Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘tự thiêu trước Dinh Thống Nhất’

NGỌN LỬA TỰ THIÊU TRƯỚC DINH THỐNG NHẤT

Posted by Trần Xuân An trên 25.05.2014

hidden hit counter

 

NGỌN LỬA TỰ THIÊU
TRƯỚC DINH THỐNG NHẤT
Trần Xuân An

Kính tặng bà Lê Thị Tuyết Mai
(khoảng 6 giờ sáng, 23-05-2014)

lửa tự thiêu sáng sáu tờ tự bạch
sáu mươi năm, từ độ sắp lên mười?
chữ để lại chỉ một lòng đuổi giặc
ai sợ lụy mình, nói tránh, giảm vơi?

tự đốt thân, rọi soi lời đoàn kết
ngọn lửa thế thời bi kịch, sáng trong
xin kính trọng. Xin đừng thêm tự đốt
đốt Bắc Kinh, nghìn cách, giữa Biển Đông!

T.X.A.
13:10 – 13:51, 24-05 HB14

Cũng có thể xem tại: http://www.tranxuanan-writer.net/Home/…

Cũng đã đăng trên Facebook (http://www.facebook.com/tranxuanan.writer)

.

Đã đăng tại:
http://nhavantphcm.com.vn/hoat-dong-hoi/ban-thao-du-lieu/tran-xuan-an-thao-thuc-rang-hong.html

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »