Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘tác giả tự đọc thơ’

VIDEO: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ (thử nghiệm)

Posted by Trần Xuân An trên 22.08.2011

hidden hit counter

VI-ĐÊ-Ô: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ

với ý thức công dân của người cầm bút

http://banghinh.blogspot.com/2011/07/thu-nghiem.html

Nguồn ảnh biểu trưng minh họa này: Google search

Xem trực tiếp tại đây: https://video.google.com/get_player?…

Xem trực tiếp tại đây: https://video.google.com/get_player?…

https://txawriter.wordpress.com/2011/07/27/hat-moc-ve-logic-lich-su_ban-b/

https://txawriter.wordpress.com/2011/08/17/txa-bieu-tinh-tren-trang-viet/

____________________________

Ghi chú ngày 06-9 HB11:
Chùm thơ 11 bài về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Trần Xuân An
trên Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam (ở Pháp), số 44 (từ 01-9-”11):

http://chimvie3.free.fr/44/txat060_11BaiThoHSaTSa.pdf
(04-9-”11)

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »