Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Thiếu tá Hồ Quang (Bác Hồ)’

Bài 10: CON ĐƯỜNG “DỰA MA ĐUỔI QUỶ” CỦA VUA DUY TÂN

Posted by Trần Xuân An trên 02.09.2019

hidden hit counter

.
          
.
CON ĐƯỜNG “DỰA MA ĐUỔI QUỶ”
CỦA VUA DUY TÂN
Trần Xuân An

bị làm hoàng đế hình rơm
thời mất nước
Người hiểu ra
máu mới rửa được nhục núi sông
theo bước Hàm Nghi,
sen Tịnh Tâm
cũng vượt Hải Vân khởi nghĩa
Người chịu lưu đày
gần ba chục năm ròng

thế nước
hai bên đều dựa ma đuổi quỷ
vua Duy Tân
đành làm sĩ quan Pháp
để được trở về
con đường độc lập Vàng
ngược chiều
con đường độc lập Đỏ
nhưng Bảo Đại
bị đoạt con đường Vàng đó
bị gạt ra lề!

con đường Vàng
ba mươi năm với Mỹ
thiếu tá Vĩnh San chết ở đầu đường
cuối đường, Dinh Độc Lập
thành Hội trường Thống Nhất
đường Đỏ hay đường Vàng
cũng bi kịch dựa ma đuổi quỷ
đều chưa tự lực
nên dài đau thương!

Lê Hồng Phong
cũng là sĩ quan Nga Đỏ
Bác Hồ, vai thiếu tá Trung Quốc Hồ Quang *
đường Đỏ, đường Vàng,
đều dựa ma đuổi quỷ
trên bình sọ chiến tranh,
nở bảy đoá đỏ lam vàng.

T.X.A.
02-09-2019
…………………

(*) Xem bài của Đặng Quang Huy, ở điểm mạng “Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”:
http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=164&sitepageid=425#sthash.Z18uS4Yt.dpbs

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2375706512703286/

Ảnh: Cựu hoàng đế Duy Tân (1900-1945) trong quân phục sĩ quan quân đội Pháp – Google search
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/04aab0d6-9ce4-4c85-a2e0-f022ccb6f5ba.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »