Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Quốc tế hóa vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa – Biển Đông’

VÀ BÁO CHÍ ĐÃ SÁNG LỜI ĐẤT NƯỚC

Posted by Trần Xuân An trên 14.05.2014

hidden hit counter

 

VÀ BÁO CHÍ ĐÃ SÁNG LỜI ĐẤT NƯỚC
Trần Xuân An

sóng biển Hoàng Sa gọi vào Đất Mẹ
Huế, Vinh thét gào, Đà Nẵng thét gầm
Ngãi, Nam vọng vang Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội
Cần Thơ, Bình Dương vỡ bùng những nỗi nén câm!

sóng biển Hoàng Sa tỏa rền thế giới
Bắc Kinh tím bầm, trơ mặt Hai Yang*
bao lời đáp kết thành xích trói
siết vào Đại Hán xâm lăng, nhổ khỏi Việt Nam!

08:10 – 09:45, 14-05 HB14 (2014)
T.X.A.


* Trung Quốc đang xâm lược với giàn khoan HaiYang 981 neo đóng trái phép trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của nước ta.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »