Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH, tập 17 hoà giải dân tộc

Posted by Trần Xuân An trên 17.08.2022

hidden hit counter

.
Trần Xuân An


MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH
tập 17 hoà giải dân tộc
(09-04 đến 21 & 27-08-2022 & 04-09-2022)

trong năm mươi hai (52) đầu sách do tác giả viết


.

.
MỤC LỤC “MÁU VIỆT CỜ XÔ — CHIẾN TRANH” (hoà giải hoà hợp dân tộc)
~~ Ba mươi sáu (36) bài mới viết từ sau 09-04-2022 ~~
.
.
PDF
.
.
PDF, cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY (tệp 36 bài thơ, 04-09-2022)
.

Thực hiện tệp PDF hoàn chỉnh 36 bài thơ mới viết:
25 & 27-08-2022 & 04-09-2022
(Tệp PDF ngày 25-08-2022 đã thực hiện và xuất bản trên Facebook và web txawriter. wordpress. com, nhưng đã được thay thế bằng tệp PDF ngày 27-08-2022 rồi bằng tệp PDF ngày 04-09-2022 này, gồm cả hai bài mới bổ sung, bài thơ 34 & bài thơ 36, tổng cộng cả tệp là 36 bài thơ. Tệp PDF 25-08-2022 không khác gì tệp PDF 27-08-2022, ngoài một bài thơ số 34 mới thêm vào ấy. Và tệp PDF 04-09-2022 cũng không khác gì hai tệp PDF trên, ngoài bài thơ số 36 được bổ sung. Ngoài ra, tệp PDF này cũng có bổ sung một bài viết ngắn phụ lục).

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

.
PHỤ ĐÍNH QUAN TRỌNG: DANH MỤC TÁC PHẨM – TÁC GIẢ

Bài thơ 1 tính từ sau 09-04-2022
TRƯỚC NGÀY GIỖ QUỐC TỔ NĂM NAY
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3130009893939607/

TRƯỚC NGÀY GIỖ QUỐC TỔ NĂM NAY

Bài thơ 2 tính từ sau 09-04-2022
TẶNG NHÀ THƠ DẠ LÝ HƯƠNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3137990053141591/

TẶNG NHÀ THƠ DẠ LÝ HƯƠNG

Xem thêm:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2783498621924071/

BỊ TÂY CƯỠNG CHIẾM MÀ CỨ RÊN LÊN MỘT CÁCH HỂ HẢ LẮM

Bài thơ 3 tính từ sau 09-04-2022
30-04, HOÀ GIẢI, 2022
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3141664069440856/

30-04, HOÀ GIẢI, 2022

Bài thơ 4 tính từ sau 09-04-2022
ĐIỆN BIÊN PHỦ, LẠI NGHĨ, 2022
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3153265731614023/

ĐIỆN BIÊN PHỦ, LẠI NGHĨ, 2022

Bài thơ 5 tính từ sau 09-04-2022
ĐA THÊ, NẾP XƯA, HOÀI CẢM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3153265731614023/

ĐA THÊ, NẾP XƯA, HOÀI CẢM

Ý NGHĨA VÀ XUẤT XỨ CỜ VÀNG, CỜ ĐỎ (Hoà giải dân tộc)
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3149926361947960/

Ý NGHĨA VÀ XUẤT XỨ CỜ VÀNG, CỜ ĐỎ

DUY NGÃ ĐỘC TÔN
Trần Xuân An (lạm bàn)

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3156226714651258/

DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Xem thêm:
RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY, NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2904084743198791/

RẰM PHẬT ĐẢN NĂM NAY, NHỚ VẦNG TRĂNG DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Bài thơ 6 tính từ sau 09-04-2022
“ĐÁ KIA CŨNG ĐỔ BỒ HÔI…” *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3162343674039562/

Bài thơ 7 tính từ sau 09-04-2022
SINH NHẬT BÁC, KÍNH NHỚ
LÍ LỊCH NGƯỜI NHƯ ĐƠN THUỐC
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3160025484271381/

LÍ LỊCH NGƯỜI NHƯ ĐƠN THUỐC

Cần xem thêm:

Quốc Phong & GS. Song Thành: Trao đổi về quãng thời gian “trống” trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh


https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3164568663817063/
https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/6963-a-nhung-mau-chuyen-ve-doi-hoat-dong-cua-ho-chu-ticha-phan-1.html
https://baotanghochiminh.vn/nguyen-tat-thanh-viet-don-gui-tong-thong-phap-va-bo-truong-bo-thuoc-dia-phap.htm

Bài thơ 8 tính từ sau 09-04-2022
NHỚ HỘI NGHỊ YALTA 1945
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3165447980395798/

NHỚ HỘI NGHỊ YALTA 1945

Bài thơ 9 tính từ sau 09-04-2022
TIẾNG DÂN KÊU MUÔN LẦN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3168577303416199/

TIẾNG DÂN KÊU MUÔN LẦN

Bài thơ 10 tính từ sau 09-04-2022
ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3170046569935939/

ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.

Bài thơ 11 tính từ sau 09-04-2022
TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3171458723128057/

TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH

Bài thơ 12 tính từ sau 09-04-2022
ĐỂ ĐẤT NƯỚC
DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3178843552389574/

ĐỂ ĐẤT NƯỚC DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH

Bài thơ 13 tính từ sau 09-04-2022
GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3181761002097829/

GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ

Bài thơ 14 tính từ sau 09-04-2022
CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3188136824793580/

CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI

Ý ngoài lề (không liên quan đến bài viết):
ĐỘC LẬP TƯ TƯỞNG, TINH THẦN PHẢN BIỆN CỦA NGƯỜI HỌC, NGƯỜI ĐỌC

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3188136824793580/

CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI

Bài thơ 15 tính từ sau 09-04-2022
MÀU ĐẤT SÉT CÁT VÀNG PHA, NGÀY XƯA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3193540404253222/

MÀU ĐẤT SÉT CÁT VÀNG PHA, NGÀY XƯA

Ghi chú 1:
HAI MƯƠI NĂM NỘI CHIẾN TỪNG NGÀY

https:// www. tcs-home. org/songs/titles/gia-tai-cua-me
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3192209304386332/

Ghi chú 2:
NỘI CHIẾN TRONG CHIẾN TRANH HAI KHỐI

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3192407834366479/

Bài thơ 16 tính từ sau 09-04-2022
“GIA TÀI CỦA MẸ”,
CÒN MỘT NỖI ĐAU VỀ HẬN THÙ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3196432870630642/

“GIA TÀI CỦA MẸ”, CÒN MỘT NỖI ĐAU VỀ HẬN THÙ

Bài thơ 17 tính từ sau 09-04-2022
NHÌN TỪ HẬU CHIẾN
NỘI CHIẾN ĐỎ VÀNG
TRONG CHIẾN TRANH HAI KHỐI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3199496656990930/

NHÌN TỪ HẬU CHIẾN: NỘI CHIẾN ĐỎ VÀNG TRONG CHIẾN TRANH HAI KHỐI

Bài thơ 18 tính từ sau 09-04-2022
MẤY BÀ CHIM HÓT BA GIỌNG NƯỚC MÌNH (*)
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3204050106535585/

MẤY BÀ CHIM HÓT BA GIỌNG NƯỚC MÌNH


Xem thêm:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3203431739930755/

Bài thơ 19 tính từ sau 09-04-2022
QUỐC ÂM CHỮ LATINH VÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3205210259752903

QUỐC ÂM CHỮ LATINH VÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bài thơ 20 tính từ sau 09-04-2022
PHIÊN BẢN KHỞI NGUYÊN
GIỌNG QUẢNG NAM XỨ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3205658023041460/

PHIÊN BẢN KHỞI NGUYÊN GIỌNG QUẢNG NAM XỨ

Bài thơ 21 tính từ sau 09-04-2022
CẢM NHẬN MƠ ƯỚC CỦA TRIỀU HÀN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3207402996200296/

CẢM NHẬN MƠ ƯỚC CỦA TRIỀU HÀN

Bài thơ 22 tính từ sau 09-04-2022
KHÔNG CHỐNG,
KHÔNG NGU, KHÔNG HÈN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3211648099109119/

KHÔNG CHỐNG, KHÔNG NGU, KHÔNG HÈN


Xem thêm:

HAI KHÍA CẠNH BỊ TẤN CÔNG GHÊ GỚM NHẤT

THÁI ĐỘ SĨ DÂN TRONG NHỮNG BIẾN THIÊN LỊCH SỬ

LẼ PHẢI VÀ ĐẠO LÍ: ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI MIỀN BẮC THỐNG TRỊ MIỀN NAM

Bài thơ 23 tính từ sau 09-04-2022
SỰ THẬT KHÓI HƯƠNG THÁNG BẢY
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3212267345713861/

SỰ THẬT KHÓI HƯƠNG THÁNG BẢY

Bài thơ 24 tính từ sau 09-04-2022
CỜ BA THANH GƯƠM *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3213764098897519/

CỜ BA THANH GƯƠM

Bài thơ 25 tính từ sau 09-04-2022
HAI MƯƠI MỐT NĂM MIỀN NAM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3214419518831977

HAI MƯƠI MỐT NĂM MIỀN NAM

Bài thơ 26 tính từ sau 09-04-2022
CHỈ MỘT RẠCH RÒI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3219279301679332/

CHỈ MỘT RẠCH RÒI

Bài thơ 27 tính từ sau 09-04-2022
“VIỆT NAM HOÁ” CHIẾN TRANH HAI MIỀN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3219964631610799/

“VIỆT NAM HOÁ” CHIẾN TRANH HAI MIỀN

Bài thơ 28 tính từ sau 09-04-2022
TRẢ NỢ HỌC TRÒ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3220802641526998/

TRẢ NỢ HỌC TRÒ

Bài thơ 29 tính từ sau 09-04-2022
CẦU SIÊU HỒN LÍNH NƯỚC NGOÀI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3222156868058242/

CẦU SIÊU HỒN LÍNH NƯỚC NGOÀI

Bài thơ 30 tính từ sau 09-04-2022
PHIM CHIẾN TRANH LIÊN XÔ – BA LAN 1920
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3223525017921427/

PHIM CHIẾN TRANH LIÊN XÔ – BA LAN 1920

Bài thơ 31 tính từ sau 09-04-2022
TRÁNH NGỘ NHẬN, VIẾT RÕ HƠN
VỀ HOA – LINGA – YONI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3224306337843295/

TRÁNH NGỘ NHẬN, VIẾT RÕ HƠN VỀ HOA – LINGA – YONI

Bài thơ 32 tính từ sau 09-04-2022
PHIM STALIN THẢM SÁT KATYN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3228056450801617/

PHIM STALIN THẢM SÁT KATYN

Bài thơ 33 tính từ sau 09-04-2022
HOÀ GIẢI LÀ CÔNG BẰNG SỬ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3230459277228001/

HOÀ GIẢI LÀ CÔNG BẰNG SỬ

Bài 34 tính từ sau 09-04-2022 (bài thứ nhất bổ sung, 27-08-2022, sau khi đã thành PDF 25-08-2022)
TỬ ĐỊA ĐIỆN BIÊN PHỦ, MƯU KẾ MỸ?

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3234537876820141/

TỬ ĐỊA ĐIỆN BIÊN PHỦ, MƯU KẾ MỸ?(1 bài bổ sung “Máu Việt…”)

Bài thơ 35 tính từ sau 09-04-2022
LỜI BẠT BA MƯƠI TƯ BÀI THƠ VIẾT THÊM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3222753101331952/

LỜI BẠT BA MƯƠI TƯ BÀI THƠ VIẾT THÊM

Bài thơ 36 (bổ sung bài thơ thứ hai, 04-09-2022, có ở tệp PDF 04-09-2022)
NỢ CẦM BÚT
VÀ TƯỞNG NIỆM GORBACHYOV
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3238769569730305/

NỢ CẦM BÚT VÀ TƯỞNG NIỆM GORBACHYOV

Bài phụ lục (bài viết ngắn bổ sung thêm, 04-09-2022):
SO SÁNH TÂN QUỐC NGỮ ABC
VỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3236046440002618/

SO SÁNH TÂN QUỐC NGỮ ABC VỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG

.
PHỤ ĐÍNH QUAN TRỌNG: DANH MỤC TÁC PHẨM – TÁC GIẢ
.
.
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: