Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Tam vô’

NGUYÊN DO KHÔNG CÓ QUỐC KÌ

Posted by Trần Xuân An trên 25.06.2021

hidden hit counter

        

NGUYÊN DO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG CÓ QUỐC KÌ MÀ CHỈ CÓ CỜ CHỦ NGHĨA (Ngôi sao năm cánh) VÀ GIAI CẤP (Búa liềm):

I. CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ CHỦ TRƯƠNG: TAM VÔ, NHỊ CÁC

1) Tam vô: vô Tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình
(Ba cái không: không Tổ quốc, không tôn giáo, không gia đình [chỉ có gia đình hạt nhân, gồm vợ chồng và con mà thôi])

2) Nhị các: các tận sở năng, các thụ sở nhu
(Hai cái cùng/đều: Cùng làm việc hết sức, cùng thụ hưởng theo nhu cầu) *

II. HỒ CHÍ MINH DỰA VÀO LIÊN XÔ CỘNG SẢN NHƯNG VẪN CÒN GIỮ TỔ QUỐC LUẬN

Theo nhà nghiên cứu Phan Ngọc, trong sách “Bản sắc Văn hoá Việt Nam”, Nxb. Văn hoá – Thông tin, 1998, tr. 465-466: Trong các tài liệu huấn luyện cán bộ, không phải tác phẩm của Hồ Chí Minh, quả thật có đề cập đến chủ trương “tam vô, nhị các” nói trên. Chủ trương ấy là có thật.

Nhận xét về cuốn “Đường kách mệnh”, nhà nghiên cứu Phan Ngọc viết: “Công trình giáo dục của Nguyễn Ái Quốc không nói đến tam vô (vô Tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo), không nói đến nhị các (ai cũng được làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu), không trình bày chủ nghĩa cộng sản như một thiên đường, điều mà ta thấy sau này trong các sách huấn luyện. Nếu như có một người cách mạng không lãng mạn thì người đó là Hồ Chí Minh”.

Mặc dù Bác Hồ còn giữ Tổ quốc luận nhưng vẫn phải chịu sức ép của Liên Xô (& con đẻ của Liên Xô là Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Không dựa vào Liên Xô (& Trung Quốc, nước được Liên Xô uỷ nhiệm) thì không có viện trợ để đánh đuổi thực dân Pháp; mà đi theo Cộng sản thì không có quốc kì! Đồng thời, đi theo Liên Xô (& Trung Quốc) thì đụng đầu với Mỹ, vì Mỹ sợ sự bành trướng của Khối Cộng sản. Đi theo Liên Xô (& Trung Quốc), nên xảy ra nội chiến trong Chiến tranh Lạnh: Quốc gia Việt Nam, Việt Nam cộng hoà chống cộng sản xâm lược, bành trướng (chống “tam vô”).

Mỹ cũng không thể ủng hộ Bác Hồ vì Bác Hồ đã là cộng sản từ 1920/1924…

Bi kịch lịch sử ba mươi năm (1945-1975) hay bốn mươi tư năm (1945-1989/1991) là rất nặng nề. Do đó, cần thấu hiểu để hoà giải, hoà hợp dân tộc, lành lặn vết thương bi kịch lịch sử ấy.

T.X.A.
25-06-2021
…………….

(*) Xem thêm: tiểu luận “Đọc lại Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Marx – Engels” của Trần Xuân An.

Trọn bài thơ “Trực quan sinh động”:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2919743954966203/
.

KHÔNG CÓ CỜ TỔ QUỐC (QUỐC KÌ)


.
Ảnh:
“Quốc kì”, Đảng kì Việt Nam là phiên bản của “quốc kì” Liên Xô, đảng kì Liên Xô, đảng huy Liên Xô như trường hợp Trung Quốc.

Xem thêm:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2920540068219925/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »