Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Quốc kì vàng ở Tân Sở’

Ở TÂN SỞ (Cam Lộ, Quảng Trị), 1885, LÁ CỜ MÀU GÌ VÀ CỘT CỜ RA SAO?

Posted by Trần Xuân An trên 02.07.2021

hidden hit counter

        

Ở TÂN SỞ (Cam Lộ, Quảng Trị), 1885,
LÁ CỜ MÀU GÌ VÀ CỘT CỜ RA SAO?

Viết trên Facebook, cần viết thật ngắn, thật gọn, nên tôi xin nói ngay: Đọc các bài báo, nghiên cứu của thực dân Pháp (kể cả của người Việt đối lập hoặc từ xuất bản phẩm bị Pháp kiểm duyệt) về nước ta thời chống Pháp, chúng ta chỉ lọc lấy thông tin và phải phối kiểm bằng sử sách của Triều Nguyễn, đồng thời sử dụng thông tin ấy với quan điểm, lập trường của chúng ta. Ở đây, tôi cũng nói ngay về một điểm định nói.

Bài “Một kinh đô phù du: Tân Sở” (1914) của linh mục người Pháp Henry de Pirey, có đoạn: “Ngoài vòng thành ngoài của kinh thành và chưa hẳn đối diện với cửa Tiền, mà chếch qua một tí bên phải là cột cờ. Đây là mô đất, hình tròn, bao phủ bụi gai, cao độ 4m, trên có cột cờ treo cờ màu vàng. Chiều cao độ 50 thước, nghĩa là 20m” (*).

Theo thông tin khách quan đó, phối kiểm với nhiều tài liệu chúng ta đã biết: Quốc kì Triều Nguyễn chỉ một màu vàng.

Vị trí cột cờ, kích cỡ đế cột cờ và chiều cao cột cờ, ở Tân Sở, 1883-1885, bài viết cũng đã ghi rõ bên trên. Tuy vậy, ngoại trừ sắc quốc kì toàn một màu vàng như đã phối kiểm, xác quyết, còn về cột cờ, vị trí, kích cỡ đế, chiều cao của nó, thì đến nay, còn bàn cãi. Có điều, từ chú thích của Henry de Pirey, chúng ta nhặt thêm được một thông tin: Việc thiết kế, xây dựng thành Tân Sở, là cả một quá trình dài, có sự bàn thảo, chuẩn thuận và đặc biệt, có sự giám sát thi công của cả triều đình. Ở đây là sự giám sát của quan tế tửu (hiệu trưởng Quốc tử giám?).

T.X.A.
14:34-15:02, 02-07-2021
………………….

(*) Henry de Pirey, “Một kinh đô phù du: Tân Sở”, trong tập san “Những người bạn cố đô Huế” (Bulletin des amis du vieux Hue), tập 1, 1914, Đặng Như Tùng dịch, Bửu Ý hiệu đính, Nxb. Thuận Hoá, Huế – 1997, tr.227.
Xem thêm: A. Delvaux, “Căn cứ Tân Sở”, bộ sách đã dẫn (B.A.V.H.), 1942, tr.112-127.

Link bài này:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2928384110768854/

Ảnh: 1) Chụp lại sơ đồ minh hoạ in theo bài của Henry de Pirey nói trên. Vị trí cột cờ được đánh số 19 (Mât de pavillon: cột cờ).
2) Chụp lại phần trích đoạn ở bài đã dẫn.
3) Đối chiếu hai sơ đồ, một của Pirey (sđd) và một của A. Delvaux (B.A.V.H., 1942, tr.126-127).
.

.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »