Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘TS. Bùi Thị Thu Phương’

Bảo tàng Lịch sử quốc gia – TS. Bùi Thị Thu Phương: NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

Posted by Trần Xuân An trên 20.01.2020

hidden hit counter

.
        
ĐỀN THỜ VÀ LĂNG MỘ KỲ VỸ QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN TƯỜNG (QUẢNG TRỊ)
TS. Bùi Thị Thu Phương (Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/71196/djen-tho-va-lang-mo-ky-vy-quan-cong-nguyen-van-tuong-quang-tri.html
Đăng tại website BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA, ngày & giờ:
12/11/2019 09:08
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/77a1aa6a-30bf-42a8-852c-e2a139814864.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »