Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘tôn giáo’

LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN

Posted by Trần Xuân An trên 11.08.2020

hidden hit counter

         
Bài 10 sau ngâm khúc 460 câu
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

dòng nội và dòng ngoại đều giáo sĩ
cha luật sư, bên mẹ chủ hãng Philips lừng danh
đó là Marx, còn Engels sinh ra từ tư sản dệt
chỉ Stalin gốc thợ giày, học làm linh mục chưa thành

từ bần nông, cha Mao Trạch Đông giàu ruộng đất
Mao cũng theo mẹ vào chùa, Phật tử một thời
trước khi đỏ, họ đều vàng, dù Nga Âu, Tàu Á
đó là những vị trước và sau Lênin, đỏ rực Đất và Trời

đỏ rực Đất, không còn tư sản, chủ đất
đỏ rực Trời, không còn Thượng đế, Thánh Ala
các lãnh tụ cũng xuất thân từ Trời và Đất
ai cũng sinh ra từ biện chứng cõi người ta!

cách mạng, phải căm thù tôn giáo, địa chủ và tư sản
thù ý hệ, giai cấp xuất thân, các lãnh tụ thù sâu
quyết tuyên truyền căm thù, để căm thù thành bạo lực
trong lịch sử, chưa ai tuyên ngôn thù hận thế đâu

căm thù ý hệ, giai cấp xuất thân là bất kính và bất hiếu
vô tổ quốc, nên chỉ trung với Đảng Vô sản toàn cầu
đã tam vô, đâu còn chủ nghĩa lí lịch
nhưng đấu tranh giai cấp, giai cấp lại là cái gốc, cái túi, cái đầu!

thuở bị bóc lột tận xương, nguyên bản Quốc tế ca quá “tả”
Marx đọc, Engels, Lenin hát cho công nhân, máu rực bình minh
tư sản trúng thương bởi từng nốt như từng quả đạn
cực tả ấy khiến chủ nghĩa tư bản đã tự sửa mình

Búa liềm là công nông, Sao dẫn đường là chủ nghĩa
Chiến tranh Lạnh đã làm nhân loại tự vấn, tỉnh người
kính cảm ơn các lãnh tụ, ai thuộc về nước nấy
ngự chi trên quốc kì! Sách trong thư viện, đủ rồi!

bây giờ tôi mới hiểu vì sao Bác Hồ khiêm tốn
xuất thân từ trí thức, tự học suốt đời
vẫn bảo mình không đóng góp gì vào hệ tư tưởng
Bác chỉ cần viện trợ đánh Pháp, rồi thành ra vậy thôi

con đường đỏ thắng bằng máu xương rất thật
cũng thắng bằng ảo vọng xô viết, sụp đổ từ lâu
nghĩ về “Luận cương”, chuyên chính, lí lịch… *
thơ chỉ phân giải cho cõi đời vơi đau.

T.X.A.
10 & 11-08-2020
………………..

(*) Thường gọi tắt là “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin, 1920.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

.

.
Trình bày khác:

Bài 10 sau ngâm khúc
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

dòng nội và dòng ngoại
         đều giáo sĩ
cha luật sư,
         bên mẹ chủ hãng Philips lừng danh
đó là Marx,
         còn Engels sinh ra từ tư sản dệt
chỉ Stalin gốc thợ giày,
         học làm linh mục chưa thành

từ bần nông,
         cha Mao Trạch Đông giàu ruộng đất
Mao cũng theo mẹ vào chùa,
         Phật tử một thời
trước khi đỏ, họ đều vàng,
         dù Nga Âu, Tàu Á
đó là những vị trước và sau Lênin,
         đỏ rực Đất và Trời

đỏ rực Đất,
         không còn tư sản, chủ đất
đỏ rực Trời,
         không còn Thượng đế, Thánh Ala
các lãnh tụ
         cũng xuất thân từ Trời và Đất
ai cũng sinh ra
         từ biện chứng cõi người ta!

cách mạng,
         phải căm thù
         tôn giáo, địa chủ và tư sản
thù ý hệ, giai cấp xuất thân,
         các lãnh tụ thù sâu
quyết tuyên truyền căm thù,
         để căm thù thành bạo lực
trong lịch sử,
         chưa ai tuyên ngôn thù hận thế đâu

căm thù ý hệ, giai cấp xuất thân
         là bất kính và bất hiếu
vô tổ quốc,
         nên chỉ trung
         với Đảng Vô sản toàn cầu
đã tam vô,
         đâu còn chủ nghĩa lí lịch
nhưng đấu tranh giai cấp,
         giai cấp lại là
         cái gốc, cái túi, cái đầu!

thuở bị bóc lột tận xương,
         nguyên bản Quốc tế ca quá “tả”
Marx đọc,
         Engels, Lenin hát cho công nhân,
         máu rực bình minh
tư sản trúng thương
         bởi từng nốt như từng quả đạn
cực tả ấy
         khiến chủ nghĩa tư bản
         đã tự sửa mình

Búa liềm là công nông,
         Sao dẫn đường là chủ nghĩa
Chiến tranh Lạnh
         đã làm nhân loại tự vấn, tỉnh người
kính cảm ơn các lãnh tụ,
         ai thuộc về nước nấy
ngự chi trên quốc kì!
         Sách trong thư viện, đủ rồi!

bây giờ tôi mới hiểu
         vì sao Bác Hồ khiêm tốn
xuất thân từ trí thức,
         tự học suốt đời
vẫn bảo mình
         không đóng góp gì
         vào hệ tư tưởng
Bác chỉ cần viện trợ đánh Pháp,
         rồi thành ra vậy thôi

con đường đỏ
         thắng bằng máu xương rất thật
cũng thắng bằng ảo vọng xô viết,
         sụp đổ từ lâu
nghĩ về “Luận cương”,
         chuyên chính, lí lịch… *
thơ chỉ phân giải
         cho cõi đời vơi đau.

T.X.A.
10 & 11-08-2020
………………..

(*) Thường gọi tắt là “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin, 1920.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

……..0o0o0………

LINK 10 BÀI THƠ VIẾT SAU NGÂM KHÚC
(“Người Mẹ trong chiến tranh”)
————————————————————
Bài 1
ĐỌC LUẬN CƯƠNG LÊNIN VỀ THUỘC ĐỊA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2613144278959507/

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/05/ban-minh-ban-nuoc-de-chuoc-nuoc-chuoc-minh/ (link bài thơ “Đọc luận cương Lênin về thuộc địa”)

Bài 2
XEM PHIM NGA VỀ PHẢ HỆ LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2633164740290794/

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/30/xem-phim-nga-ve-pha-he-lenin/

Xem phim:
.

Bài 3
NHƯ ÔNG BÕ, BÀ VÚ NGÀY XƯA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2642902689316999/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/12/nhu-ong-bo-ba-vu-ngay-xua/

Bài 4
NHỚ “LỐI THOÁT CUỐI CÙNG”
CỦA CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2651058451834756/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/21/nho-loi-thoat-cuoi-cung-cua-constantin-virgil-gheorghiu/

Bài 5
TÂM THẾ TRÊN VÕ ĐÀI PHÂN THÂN TỰ ĐẤU,
TA ĐỠ ĐÒN THÔI, MÌNH ƠI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2651895728417695/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/22/ta-do-don-thoi-minh-oi/

Bài 6
THƯA BÀN TAY ĐỎ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN,
CHO CHÚNG TÔI SỐNG VỚI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2653550581585543/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/24/thua-ban-tay-do-chuyen-chinh-vo-san-cho-chung-toi-song-voi/
.
Bài 7
UTOPIA, HÒN ĐẢO KHÔNG TƯỞNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654832104790724/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/26/utopia-hon-dao-khong-tuong/

Bài 8
ĐẠI ĐỒNG, UTOPIA, CỘNG SẢN –
BÀI HỌC RÚT RA TỪ LỊCH SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2656847761255825/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/28/dai-dong-utopia-cong-san-bai-hoc-rut-ra-tu-lich-su/

Bài 9
BẤT CHỢT LẠI NGẪM LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2665822673691667/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/07/bat-chot-lai-ngam-lenin/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/07/viet-them-o-bai-dai-dong-utopia-cong-san/ (link như vậy nhưng là bài “Bất chợt lại ngẫm Lênin”; rồi cũng đã sửa link lại như nhan đề bài thơ này)

Bài 10
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/11/li-lich-cac-lanh-tu-ghep-anh-chung-voi-lenin/

LINK TRANG GỘP CHUNG
CẢ MƯỜI BÀI THƠ VIẾT SAU NGÂM KHÚC
(hoà giải dân tộc):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654364281504173/

……..

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/20/duong-dan-link-10-bai-tho-viet-sau-ngam-khuc/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

TẤT YẾU & LẠC QUAN (thơ), MẶN THƯA VỀ CHAY (thơ)

Posted by Trần Xuân An trên 21.07.2017

hidden hit counter

 
.

Tập thơ 17 + bài 6
TẤT YẾU VÀ LẠC QUAN
Trần Xuân An

quy luật hoang dã thiên nhiên
loài người thoát, sáng nhân quyền từ lâu
lạc quan, nhìn vượt khổ đau:
sông rừng, gia súc, quả rau nuôi người

như nhân loại vẫn tươi cười
hiểu rồi tất yếu, gấp mười lạc quan:
địa ngục là cõi trần gian
vạn sau tiến hoá, tiên đàng cũng đây

ai độc tài, máu thôi say?
ai quen nô lệ lại đày đoạ dân?
ai còn muông thú dã man?
tất yếu người, là đã nhân quyền rồi!

từ bi người, cũng trên đời
tự do người, chẳng là nơi siêu hình
ngẫm thiên nhiên, vì nhân sinh
trách quyền lợi thú, mong mình người hơn

mênh mông quá, ôm sao tròn
người thương người, loài người còn nhân gian
chuông chùa thì cứ ngân vang
súng gươm mãi sáng đình làng – lòng dân

mắt tuệ, nước mắt trào dâng
đôi mắt trần vẫn mắt trần lạc quan
nợ thiên nhiên nhất: miếng ăn
mỗi nhân tươi tốt, quả ngàn vạn nhân.

T.X.A.
tối 18-7-2017 (HB17).

Đã công bố trên Facebook:
https ://www .facebook. com/tranxuanan.writer/posts/1908692309404711
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/07/trungsuapho-mai_google-search.jpg
.
Ảnh minh hoạ: Google search

.

Tập thơ 17 + bài 7
MẶN THƯA VỀ CHAY
Trần Xuân An

mỗi bữa chay có trứng hồng
trứng không sự sống ấm lòng ai chưa
thêm li sữa trắng bốn mùa
tươi môi trong mắt đâu thua mặn đời!

tôi ngồi nghe chuyện lứa đôi
thấy bao sinh nở sáng ngời trẻ thơ
nợ thiên nhiên đến xuống mồ
nợ văn chương, nhẹ tình cờ, chiều nay

cũ xưa rồi, chuyện mặn chay
nghìn năm chùa cổ, chuông lay thức người
chợ đời cá thịt vẫn tươi
bỗng nghe lạ tuổi hai mươi thầm thì!

thưa rằng, hạt lúa là chi
trứng âm, thân khoẻ, có gì nhẫn tâm! (*)
trăng mùng một sáng tay cầm
và mây sữa trắng rót rằm xuống li

chùa nguyên nền nếp từ bi
vợ chồng muôn thuở vẫn y mặn nồng
phải cư sĩ yêu nhau không
trứng trăng mây sữa nâng dòng, tôi nghe (**)

T.X.A.
chiều 19-7-2017 (HB17)
.
(*) Trứng âm: trứng thiếu yếu tố dương, trứng không có trống, không nở ra con.
(**) Nâng cao chất lượng dòng giống về mọi mặt: Vợ chồng cư sĩ ăn chay trường, sinh con, cần ăn trứng, uống sữa, để nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, chỉ số thông minh cho con.

Đã công bố trên Facebook:
https ://www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/1908783816062227
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/07/aovuonchuong_google-search.jpg
.
Tranh minh hoạ: Google search.
.
HAI BÀI THƠ ĐÃ VIẾT TỪ LÂU:

Làm cỏ trà, uống trà cũng là sát sanh

HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC,
KHI UỐNG TRÀ Ở CHÙA
Trần Xuân An

vùi cỏ gốc chè biếc
ngẫm thương cây lá hiền
nâng tách, vàng sánh đượm
nguyện đền ơn thiên nhiên

lẽ đời sao trầm thống
ngàn sau còn đảo điên
chén trà như bể khổ
sen cúi trong ngực thiền.

T.X.A.
1993
(trong tập thơ “Tôi vẫn ở trên đường”, Nxb. Văn Nghệ Tp.HCM., 1993)

QUY LUẬT TRỜI ĐẤT ĐIÊN KHÙNG!
VỚI THIÊN NHIÊN,
LOÀI NGƯỜI VỐN BÌNH TÂM
Trần Xuân An

“bất tri nguyên thị thử hoa thân”
(Lý Thương Ẩn, “Mộc lan hoa”)
“nguyện đền ơn thiên nhiên”
(Trần Xuân An, “Tôi vẫn ở trên đường”)
tặng “Cảm xúc về hoa sau Tết” của Đinh Trầm Ca

1
heo may thoảng dăm thoáng rét
cho đất xanh trời ra giêng
ngập ngừng, tiếng chổi nhè nhẹ
bầm nát niềm thương hương thiêng

2
mai, rực rỡ trong nỗi chết
không cả tên dù tên mai
mai, mai huy hoàng nở trọn
cam phù du để tàn phai?

3
nâng niu dáng mai nét lộc
hoa, hoa, đâu phải thây người!
lẽ nào giữa câu đối đỏ
bình hoa đựng xác hoa tươi?

4
(bon-sai, quý sang cằn mọn
dây chằng buộc thít vào da
xót xa chim lồng cá chậu
núi đầm bé lại bên ta!)

5
tiễn Tết, và mai đã héo
sững sờ, hư huyễn, chơi vơi
mộ vườn ai run lộc biếc
thịt xương, hoa lá tốt ngời!

6
còn đây quỳnh lan đào cúc…
ai là ai kiếp xa xôi?
quả báo, lại bằng tội ác?
Phật chắp tay trước Luân Hồi!

7
(tảng gạo cổ tích đã nát
ăn gì để sống, tôi ơi?!
loài người phải trồng và giết?!
địa ngục, chính là cõi đời? (*))

8
(hóa thân, chìm vào lẽ thật
ăn gì để sống, tôi ơi?!
chẳng lẽ loài người tự sát?!
hoang tưởng siêu thức, rụng rời!)

9
thiên nhiên, thiên nhiên thực ảo
đắng cười, duy cảm vu vơ!
hạt gỗ bồ đề kết chuỗi
là từng mầm sống héo khô!

10
lòng mong lành như mảnh đất
ươm hạt? chiết mai về nhà?
vẫn thế, xưa sau xinh mãi
hoa, thiên nhiên ngát tình hoa

11
thôi, nhặt khẽ hoa vào hộp
thanh sắc mùa xuân vùi chôn
dẫu đành gửi xe ngộp rác
hương mai thơm mãi tâm hồn

12
thiên nhiên hoa hương trái mật
Con Người mòn đuôi, hát thơ
yêu quá trần ai, tâm tĩnh
quả đất – nốt nhạc lam mơ.

T.X.A.
(Trong tập thơ “Hát với đời, ơi thương mến”, Nxb. Trẻ, 1996)
___________

(*) Trong bản đã xuất bản, câu này được in đậm, đồng thời có dấu hoa thị * chú thích, nhưng cuối cùng tôi đã gác lại mấy dòng nội dung chú thích ấy, bởi bấy giờ (1995 – 1996), tôi chưa viết tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (bản 1997, bản 2001 & bản hoàn chỉnh 2003).
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/07/20-7-1954_2017.png
.

Xem thêm:
Vô thần, hữu thần: Tiên đề vô thần luận & phản biện 18.07.2017

Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT 18.07.2017
.
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , | Leave a Comment »