Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

ĐẦU SÁCH HÒA GIẢI DÂN TỘC THỨ 18

Posted by Trần Xuân An trên 26.11.2022

hidden hit counter

.
ĐẦU SÁCH HÒA GIẢI DÂN TỘC THỨ 18
(hoàn tất):
.
THƠ VỀ NGOẠI TRANH NỘI CHIẾN —
.
MIỀN NAM TỰ VỆ, THỜI TÔI CÓ SỐNG
.
.
PDF
.

Click to access txa_tho-ve-ngoai-tranh-noi-chien-mien-nam-tu-ve-thoi-toi-co-song_tap-tho_30-11-2022.pdf

.

.
Ảnh: Hoa huyên (hoa hiên)
.

.
Ghi chú để nhớ:
NHỮNG BÀI THƠ MỚI VIẾT SAU KHI KHÉP LẠI TẬP THƠ “MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH” (04-09-2022):

1) BÃO NORU 09-2022 (26-09-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3259642104309718/

BÃO NORU 09-2022


2) “TÌNH CA QUÊ HƯƠNG” DUY KHÁNH (29-09-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3261796620760933/

“TÌNH CA QUÊ HƯƠNG” DUY KHÁNH


3) NHẬP THÂN, SAY VONG NHÂN VẬT (04-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3266779240262671/

NHẬP THÂN, SAY VONG NHÂN VẬT


4) BÌNH ĐẲNG KHI KHOẢ THÂN (10-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3271845933089335/

BÌNH ĐẲNG KHI KHOẢ THÂN


5) HẰNG NĂM ĐẠI LỄ NỘI CHIẾN SƠN TINH THUỶ TINH (15-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3276283665978895/

HẰNG NĂM ĐẠI LỄ NỘI CHIẾN SƠN TINH THUỶ TINH


6) RỒI MAI KIA (17-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3278062819134313/

RỒI MAI KIA


7) THANH MINH THUỶ TINH TRONG NỘI CHIẾN (20-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3280504245556837/

THANH MINH THUỶ TINH TRONG NỘI CHIẾN


8 ) TẶNG NGƯỜI NỮ (22-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3282297462044182/

TẶNG NGƯỜI NỮ


9) KÍNH ĐỀ TỪ ĐỀ TÀI THIÊNG (24-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3284007071873221/

KÍNH ĐỀ TỪ ĐỀ TÀI THIÊNG


10) SỐNG CHẾT TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH (25-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3284942238446371/

SỐNG CHẾT TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH


11) HẬU CHIẾN, THẾ HỆ NHÀ VĂN HOÀ GIẢI (26-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3285719148368680/

HẬU CHIẾN, THẾ HỆ NHÀ VĂN HOÀ GIẢI


12) LỊCH SỬ, XIN CHỈ TRÓT MỘT THỜI NHƯ THẾ (27-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3286625548278040/

LỊCH SỬ, XIN CHỈ TRÓT MỘT THỜI NHƯ THẾ


13) THIÊN CHỨC CẦM BÚT (29-10-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3288652698075325/

THIÊN CHỨC CẦM BÚT


14) NGỬA MẶT, THƠ RẰNG… (02-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3291829037757691/

NGỬA MẶT, THƠ RẰNG… & ẤN “HOÀNG ĐẾ CHI BẢO”


15) ẤN HOÀNG ĐẾ THÀNH MÓN HÀNG (02-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3291880204419241/

NGỬA MẶT, THƠ RẰNG… & ẤN “HOÀNG ĐẾ CHI BẢO”


16) TỊNH TÂM KIỂM THẢO (03-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3292883034318958/

TỊNH TÂM KIỂM THẢO


17) ĐỀU LÀ TỰ VẤN (04-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3293556210918307/

ĐỀU LÀ TỰ VẤN & MARX CHỈ YÊU VIỆC LỤC TÌM SÁCH BÁO


18) ĐỌC NHỮNG CÂU KARL MARX TRẢ LỜI CON GÁI (04-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3293771480896780/

ĐỀU LÀ TỰ VẤN & MARX CHỈ YÊU VIỆC LỤC TÌM SÁCH BÁO


19) CẢM ƠN BẠN LÊ VĂN THANH TẶNG TRÀ MAI HẠC TAM KỲ (07-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3296001997340395/

CẢM ƠN BẠN LÊ VĂN THANH TẶNG TRÀ MAI HẠC TAM KỲ


20) ĐỎ THỜI “CỞI TRÓI” (08-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3296854670588461/

ĐỎ THỜI “CỞI TRÓI”


21) GHI CHÚ GORKI LÊN ÁN LÊNIN (11-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3299273073679954/

GHI CHÚ GORKI LÊN ÁN LÊNIN


22) CHỈ CHỪNG ĐÓ, NÓI CHI NHIỀU (14-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3301863473420914/

CHỈ CHỪNG ĐÓ, NÓI CHI NHIỀU


23) TINH THẦN ĐỘC LẬP Ở HAI MIỀN (15-12-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3302666386673956/

TINH THẦN ĐỘC LẬP Ở HAI MIỀN


24) NHẮC LẠI CHO VUI (16-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3303750696565525/

NHẮC LẠI CHO VUI


25) ĐÔI GIỌT NƯỚC MẮT… (17-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3304544386486156/

ĐÔI GIỌT NƯỚC MẮT…


26) MIỀN NAM HAY ĐẢNG CÓ LỖI VỚI TỔ QUỐC? (17-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3304912133116048/

MIỀN NAM HAY ĐẢNG CÓ LỖI VỚI TỔ QUỐC?


27) KHÓ (18-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3305623836378211/

KHÓ


28) CƠI TRÓI, KHỎI TỘI CHƠI CHỮ (19-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3306191496321445/

CỞI TRÓI, KHỎI TỘI CHƠI CHỮ


29) NHÀ GIÁO THỜI DỄ BỊ ÁM SÁT (20-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3307118056228789/

NHÀ GIÁO THỜI DỄ BỊ ÁM SÁT


30) LẼ RA KHÔNG NÊN CHÀO CỜ CHÍNH THỂ (22-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3308658972741364/

LẼ RA KHÔNG NÊN CHÀO CỜ CHÍNH THỂ


31) CÂU TRẢ LỜI (23-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3310059785934616/

CÂU TRẢ LỜI


32) BỐI CẢNH LỊCH SỬ ÁM THỊ (24-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3310382222569039/

BỐI CẢNH LỊCH SỬ ÁM THỊ


33) SẮC THÁI BIỂU CẢM THƠ GIỮA CẦU VĨ TUYẾN 17 (25-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3311146595825935/

SẮC THÁI BIỂU CẢM THƠ GIỮA CẦU VĨ TUYẾN 17


34) NGẢ LƯNG VÀO LỤC BÁT (26-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3311994959074432/

NGẢ LƯNG VÀO LỤC BÁT


35) VUA KHÔNG BỊ MÙ NHỜ CHIẾU CẦU LỜI NÓI THẲNG (27-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3312762575664337/

VUA KHÔNG BỊ MÙ NHỜ CHIẾU CẦU LỜI NÓI THẲNG


36) THẬT (28-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3313562852250976/

THẬT


37) LẶP LẠI, KHÔN NGUÔI, HOÀ GIẢI (29-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3314323695508225/

LẶP LẠI, KHÔN NGUÔI, HOÀ GIẢI


38) BỐN CHỮ NGOẠI TRANH NỘI CHIẾN (30-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3315058612101400/

BỐN CHỮ NGOẠI TRANH NỘI CHIẾN


39) “MỘT CƠN GIÓ BỤI”, SÁCH XƯA (30-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3315177048756223/

“MỘT CƠN GIÓ BỤI”, SÁCH XƯA


40) THƠ VUI VỀ PHẢN ĐỘNG LỰC (30-11-2022)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3315272528746675/

THƠ VUI VỀ PHẢN ĐỘNG LỰC


.
Phụ lục:
NGUYÊN DO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG CÓ QUỐC KÌ MÀ CHỈ CÓ CỜ CHỦ NGHĨA (Ngôi sao năm cánh) VÀ GIAI CẤP (Búa liềm)
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2923252537948678/

NGUYÊN DO KHÔNG CÓ QUỐC KÌ


.
Link trang này (các bài thơ viết sau MVCX.-CT.):
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3277997675807494/

ĐẦU SÁCH HÒA GIẢI DÂN TỘC THỨ 18


.
PHỤ ĐÍNH QUAN TRỌNG: DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ:

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ (năm mươi ba đầu sách, tính đến 03-12-2022)


.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: