Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘the Franco-Russian Alliance’

Đồng minh Nga + Pháp và Hiệp ước Pháp – Hoa ở Thiên Tân 1885

Posted by Trần Xuân An trên 29.01.2020

hidden hit counter

.
        
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/b2e9eb07-2c88-4de8-b30f-55dd5b592903.jpeg

Một bức hình biếm họa của Pháp cuối những năm 1890: “Miếng bánh Trung Quốc” đang được chia nhau bởi Anh, Đức, Nga, Pháp, Nhật.
Tác giả bức tranh: Henri Meyer
Minh họa bổ sung cho “Tạp chí Le Petit”, ngày 16 tháng 1 năm 1898. Bản sao này từ Bibliothèque nationalale de France — chú thích của Wikipedia.
Biếm hoạ cho thấy sự thiên vị đối với Nga và Pháp *.
Hai nước thực dân này đang là đồng minh (the Franco-Russian Alliance) của nhau trong thập kỉ đó. — cũng theo chú thích ở trang riêng cho ảnh này của Wikipedia.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2509131992694070/

…………

(*) Pháp và Nga đang ở trong thời đoạn liên minh với nhau. Chính thực dân Nga đã tác động Pháp và Hoa kí hiệp ước Thiên Tân 1885, để Hoa buông Đại Nam cho Pháp nuốt trọn.
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »