Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘tượng “Cô gái Việt Nam” ở Huế’

Bản đã chỉnh sửa: XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ

Posted by Trần Xuân An trên 07.10.2015

hidden hit counter

 
.


.
.

.
.

XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ
Trần Xuân An

      kính gửi nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn

hai pho tượng kia có mắt không ngươi?
nhưng Quan Âm lim dim, tinh mắt Phật?
bên sông Hương nước muôn đời trong vắt
Huế thương ơi, xin điểm nhãn, sáng đời

dẫu sao, cô gái Việt vẫn rạng ngời
điểm mù cụ Phan – vẫn người-muôn-thuở
kẻ tạo – Ngáo ư? phơi đầu nắng gió? (*)
anh cũng xin nâng bệ tượng bán thân

đôi khi đục, danh sông Hương trong ngần
nữa là gái Việt cổ cao – như đuốc
và sách cụ Phan, ai chèn nhem nhuốc!
mắt hai pho tượng lẽ nào không ngươi?

T.X.A.
sáng & chiều 02-10 HB15 (2015)

(*) Đao phủ thủ, Tố Hữu vẫn gọi là “cụ Ngáo”.

.
.

.
.

XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ
Trần Xuân An

      kính gửi nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn

hai pho tượng kia có mắt không ngươi?
nhưng Quan Âm lim dim, phải chăng tinh mắt Phật?
bên sông Hương muôn đời trong vắt
xin Huế thương, Huế ơi, điểm nhãn, sáng đời

dẫu sao, cô gái Việt Nam vẫn rạng ngời
điểm mù cụ Phan lớn, vẫn danh nhân muôn thuở
trách người tạo hình là cụ Ngáo ư? (*)
       chôn sống phơi đầu nắng gió?
nhưng anh cũng xin nâng bệ tượng bán thân

vẩn đục đôi khi, danh sông Hương muôn thuở trong ngần
nữa là cụ Phan, ai chèn bút, cô gái Việt cổ cao – như đuốc
(những phút đời, trang sách mực nhòe nhem nhuốc!)
lẽ nào hai pho tượng kia có mắt không ngươi?

T.X.A.
sáng & chiều 02-10 HB15 (2015)

(*) Đao phủ thủ, Tố Hữu vẫn gọi là “cụ Ngáo”.

Về việc ĐIỂM NHÃN cho hai pho tượng ở Huế
(xem tiếp từ: https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1627779254162686 )

Rất đơn giản, chỉ cần mài hai miếng đá thạch cao (cho tượng “Cô gái Việt Nam”) và hai miếng đồng (cho tượng “Phan Bội Châu”) thành 4 hình tròn dẹt, hình con ngươi trong con mắt, với tỉ lệ tương ứng tuỳ kích cỡ con mắt của từng pho tượng, rối gắn vào (hay dán vào bằng loại keo tốt). Thế là xong. Nhưng cũng cần làm lễ điểm nhãn, có nhiều người chứng kiến, quay phim, chụp ảnh cho thật long trọng.

Phan Bội Châu dẫu có những hạn chế, sai lầm lớn, nhất là trong một vài trang viết (có thể do Lương Khải Siêu viết thêm), nhưng HỮU NHÃN VÔ CHÂU thì tội cho Phan Bội Châu quá! Chỉ cần khắc sâu sự kiện ĐiỂM NHÃN là đủ rồi.

Khi tôi viết bài thơ XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ, chính pho tượng “Cô gái Việt Nam” khiến tôi liên tưởng đến Nhất Chi Mai (người Tây Ninh) với câu thơ của bà, “xin đem thân làm đuốc” và cụm từ cổ ngắn trời cao” (bấm vào link-hóa) bà sử dụng trong một bức di thư. Đồng thời, tôi cũng nhớ đến những Nhất Chi Mai khác từ 1963 đến 1967 tại Miền Nam Việt Nam.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1629223277351617&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=3&theater
.

.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/notes/tran-xuan-an/xin-diem-nhan-tho-tran-xuan-an/1627804034160208
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , | 3 Comments »

Bản chưa chỉnh sửa: XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ

Posted by Trần Xuân An trên 02.10.2015

hidden hit counter

 
.

.

XIN XEM BẢN ĐÃ CHỈNH SỬA theo link:
https://txawriter.wordpress.com/2015/10/07/ban-da-chinh-sua-xin-diem-nhan-hai-pho-tuong-o-hue/
.
.

XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ
Trần Xuân An

       kính gửi nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn

hai pho tượng kia có mắt không ngươi?
nhưng Quan Âm lim dim, tinh mắt Phật?
bên sông Hương nước muôn đời trong vắt
Huế thương ơi, xin điểm nhãn, sáng đời

dẫu sao, cô gái Việt vẫn rạng ngời
điểm mù cụ Phan, vẫn người-muôn-thuở
kẻ tạc – Ngáo ư? (*) phơi đầu nắng gió?
nhưng cũng xin nâng bệ tượng bán thân

đôi khi đục, danh sông Hương trong ngần
nữa là gái Việt cổ cao như đuốc
vài trang sách cụ Phan, nhòe nhem nhuốc!
mắt hai pho tượng lẽ nào không ngươi?

T.X.A.
sáng & chiều 02-10 HB15 (2015)

(*) Đao phủ thủ tại pháp trường Huế có tên Ngáo.
.

Về việc ĐIỂM NHÃN cho hai pho tượng ở Huế
(xem tiếp từ: https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1627779254162686 )

Rất đơn giản, chỉ cần mài hai miếng đá thạch cao (cho tượng “Cô gái Việt Nam”) và hai miếng đồng (cho tượng “Phan Bội Châu”) thành 4 hình tròn dẹt, hình con ngươi trong con mắt, với tỉ lệ tương ứng tuỳ kích cỡ con mắt của từng pho tượng, rối gắn vào (hay dán vào bằng loại keo tốt). Thế là xong. Nhưng cũng cần làm lễ điểm nhãn, có nhiều người chứng kiến, quay phim, chụp ảnh cho thật long trọng.

Phan Bội Châu dẫu có những hạn chế, sai lầm lớn, nhất là trong một vài trang viết (có thể do Lương Khải Siêu viết thêm), nhưng HỮU NHÃN VÔ CHÂU thì tội cho Phan Bội Châu quá! Chỉ cần khắc sâu sự kiện ĐiỂM NHÃN là đủ rồi.

Khi tôi viết bài thơ XIN ĐIỂM NHÃN HAI PHO TƯỢNG Ở HUẾ, chính pho tượng “Cô gái Việt Nam” khiến tôi liên tưởng đến Nhất Chi Mai (người Tây Ninh) với câu thơ của bà, “xin đem thân làm đuốc” và cụm từ “cổ ngắn trời cao” bà sử dụng trong một bức di thư. Đồng thời, tôi cũng nhớ đến những Nhất Chi Mai khác từ 1963 đến 1967 tại Miền Nam Việt Nam.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1629223277351617&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=3&theater

.

XIN ĐIỂM NHÃN
Trần Xuân An

       kính gửi nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn

hai pho tượng kia có mắt không ngươi?
nhưng Quan Âm lim dim, phải chăng tinh mắt Phật?
bên sông Hương muôn đời trong vắt
xin Huế thương, Huế ơi, điểm nhãn, sáng đời

dẫu sao, cô gái Việt Nam vẫn rạng ngời
điểm mù cụ Phan lớn, vẫn danh nhân muôn thuở
trách người tạc tượng là cụ Ngáo ư?
          chôn sống phơi đầu nắng gió?
nhưng cũng xin nâng bệ tượng bán thân

đục đôi khi, danh sông Hương muôn thuở trong ngần
nữa là cụ Phan, cô gái Việt cổ cao như đuốc
những phút đời, trang sách mực nhòe nhem nhuốc!
lẽ nào hai pho tượng kia có mắt không ngươi?

T.X.A.
sáng 02-10 HB15 (2015)

.

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-xu%C3%A2n-an/xin-diem-nhan-tho-tran-xuan-an/1627804034160208
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1627779254162686
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »