỪNG ĐÔNG TRÊN BIỂN” (xem bài thơ này, bài 7, tập thơ này). Nhưng theo Tố Hữu (“Nước non ngàn dặm”, 1973), màu đỏ đất ở trên màu xanh trời! Như thế là đảo lộn trời đất!
Lá cờ Giải phóng (cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam) chỉ là một phiên bản biến thể của lá cờ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga, nước đứng đầu Liên Xô, thực chất là đế quốc Nga Đỏ.
.

(Quốc kì Cộng hoà xã hội chủ nghĩa xô-viết Ukraina, thuộc Liên Xô: Một biến thể của quốc kì CHXHCN.XV.LB. Nga, thực chất là đế quốc Nga đỏ)
.

.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

CHỢT NHỚ VỀ GHI CHÉP SỬ SEN DÂN, MÁU LÍNH

Posted by Trần Xuân An trên 25.07.2021

hidden hit counter

        

CHỢT NHỚ VỀ
GHI CHÉP SỬ SEN DÂN, MÁU LÍNH
Trần Xuân An

sử liệt truyện thuở nào, nay vắng chép
những người vợ tiết hạnh, mẹ nhân từ
bao người con hiếu đễ, thơm làng tộc
đức thấm sâu, nhiều ẩn sĩ, thiền sư

sen kinh thành, đình chùa, nhà thờ họ
cũng nhân kiệt làm đất thành địa linh
sử liệt truyện thường dân đời thường ấy
mấy đời rồi hậu duệ tự khuyên mình

sử thực lục nhiều danh sách tử sĩ
đủ họ tên, tế chung hồn trận vong
thiếu quê quán nhưng lưu trong tộc phả
sen thường dân hiếm hơn máu ghi công?

trăm chiến tranh, mấy nghìn triệu tử sĩ
quốc sử ghi, hương sử, tộc sử ghi
bao đền thờ, đài ghi công, sen ngát
đỏ và vàng, dân, thương binh, cô nhi…

sử người lính mất tay chân, mù mắt
sử người vợ trọn cuộc đời nguyên trinh
sử chiến sĩ quên thân như phim ảnh
thành hát dạo, cày đồng, thương nước mình

thật khó chăng tâm bình như nước giếng
như máy ảnh, đáy tâm nhãn, thứ ba
chính nghĩa đỏ, chính nghĩa vàng, vận nước
lớn lao trong ruộng hát, vỉa hè ca…

chưa đọc hết Phan Thúy Hà, liệt truyện
những ghi chép hai phía lính già rồi
sử “Đừng kể tên tôi” – tiểu sử có
sử “Tôi là con gái của cha tôi”

bút chép sử từ phận dân, lính khổ
bao triệu người cát bụi rồi lãng quên
nhưng xương máu, nước mắt họ: lịch sử
đỏ và vàng chống ngoại xâm hai bên

bút chép sử từ phận đời có thật
nhưng lính-vàng-chống-đỏ “Mẹ Mốc” rồi
‘tự bôi lấm xoá nhoà, qua mắt tục’ *
họ từ chối, mà giấy phép siết thôi!

chưa đọc hết Phan Thúy Hà, liệt truyện
vài trăm trang sao nói hết nghìn trang
con đường khổ, bút đến gần sử thật
mong dày thêm sử máu lính, sen dân.

T.X.A.
08:12-09:56, 25-07-2021
………….

(*) Hình tượng “Mẹ Mốc” trong thơ Nguyễn Khuyến.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2944366289170636/
.
Ảnh của nhà văn Phan Thuý Hà


..

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , | Leave a Comment »

QUỐC KÌ ĐẠI NAM, BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC

Posted by Trần Xuân An trên 24.07.2021

hidden hit counter

        

QUỐC KÌ ĐẠI NAM,
BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC
Trần Xuân An

từ xa xưa triều vua là Tổ quốc
chỉ hiệu kì hoàng đế bay ngang trời
khi sứ bộ Đại Nam qua nước Pháp
sắc toàn vàng là quốc kì, nắng soi *

ở châu Á cũng theo lệ thế giới
hiệu kì vua thêm quốc kì dân tâm
khác hiệu kì vẫn quốc kì, sau đó
vuông gấm vàng thêu đỏ chữ “Đại Nam”

quốc kì vàng bay sáng trời Tân Sở
vàng lụa tươi thêu quốc hiệu đỏ tươi
quốc kì ấy rời khỏi vương triều Huế
hơn mười năm chống Pháp khắp ruộng đồi

bài thuộc lòng tiểu học đều còn nhớ
bỗng thơ tôi như thể thơ thiếu nhi
hiện cụm từ: “Quốc sử Việt Nam”, rõ
cuốn sử xanh trên màu da quốc kì

ba sọc đỏ là “Đại Nam” mã hoá:
Bắc Trung Nam, trời đất nước Việt Nam
nhiều chiến công, Búa liềm Sao – cờ ngoại
bại vong rơi cờ vàng nội, xa xăm

đỏ ngoại cường đối đầu vàng nội địa
đau nội chiến, vì thế, dài máu xương
gió hoà giải hai bờ sông Bến Hải
cờ “Quốc sử Việt Nam” sáng yêu thương.

T.X.A.
08:25-09:45, 24-07-2021
…………………

(*) Trong “Nhật ký đi Tây” (Như Tây nhật ký), Phạm Phú Thứ viết là Rieunier (Lý-a-nhi) cho rằng quốc kì nước ta (toàn màu vàng) dễ bị lầm lẫn với các lá cờ hiệu của Ai Cập (Ai Cập bấy giờ còn thuộc đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ). Cờ của vùng Sinai (nay là The North Sinai, Ai Cập) cũng màu vàng (theo cổ truyền từ thời Ayyubid, Mamluk). Do đó Rieunier đề nghị sứ bộ nước ta nên đề cụm từ “Đại Nam khâm sứ” vào. Và sứ bộ cắt lụa đỏ bốn chữ ấy, thêu đính vào hai mặt là cờ vàng ấy.

Tuy vậy, có người hiểu lầm là cờ nước ta thời Tự Đức giống màu cờ Ai Cập thời bị xâm chiếm bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Cờ Thổ Nhĩ Kỳ màu đỏ. Vì hiểu lầm như vậy, họ đã dịch sai. Thật ra là ý Rieunier sợ các nước khác lầm cờ vàng Đại Nam nước ta với cờ vàng Sinai như trên đã viết.

Xem cờ cổ truyền Sinai: ~~~ Từ khoá tìm kiếm: Ayyubid dynasty [1171–1260 / 1341], Mamluk Sultanate (Cairo) [1250–1517], The North Sinai ~~~

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2943683672572231/

Quốc kì nước Đại Nam ( 大南 ) — Nguồn ảnh: Google search


.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

THÁNG BẢY ÂM – DƯƠNG, KHÓC BẰNG ĐÔI CON MẮT

Posted by Trần Xuân An trên 23.07.2021

hidden hit counter

        

THÁNG BẢY ÂM – DƯƠNG,
KHÓC BẰNG ĐÔI CON MẮT
Trần Xuân An

lệch lòng, người khóc một bên mắt
còn tôi, đôi mắt mặn đôi dòng
ánh vàng Tân Sở, Điện Biên đỏ
đỏ ngoại cường, rồi sẽ trả xong

lệ vàng Tân Sở cũng ghềnh thác
lệ đỏ Điện Biên cũng thác ghềnh
đánh Pháp, đoạn trường đau dựa Pháp
dựa Xô Trung đứt ruột, lênh đênh

ai khóc cũng trong veo nước mắt
sắc cờ lấp lánh hơn trăm năm
nếu mặt nửa gương tê tái liệt
úp vào quốc sử sáng đều tâm

ai chẳng khóc đồng bào nội chiến
vàng quốc nội và đỏ ngoại cường
hai quốc kì hai bờ Bến Hải
hiểu nhau rồi, nhớ lấy mà thương

Búa liềm Sao, đỏ nền Xô viết
thế nước yếu đành làm quốc kì
tháng bảy, chiêu hồn, hai mắt khóc
không quốc kì vàng, sử vẫn ghi.

T.X.A.
09:34-11:20, 22-07-2021
(13-06 Tân Sửu)

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2942295079377757/

Ảnh: T.X.A. đứng giữa cầu Hiền Lương, Bến Hải


.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »

CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC

Posted by Trần Xuân An trên 20.07.2021

hidden hit counter

        

CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC
& VIẾT TIẾP… (03 bài)
Trần Xuân An

1.
CÁC THỨ NGOẠI CƯỜNG MỘT GIUỘC

Afghanistan bị mấy ngoại cường giằng xé
máu đổ xương lìa bởi Mỹ đối đầu Liên Xô
(trước đó, Anh và Nga Sa hoàng thực dân cũ)
Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc chợt đổi tuyến,
                        nhào vô

biên giới Việt Nam, Kh’Mer Đỏ – Trung Quốc
bị rơi mặt nạ! Afghanistan làm mặt nạ rơi
các ngoại cường thực chất đều xâm lược
đau xứ hoang mạc, nỏ cây xanh, đẫm máu tươi

yêu Đỗ Phủ, Shakespeare, Tsekhov
Hemmingway, Gorki, Pasternak thiên lương
và sợ hãi vua chúa, tổng bí thư, tổng thống
mọc trên Afghanistan,
                lẽ ra chỉ các cổ thụ văn chương!

cây đa cây đề nội địa văn chương tâm ruỗng
tự chuốc hay bị gặm vào, mộng xâm lăng
nịnh ngoại cường này nọ, thù đồng nghiệp
họ chỉ làm hoang mạc trào máu Afghanistan!

văn chương nội chiến địch – ta, quá rồ dại
các phe đều dựa ngoại cường, ai địch ai ta?
thế cũng viết bằng máu, hát khi xốc tới
ôi đất nước nhân dân chưa ngớt khóc la

đâu chỉ bằng gậy chỉ huy ý hệ, cà rốt “ruble” *
Liên Xô đổ quân đánh chiếm đến tự rã rời
Mỹ thay chân, cũng đang sắp sửa rút *
cây công nghệ, kinh tế, văn chương nội địa,
                        chúc tốt tươi…

nhưng muôn họng súng còn khét lửa
muôn lưỡi dao găm còn máu tanh
nội chiến Afghanistan đang còn đó
xứ hoang mạc bao giờ nhiều nhà máy, cây xanh?

hình dáng Afghanistan: trái sầu riêng chín
gai chĩa súng tự vệ thôi, đừng khủng bố đời
các sắc tộc là các múi thơm chung cuống
mở lòng ra với thế giới loài người

cờ đỏ Búa liềm Sao vàng đã rút
cờ Năm mươi Sao trắng đang rút, sắp xong rồi
Afghanistan độc lập, văn hoá cổ truyền sẽ hiện đại
đau cờ Liên Xô vẫn quốc kì Đất nước chúng tôi.

2.
VIẾT TIẾP SAU NGÀY TALIBAN THẮNG
KHÔNG HOÀ GIẢI HOÀ HỢP *

Taliban tiến quân như gió vào nhà trống
mọi sắc tộc Afghanistan đều lặng im
cả Liên Xô lẫn Mỹ đều bị xem là xâm lược
chả viễn chinh ý hệ nào vào đây
                       thắng được bằng đạn mìn

Hồi giáo quá lâu đời, thành truyền thống
chỉ giao lưu, truyền thông tương tác,
                        cách tân dần
nhưng Taliban nếu xuất khẩu khủng bố
chắc thêm một lần 2001 nát tan!

Algeria cũng thắng Pháp bằng độc thần Hồi giáo
Hoa, Triều Hàn và Việt Nam tam giáo, đa thần
nên bị càn sóng thần Xanh, quét sóng thần Đỏ
ngoại lai xâm nhập nội thân, chạm vỡ rồi bình an

đa nguyên tôn giáo, tách chính quyền
                       khỏi tôn giáo
cực quyền chạm vào thực tiễn,
                        vỡ mộng cực quyền
khác Afghanistan của khối Hồi giáo
Việt Nam, chỉ chủ nghĩa yêu nước
                        bất biến, y nguyên.

3.
BURQA NHƯ KHĂN ÁO MA-SOEUR…

phủ kín độc thần một giáo lí
nghìn năm trung cổ thành đêm dài
Phục hưng, Ánh sáng trời vỡ sấm
và sét lừng vang, đa nguyên nay

thế giới phẳng và thế giới mở
mười phương gió Afghanistan
các ma-soeur cũng burqa đó
đất nước ấy: tu viện Qur’an

(râu nam Afghan như râu Chúa
như Thánh Joseph tóc ngang vai
Đức Tiên tri dạy không ảnh tượng
nam Afghan đều gương mặt Ngài)

người nữ Afghan như Đức Mẹ
thôi Thập tự chinh, Thánh chiến xưa
thôi đụng đầu giữa Nga và Mỹ
Vu lan chiêu hồn Trái Đất mưa

Việt Nam: cánh tay bên biển cả
tay ôm vào đủ các loại kinh
đa tôn giáo hoà bình tương tác
phi chính trị, tôn giáo khiết trinh

thơ tôn giáo tôi phi chính trị
kính Jesus thành Chúa Phương Tây
kính Qur’an nghìn xưa đối trọng
Nga thôi đỏ rút, Mỹ rời đây

Jerusalem, Mecca thánh
Trung Đông, Trung Á khối đạo Hồi
giống gương mặt và giống trang phục
ấn tượng râu, burqa, mắt ngời…

thế giới phẳng và thế giới mở
phẳng lặng tâm và mắt mở ra
mọi giáo thuyết và mọi học thuyết
đọc vào thực tiễn cõi người ta

thời mạng liên thông và du khảo
đâu giàu công nghệ, mắt hiền hoà?
đâu nhân quyền đẹp, lành văn hoá?
bất khuất, độc lập, thơm cỏ hoa?

T.X.A.
08:12-11:45, 20-07-2021
(Ngày Hiệp định Genève — Ngày Bến Hải)
& trước 17:00, 17-08-2021
(sau hai ngày Taliban chiếm lĩnh Kabul)
& 07:45-08:50, 19-08-2021
…………..

(*) Bài 1: ~ Đồng tiền Nga. ~ Mỹ ủng hộ, viện trợ cho các lực lượng Afghanistan chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô (1979-1989). Sau sự kiện 11-09-2001, Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh chống khủng bố tại Afghanistan (2001-2021). Bài 2: ~ Thông tin mới: Sau ngày toàn thắng 15-08-2021 ít hôm, Taliban có hứa hẹn sẽ hoà giải hoà hợp. Bài 3: ~ Thời Phục hưng giá trị cổ đại, Thế kỉ Ánh sáng, Cách mạng Dân quyền và Nhân quyền ở Châu Âu. ~ Các nữ tu Thiên Chúa giáo La Mã, thường được gọi là các ma-soeur (nghĩa đen là chị gái, em gái tôi — cách gọi thân mật), gọi bằng tiếng Việt là “chị”, “các chị”. ~ Burqa: trang phục phủ kín mặt mày, cơ thể phụ nữ Afghanistan.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2940874389519826/

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2962468897360375/

Ảnh: Google Maps và Google search


.

.


.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

BÀI THƠ… KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

Posted by Trần Xuân An trên 17.07.2021

hidden hit counter

        

BÀI THƠ VIẾT NĂM NGOÁI, 02-2020,
KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT
Trần Xuân An

dịch Covid bay lơ lửng siêu vi Covid
rất dễ bị vương
héo rũ
mặc dù ta khoẻ mạnh bình thường

tự dưng nhớ, thơ ta đỏ vàng một tứ
không vui không buồn:
vàng là quốc kì nội, dựa ngoại xâm và Mỹ
đỏ là quốc kì ngoại, Xô – Trung ngoại cường

như lí lịch nhiều nhà có vàng có đỏ
(hai bờ Bến Hải đều quá đáng thương!)
lí lịch riêng đời ta là hoà giải
— một đời ta sử học, văn chương —

hoà giải cả bằng bức tranh bình sọ
đỏ vàng lam chín đoá — máu xương
ta ước chi in sách giấy toàn tập
rõ tứ thơ lí lịch không vui không buồn

hai đứa con ta sẽ in trọn vẹn
cũng viết lời thưa không vui không buồn
(lẽ ra, toàn tập ta, ta in thành sách lấy
phiền con cháu, bên này bờ Hiền Lương!)

bốn chín đầu sách ta đều đăng trên mạng
(kể cả hai lăm đầu sách qua nhà xuất bản, đăng luôn!)
luật bản quyền! Không ngoài vòng pháp luật
triệu đôi mắt đọc, in giấy riêng cỡ, tuỳ khuôn

sáng nay còn căng thẳng dịch Covid
rất dễ bị vương
héo rũ
mặc dù lâu nay ta mạnh giỏi bình thường

bài thơ này viết như thể viết tuồng
nhưng tâm trạng ta rất thật
(còn ngôi nhà, mẹ con bán buôn độ nhật
là cô biếu bà nội, con nhớ khói hương)

ta vốn không tin về điềm gở (còn sống thọ)
triết lí về lẽ sống, cái chết như vuông gương
thuở trẻ đã suy tư, khác chi chiếu hậu, soi mặt
để nhìn lại, mắt trong gương như mắt cuối đường

tất yếu sẽ tan Covid, thêm một lần Cởi trói
quy luật thực tiễn đã ‘glasnost’ tận nguồn *
cốt cách dân tộc không thể hoài áo nính
bình đẳng đỏ, bắc, vàng, nam, sử lưu phương.

T.X.A.
06:12-07:15, 17-07-2021
……………..

(*) Glasnost: Công khai hoá, minh bạch hóa đến mức tối đa các hoạt động của những cơ quan nhà nước; tự do thông tin và ngôn luận — tại Liên Xô (theo Wi-ki-pe-di-a).

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2938731009734164/


.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

XANH TRỜI TRẮNG MÂY… & … THƠ CA NGỢI ROI CÒNG (2 bài)

Posted by Trần Xuân An trên 16.07.2021

hidden hit counter

.
XANH TRỜI TRẮNG MÂY
THỜI TRÁI ĐẤT NHIỄM DỊCH
& CÓ NHIỀU ANH HÙNG NHÂN ĐẠO
Trần Xuân An

1.
thời mọi cái nhìn đều tối
thật khó viết lời ngợi ca
xanh trời trắng mây chống dịch
thế gian bừng sáng mắt ra

ngành dược ngành y thuở nọ
thiên thần xuống cõi người ta
nay đẹp trên nền ngủ trực
đẹp rôm sảy bỏng chín da

tầm nhìn hiển vi, viễn vọng
siêu vi mênh mông — thiên hà
y dược giúp đời xua dịch
cái tâm lòng mẹ bao la

không tối, mắt thời tỉnh táo
siêu vi còn lại hiền hoà
Phật, Chúa đều là thầy thuốc
cứu khổ, mấy dịch đã qua.

2.
che kín mặt mày vóc dáng
cái tâm từ thiện sáng trưng
y dược đương đầu nhiễm chết
tình thương thành chất anh hùng.

T.X.A.
20:11-13:15, 15-07-2021
07:11-08:01, 17-08-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2937785716495360/

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2961070267500238/
.

Xem thêm thơ về dịch COVID-19:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2936825039924761/
.
Ảnh: Google search


.

LẦN ĐẦU TIÊN THƠ CA NGỢI ROI CÒNG
Trần Xuân An

chống dịch, Vũ Hán hàn chặt cửa phòng
quật người vi phạm, còng tay bên hè phố
cảnh sát đánh roi kẻ ra đường ở Ấn Độ
cưỡng chế lên xe, ngay thủ đô Mỹ, Anh

Covid-19 đẩy nhân loại về thời trung cổ
chống dịch, chống cả nhân quyền
trại tập trung, chốt chặn nghẹt thở
nhưng vì mạng sống loài người trước tiên

sống không có nhân quyền
khổ đau hơn mọi đau khổ
nhưng chết không kịp thiêu, máy đào chung mộ
lần đầu tiên, thơ ca ca ngợi roi còng

tôi ca ngợi các anh cảnh sát, dân phòng
cứng rắn đến vắng tanh mọi đường phố
Covid đành bất hoạt, vô phương nẩy nở
chờ đủ vaccine, thơ lại vạn tuế nhân quyền!

vẫn âu lo Tàu xuất khẩu siêu vi phát xít đó?
“dạy bài học” cho khát vọng nhân quyền?
tiêm cho dân chủ, công bằng tận số?
ta hãy thắng Covid, lại nhân quyền vạn niên!

hãy tin các phòng phân chất nước ta, thật rõ
kết quả dài lâu, kết quả nhãn tiền
vững phòng tuyến những tỉnh, làng chưa vỡ
truy tố bác học của Hitler, thế giới bình yên

hãy tin các nhà khoa học phân chất! An nhiên!
thuốc chủng ngừa, thuốc điều trị đã có
roi còng, hạn chế nhân quyền là tạm bợ
trí tuệ, sức sống, tự do vượt thắng ưu phiền.

T.X.A.
07:12-09:25, 16-06-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2938081703132428/

Ảnh: ba ảnh Google search và một ảnh của T.X.A.


.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

MIỀN BÃO LŨ CỨU TRỢ SÀI GÒN

Posted by Trần Xuân An trên 15.07.2021

hidden hit counter

        

MIỀN BÃO LŨ CỨU TRỢ SÀI GÒN
Trần Xuân An

rau củ tươi miền nghìn năm bão lụt
mát mùi thơm đậm nắng gió cay nồng
bánh ruột tượng Tết những thời trận mạc
muối tản cư dài đường chạy, nhớ không?

thương biết mấy và lạ lùng quá đỗi
có đời mô Miền Trung cứu trợ vô
Sài Gòn thừa, Nam Bộ luôn dư dả
chỉ Covid, chia biệt mới nghẹn khô

Sài Gòn nhận cái tình miền ruột thịt
trại cách li, xóm dân nghèo ấm lòng
khu công nhân xa quê rơi nước mắt
lo bà con sắp mùa bão, trắng đông!

T.X.A.
15:21-19:36, 14-07-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2936961303244468/

Ảnh báo điện tử Tuổi Trẻ – Google search


.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »