Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Mục lục tập thơ HOÀ GIẢI, BÁT NƯỚC LẠI ĐẦY

Posted by Trần Xuân An trên 15.01.2022

hidden hit counter

        
.
Mục lục tập thơ
HOÀ GIẢI, BÁT NƯỚC LẠI ĐẦY

(bát nước đổ xuống, bưng lên lại đầy)

Sáu mươi bốn (54+01+03+06) bài thơ viết sau tập thơ BLSLXOBH.,
& 01 tiểu luận + 01 thảo luận
tính từ ngày 28-09-2021 đến ngày 28-01-2022 & 17-02-2022
(26-12 nguyệt lịch năm Tân Sửu HB21, sắp Tết Nguyên đán Nhâm Dần HB22 & 17 tháng Tết)
& 11-03-2022 & 26-03-2022
Links đầy đủ.
Đã công bố theo ngày giờ ghi ở cuối mỗi bài
trên facebook tranxuanan writer & txawriter wordpress

.
.
PDF
.
.

PHỤ ĐÍNH ĐẦU SÁCH 50/51: DANH MỤC TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN


.
https://txawriter.files.wordpress.com/2022/03/642essay_final_best-all_hoa-giai-bat-nuoc-lai-day_2pages-1sheet.pdf (PDF đã bổ sung thành 64 bài thơ, 26-03-2022)
https:// txawriter. files. wordpress. com/2022/03/582essay_final_best-all_hoa-giai-bat-nuoc-lai-day_2pages-1sheet-copy.pdf (PDF chưa bổ sung, chỉ mới 58 bài thơ, 11-03-2022)
.

.

.
Bài 1
ĐẶNG VĂN VIỆT VÀ ANDRÉ MENDRAS,
HAI ÔNG TREO CỜ *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2991243807816217/

ĐẶNG VĂN VIỆT VÀ ANDRÉ MENDRAS, HAI ÔNG TREO CỜ

Bài 2
SỬ KÍ Y DƯỢC: COVID-19
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2995985010675430/

SỬ KÍ Y DƯỢC: COVID-19

Bài 3
OÁN HẬN AI GIỮA THIÊN TAI COVID?
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2996659980607933/

OÁN HẬN AI GIỮA THIÊN TAI COVID?

Bài 4
HAI CON ĐƯỜNG CHẠY TRỐN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2998864357054162/

HAI CON ĐƯỜNG CHẠY TRỐN

Bài 5
ANH HÙNG LIỆT SĨ TÌNH THƯƠNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2999446426995955/

ANH HÙNG LIỆT SĨ TÌNH THƯƠNG

Bài 6
GIỖ MẸ, CUỐI TRẬN ĐẠI DỊCH 2021
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3005087556431842/

GIỖ MẸ, CUỐI TRẬN ĐẠI DỊCH 2021

Bài 7
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG HÀM NGHI
VANG VỌNG TỪ TÂN SỞ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3015604422046822/

Bài 8
CA DAO THƯƠNG VUA HÀM NGHI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3015705178703413/

CA DAO THƯƠNG VUA HÀM NGHI


https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3016526045287993/

Ý KIẾN VIẾT THÊM DƯỚI BÀI THƠ “CA DAO THƯƠNG VUA HÀM NGHI”

Bài 9
BÁNH NẾN SINH NHẬT,
HÌNH BÁNH NHAU CUỐNG RỐN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3018430108430920/

Bài 10
TẾT, NHỚ VÀ THƯƠNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3019339485006649/

Bài 11
TIẾC TỪNG CHỮ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3020879208186010/

TIẾC TỪNG CHỮ

Bài 12
GIẤY KHAI SINH, SINH NHẬT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3023500044590593/

GIẤY KHAI SINH, SINH NHẬT

Bài 13
NHÀ VĂN BẢO CỰ,
TIÊU DAO, GIẤC MỘNG TỀ VẬT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3024922971114967/

NHÀ VĂN BẢO CỰ,TIÊU DAO, GIẤC MỘNG TỀ VẬT

Bài 14
CỔ TRUYỀN MÃI MÃI TẾT NHẤT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3025695961037668/

Bài 15
CÂY GỖ VUÔNG VÀ LIỄU RỦ *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3025935474347050/

CÂY GỖ VUÔNG VÀ LIỄU RỦ

Bài 16
TÂM TRẠNG THẬT, NHÀ THƠ THẬT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3027879877485943/

TÂM TRẠNG THẬT, NHÀ THƠ THẬT

Bài 17
XIN LỖI TRƯỚC, ĐÂY LỜI NÓI THẬT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3028675394073058/

XIN LỖI TRƯỚC, ĐÂY LỜI NÓI THẬT

Bài 18
NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO DÂN CHỦ
20-11 NĂM NAY, LẠI NHỚ CHUYỆN CŨ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3030109533929644/

NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO … LẠI NHỚ CHUYỆN CŨ

Bài 19
THƠ ĐÁ VỠ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3031570483783549/

THƠ ĐÁ VỠ

Bài 20
TẾT, KHÔNG AI BỊ LỖI MÙA SINH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3035025120104752/

Bài 21
NGẮM TRANH TẾT CHÚC THỌ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3035714500035814/

Bài 22
MÓNG TAY LÁ LAN, RA TAY CẨN TRỌNG *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3037151113225486/

MÓNG TAY LÁ LAN, RA TAY CẨN TRỌNG

Bài 23
BỖNG THƠ THỜI SỰ VỀ TỪ “ĐỒNG CHÍ”
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3039163366357594/

BỖNG THƠ THỜI SỰ VỀ TỪ “ĐỒNG CHÍ”

Bài 24
THÁNG CHẠP GIỮA HAI THỨ TẾT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3041059562834641/

Bài 25
BÓNG DÁNG QUỐC SỬ
TRONG LÍ LỊCH BA ĐỜI *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3042515556022375/

BÓNG DÁNG QUỐC SỬ TRONG LÍ LỊCH BA ĐỜI

Bài 26
TỪ ĐIỂN: LÍ LỊCH VÀ CĂN CƯỚC *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3045321459075118/

TỪ ĐIỂN: LÍ LỊCH VÀ CĂN CƯỚC

Bài 27
VƯỢT LÊN, CÁI NHÌN TOÀN CẢNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3046078362332761/

VƯỢT LÊN, CÁI NHÌN TOÀN CẢNH

Bài 28
QUYỀN SỐNG, THỜI CHÚNG TA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3048317202108877/

QUYỀN SỐNG, THỜI CHÚNG TA

Bài 29
GIỖ BA ĐỜI GIA TIÊN, HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3049053648701899/

GIỖ BA ĐỜI GIA TIÊN, HOÀ GIẢI

TẠM DỊCH BÀI “MÙA THU TỚI”
CỦA NGUYỄN DU

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3051571215116809/

TẠM DỊCH BÀI “MÙA THU TỚI” CỦA NGUYỄN DU


https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3050155311925066/

Bài 30
“HIỆN THỰC CƯỠNG BỨC” *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3052282631712334/

“HIỆN THỰC CƯỠNG BỨC” *

Bài 31
TRỜI ĐÊM GIÁNG SINH,
GẶP TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3053100564963874/
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3052979481642649/
(hai tiền đề vô thần luận)

Bị chú bổ sung:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3055857734688157/

LUẬT MÔI-SE & GIÁO HOÀNG THỪA NHẬN “SÁNG THẾ KÝ” LÀ HUYỀN THUYẾT KHỞI NGUYÊN

Bài 32
THƠ ĐÊM LỄ GIÁNG SINH 2021
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3054814701459127/

THƠ ĐÊM LỄ GIÁNG SINH 2021

Bài 33
CUỐI NĂM MẶT TRỜI, TỰ NGẪM
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3056091737998090/

CUỐI NĂM MẶT TRỜI, TỰ NGẪM

Bài 34
THƠ VUI VỀ BẠO LỰC PHỦ ĐẦU
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3057339807873283/

THƠ VUI VỀ BẠO LỰC PHỦ ĐẦU

Bài 35
HÔN, CƯỜI VÀ XUÂN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3058785624395368/

HÔN, CƯỜI VÀ XUÂN

Bài 36
CHỢT NHỚ “BÀI HÁT CÁI ROI MÂY” *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3059419367665327/

CHỢT NHỚ “BÀI HÁT CÁI ROI MÂY”

Bài 37
GIA ĐÌNH
CUỐI HAI ĐỢT SÓNG THẦN LỊCH SỬ
NGƯỢC CHIỀU
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3062471344026796/

GIA ĐÌNH CUỐI HAI ĐỢT SÓNG THẦN LỊCH SỬ NGƯỢC CHIỀU

Bài 38
ĐẠO SĨ TRẠNG TRÌNH TRONG NỘI CHIẾN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3062953680645229/

ĐẠO SĨ TRẠNG TRÌNH TRONG NỘI CHIẾN

Xem thêm:
BÀI THƠ ĐÔNG HÀ
Trần Xuân An, 1978

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3063216203952310/

Bài 39
08-01-2022, SÀI GÒN LÀ VÙNG XANH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3065231670417430/

08-01-2022, SÀI GÒN LÀ VÙNG XANH

Bài 40
XUẤT XỬ, HÀNH TÀNG *,
NHỚ NGƯỜI XƯA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3065780950362502/

XUẤT XỬ, HÀNH TÀNG *, NHỚ NGƯỜI XƯA

Bài 41
ẢO VỌNG, CHÂN THÀNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3067040586903205/

ẢO VỌNG, CHÂN THÀNH

Bài 42
CÁI CÂY BÊN DÒNG ĐỜI, VẬN NƯỚC
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3067846313489299/

CÁI CÂY BÊN DÒNG ĐỜI, VẬN NƯỚC

Bài 43
“NHẬT KÍ NGƯỜI ĐIÊN” & MỘT Y BÁC SĨ
TRONG “MÙA HÈ BÊN SÔNG”
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3070736649866932/

“NHẬT KÍ NGƯỜI ĐIÊN” & MỘT Y BÁC SĨ TRONG “MÙA HÈ BÊN SÔNG” *

Bài 44
VẾT THƯƠNG, VẾT SẸO CÂY…
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3072887102985220/

VẾT THƯƠNG, VẾT SẸO CÂY…

Bài 45
NHẬP THÂN, SAY VONG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3073303992943531/

NHẬP THÂN, SAY VONG

Bài 46
“VÌ SAO CON KHÓC?”
LÀ GIỌNG VĂN THẦY NHẤT HẠNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3074789546128309/

“VÌ SAO CON KHÓC?” LÀ GIỌNG VĂN THẦY NHẤT HẠNH

Bài 47
KHI KHỞI THUỶ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3074972256110038/

KHI KHỞI THUỶ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI

Bài 48
ĐỌC ĐIỂM MẠNG LÀNG MAI, TIỄN BIỆT THẦY NHẤT HẠNH
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3075651276042136/

ĐỌC ĐIỂM MẠNG LÀNG MAI, TIỄN BIỆT THẦY NHẤT HẠNH

Bài 49
THẦY LÊ MẠNH THÁT
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3076496209290976/

THẦY LÊ MẠNH THÁT

Bài 50
LẮNG NGHE LẠI THỜI PHẢN CHIẾN
TRONG TÂM TANG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3076862919254305/

LẮNG NGHE LẠI THỜI PHẢN CHIẾN TRONG TÂM TANG

Bài 51
PHẢN CHIẾN,
HOÁ RA CHỈ RÃ RỜI MỘT PHÍA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3077702925836971/

PHẢN CHIẾN, HOÁ RA CHỈ RÃ RỜI MỘT PHÍA

Bài 52
TRANH CHÍN ĐOÁ CŨ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3079217892352141/

TRANH CHÍN ĐOÁ CŨ

Bài 53
KHI CHÚ GIẢI
LỜI KÊU GỌI NHÂN 1-11 (1966)
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3083116655295598/

KHI CHÚ GIẢI LỜI KÊU GỌI NHÂN 1-11 (1966)

Bài 54
THIỀN SƯ TUỆ SỸ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3085848975022366/

THIỀN SƯ TUỆ SỸ

Bài 55 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
MƯỜI BẢY THÁNG HAI BẢY CHÍN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3093129977627599/

MƯỜI BẢY THÁNG HAI BẢY CHÍN

Bài 56 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
PUTIN XÂM LƯỢC,
LÀM TAN VỠ NỐT ẢO VỌNG VỀ NGA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3103153026625294/

PUTIN XÂM LƯỢC LÀM TAN VỠ NỐT ẢO VỌNG VỀ NGA

Bài 57 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
PHIẾU TRẮNG NGÀY XƯA BẾN HẢI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3104532716487325/

PHIẾU TRẮNG NGÀY XƯA BẾN HẢI

Bài 58 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
TIỆC TẤT CÔNG
SAU MƯỜI BẢY ĐẦU SÁCH HOÀ GIẢI *
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3105961833011080/

TIỆC TẤT CÔNG SAU MƯỜI BẢY ĐẦU SÁCH HOÀ GIẢI

Bài 59 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
ĐỌC LẠI BÀI “PHIẾU TRẮNG”
VỀ SÔNG BẾN HẢI —
CỌNG RAU MUỐNG CHẺ ĐÔI
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3113896112217652/

ĐỌC LẠI BÀI “PHIẾU TRẮNG”

Bài 60 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
TƯỞNG TƯỢNG ÔNG PUTIN
BÊN CHIẾC BÁNH BIỂN ĐEN
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3115297978744132/

PUTIN BÊN CHIẾC BÁNH BIỂN ĐEN

Bài 61 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
YÊU CẢ VÀ THIÊN HẠ
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3116044338669496/

YÊU CẢ VÀ THIÊN HẠ

Bài 62 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
PUTIN — UKRAINA
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3116851348588795/

PUTIN — UKRAINA

Bài 63 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
VIỆT NAM MÌNH ÁC HƠN NGŨ CƯỜNG?
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3118152988458631/

VIỆT NAM MÌNH ÁC HƠN NGŨ CƯỜNG?

Bài 64 (bài bổ sung sau khi hoàn thành tập thơ)
CHẾ LAN VIÊN VÍ KIỀU NHƯ DÂN TỘC
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3119774754963121/

CHẾ LAN VIÊN VÍ KIỀU NHƯ DÂN TỘC

PHỤ LỤC:

1. Tài liệu nghiên cứu lịch sử: Lời kêu gọi của Thượng toạ Thích Nhất Hạnh nhân ngày kỉ niệm Quốc khánh Việt Nam (Việt Nam cộng hoà) , 01-11-1966, gửi đến Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Văn bản này lưu hành trong chương trình vận động hai Khối, Cộng sản (Xô – Trung) và Chống Cộng (Mỹ), chấm dứt chiến tranh Việt Nam.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3078797259060871/

Tài liệu: TT. NHẤT HẠNH VẬN ĐỘNG HAI KHỐI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VN.

2. MÙA HÈ BÊN SÔNG,
tiểu thuyết hoàn toàn hư cấu
của Trần Xuân An, 1997 & 2003,
— trích đoạn đầu chương XI —

Nhấn mạnh tính chất hoàn toàn hư cấu để tránh những ngộ nhận đáng tiếc.

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/mua-he-ben-song/tep-11

MÙA HÈ BÊN SÔNG, tiểu thuyết hoàn toàn hư cấu (Chương XI)


https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3065174657089798/

3. RỬA TỘI & RƯỚC LỄ, HAI BÍ TÍCH CỐT LÕI NHẤT, NÓI LẠI CHO RÕ, KẺO MÍCH LÒNG THIÊN CHÚA GIÁO
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3088774334729830/

RỬA TỘI & RƯỚC LỄ, HAI BÍ TÍCH CỐT LÕI NHẤT…

4. Phụ lục 4: HOÀ GIẢI DÂN TỘC: NGƯỜI CỘNG SẢN CHẤP NHẬN NHỮNG LÍ DO NGƯỜI QUỐC GIA CHỐNG CỘNG
Trần Xuân An

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3108782462729017/

NGƯỜI CỘNG SẢN CHẤP NHẬN NHỮNG LÍ DO NGƯỜI QUỐC GIA CHỐNG CỘNG

———- o0o0o0o0o ———-

Sáu mươi bốn (54+01+03+06) bài thơ, một bài tiểu luận, một bài thảo luận, tính đến ngày 28-01-2022 & 17-02-2022
(26 tháng chạp năm Tân Sửu,
sắp Tết Nguyên đán Nhâm Dần HB22 & 17 tháng Tết);
& 11-03-2022; 26-03-2022
.
PHỤ ĐÍNH QUAN TRỌNG:

PHỤ ĐÍNH ĐẦU SÁCH 50/51: DANH MỤC TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN


.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: