Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Việt Minh’

Bài 29 & bài 31: LẠI CHỐNG TRUNG QUỐC BẰNG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP & bài thơ bạt

Posted by Trần Xuân An trên 03.10.2019

hidden hit counter

.
        
LẠI CHỐNG TRUNG QUỐC
BẰNG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Trần Xuân An

thuở cả nước bừng Tuyên ngôn Độc lập
cha mạ tôi ít năm là Việt Minh (1)
mạ về dân, cha bước về Triều Nguyễn
cờ Trung Quốc khi trùm quốc kì mình

nước nối liền, đã chống Tàu hai hướng
hướng thứ ba, Tàu cướp đảo ngang nhiên
Hoàng Sa gầm, Bản Giốc… — Gạc Ma thét
nay Tư Chính, lòng biển động không yên

ngẫm lại sử, chỉ Tuyên ngôn thuở ấy
đỏ hay vàng cũng hội tụ nhân tâm
chí độc lập chính là điều bất biến
chống Tàu bằng quốc sử bốn nghìn năm

yêu Đỏ thắng, nắng tươi ba đoá đỏ
thương Vàng bại, mưa ướt hai bông vàng
năm ngoại xâm, rõ riêng Nga và Mỹ (2)
chỉ đơn thuần vì ý hệ, xâm lăng

mười chín tuổi, tôi chào mừng thống nhất
bút thuộc về Hậu chiến, khác hai bên
bốn tư năm, tôi là công dân đỏ
đọc Tuyên ngôn, xua những phút yếu hèn

năm ngoại xâm, rõ riêng Nga và Mỹ
chỉ đơn thuần vì ý hệ, xâm lăng
Nga và Mỹ, hai nơi mua được súng
súng Tàu ư? Cờ phủ Tổ quốc tang!

T.X.A.
06:10-07:20, 03-09-2019
03-10-2019
………….

(1) Cha mạ: ba má, bố mẹ, bọ mạ, thầy u…
(2) (2) Nói cho đúng về Nga Xô và Mỹ:

Nga Xô (Liên Xô) và Mỹ không phải là thực dân cũ như Pháp, Nhật, cũng không là vừa thực dân cũ vừa thực dân mới như Trung Quốc.

Nga Xô và Mỹ không chiếm một tấc đất nào của ta.

Đó chỉ là hai đế quốc mới (còn gọi là thực dân mới). Nga Xô bành trướng chính thể đỏ (hệ tư tưởng, thể chế cộng sản…) để biến Miền Bắc thành “vệ tinh trong quỹ đạo đỏ”, tăng thêm thanh thế của Liên Xô trên toàn cầu. Mỹ chống cộng, tạo sức ép để điều khiển chính quyền Miền Nam, ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á và thế giới.

Nga Xô và Mỹ là hai chủ thể Chiến tranh Lạnh tại điểm nóng Việt Nam và các điểm nóng khác.

Ở thời điểm này, để chống Trung Quốc xâm lược, nước ta có thể liên kết, mua thêm súng đạn tối tân từ Nga và Mỹ cũng như từ Israel, Ấn Độ…v.v… Không nên dựa vào Trung Quốc để rồi chịu mất đất biên giới, biển đảo và lệ thuộc kinh tế, chính trị.

T.X.A.
06-10-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2401676306772973/
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2399187563688514/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/10/a405e9cd-02bf-4ad5-aced-e8f71de31e6b.jpeg

Ảnh thuở sinh viên (1974-1978)
Nguồn: Võ Nguyên lưu giữ
.

TỰ VIẾT BẠT
TẬP THƠ “LÍ LỊCH VÀ QUỐC SỬ”
THỜI CHỐNG HAI KHỐI NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
Trần Xuân An

nội chiến, dù ở thời nào
các phe lính, đều đồng bào, giết nhau
ngoại xâm hai Khối, dân đau
quốc sử, trong lí lịch, nhàu khói hương!

anh hùng một phía văn chương
nhà văn một phía chiến trường, số không
này tranh bình sọ bảy bông
đỏ vàng lam, hai phía công đồng bào

thời bi thảm nhất, tự hào
đuổi ngoại xâm và tự nhào ngoại xâm
bút mình hậu chiến Việt Nam
sử và văn cũ lệch lầm cũng ơn.

T.X.A.
05-10-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2403293033277967/

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »

VIỆT MINH & GIẢI PHÓNG, CHIÊU BÀI GIẢ, GIÁ TRỊ THỰC?

Posted by Trần Xuân An trên 18.11.2017

hidden hit counter

 
.
VIỆT MINH & GIẢI PHÓNG,
CHIÊU BÀI GIẢ, GIÁ TRỊ THỰC?
Trần Xuân An

Trong giai đoạn lịch sử 1945-1954-1975, có hai tổ chức mặt trận với các tiêu chí (hay tiêu ngữ) ĐỘC LẬP, TỰ DO, dân tộc, dân chủ, TRUNG LẬP, hạnh phúc, phồn thịnh, hoà bình là:

1) VIỆT MINH (Mặt trận Việt Minh: Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, 1941-1945-1951)
2) GIẢI PHÓNG (Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, 1960-1976)

Nhưng rồi đều rõ là chiêu bài giả để tranh thủ quần chúng trong nước và các nước. Đó chỉ là sách lược tạm thời, còn chiến lược lâu dài vẫn là chuyên chính vô sản, ngả hẳn về khối cộng sản…

Tuy vậy, hiện thực lịch sử vẫn vận động theo quy luật của thực tiễn. Không nhóm lãnh đạo nào có thể cưỡng bức được quy luật khách quan theo học thuyết, chủ nghĩa do chủ quan vạch ra, cho dù cưỡng bức bằng bạo lực súng đạn, thủ đoạn chính trị…

Ngẫm lại, các tiêu chí (hay tiêu ngữ) chiêu bài: ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ, HOÀ BÌNH, TRUNG LẬP, THỊNH VƯỢNG lại có giá trị thực tiễn hơn là lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, và vai trò “tên lính đi đầu của chủ nghĩa xã hội”, không một nước nào còn theo đuổi, chịu “uỷ nhiệm”.

T.X.A.
10:40, 18-11-2017 HB17

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1962907693983172
Xem thêm:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1961617937445481
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/11/co-vm.jpg
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/11/tem_co-mat-tran-gp.jpg
.
H1: Cờ Việt Minh (… 1941-1951, quốc kì: 1945-1955) khác quốc kì hiện nay ở hình dạng ngôi sao.
H2: Cờ Giải Phóng (1960-1976). Các từ tiếng Anh có nghĩa là ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ, HOÀ BÌNH, TRUNG LẬP, THỊNH VƯỢNG; Mặt trận Quốc gia (dân tộc) Miền Nam Việt Nam [chiến đấu] cho sự Giải phóng.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »

PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT 6 & 8-2016

Posted by Trần Xuân An trên 26.08.2016

hidden hit counter

 
.
.
PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT
Trần Xuân An

.

.

VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG
1945 – 1954 – 1975

.
Bấm vào cụm kí tự PDF đã được link-hoá dưới đây:
.
PDF

.
T.X.A.
26-8-2016 HB16
.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

HAI CHỮ “VIỆT MINH” TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8 – 1945

Posted by Trần Xuân An trên 01.09.2015

hidden hit counter

 
.
.
HAI CHỮ “VIỆT MINH” TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8 – 1945

1) Việt Nam độc lập đồng minh hội, viết tắt và nói tắt là Việt Minh. Nhưng từ đáng lưu ý là “Đồng minh” (có nghĩa là cùng thề ước với nhau). Hồi bấy giờ, từ “Đồng minh” rất có sức thu hút vì đó là tên gọi khối chống phát-xít trên thế giới; đứng đầu là Mỹ và Liên Xô. Ở Đông Dương, Đồng Minh là Mỹ.

2) Ngày thành lập Việt Minh: 19-5-1941 và ngày giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương: 11-11-1945… Chính vì lẽ đó, nên sức thu hút của Việt Minh rất cao, mọi thành phần, đảng phái, tôn giáo đều gia nhập Việt Minh để đuổi Nhật, thành lập chính thể cộng hoà dân chủ, giành độc lập dân tộc, ngăn chặn sự tái xâm lược của Pháp.

3) Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh đọc có nội dung dân chủ cộng hoà, phi cách mạng vô sản (thoát Xô, thoát Trung), quan tâm sâu sắc đến quyền lợi và địa vị chính trị của trí thức, tư sản, công nhân, nông dân và các tầng lớp khác như tiểu thương (sĩ nông công thương)… Điều này tạo nên sức thu hút mạnh của Việt Minh đối với toàn dân.

4) Lá cờ nền đỏ sao vàng của Việt Minh (1941) vốn là phiên bản của cờ Liên Xô, nhất là giống với cờ hiệu của quân đội Liên Xô (1918), cờ bát nhất của quân đội Trung Quốc (01-8-1927), nhưng đã được dân tộc hoá bằng “Tuyên ngôn độc lập” (1945) do chủ tịch Hồ Chí Minh đọc và bằng “Tiến quân ca” (1944) của Văn Cao, xem như đã định nghĩa lại nội hàm của lá cờ đỏ sao vàng. Đây cũng là một nguyên do để nhiều thành phần gia nhập Việt Minh.

Gút lại, chúng ta thấy giá trị cao nhất của Cách mạng Tháng Tám 1945 được tập trung ở bản “Tuyên ngôn độc lập” – một văn bản thể hiện rõ nội dung hai chữ Việt + Minh (Việt Nam + Đồng Minh) và cũng có nghĩa là Lời thề Việt Nam.

T.X.A.
(tham khảo nhiều tài liệu)

Cờ quân đội Liên Xô (1918):

Cờ quân đội Trung cộng (1927):

Cờ Việt Minh (1941), cờ Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945):

CỜ VIỆT MINH LÀ BẢN SAO CỜ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ VÀ CỜ HỒNG QUÂN TRUNG QUỐC,
NÊN TÍNH ĐỘC LẬP KHÔNG RÕ.
GIÁ TRỊ CAO NHẤT CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 CHÍNH LÀ VÀ DUY NHẤT LÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP DO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỌC.

Trích:

“… Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân càydân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…”

0o0o0o0o0
Ba và mạ đẻ của tôi hồi đó đều là Việt Minh cả. Ông là đại đội trưởng, bà là bí thư hội phụ nữ xã. Nhưng đến 1949 cả ông lẫn bà đều trở về với Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại vì Bảo Đại dẫu sao cũng vẫn chính danh (theo suy nghĩ của rất nhiều người thuở đó).
.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | 1 Comment »