Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một, 2009

Phe phan nha bao Nguyen Hoan

Posted by Trần Xuân An trên 17.01.2009

hidden hit counter

PHÊ PHÁN NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN (Báo Quảng Trị) (1)

Tôi vừa nhận được một thông báo từ bạn bè: nhà báo Nguyễn Hoàn (Báo Quảng Trị), lần thứ 2, viết báo một cách thiếu công tâm (liên quan đến đề tài chính mà tôi nghiên cứu). Bài báo mới đây nhất của Nguyễn Hoàn, viết về sự kiện giải oan cho nhân vật Nguyễn Văn Tường (1824-1886), đăng trên tạp chí điện tử Văn Chương Việt (hình như do một nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo chủ trương, thực hiện), ngày 14-01- ”08.

Nội dung bài báo, theo bạn bè mách bảo, tôi đã tìm đọc, đúng là Nguyễn Hoàn cướp đoạt công sức và trí tuệ của tôi và nhiều nhà sử học khác để đề cao những kẻ có thế lực và tiền bạc.

Đây là một việc làm có hệ thống mà nhà báo Nguyễn Hoàn chỉ là tay sai cho thế lực chính trị nào đó trong nước hoặc bị mua chuộc bởi tiền bạc của những người ở nước ngoài. Đó cũng là âm mưu quấy rối, làm phân trí bản thân tôi.

Xin hãy xem những tập kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường thì rõ:

1) Kỉ yếu hội nghị về đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, ĐHSP. TP.HCM., 1996

2) Kỉ yếu hội thảo khoa học về đề tài “Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1884-1886)”, Hội KHLS. TT-Huế, 2002 (đã xuất bản dưới dạng sách in: PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VHTT., 2006)

Đọc kĩ những bài tham luận trong 2 kỉ yếu đó, sẽ thấy ai là người giải quyết rốt ráo nhất về Nguyễn Văn Tường (1824-1886).

Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và bà Oanh tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn tất cả bốn đầu sách), mặc dù cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng góp tìm kiếm tư liệu này (và tên tuổi các nhà sử học có tham luận). Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm. Cường điệu, quan trọng hóa quá đáng về số tư liệu này là có dụng ý không trong sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu thù thực dân.

Ngoài ra, tôi là người duy nhất đã nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu và viết về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886) đến bốn đầu sách (cả 04 đầu sách đều đã xuất bản chính thức bằng sách in giấy(2)).

Tôi đã biết, đây là âm mưu li gián, âm mưu cướp công của thế lực chính trị nào đó, của những người có tiền bạc mà nhà báo Nguyễn Hoàn là kẻ thiếu công tâm. Chưa nói đến tình bạn bè, sự quen biết giữa tôi và Nguyễn Hoàn là khá đủ để Nguyễn Hoàn biết đến quá trình nghiên cứu, viết sách, xuất bản sách của tôi (2). Vì thế, không thể không phê phán công khai Nguyễn Hoàn về sự thiếu công tâm ấy. Đây là lần thứ 2 Nguyễn Hoàn thể hiện tâm địa của anh ta (lần thứ nhất, tháng 6-2007).

Trần Xuân An

17-01 HB9 ( 2009 )

(1) Bài viết này được viết sau thư điện tử gửi Nguyễn Hoàn và nhóm bạn bè của tôi, hôm qua 16-01-”09.

(2) Xem trên WebTgTXA. : http://tranxuanan.writer.googlepages.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

Posted in Phe phan nha bao Nguyen Hoan | 15 Comments »