Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Phan Bội Châu niên biểu’

GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ (thơ)

Posted by Trần Xuân An trên 29.08.2017

hidden hit counter

 
.
Tập thơ 17 + bài 22
GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ
Trần Xuân An

Nga Xô đã cùng Phan Bội Châu mặc cả
từ năm hai mươi, chính trị như đức tin
viện trợ, huấn luyện người, cấp vũ khí
đổi lại, là truyền bá, thực thi chủ nghĩa Lê-nin

khô khốc. Lạnh lùng.
            … Nga Xô bành trướng làn sóng đỏ
với điều kiện kia, nâng Nga cao uy thế vượt tầm
rồi chiến tranh Đông Dương kéo sa lầy Mỹ
Nga Xô rảnh tay khi tràn xương máu Việt Nam

hoành tráng biểu ngữ trước Dinh Độc Lập
là sáng ngời chủ nghĩa Mác – Lê
tiếp bao năm Lê-nin trong đầu, trong tim Việt
thì giá mặc cả ngày xưa đâu phải rẻ rề!

tôi phải đứng trên lập trường dân tộc
chữ không nghiêng bên đỏ, không ngả bên vàng
để vết thương một thời Chiến tranh Lạnh
không còn xót đau hoà bình, dân chủ Việt Nam

tôi cũng nhìn tương lai với viễn vọng kính
xã hội đại đồng, thế giới đại đồng!
xây xí nghiệp bằng gạch hoà bình, cộng sản
nhưng thật có bao giờ thôi bạo lực không?

Phan Bội Châu từ chối, nhưng Bác Hồ chấp nhận
với giá mặc cả năm hai mươi xưa,
               nay độc lập gần trọn rồi
con đường đỏ, máu xương, vang lừng thế giới
không chỉ hai, mà đến năm đế quốc,
               đụng đầu, rụng rơi (*)

nhưng trực tiếp, trí tuệ và máu xương người Việt
biện chứng bằng đạn mìn giữa đào đỏ với mai vàng
Đổi Mới lâu nay phải chăng từ biện chứng đó
độc lập là mạnh giàu,
               không nhờ cậy,
               không tôn thờ lãnh tụ ngoại bang

tôi từng rủa nguyền Mỹ là thực dân mới
nhưng như Mỹ ngồi bên, Nga Xô ngồi cả trong đầu
Mỹ đổ máu, Nga Xô vay máu
dù sao cũng độc lập sắp trọn rồi,
               Nga Xô còn đâu

Pháp vẫn tham tàn,
               dù chỉ tay sai trong Chiến tranh Lạnh
Đất nước ta khốn nghèo,
               không một cường quốc sáng trong
Nhật phát xít, Trung Quốc khác chi thực dân cũ…
mừng độc lập còn khuyết, phải làm đầy lại,
               chung lòng.

T.X.A.
29-8-2017 (HB17)
.
(*) Nhật (1945), Pháp (1954), Mỹ (1973), Trung Quốc (1979/1988), và đặc biệt Nga Xô (1991).

T.X.A.
29-8-2017 (HB17)
.
(*) Nhật (1945), Pháp (1954), Mỹ (1973), Trung Quốc (1979/1988), và đặc biệt Nga Xô (1991).
.
Đã công bố trên Facebook:
https ://www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/1926406970966578
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/08/bieu-ngu-chu-nghia-mac-lenin_google-search.jpg
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/08/nga-xophan-boi-chau_tu-phan.jpg

Ảnh chữ lớn hơn
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »