Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Danh mục tác phẩm Trần Xuân An’

15 bài viết sau tập thơ “Lí lịch & quốc sử Chiến tranh Lạnh”

Posted by Trần Xuân An trên 24.01.2020

hidden hit counter

.
        
15 bài viết sau tập thơ “Lí lịch & quốc sử Chiến tranh Lạnh”

Để quản lí bài viết
1) Đến ngày 03-01-2020: 10 + 01 bài viết (có một truyện ngắn) sau tập thơ “Lí lịch & quốc sử Chiến tranh Lạnh”
2) Đến ngày 20-01-2020: 14 bài thơ + 01 truyện ngắn
3) Đến ngày 23-01-2020: 15 bài thơ + 01 truyện ngắn
.
Link khung trang này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2486849691588967/

.

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/e5f14f19-9940-4d12-9818-fcca41257e0a.jpeg

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »

Bài 6: Tôi hiện hữu trong tất cả chữ của tôi

Posted by Trần Xuân An trên 27.08.2019

hidden hit counter

 
.

TÔI HIỆN HỮU
TRONG TẤT CẢ CHỮ CỦA TÔI
Trần Xuân An

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/08/36b0d5c4-72db-4721-831a-a67638ac58e2.jpeg

viết về nụ hôn, hoa cỏ
văn chương tồn tại như hoa cỏ, nụ hôn
viết về biến động thời mình, máu xương, phận số
trong đôi mắt, bóng đời nhiều sắc độ
văn chương tồn tại như tâm hồn

viết về sử, nhổ những cái đinh định kiến ra khỏi đó
chữ tồn tại dấu vân tay vá lỗ méo tròn
hay cắm cây nhang, hương khói chờn vờn
viết về nhiều tác giả cùng thời và đã cổ
chữ cũng tồn tại gương mặt mình,
                như chiều muộn, nắng non

tồn tại như thế nào. Kể sao đủ. Kể sao rõ
nét riêng hoa cỏ, nụ hôn hay tâm hồn
dấu vân tay rõ ràng bằng đậm mờ rạn vỡ
gương mặt hừng chiều muộn, nắng non…
tồn tại trong tất cả chữ của tôi. Lặng im. Bày tỏ

Chiến tranh Lạnh ba mươi năm, tưởng nhớ
bức tranh bình xương sọ
hậu chiến, nở bảy đoá hoa: đỏ – vàng – lam
bốn chữ “Chiếc cầu Ý Hệ” còn muôn thuở
không phải hăm mốt mà ba mươi năm
ruột thịt bắn nhau, nhưng bắn hai Khối ngoại xâm.

T.X.A.
07:11-08:05, 26-08-2019
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2370574563216481/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/ca829998-6a90-4591-9d20-c5f29abc2168-1.jpeg

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »