Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Hai, 2020

Tập thơ 10 HOÀ GIẢI DÂN TỘC: SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN…

Posted by Trần Xuân An trên 23.02.2020

hidden hit counter

.
        
MỤC LỤC:
SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN,
ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ

Tập thơ này gồm 30 bài thơ mới viết, 04-11-2019 – 20-02-2020, sau tập thơ “Lí lịch & quốc sử Chiến tranh Lạnh”

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/000_bia_sau-hai-dot-song-than_final.jpg

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/bia_quang-cao-pdf_sau-hai-dot-song-than.jpg
.
TỆP PDF LẦN 3 (23-04-2020, ĐẦY ĐỦ, ĐÃ BỔ SUNG TỔNG CỘNG SÁU BÀI MỚI & HAI BÀI CŨ): 36 BÀI THƠ MỚI VIẾT VÀ 02 BÀI THƠ ĐÃ VIẾT TRƯỚC ĐÂY

PDF (bấm vào đây)

(file 2 pages per sheet [hai trang chữ một khung màn hình], dành cho máy tính bàn)
.

PDF (bấm vào đây)

(file 1 page per sheet [mỗi trang chữ một khung màn hình], dành cho điện thoại di động)

.


Tệp PDF lần 2 và lần 1 xem như bản nháp, còn thiếu:

.
TỆP PDF LẦN 2 (18-03-2020, ĐÃ BỔ SUNG HAI BÀI MỚI & HAI BÀI CŨ): 32 BÀI THƠ MỚI VIÉT VÀ 02 BÀI THƠ ĐÃ VIẾT TRƯỚC ĐÂY

PDF (bấm vào đây)

(file 2 pages per sheet [hai trang chữ một khung màn hình], dành cho máy tính bàn)
.

PDF (bấm vào đây)

(file 1 page per sheet [mỗi trang chữ một khung màn hình], dành cho điện thoại di động)

.
TỆP PDF LẦN 1 (23-02-2020, CHƯA BỔ SUNG 02 BÀI MỚI + 02 BÀI CŨ): 30 BÀI THƠ

PDF (bấm vào đây)

(file 2 pages per sheet [hai trang chữ một khung màn hình], dành cho máy tính bàn)
.

PDF (bấm vào đây)

(file 1 page per sheet [mỗi trang chữ một khung màn hình], dành cho điện thoại di động)

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/8e1cfbcf-b6dd-4fb6-a275-0f4e5782fe8b.jpeg

Ghi chú về ngày giờ viết:
1) Đến ngày 03-01-2020: 10 + 01 bài viết (có một truyện ngắn) sau tập thơ “Lí lịch & quốc sử Chiến tranh Lạnh”
2) Đến ngày 20-01-2020: 14 bài thơ + 01 truyện ngắn
3) Đến ngày 20-02-2020: 30 bài thơ + 01 truyện ngắn

Link khung trang này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2529568823983720/
.
1
TÔI ĐỊNH NGHĨA TÔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2428007997473137/

2
HUẾ, TUỔI LỚP TÁM HÀM NGHI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2445071542433449/

3
CUỘC “CÁCH MẠNG”
DO ‘THẬP GIÁ VÀ LƯỠI GƯƠM’
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2454568938150376/

4
DE RHODES PHẢN CHÚA JESUS MẤT NƯỚC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2455242334749703/

5
LÒNG BIẾT ƠN VĂN MINH
VÀ NHỮNG TÊN ĐƯỜNG
DANH NHÂN NƯỚC NGOÀI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2456518137955456/

6
HỒI CHĂM – BÀ LA MÔN CHĂM
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2459347981005805/

7
SÁT TẢ & CHỐNG CỘNG TRONG SỬ KÍ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2465008957106374/

8
VẤN NẠN LỊCH SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2467825330158070/

9
NHÌN CHỮ KÍ MÌNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2468856366721633/

10
TÔI VIẾT “CHÚA GIÊ-SU PHẢN ĐẾ”
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2470674583206478/

11
VIẾT TIẾP BÀI THƠ VẤN NẠN LỊCH SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2485309345076335/

12
KHI RUỘNG ĐỒNG UẤT HẬN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2494321607508442/
https://txawriter.wordpress.com/2020/01/13/khi-ruong-dong-uat-han/

13
TÁI BÚT CỦA MỘT BÀI THƠ THỜI SỰ,
LOẠI THƠ ÍT KHI LÀM
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2499499156990687/

14
TÔI LÀM THƠ TÌNH CHO TUỔI HAI MƯƠI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2502663080007628/

15
MUA CÚC VẠN THỌ TẾT,
BẬT CƯỜI, THAM TUỔI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2505050503102219/

16
PROTESTANTISME,
NGƯỜI BẠN TRẺ VÔ CAN,
TRÚT KHỎI VAI GÁNH MÁU LỊCH SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2509833215957281/

17
DÂN TỘC & QUỐC TẾ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2510370745903528/

18
LUẬT DÂN CHỦ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2510550999218836/

19
TỪ BIẾM HOẠ TRƯỚC 1917,
VIẾT LẠI ĐỂ GHI NHỚ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2511443595796243/

20
Bản A
CHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2512106479063288/

Bản B (bảy chữ)
CHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2512106479063288/

Xem lại:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2235109463429659/

21
TẶNG MỘT BẠN THƠ NGHỆ TĨNH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2512253595715243/

22
ĐỘC ĐẢNG SẼ BIẾN CHẤT
THÀNH ĐẢNG CỦA BỌN GIẢ TRÁ VÀ HÈN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2513648355575767/

23
TÔI TUÂN THỦ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2517115901895679/

24
LÁ VÚ SỮA, 1991
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2518036411803628/

25
TRONG TRẬN DỊCH BỆNH COVID-19,
KÍNH THƯƠNG NGUYỄN DU
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2522508144689788/

26
NẠN ĐÓI VÀ DỊCH BỆNH 1945
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2522563621350907/

27
HAI TRẬN SÓNG THẦN,
VANG VỌNG HOÀI
DƯ ÂM GIANH VÀ BẾN HẢI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523138547960081/

28
HÃY CÙNG NỞ NỤ CƯỜI TỰ HÀO
TRONG CUỘC HOÀ GIẢI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523363381270931/

29
NGHE “QUỐC TẾ CA”,
NGHĨ VỀ CƠ CHẾ CÁC CHÍNH ĐẢNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523982107875725/

30
NGƯỜI CẦM BÚT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2525559997717936/

Xem thêm ghi chú cần thiết:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2528961174044485/

Bổ sung (ngày 18-03-2020):

31
ĐỀ TỪ CHO CHÙM THƠ CUỐI TẬP:
BÚT NHÓM ĐẤT VÀNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2547939322146670

32
Bài mới viết, bổ sung:
TÔI KHÔNG CAN DỰ GÌ, XIN THƯA RÕ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2536804306593505/

[32 bis]
Bản trình bày khác với bản trước:
TÔI KHÔNG CAN DỰ GÌ, XIN THƯA RÕ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2536804306593505/

33
COVID, CÁCH LI MỖI NGƯỜI
& NGÀY NÓI ĐÙA
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2560541800886422/

34
TRẢ LỜI BẠN TRẺ, 1945-1975,
NGŨ CƯỜNG NGOẠI XÂM NÀO
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2567822796824989/

35
THƠ VUI CHẢY NƯỚC MẮT
THÁNG TƯ DỊCH COVID 19
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2571243153149620/

36
LÍ LỊCH, TỘC PHẢ & HOÀ GIẢI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2572940409646561/

[37]
Bài cũ:
HUẾ VÀ CHE GUEVARA
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1793515947589015/


[38]
Bài cũ:
HƯỚNG MẮT NHÌN RA BIỂN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2380086888931915/

Phụ lục: Soạn để tặng các bạn trẻ có quê quán Miền Nam (phía Nam sông Bến Hải):
QUA SÔNG GIANH
Nguyễn Du (1765-1820)
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2008372956103312/
.
~~~~~ 0o0o0o0o0o0 ~~~~~
.
DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TRẦN XUÂN AN

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019
23. Lí lịch và quốc sử, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07 & 10-2019
24. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thế đó, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 02 & 4-2020

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

25. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
26. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
27. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
28. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
29. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
30. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
31. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
32. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
33. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

34. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
35. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
36. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
37. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
38. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
39. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
40. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

41. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
42. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
43. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
44. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
45. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
46. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.


Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

MƯỜI HAI (12) ĐẦU SÁCH
TRONG SÁU NĂM TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 23-02-2020

…………………………………….

Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy
11 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ
HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975 — 1989/1991)
(kể thêm tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ là 12 đầu sách).
.
Tác giả: Trần Xuân An
(tác giả của 46 đầu sách: 25 đầu sách xuất bản thành sách in giấy, 20 đầu sách PDF và 1 tuyển tư liệu)

……………………………………

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/10/0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/01/txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/11/txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/06/4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https :// txawriter. files. wordpress. com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)
.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

https://txawriter.wordpress.com/2018/03/22/cong-bo-tap-tho-thu-19-trong-40-dau-sach-cua-t-x-a-va-01-suu-tap-tu-lieu/

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457

8) DANH DỰ, tập thơ (65+6 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/00_bo-sung-2056_txa_final_frint_danh-du_19-01hb19.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (56+4 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/06/000_4-bai_2-pages-per-sheet_cai-nhin-nguoi-hau-chien_29-04-10-06hb19.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ, tập thơ bốn mươi bảy (47) bài thơ
PDF:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/

11) SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ, tập thơ ba mươi (30+6) bài thơ
PDF:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2529568823983720/

https://txawriter.wordpress.com/2020/02/23/tap-tho-10-hoa-giai-dan-toc-sau-hai-dot-song-than/

……………………..
………………………

12) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………..
………………………

TỒNG CỘNG MƯỜI MỘT (11) TẬP THƠ
GỒM NĂM TRĂM CHÍN MƯƠI LĂM (595) BÀI THƠ
(kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ)
& MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN
gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa
cùng một ít bài luận.

……………………..
………………………

Đặc biệt,
11 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc
(không kể tập thơ “Tuổi nhớ”),
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

BÌA SÁCH:

Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản của Trần Xuân An:

Bìa 4:

ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ
(do nhiếp ảnh gia Lê Văn Duy chụp, 2-2018)

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ gốc Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 45 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 4:

GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:

Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

ĐĂNG BÀI TRÊN BÁO CHÍ:

Tuổi Ngọc (1973), Văn nghệ Giải phóng (từ 1975), Văn nghệ Bình Trị Thiên, Văn hoá Bình Trị Thiên, Văn nghệ TP.HCM., Nhân Dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt, Văn nghệ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kiến thức Ngày nay, Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Tạp chí Thơ…v.v…

Tạp chí Văn hoá Nghệ An điện từ, Trang TTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam, Trang TTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM., Trang TTĐT. Quê nhà (báo Tổ Quốc), Trang TTĐT. Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long…v.v…

Giaodiem. com, Chimviet. free. fr, BBCVietnamese. uk. com …v.v…

phongdiep.net , trannhuong.com, Văn chương Việt…v.v…


Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM., Đài Phát thanh Bình Trị Thiên, Đài Phát thanh Lâm Đồng…v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955 & 0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com

Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
https://txawriter.wordpress.com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https://facebook.com/tranxuanan.writer

& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

Sau khi lần lượt công bố từng bài
(ngày giờ ghi bên dưới mỗi bài
từ 04-11-2019 đến 20-02-2020),
tác giả tự tập hợp lại thành tập thơ
và công bố, phát hành trọn tập trên Facebook,
các điểm mạng toàn cầu cá nhân:
23-02-2020 (HB20)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF:
23-02-2020

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

.

Ba bài, bổ sung và đọc lại,
thêm vào tập thơ “Sau hai đợt sóng thần…”:

BÚT NHÓM ĐẤT VÀNG
Trần Xuân An

Đất Vàng hừng đông sách Che *
thuở giảng đường, quán cà phê, súng rền
đồng bào giữa đạn hai bên
yên thì thua nọ, thương đền bù kia

năm mươi năm lòng không lìa
sọ Bông Bảy Đoá, đâu chia đồng bào!

mười lăm tuổi, thấu máu đào
Sao Vàng chủ nghĩa, đài nào ngâm thơ *
tuổi sáu tư, ngẫm ngẩn ngơ
Trống Đồng hoà giải hai bờ Hiền Lương.


(T.X.A. đề từ chùm thơ, 17-03-2020)

………..

(*) Che Guevara (1928-1967).
“Ngôi sao, chân lí của đời / Việt Nam, vàng của lòng người hôm nay” (Tố Hữu, “Nước non ngàn dặm”, 1973).

Bài thơ mới viết thêm:
TÔI KHÔNG CAN DỰ GÌ, XIN THƯA RÕ
Trần Xuân An

tôi can dự gì Chiến tranh Đỏ – Vàng đâu
sinh ra,
        Bắc – Nam xương máu
        đã ngập đầu
ghét hai Khối ngoại xâm,
        ngẫm Đỏ Vàng Lam bảy đoá
hoà giải đồng bào
        Chiến tranh Lạnh,
        vơi đau

trên đất vàng,
        màu da dân tộc Trống Đồng
sắc máu cờ Nga, bạch tinh cờ Mỹ,
        tan nát núi sông
Chiến tranh Lạnh,
        trẻ con cũng đau xé lòng, thấu rõ
“Tổ quốc ơi”, “Hát cho dân nghe”,
        đêm dài chạy tới hừng đông,
        mơ gãy hai phía cùm gông

liêm sỉ thơ tôi
        là phê phán ngũ cường
trân trọng Ba Đoá Đỏ:
        thắng ba nước đối phương
hai đoá Vàng tuy bại,
        đã chống hai ngoại xâm khác Khối
Cách mạng Ba Số Một,
        hai đoá Lam sáng nến toả hương *

Chiến tranh Đồng chí Đỏ,
        thơ tôi rõ tuyến chiến trường
chống ngoại xâm, không đồng bào,
        tâm không bị thương
lô-gic lịch sử
        đến lúc hạ màn Chiến tranh Lạnh
Liên Xô, Đông Âu tự soi gương,
        tự sụp đổ, nêu gương

Lénine giúp ta đuổi giặc ngoại xâm
nhưng ngự trên đầu Tổ quốc Việt Nam
thảo nào Đông Âu xô đổ tượng
lá cờ đỏ tươi giải thực
        cũng đế quốc đỏ thâm

như cái kết truyện cổ,
        sau hai đợt sóng thần Châu Âu
về một trăm ba mốt năm,
        giữ liêm sỉ cho thơ bền lâu
yêu đất nước cả hai Miền là chính nghĩa,
        tuổi học trò đến khi hết tuổi
phi nghĩa là ngũ cường, giáo triều,
        cái kết cổ điển khác gì sự thật đâu!

hết Chiến tranh Lạnh,
        tôi ba mươi lăm tuổi đầu
chưa từng cầm súng,
        vẫn lút trong xương máu, bể dâu
sáu năm này viết hoà giải,
        với cái tâm thuần dân tộc
thấy rõ bình sọ Đỏ Vàng Lam bảy đoá,
        trên hai đợt sóng thần âm dương
        từ Châu Âu

vì sao viết về Ba bông Đỏ?
        – bạn hỏi tôi
hãy hỏi đất nước lặng sóng thần!
        Kìa ba đoá đỏ tươi
bạn hỏi tôi:
        Vì sao viết về Hai bông Vàng,
        Hai bông Lam nữa?
hãy hỏi sắc Vàng đồng bào ta
        – cũng chống ngoại xâm thôi –
        và hỏi Lam
        mấy nghìn năm Tổ Tiên Trời Bụt rồi

Chim Lạc vàng đồng trên Trống Đồng vàng
nghìn xưa nghìn sau bay quanh vầng thời gian
sáu năm hoà giải chiến tranh đã xong,
        tôi lại là tôi thực tại
một Chim Lạc công dân
        trong gần trăm triệu Chim Lạc công dân.

T.X.A.
08:34-09:45, 03-03-2020
………………….

(*) ~ Ngũ cường: Pháp, Nhật, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc.
~ Ba đoá Đỏ: chống Nhật, Pháp, Mỹ.
~ Hai đoá Vàng: chống Liên Xô, Trung Quốc.
~ Hai đoá Lam: Phật giáo và Tín ngưỡng Tổ tiên (biểu tượng Đình làng) chống Thiên Chúa giáo Rô-ma: Ngô Đình Diệm và Vatican. 1-11-1963, được gọi là “Cách mạng 1-11” hay “Cách mạng Ba Số Một”, và thành Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hoà của Việt Nam cộng hoà (chế độ cũ tại Miền Nam).
~ Chiến tranh Đồng chí Đỏ: 1975-1989, Việt Nam sau thống nhất chống Kh’Mer Đỏ & Trung Quốc xâm lược.
~ Liên Xô, Đông Âu tự soi gương, tự sụp đổ, nêu gương: Sau khi đóng góp vào quá trình giải thực, đã tự phê tính chất đế quốc đỏ, chư hầu đỏ, trở về chính thể cộng hoà, dân chủ và độc lập. Đó là một sự nêu gương sáng.
~ Hai đợt sóng thần từ Châu Âu: Pháp với Thiên Chúa giáo Rô-ma và Nga với Cộng sản.
~ Một trăm ba mươi mốt năm: 1858-1975-1989.
~ Giáo triều: Chế độ Thiên Chúa giáo Ngô Đình Diệm, Vatican.
~ Chiến tranh Lạnh hay Chiến tranh Ý hệ (The Cold War, The War of Ideology) giữa hai Khối, bắt đầu từ 1945 và kết thúc vào năm 1991 với sự tan rã, sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu, các nước cộng sản còn lại đều chuyển sang kinh tế thị trường, “cởi trói” về tư tưởng. Từ đó, sau ít năm xáo trộn, nước Nga và các nước Đông Âu khác lại hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, tự do, độc lập. Trong Chiến tranh Lạnh, Việt Nam là điểm nóng của cuộc chiến toàn cầu ấy – còn có tên gọi là Chiến tranh Ý thức hệ.

Cũng có thể xem theo đường dẫn:
https://txawriter.wordpress.com/2020/03/03/toi-khong-can-du-gi-xin-thua-ro/
.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2380086888931915/
.
Bài 3 sau tập “Sau hai đợt sóng thần…”:
COVID, CÁCH LI MỖI NGƯỜI
& NGÀY NÓI ĐÙA
Trần Xuân An

loài virus khắp thế giới kinh hoàng
duy chỉ còn thuốc cô đơn chế ngự
ngày nói đùa, nhưng thật, cần và đủ
cô đơn, cô đơn, người cách li người!

vâng, ngày nói đùa, là nói chơi thôi
cô đơn cũng giết người như virus
xà lim vô hình chăng, độc trị độc?
đùa thôi, cách li nhưng không cô đơn!

“cá tháng tư” hôn nhằm, đừng hết hồn
nụ hôn anh trong điện thoại dáng cá
hãy áp vào, áp lên đôi bầu má
hôn, cách ra hai mét, dù chung nhà!

con Covid y hành tinh gần xa
“Đại dịch” vũ trụ cũng đừng hoảng sợ *
cách li, càng đậm đà tình chồng vợ
đừng ôm chầm nhau, đỡ lo, em à

khi mỗi người một cõi cô đơn và
tự cô lập, thế gian thua Covid
lễ giáo xưa cách li trong giao tiếp
khẩu trang: chàng mạng, ca dao càng tình

dải phân cách giăng giữa mỗi chúng mình
in chữ thập, tinh thể, trăng khuyết đỏ
giúp kháng thể sinh là phản tỉnh đó
Covid sao cô lập nổi tình người!

T.X.A.
01-04-2020
…………….

(*) Phim Hàn Quốc, 2013.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2560541800886422/

Bài 4 sau tập “Sau hai đợt sóng thần…”:
TRẢ LỜI BẠN TRẺ, 1945-1975,
NGŨ CƯỜNG NGOẠI XÂM NÀO
Trần Xuân An

giẫm nước ta, đầy giày đinh Pháp, Nhật
ngoại cường Mỹ đổ máu khắp nơi này
Trung Quốc tràn, nhưng da vàng, không rõ
tuy vạn người, triệu cờ Liên Xô bay!

bốn mươi lăm tháng Tư rồi vẫn vậy
cờ Liên Xô thành quốc kì giăng dày
hãy thấu hiểu vua lính Vàng dựa Mỹ
cờ đỏ ngoại, lính Đỏ vinh sao đây?

cờ sao vàng đỏ xanh Dinh Độc Lập
là cờ đỏ sao vàng Mác Lê thay
hỡi văn sử, nhớ viết đâu Tổ quốc
là hoà giải, đồng bào vơi đắng cay

nói điều này, cũng chỉ vì Tổ quốc
sự thật cũ lại mở ra, phơi bày
dựa Liên Xô, cờ đỏ Trung Quốc nguỵ
cờ trực quan, sáng mắt tận luống cày

cao trọng nhất là danh dự Tổ quốc
hoà giải là muôn thuở, đâu một ngày
chống ngũ cường, dân tộc này chiêu tuyết:
đỏ vàng lam, bảy đoá, rọi đông tây

sau hai đợt sóng thần Châu Âu tới
đất nước còn, sứt sẹo thế, còn may
Liên Xô đổ, cờ Đỏ: cờ chính thể
hiểu Chiến tranh Vàng – Đỏ buồn chưa phai.

T.X.A.
chiều 09-04-2020 HB20

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2567822796824989/

Ghi chú:
TRỰC QUAN SINH ĐỘNG
Gọi Pháp, Nhật, Trung Quốc là xâm lược, gọi Mỹ là thực dân mới, các bạn trẻ đều nhất trí. Nhưng gọi Liên Xô là xâm lược, thực dân mới, họ phân vân. Sự phân ấy là do “lỗ hổng” kiến thức ở nhà trường. Thực dân mới, đế quốc mới xâm lược không phải bằng quân đội viễn chinh mà bằng điều kiện viện trợ, “củ cà rốt đi kèm cây gậy chỉ huy”… Các bạn trẻ hãy nhìn vào ba tấm ảnh này, sẽ thấy sự xâm lược của Liên Xô vừa trắng trợn (ngay tại quốc kì) vừa khôn khéo (biến thành chiêu bài) thế nào.

Hình 1: Hội trường Đảng bộ tỉnh Lao Cai, cùng một mẫu với mọi hội trường trên cả nước. – Google search.
Hình 2: Quốc kì Liên Xô (góc trái, trên của lá cờ). – Google search.
Hình 3: Đảng huy Đảng Cộng sản Liên Xô (nguồn: Wikipedia).


https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2569469896660279/

Bài 5 sau tập “Sau hai đợt sóng thần…”:
THƠ VUI CHẢY NƯỚC MẮT
THÁNG TƯ DỊCH COVID 19
Trần Xuân An

xưa Việt bắn Nam, đâu phải bắn nhau đâu
mà bắn ngôi sao Liên Xô trên mũ cối
xưa Nam bắn Việt, đâu phải bắn nhau đâu
mà bắn nòng súng USA toả khói

triệu vui chi, triệu buồn chi, nâng bổi hổi
bình sọ đồng bào, bảy đoá đỏ vàng lam
bại cũng công, thắng cũng công, công đều tội
giãn cách, cô đơn, ngẫm nội chiến Việt Nam

tháng Tư, tôi nhớ tôi năm mười chín tuổi
thấy ba đoá đỏ tươi, tàn úa lam, vàng
quên bẵng nội chiến – chống ngoại xâm hai Khối
quốc kì, rồi ngẫm ra, chưa có! Kinh hoàng!

hai dòng thác – dân tộc, công nhân – tăm tối
cũng đổ vào thác cộng sản – hừng đông tràn
cờ đỏ Liên Xô duy cách mạng thế giới
phiên bản Việt Nam từ Xô-viết Nghệ An

đỏ cờ ngoại – vàng cờ nguỵ, ngút trời oan!
vô tổ quốc, ngôi sao Liên Xô vàng chói!
tôi tin Nam, tôi tin Việt, đều Việt Nam
thời Covid, đồng bào thương nhau, sám hối.

T.X.A.
14-04-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2571243153149620/

Bài 6 sau tập “Sau hai đợt sóng thần…”:
LÍ LỊCH, TỘC PHẢ & HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

1

Đỏ là cờ ngoại, Vàng là cờ “nguỵ”
các vị già xưa đã chọn cờ nào?
khổ tâm lịch sử! Nỗi khổ tâm còn mãi
lí lịch trăm năm ghi, tộc phả nghìn năm sao.

2

xé cờ băng bó cho nhau
vết thương sử, nỡ nào đau muôn đời
đỏ hiển hách, cờ ngoại thôi
đoạt cờ Triều Nguyễn, hai mươi năm, tàn!

trăm năm lí lịch không tan
vào tộc phả, đỏ hay vàng? Ngàn năm…
cha ông, nội chiến, khổ tâm
đỏ cờ ngoại, vàng tiếc thầm lòng trung

mạch thơ đi đến tận cùng
hẳn người cờ đỏ cũng chung buồn vàng
tộc phả đỏ cờ ngoại bang
chống xâm lăng chịu xâm lăng quốc kì!

3

hai quốc kì, dân tộc phân hoá, phân li
Chiến tranh Đỏ – Vàng phản ánh vào từng lí lịch
tộc phả nào cũng có đỏ – vàng, ruột rà đối địch
cờ vàng rơi, cờ Liên Xô sao mãi là quốc kì!

T.X.A.
15-04-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2572940409646561/
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2575365452737390/

Bài cũ: HƯỚNG MẮT NHÌN RA BIỂN
Trần Xuân An

chúng ta là công dân đỏ
đất nước đã đỏ lâu rồi
chữ của tôi khi có màu sắc khác
để hoà giải quốc sử – lí lịch đó thôi

và chẳng lẽ mình im thành đứa ngốc
máu chiến tranh, hậu chiến còn tươi
bao phận người nát tan, trôi giạt
trước nửa đồng bào chiến thắng reo cười

nhưng sự thật lịch sử Chiến tranh Vàng – Đỏ
là nội chiến, chống hai Khối, chia đôi
bảy đoá hoa nở trên bình xương sọ
bức tranh đã treo ra lâu rồi

Chiến tranh Đỏ – Vàng, ba bông đỏ thắng
nhưng văn và sử khiến dân đứt ruột, ngó trời
Đổi Mới, hai hoa vàng thắng
cùng hai đoá lam, sáng tỏ lòng yêu nước với đời *

không ai có thể chống lại sự thật
đường vua Duy Tân, đường Bác Hồ, một thời
hoà giải để nhìn rõ giặc Tầu đang đoạt biển
lợi quyền nhờ “quốc sử – lí lịch” thì tâm nhỏ nhoi.

T.X.A.
08-09-2019
……………….

(*) Bài thơ này trong tập “Lí lịch và quốc sử – Chiến tranh Lạnh” của Trần Xuân An. Trong bản này, tôi thêm ba chữ “vô hình trung” ở câu “Đổi Mới, vô hình trung hai hoa vàng thắng”; và câu “cùng hai đoá lam, sáng tỏ lòng yêu nước với đời”, có thêm bốn chữ “cùng hai đoá lam” (Phật giáo và tín ngưỡng Đình làng: tín ngưỡng Tổ Tiên Trời Bụt) (15-03-2020).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2380086888931915/

Bài cũ:
HUẾ VÀ CHE GUEVARA
Trần Xuân An

Huế có những trái tim chàng và nàng sinh viên đỏ rực
không phải từ lửa phương Bắc Tổ quốc, quê nhà
họ nghĩ rạng đông đời mình là từ Che châu Mỹ
và thật tâm không thích đỏ Nga, đỏ Hoa

chàng và nàng bị cuốn hút bởi Che tài tử
bác sĩ trẻ đội bê rê với mái tóc bềnh bồng
người nước này chiến đấu cho nước kia, lãng mạn
chức quyền cao cũng bỏ đi, tìm nơi thắp nữa đuốc hồng

giả dụ Che cũng ngồi trên đỉnh cao như Fidel tay sắt
hẳn chàng và nàng sinh viên xứ Huế chỉ ngó trời
nhưng cái chết của lãnh tụ Che y như tiểu thuyết
khiến họ thành cộng sản, đau bi kịch trọn đời

có lẽ họ yêu quý Che như cú đấm lịch sử
để chế độ tư hữu bất công, bóc lột phản tỉnh, sửa sai
có lẽ họ yêu quý Che vì hình như Che thấm hiểu
chủ nghĩa Marx chỉ là súng gươm, không phải chiếc bay xây cất tương lai

đại học Huế thời nào cũng sản sinh ra nhiều chàng và nàng lãng mạn
lãng mạn đỏ như Che, đỏ nghệ sĩ như Che
họ lãng mạn đến sẵn sàng đổ máu
đốt nhà ra đi không hẹn ngày về!

Huế vua quan, chùa chiền, thi sĩ
thành phố đại học yêu nước như trí thức công nông
Huế của những chàng và nàng đỏ rực Che châu Mỹ
hơn 40 năm qua, còn ngơ ngác, cười ngông

hơn 40 năm qua, còn ngơ ngác
cười ngông
thuở bị các anh bộ đội Miền Bắc mạnh tay quân quản
cắt đi mái tóc Karl Marx bềnh bồng! *

T.X.A.
sáng sớm – 09:25, 30-11-2016
(trong tập thơ “Độc lập thật, khát vọng!” của Trần Xuân An, 6-2017)
………………

(*) Bản trong tập “Độc lập thật, khát vọng!” còn thiếu hai chữ Karl Marx. Có thể rõ hơn, bằng cách thêm tên họ Các Mác: “cắt đi mái tóc Karl Marx bềnh bồng!”.
.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1793515947589015/

.
Ảnh chân dung Che Guevara (1928-1967), Google search, với mũ bê rê (béret) màu cờ đỏ, đính ngôi sao vàng năm cánh, biểu trưng chủ nghĩa Marx-Lénine (theo Tố Hữu:
“NGÔI SAO – chân lí của đời
Việt Nam – VÀNG của lòng người hôm nay”
— Nước non ngàn dặm, 1973)


https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/e8f6fffe-b5af-4ecc-a104-6c20774fd221.jpeg

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/03/caea0a5e-6ab4-4e8e-8a2a-62818f7a14cc.jpeg

Ghi chú thêm: Trong các tộc Việt trong Bách Việt cổ xưa, từ mấy nghìn năm, chỉ còn dân tộc Âu Việt – Lạc Việt trên địa bàn Việt Nam hiện nay là còn bản sắc Việt, trong khi các tộc Việt trên địa bàn Trung Quốc đã bị Hán hoá thành người Hoa. Do đó, Việt Nam là dân tộc tiêu biểu duy nhất của Bách Việt cổ xưa. Không nên có sự nhập nhằng giữa người Hoa với người Việt.


Hình ảnh: Trống đồng Đông Sơn, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam – Wikipedia.

http://www.tranxuanan-writer.net/

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

Bài thơ QUA SÔNG GIANH (Nguyễn Du, 1765-1820)

Posted by Trần Xuân An trên 20.02.2020

hidden hit counter

.
        
Phụ lục: Soạn để tặng các bạn trẻ
có quê quán Miền Nam (phía Nam sông Bến Hải):

THI HÀO NGUYỄN DU (1865-1820) &
BÌNH “trị” THIÊN, BẮC “trị” NAM

Theo sự hiểu biết qua trải nghiệm thực tế, và cũng đúng với tâm lí thông thường của nhân dân mà ai cũng có thể suy nghiệm được: Các vị lãnh đạo chính quyền, hội đoàn từ cấp tỉnh thành cho đến quận huyện, phường xã tại Miền Nam đều là người có quê quán Miền Nam cả, thì nhân dân rất thoả lòng, không “xung khắc Bắc trị Nam”.

Tại Thừa Thiên, Quảng Trị, hồi 1975-1989, gộp 3 tỉnh, gồm cả Quảng Bình, thành Bình Trị Thiên, nhân dân Trị Thiên gọi đó là thời kì Quảng Bình cai trị Thừa Thiên (Bình “trị” Thiên)!

Trong tình hình đó, người Bắc (từ Bắc Bến Hải trở ra) di cư 1954 lại “nhận họ hàng” với người Bắc vào Nam 1975, tạo nên liên minh vì quyền lợi cụ thể (dựa dẫm), còn mâu thuẫn chính kiến (quan điểm chính trị) giữa người Bắc với nhau thì đành gạt qua theo kiểu “gặp thời thế thế thời phải thế”.

Trung ngôn nghịch nhĩ.

Nếu Nguyễn Du (1865-1820) không viết bài thơ “Độ Linh giang” cùng nhiều bài khác trong “Nam trung tạp ngâm”, làm sao đến nay, hậu thế chúng ta hiểu được tâm lí nhân dân ngày xưa, cách đây hơn hai thế kỉ, ở Đàng Ngoài, Đàng Trong!

T.X.A.
27-02-2020

QUA SÔNG GIANH
Nguyễn Du (1765-1820)

cuối bãi cát bằng mây nước nổi
bến xưa khói sóng thu long lanh
ven bờ một hướng thông khơi rộng
ranh giới mấy triều xẻ nước lành
luỹ cũ ba quân bay lá úa
xương tàn trăm trận vùi lau xanh
nhân dân bờ Bắc đừng hiềm ngại
ba kỉ xưa, ta cũng bắc Gianh *.

T.X.A. dịch vần
20-02-2018

……………..

* Thời còn trẻ, Nguyễn Du từng làm lính trong quân đội vua Lê chúa Trịnh ở Thái Nguyên, với chức vụ chánh thủ hiệu quân Hùng hậu (một chức võ quan nhỏ). Nhưng sau khi Nguyễn Ánh (Gia Long) thu giang sơn về một mối, ông ra làm quan cho triều Nguyễn. Lúc sáng tác bài thơ này, trong quãng 1809-1813, không xa thời điểm Nguyễn Huệ nối liền Thuận Hoá với Đàng Ngoài (1789), Nguyễn Ánh nhất thống đất nước (1802), ông đang giữ chức cai bạ (bố chính sứ, tương đương chủ tịch tỉnh ngày nay) tại tỉnh Quảng Bình. Bài thơ viết về sông Gianh, sông tuyến chia cắt đất nước thời Trịnh – Nguyễn phân tranh (tương tự như sông Bến Hải về sau).
Ý câu thơ muốn nói với dân bờ Bắc đừng tưởng ông là quan nhà Nguyễn từ đầu đến lúc ấy, mà trước đó 30 năm, ông cũng là quan binh chúa Trịnh như họ là dân chúa Trịnh mà thôi, qua việc xác định ông là người đồng châu với họ (thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, đất phía bắc sông Gianh thuộc tỉnh Hà Tĩnh).
(T.X.A. chú)

渡靈江

平沙盡處水天浮,
浩浩煙波古渡秋。
一望津涯通巨海,
歷朝彊界在中流。
三軍舊壁飛黃葉,
百戰殘骸臥綠蕪。
北上土民莫相避,
卅年前是我同州。

Nguồn bản chữ Hán:
http:// www. thivien. net/ Nguy%E1%BB%85n-Du/%C4%90%E1%BB%99-Linh-giang/poem-roO3W1UWlmfv4bE0B_6Xsw

Phiên âm Hán Việt:

Độ Linh giang

Bình sa tận xứ thuỷ thiên phù,
Hạo hạo yên ba cổ độ thu.
Nhất vọng tân nhai thông cự hải,
Lịch triều cương giới tại trung lưu.
Tam quân cựu bích phi hoàng diệp,
Bách chiến tàn hài ngoạ lục vu.
Bắc thướng thổ dân mạc tương (tướng) tị,
Táp niên tiền thị ngã đồng châu.

Dịch thơ:

Qua đò sông Gianh

Cuối bãi cát là chỗ trời và nước bồng bềnh.
Mùa thu, nơi bến cũ, khói sóng lồng lộng,
Đứng ở bến sông, trông suốt tận bể khơi.
Qua bao nhiêu thời đại, ranh giới Nam Bắc là ở giữa lòng sông này.
Trên lũy cũ của ba quân, lá vàng bay lả tả.
Xương tàn trăm trận đánh nằm trong bụi cỏ xanh.
Dân vùng bắc sông chớ xa lánh ta,
Ba mươi năm trước, các người cũng là đồng châu với ta đó.

(Nguồn phiên âm, dịch nghĩa: Wikisource. org)

QUA SÔNG GIANH
Nguyễn Du (1765-1820)

cuối bãi cát bằng mây nước nổi
bến xưa khói sóng thu long lanh
ven bờ một hướng thông khơi rộng
ranh giới mấy triều xẻ nước lành
luỹ cũ ba quân bay lá úa
xương tàn trăm trận vùi lau xanh
nhân dân bờ Bắc đừng hiềm ngại
ba kỉ xưa, ta cũng bắc Gianh.

T.X.A. dịch vần
20-02-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2008372956103312/

Ảnh chụp: Mai Quốc Liên cùng một nhóm dịch giả, “Nguyễn Du toàn tập”, tập 1, Nxb. VH. & TTQH., 1996, tr. 250-251

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/160d1a8c-a115-47c8-9aad-b78cf3f77951.jpeg

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/9980cfc8-b7f1-4cc8-a291-9f27b8632460.jpeg

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

NGƯỜI CẦM BÚT

Posted by Trần Xuân An trên 18.02.2020

hidden hit counter

.
        
NGƯỜI CẦM BÚT
Trần Xuân An

I. TÔI

vào sâu thẳm lòng người
phơi mở cõi đời phức diện, và trầm tư, suy tưởng
mênh mang đất trời, linh thiêng tín ngưỡng
viết bao thời kì sử, đậm chiến tranh đỏ – vàng

thế đó, từ nhỏ nhoi hạt lệ, tiếng cười khúc khích
đến to tát hoà giải ý hệ, máu xương
người viết, thật ra, chỉ sách báo đầy phòng, tay phím bút
xưa nay mỗi một Cao Bá Quát quẳng bút cầm gươm

chữ có gầm thét cũng chỉ là chữ
là lối kiến đi, là đường ong bay
đau như kiến cắn, ngọt như mật ngọt
tôi đóng góp chữ cho Đất nước mình đây

hãy sợ bọn cướp trong túi quần giấu súng
hãy lo những quan chức giấu âm mưu trong đầu
chữ của người cầm bút nào cũng mực đen giấy trắng
chẳng có hạng người nào minh bạch hơn đâu!

II. BAO NGƯỜI CẦM BÚT KHÁC

đối với ai cũng thế, chữ là chữ trong tác phẩm
thông điệp của tác phẩm hướng đến điều chi
còn bên ngoài tác phẩm, người viết làm nghề khác
cũng đều là công dân, ta bận tâm gì!

chiến tranh đỏ – vàng, chuyện xanh vỏ đỏ lòng, li kì
nhưng không có người viết nào chữ đỏ lòng, vàng vỏ
làm sao lòng dạ đỏ
khi chữ bắn vào phe đỏ là viên đạn phe vàng!

kẻ không tâm huyết với chữ mình, hoà bình, càng rõ
sợ nhất sâu trong bát canh sôi, hoá bướm ngoại xâm
nay hoà giải, thuở chữ vàng lòng vàng, chữ đỏ lòng đỏ
“sông có khúc”, những ai, thì thuở đó cũng xa xăm

“Cởi trói”, thôi đa đảng bề ngoài, nhưng đa nguyên mạng
là tình thế, chiến tuyến, cũ và mới, khác rồi
suy ngẫm chữ đặt trong tác phẩm
chữ ai tâm huyết với dân tộc núi sông: lòng dạ sáng ngời

III. TÔI LẠI NÓI VỀ TÔI

dưới chế độ vàng, sinh viên sư phạm, không vàng
chế độ đỏ, dạy học, làm dân hội nhà văn thành phố, ngoài đoàn đảng
đời tôi đó, tuổi học trò đến quãng râu tóc trắng
viết tiểu thuyết, phê bình, sử học, chung thuỷ thơ ca

tôi minh bạch sách báo giấy, mạng toàn cầu sáng rõ
không chuyền kín, mật trao, ẩn mặt, giấu tên
treo biển giữ bản quyền tác giả – mồ hôi trái tim, khối óc
tôi muốn cống hiến, cũng không đến nỗi ươn hèn.

T.X.A.
trước 09:45 ngày 18-02-2020 HB20
& 20-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2525559997717936/

Ghi chú cần thiết:
VĂN CHƯƠNG LÀ TÂM HUYẾT, THẾ MÀ…
BÀN CHUYỆN TÀO LAO VỀ “NẰM VÙNG”, “GIÁN ĐIỆP” CẦM BÚT THỜI CHIẾN TRANH TRƯỚC 1975
(Diễn đạt theo ngôn từ khách quan)

1) Xanh vỏ đỏ lòng: Viết tác phẩm có nội dung trung tính, nhưng thực chất lòng dạ là cộng sản. Đây là trường hợp “cộng sản nằm vùng” có thể thấy rõ sau 1975.

2) Vàng vỏ đỏ lòng: Viết tác phẩm chống cộng (phê phán lãnh tụ, kinh tế kế hoạch, phê phán “đảng trị”…), ít ra, gọi cộng sản là địch, nhưng lòng dạ là cộng sản. Trường hợp này tuyệt nhiên không có trong thực tế.

3) Yêu nước, kháng chiến chống ngoại xâm, nhưng không chấp nhận đảng trị: Nhân văn – Giai phẩm ở Miền Bắc; một số tác giả theo Việt Minh nhưng sau 1954 ở lại Miền Nam, không hoạt động cộng sản.

4) Yêu nước, chống ngoại xâm, chống chính quyền Quốc gia, mặc dù có thể là công chức, quân nhân Quốc gia, nhưng không phải cộng sản: Một khuynh hướng trong “Thành phần thứ ba”; cũng có một số người là cộng sản, sau 1975 mới rõ.

5) Chống chính thể cộng hoà, như chống kinh tế tự do (thị trường), chống tam quyền phân biệt, chống quốc hội, chính phủ đa nguyên, đa đảng, thì chắc hẳn là cộng sản theo chủ nghĩa Marx-Lénine. Nhưng thành phần này không có trong thực tế ở Miền Nam (tuy cũng có người thuộc khuynh hướng Quốc tế Cộng sản IV).

6) Phản đối bạo lực chiến tranh, chống cả Cộng sản lẫn Quốc gia, khát vọng hoà bình, khát vọng xây dựng đất nước, hàn gắn vết thương chia cắt dân tộc. Đây là thành phần dân tộc chủ nghĩa, sau 1975, nghiêng về khuynh hướng cộng sản.

NÓI CHUNG, GIỚI CẦM BÚT THỂ HIỆN BẢN CHẤT RÕ RỆT Ở TÁC PHẨM DÙ BẰNG THỦ PHÁP NÀO, NÊN ÍT CÓ NGƯỜI LÀ “NẰM VÙNG”, “GIÁN ĐIỆP”.

Đến thời Đổi mới (từ 1986, nhất là ở mốc chấm dứt Chiến tranh Lạnh, Liên Xô sụp đổ, 1991), tình hình đã chia hai khuynh hướng chính, đó là đổi mới, cấp tiến hay bảo thủ, trì hoãn, chống đối đổi mới. Do đó, tính chất khác với giai đoạn 1945-1954-1975.

Còn theo tôi (sáu năm qua, 2014-2020), HOÀ GIẢI DÂN TỘC, là phân giải phải, trái của cả hai phe, trong thời chiến tranh đỏ – vàng.

T.X.A.
22-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2528961174044485/

Ảnh tác giả, do đạo diễn điện ảnh Lê Văn Duy chụp
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/a5d1e13c-54e3-4125-8a67-633df99142c0.jpeg

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »

NGHE “QUỐC TẾ CA”, NGHĨ VỀ CƠ CHẾ CÁC CHÍNH ĐẢNG

Posted by Trần Xuân An trên 18.02.2020

hidden hit counter

.
        
NGHE “QUỐC TẾ CA”,
NGHĨ VỀ CƠ CHẾ CÁC CHÍNH ĐẢNG
Trần Xuân An

I
không thể không có chính đảng
của giai cấp nông dân
không thể không có chính đảng
của giai cấp công nhân
không thể không có chính đảng
của giai cấp trí thức
lâu lắm rồi, có Đảng Búa Liềm Sao
ngay ở những nước công nghiệp lớn
các chính đảng ấy ở Pháp, ở Mỹ, ở Nhật, ở Anh
ở trăm nước khác
giữ gìn quyền sống cho giọt mồ hôi
thành ngọc trên ruộng đồng
giữ gìn quyền sống vết chai trên lòng bàn tay
thành ngọc trong nhà máy
giữ gìn quyền sống của bộ óc với nếp trán suy tư
gạt bỏ những ống hút cắm vào chất xám
mặc dù tại các nước công nghiệp lớn ấy
không xây dựng chủ nghĩa xã hội toàn trị
các nước ấy dân chủ, tự do
các giai cấp chung sống không sợ bị áp bức
tất cả đều có chính đảng để đấu tranh

II
chắc hẳn sau khi Liên Xô và Đông Âu đỏ sụp đổ
nhiều người không nghe nữa “Quốc tế ca”
có gì sai trong đó
thế gian này
không thể có “đấu tranh này là trận cuối cùng” *
lật đổ một trận là xong
vĩnh viễn sau đó là chuyên chính vô sản
vĩnh viễn triệt tiêu mầm mống tư hữu
ghi vào sổ đen một quán tranh nước chè
một gánh phở bày bán ở lề phố
một góc nhà uốn vành xe đạp
một sạp tạp phẩm lèo tèo hàng ‘phe phẩy’
ghi vào sổ đen hộ nông dân làm ruộng 5%
đều là mầm mống tư hữu rồi thành tư sản
thành địa chủ!
đặc biệt ghi đậm vào sổ đen
giáo đường, chùa chiền, thánh thất
chống chủ nghĩa vô thần, duy vật
chuyên chính vô sản là bạo lực đảm bảo
không còn mầm mống tư hữu nguy cơ nào nữa
không còn mầm mống duy tâm nguy hiểm nào nữa

thế đó chăng
“đấu tranh này là trận cuối cùng”
có nghĩa là lật đổ chế độ phong kiến, tư sản cũ
thiết lập chuyên chính vô sản là xong
các mầm mống nguy cơ phục hoạt
đều đã bị bóp chết
theo dõi sự ngoắc ngoải của chúng

nhưng thật ra
“đấu tranh này là trận cuối cùng” là không thể
vì không thể triệt tiêu con người
không thể diệt chủng loài người
tất thảy đều có óc tư hữu
đều cá nhân chủ nghĩa ích kỉ hay vị tha
đều kì vọng sau cái chết, hương linh còn sống
làm sao triệt tiêu, tiêu diệt được căn tính đó

“đấu tranh này là trận cuối cùng”
hão huyền
chiếc lồng sắt giam nhốt Trái Đất!
căn tính tư hữu và ý thức về cái tôi cá nhân
niềm kì vọng hương linh không mất
lại sẽ phá tung lồng sắt ấy

chỉ có thể chăng chân lí thế này đây:
không xây dựng chủ nghĩa xã hội toàn trị
mọi đất nước đều dân chủ, tự do
các giai cấp chung sống không sợ bị áp bức
tất cả đều có chính đảng để đấu tranh
đấu tranh với nhau, cùng nhau yên vui sống
yên vui chết với niềm tin
hương linh còn cõi vĩnh hằng

III
tôi biết
vẫn còn nhiều học giả chuyên chính vô sản
mỉm cười nhắc nhở
hay cau mặt thầm mắng mỏ
quên rồi sao
tư hữu vật liệu tiêu dùng
– nhà cửa, xe cộ
khác với tư hữu tư liệu sản xuất
– ruộng đất, nhà máy
quên rồi sao
chính tiến trình cải tạo để xác lập
quan hệ sản xuất mới dưới chuyên chính đỏ
thực tiễn ấy sẽ tác động lại
cải tạo cả căn tính con người
bản tính tư hữu của loài người
rất biện chứng
con người vì tuyệt vọng lòng tham chiếm hữu
tuyệt vọng lòng tham bóc lột đồng loại
tuyệt vọng lòng tham bóc lột đất và máy
dần dần sẽ chết hẳn lòng tham đó
chỉ còn chăng óc vun quén cá nhân ‘cò con’
như con chim sau khi bị nhốt vào lồng
giẫy giụa, dĩ nhiên
nhưng rồi bản năng sống sẽ cất lên tiếng hót
thanh thoát, yên vui
người duy vật biện chứng
không chủ yếu cải tạo con người, loài người
bằng lí thuyết
mà cải tạo bằng thực tiễn, trong thực tiễn
biến tiến trình chịu cải tạo thành tự cải tạo
bằng thực tiễn, trong thực tiễn

vâng, tôi nhớ
tôi đọc thấy lí luận đó trong máu thịt tôi

nhưng các nhà chuyên chính vô sản quên mất
quy luật
quên mất tháng năm dài trì trệ
Liên Xô và Đông Âu
sụp đổ
cải cách, cải tổ, đổi mới làm bừng sức sống
căn tính tư hữu lại bung ra, bật lên, khởi sắc
đó là động lực cho hàng hoá ngập tràn, xuất khẩu
đó là động lực cho thóc gạo thừa dư, xuất khẩu
căn tính tư hữu lại cần đến pháp luật điều chỉnh
đặc biệt
cần đến cơ chế đấu tranh giữa các chính đảng
vậy đó, tôi không quên
quá trình lật qua lật lại óc tư hữu

IV
nghe lại “Quốc tế ca”
thấy giai cấp lãnh chúa chủ nô tàn bạo thế nào
giai cấp tư sản bóc lột thế nào
và sự thật Liên Xô, Đông Âu, Trung Hoa đỏ
chuyên chính đè nặng nhân dân ngạt thở
thế đó
rất cần cơ chế đấu tranh giữa các chính đảng
và luật pháp độc lập, dĩ nhiên

bi kịch loài người!
giai cấp nạn nhân hát “Quốc tế ca”
lập chính đảng để đấu tranh
lại trở thành thủ phạm độc tài, toàn trị
và dù sao đi nữa
thế giới cũng chào mừng Nga, Đông Âu
bài thơ này, tôi vẽ vời vu vơ thêm
về Nga, Đông Âu
rồi trở về với thực tại
chút kiến thức học khôn
ở nước mình viết ra, thành dại
kiến thức, kiến thức, đơn thuần kiến thức
ý tưởng vẽ vời, chỉ thế, không hơn.

T.X.A.
sáng sớm 16-02-2020
…………….

(*) “C’est la lutte finale” (Đây là cuộc chiến đấu cuối cùng).
“Quốc tế ca”:

https://youtube.com/watch?v=3ZgiCgC1DyI&feature=youtu.be
.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3ZgiCgC1DyI

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523982107875725/
.

.
Ảnh, Google search

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/b74051b1-a78e-47f1-8e2e-4b266b39e58f.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

Hãy cùng nở nụ cười tự hào trong hoà giải dân tộc

Posted by Trần Xuân An trên 18.02.2020

hidden hit counter

.
        
HÃY CÙNG NỞ NỤ CƯỜI TỰ HÀO
TRONG CUỘC HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

qua nhiều tháng năm trăn trở về hoà giải
trong dân tộc Việt Nam chúng ta
tôi thấy các phe đối phương của nhau
đều đáng tự hào
mặc dù chiến thắng hay chiến bại
duy độc nhất giáo dân Thiên Chúa Rô-ma
lịch sử Giáo hội chẳng thuộc về dân tộc
lại thuộc về ngoại xâm

tôi đã viết bài thơ chúc mừng
tặng cô gái trẻ
tự rời khỏi giáo đường Công giáo
đi về phía nhà nguyện Tin Lành
giũ bỏ những thế kỉ phụng sự đế quốc La Mã
không cứu được Tổ quốc của Chúa
giũ bỏ những thế kỉ Thập tự chinh
máu tràn lút hoa ngập cỏ
giũ bỏ những thế kỉ
mở đường, câu kết với thực dân
chiếm những châu lục khác!
Tin Lành gây oán ở đâu
chưa phải ở Việt Nam

vâng, chúc mừng em đi về phía Tin Lành
như bao giám mục, linh mục thành mục sư
cùng bao tín nhân
vẫn trọn đức tin đặt vào Thiên Chúa
trút gánh nặng quá khứ hai nghìn năm
Rô-ma đánh mất đức tin trong quyền lực
quyền lực chính trị thế gian

hoặc chính Giáo hội Công giáo Việt Nam
tách khỏi Rô-ma như Anh giáo
nhưng
đó là chuyện dù không phải không khả hữu
vẫn ngoài tầm tay với của riêng em

và cuối cùng
nếu không thể tin giáo hội nào, hội thánh nào
thì em, thân yêu ơi
vì em còn đức tin vào Chúa Giê-su
hãy tự xem lồng ngực em
mới thật là giáo đường
Thánh linh Chúa chính là Kinh Thánh
như cách đây nhiều năm
tôi đã làm thơ tặng

hãy giũ bỏ hai nghìn năm lịch sử Rô-ma
em chưa hề can dự
để nở nụ cười tự hào
trong cuộc hoà giải Việt Nam
chan hoà cùng dân tộc
dân tộc Việt Nam
không gì bằng thờ cúng Gia tiên, Quốc tổ.

T.X.A.
14-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523363381270931/

Ảnh Google search

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/43a11e1b-cf44-41d1-9e59-acb641599162.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »

3 bài: COVID-19, HAI TRẬN SÓNG THẦN, NGUYỄN DU

Posted by Trần Xuân An trên 18.02.2020

hidden hit counter

.
        
TRONG TRẬN DỊCH BỆNH COVID-19,
KÍNH THƯƠNG NGUYỄN DU
Trần Xuân An

cả đời đau nỗi sông Gianh
quan triều, quê cội đói xanh rau nhà
dịch mấy tỉnh, chất thây ma
Kiều, thi tập sống, còn nhà thơ đi

gấp mười, Bến Hải (diệu kì!)
đau hơn, dịch hại thêm gì dân ta
người người chỉ chừa mắt ra
hỡi Cầu Ý Hệ, dịch tha nước mình.

T.X.A.
13:45-15:06, 14-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2522508144689788/

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/bfd23390-0fee-4c8d-bcd8-2b95b10f3d1b.jpeg

NẠN ĐÓI VÀ DỊCH BỆNH 1945
Trần Xuân An

đùng đình động triều đình rồi
bỏ ngôi bôi ngõ trắng vôi muôn trùng (*)
dịch trong năm đói hãi hùng
tầm vông vạt nhọn bập bùng đuốc thiêng

T.X.A.
chiều 14-02-2020
……………

(*) Thuở trước, để trừ dịch bệnh, nhà nhà đều treo lá đùng đình, rải vôi, quét vôi, trước ngõ, dọc đường đi. Bấy giờ, đang xảy ra nạn đói, thủ phạm chính, trực tiếp là phát xít Nhật, và hệ quả đồng thời là dịch bệnh. Do đói, người dân phải lượm nhặt cái ăn thiếu vệ sinh, thây người không ai đủ sức chôn, thối rữa, gây bệnh dịch tả. Trong bối cảnh đau thương ấy, người ta truyền miệng “đùng đình – động đình”, “bỏ ngôi – bôi ngõ”, xem đó là điềm báo.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2522563621350907/

Lá cây đùng đình – Web Chim cảnh – Google search

HAI TRẬN SÓNG THẦN,
VANG VỌNG HOÀI
DƯ ÂM GIANH VÀ BẾN HẢI
Trần Xuân An

sóng thần Tây Âu ập vào sông Gianh
đến cực đỉnh thực dân
sinh ra sóng thần Đông Âu ập vào – Bến Hải

giọt nước mắt Gia Long trối trăng để lại
thành ngọc chuôi gươm
Minh Mạng sát tả giữ cơ đồ

như câu trả lời phỏng vấn của Bác Hồ
Lê Duẩn trầm giọng: “Jamais!”, nghinh chiến *
đuổi Tàu Đỏ phía Tây Nam và Bắc, vẫn liên Nga

hai đợt sóng thần, hai thời đại khác
một truyền đạo, thực dân, một nhuộm đỏ, giải thực
sông Bến Hải gần, nhớ sông Gianh xa

trong tháng ngày chống dịch Covid, chúng ta
sẽ thoát nạn, thương Nguyễn Du lịm mất
dù sóng âm vang hoài, ơi Bến Hải, hỡi Gianh à.

T.X.A.
06:45-07:49, 15-02-2020
………………

(*) Jamais: Không bao giờ.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2523138547960081/

Ảnh chụp sóng thần – Google search

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/ca9734d8-be30-4190-95aa-1a825ff73024.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

TỪ “ĐẢNG” & Ý NIỆM ĐA ĐẢNG

Posted by Trần Xuân An trên 09.02.2020

hidden hit counter

.
        
TỪ “ĐẢNG” (黨, 党)
& Ý NIỆM “ĐA ĐẢNG”

Trần Xuân An

Các cụ lớn tuổi thường mắng hoặc than phiền bọn trẻ con hay lũ thanh niên ham chơi, tụ tập, nhỏ thì chia phe ném đất cày, lớn lại tệ hơn, chè chén, đánh bài, đánh bạc, bằng bốn chữ: “tập chúng đồ đảng” (kết nhiều người để lập thành phe nhóm). Và chắc chắn ai cũng từng nghe hoặc đọc thấy danh ngữ “đảng cướp”, tức là bọn cướp có tổ chức khá chặt chẽ. Trên báo chí hiện nay, các nhà báo đang dùng các từ “băng đảng”, “bè đảng”…

Thật ra, tự thân cụm từ “tập chúng đồ đảng” có sắc thái trung tính, không hàm ý xấu.

Nghĩa từ điển đúng là như thế: “Đảng” có nghĩa là nhiều người tụ tập, kết nối với nhau, thành phe, thành cánh, thành phái, thành bè, có chung sở thích, khuynh hướng.

Nhưng nội hàm từ ghép “chính đảng” là tổ chức chính trị, với sắc thái nghiêm túc.

Trong một số sách báo cũ, xuất bản trước 1945, chúng ta còn thấy có các cụm từ như “Đảng Văn thân”, “Đảng Cần vương”, chỉ lực lượng yêu nước, chống Pháp, sát tả, bảo hoàng theo ý thức trung quân. Tuy nhiên, từ “Đảng” trong hai cụm từ đó không phải do lực lượng yêu nước chống ngoại xâm ấy tự xưng.

Lực lượng yêu nước, chống Pháp tự dùng chữ “Đảng” ở nước ta đầu tiên chính là Quốc dân đảng, chính đảng do lãnh tụ Nguyễn Thái Học sáng lập vào năm 1927. Việt Nam Quốc dân đảng là một chính đảng đầu tiên được tổ chức theo cách thức hiện đại: có tôn chỉ, điều lệ, tuyên thệ, đảng kì, phân bố nhân sự, hội họp…

Từ đó trở đi, nước ta còn có thêm các chính đảng khác, trong đó nổi bật nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).

Nói như vậy để thấy rằng trong lịch sử cận – hiện đại, ý niệm chính đảng và đa đảng (đa chính đảng) đã có từ lâu.

Và như mọi trường hợp dùng từ khác, khi nói tắt, viết rút gọn, phải được hiểu trong văn cảnh, ngữ cảnh, ngữ điệu cụ thể, nhất định.

T.X.A.
07-02-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2516946665245936/

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , | Leave a Comment »

LÁ VÚ SỮA, 1991

Posted by Trần Xuân An trên 09.02.2020

hidden hit counter

.
        
LÁ VÚ SỮA, 1991
Trần Xuân An

        lá mang màu đất lên cành
        lá quang hợp, cô đậm xanh sắc trời
        xưa – sau, gần gũi – xa xôi
        lá biện chứng không gian – thời gian đây!
                (Lá vú sữa lá âm dương, T.X.A.)

bỗng dưng hay phải vậy, rơi vào thơ tôi chiếc lá
hai nửa từng sự thật, đậm xanh – nâu non
hai cái nhìn, hai lứa tuổi, cũ và Đổi mới
hai tâm trạng, mỗi ấn tượng tâm hồn

Đất nước này bao nhiêu người cầm bút
cây vú sữa là hiện thực Việt Nam rứt lá tặng đều
nhất thiên nhiên, loài cây khác nhau hai mặt lá
tặng cái nhìn hai mặt: 1991, biến động – đáng yêu

(thật ra, mỗi biến động thời cuộc
buộc bao người cầm bút phải ngẫm lại cái nhìn
tự xét cái nhìn cố hữu lâu ngày thành định kiến
cây đời thả lá âm dương trên bản thảo, trang in)

với riêng tôi, 19 tuổi tôi, 91 lịch sử
với mọi người, 1975 và 1991, rõ ràng hơn
hai lần lá vú sữa, không tách được hai mặt lá
không trốn được thời tiết, từng giọt sương tròn

(nhưng vết sâu đục, dính nhọ tro ngoài đồng đốt rạ
nào phải tự thân, bản chất lá vú sữa đâu
hai mặt lá âm dương, mắt nhìn đừng phiến diện
cũng đừng kể chi vết nhọ, vết sâu)

xanh đậm – nâu non, phải và trái
mặt lá nào cũng đẹp, cái đẹp văn chương
biến động lịch sử như cơn gió lật, lật lá vú sữa
phản ánh hai màu vào những giọt sương

cây lịch sử, sương nạm ngọc lịch sử
sương không khô, thành vạt nắng tưới tươi cây
đều làm sáng cây, đều nhận về hai màu của lá
lá tung sương làm mưa, trái căng sữa ngọt, đất này

02-02-2020, nâu non – xanh đậm
chưa có gì hay, dù lá vẫn tươi
quay lại thế kỉ trước
Bác Hồ bật khóc năm 20

rơi vào thơ, lá vú sữa nhiệt đới mình nhắc
Hiến pháp Nga 1993, lâu rồi
đa đảng và nhà nước thế tục *
lá xa xôi cũng bừng lên lay lật. Tuyệt vời!

chưa có gì mới đâu, hỡi lá vú sữa
tuân thủ Hiến pháp nước mình thôi
đôi cánh 0202-2020, lá rơi vào giữa
Chim Lạc không thể bay cao. Mùng 9 Tết qua rồi!

hai lần lá vú sữa rơi, 75 và 91, nếu thêm lần khác nữa
toàn bộ tác phẩm tôi từ trung học đến huyệt chôn
vẫn là tôi, tôi vẫn là một chỉnh thể
như toàn diện lá vú sữa là xanh đậm, nâu non

nhưng lá vú sữa rơi thêm một lần khác nữa
Chim Lạc sẽ bay cao, cao vượt mây trời
như nước Nga hôm nay vượt xa nước Nga ngày trước
chuyên chính đơn nhất quá trói buộc người

lá vú sữa là xưa sau, trời đất
75 và 91 là phải vậy mặc dù như thể bỗng dưng
thổ hoàng hiện thực, diệp lục cũng là hiện thực
bài thơ độ ấy, ý thơ trước đó những năm đã từng

lá vú sữa là biểu tượng biến động, mới thay cũ
thống nhất – tất yếu; tất yếu – hết Liên Xô
lá vú sữa là cái nhìn hai mặt toàn diện
rơi vào trán mọi người, đâu chỉ người cầm bút mơ hồ.

T.X.A.
khuya 08 – 09-02-2020
……….

(*) Điều 13 và điều 14.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2518036411803628/
.
Ảnh của Wikipedia
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/0a3c6818-9765-4abd-b638-0d506650a818.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

TÔI TUÂN THỦ

Posted by Trần Xuân An trên 08.02.2020

hidden hit counter

.
        
TÔI TUÂN THỦ
Trần Xuân An

không khát biết, không thành kẻ sĩ
dù có điều, biết để biết thôi
Nga độc đảng rồi Nga đa đảng
chân lí Đỏ đã cọ xát đời

đa đảng và nhà nước thế tục *
Nga chung hướng giá trị loài người
Hà Nội dò vết xe Đỏ đổ
soi Hiến pháp Nga, như chưa soi!

không thể nào một ai, nước khác
khiến Nga thôi chuyên chính Đỏ rầu
không nổi dậy. Mấy ai phản đối!
vượt biên sang nước đồng chí đâu?

Đảng Đỏ Nga dù còn đối trọng
hăm chín năm thôi đỏ nước Nga
tâm người hơn, đầu thôi nô bộc
dân Nga nào tiếc “Quốc tế ca”

và biết rõ Hà Nội chậm mới
biết Đỏ sai, vẫn sợ đổi thay
tôi cầm bút không làm chính trị
chấp hành Hiến pháp Việt Nam đây.

T.X.A.
07-02-2020
…………………

(*) Điều 13 và điều 14 Hiến pháp Liên bang Nga, 1993 đến nay (thành quả chung của tiến trình văn minh nhân loại, không đề cao danh tính nhân vật nào, quốc gia nào).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2517115901895679/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/b7088f3e-d769-437c-81c3-c20a78510721.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »

GIẢI PHÁP THÀNH HIẾN PHÁP Ở NGA, RẤT HAY

Posted by Trần Xuân An trên 07.02.2020

hidden hit counter

.
        
GIẢI PHÁP THÀNH HIẾN PHÁP, RẤT HAY
(thành quả chung của tiến trình văn minh nhân loại, không đề cao danh tính nhân vật nào, quốc gia nào)

Tham khảo, trích để dẫn chứng.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/747b8cdc-4f5b-4e32-ada4-0c08eb1c5b67.jpeg

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »