Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Trung – Đài’

B41 (tập 27/49): HOÀ GIẢI “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”

Posted by Trần Xuân An trên 02.03.2021

hidden hit counter

        
.
Bài 41, viết tiếp “Tổ quốc ơi… “
HOÀ GIẢI “NGUỴ” VÀ “PHIẾN”
Trần Xuân An

người lính chiến nối liền sông bằng súng
nhà chính trị nối liền núi bằng cờ
dân thì sợ, quan không hoà giải thật
tôi hoà giải bằng tiểu thuyết và thơ…

hai Nhà nước gọi nhau “nguỵ” và “phiến”
“nguỵ” tay sai, “phiến” phò ác ngoại bang *
miệt thị nhau! Tôi thương Vàng, mến Đỏ
nội chiến trong ngoại chiến, chống xâm lăng

mọi lí lịch đều có Vàng có Đỏ
vận nước chung, Chiến tranh Lạnh ba đời
như Triều Hàn, Trung Đài, Đông Tây Đức
“Nguỵ” và “Phiến” đều chung hương khói thôi

sử lưu trữ thơ ca… một phía Đỏ
sử lưu trữ tiểu thuyết… một phía Vàng
mai sau đọc, chỉ sử, văn hoà giải
người Việt Nam không thể mãi thù hằn

sáu lăm tuổi, năm mươi năm viết lách
Bến Hải đâu nghiêng hẳn Đỏ hoặc Vàng!
từng oán hận mình ôm bình xương sọ
nếu Việt gian, chín đoá đều Việt gian

đỏ năm đoá, lưu và rửa chữ “phiến”
lưu và rửa “nguỵ” bốn đoá vàng, lam
Chiến tranh Lạnh, hai chữ kia nội chiến
đất bình sọ: máu yêu nước Bắc – Nam.

T.X.A.
14:21-15:30, 02-03-2021
………….

(*) Theo từ điển Hán – Việt (online, “Hán -Việt tự điển” của Thiều Chửu, Nxb. TP.HCM., 1999): “Phiến” (xúi giục, giúp kẻ ác): phiến quân, phiến cộng; “nguỵ” (giả dối, bù nhìn, giặc): nguỵ quân, nguỵ quyền. Chú thích bổ sung có tính sử học: Theo đài báo, nhất là các đài phát thanh Quốc gia Việt Nam, kế tục bởi Việt Nam cộng hoà tại Miền Nam, nội hàm từ “phiến cộng” được làm rõ bằng câu: Cộng sản Bắc Việt được hình thành và thống lãnh bởi “quan thầy Nga Sô, Trung Cộng”, mà chính xác là, Nga Sô uỷ nhiệm cho Trung Cộng. Đó là quan điểm, lập trường chính thống của Quốc gia Việt Nam, Việt Nam cộng hoà. Và sau đây là quan điểm, lập trường của Việt Nam dân chủ cộng hoà, rồi vẫn tồn tại trong giai đoạn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Theo thông tin từ các sách báo, tài liệu trước đây ở Miền Bắc, gần đây trên cả nước, từ “nguỵ” gắn liền với vương triều Nhà Nguyễn, từ Đồng Khánh (1885) cho đến Bảo Đại, kể cả giai đoạn Bảo Đại phục hồi vương quyền với danh xưng quốc trưởng (1947/1949-1955), và “nguỵ” còn gắn liền với chính quyền Việt Nam cộng hoà (1955-1975).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2840615196212413/
.

TRẦN XUÂN AN

tập thơ 27/49
viết và công bố: 23-11-2020 — 06-03-2021


“NGUỴ”

VÀ “PHIẾN”,

HOÀ GIẢI

THỜI HẬU CHIẾN

.
https://txawriter.wordpress.com/2021/02/02/tap-tho-27-trong-49-dau-sach-tac-gia-tran-xuan-an/

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »