Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Năm đoá đỏ chiến công’

NĂM ĐOÁ ĐỎ HIỂN HÁCH MÀU LIÊN XÔ

Posted by Trần Xuân An trên 23.09.2021

hidden hit counter

        
.
NĂM ĐOÁ ĐỎ HIỂN HÁCH MÀU LIÊN XÔ
Trần Xuân An

Giương ngọn cờ Búa liềm Sao Liên Xô để chiến đấu chống Pháp và Nhật, Đảng Cộng sản Việt Nam có một nguồn lực viện trợ và hậu thuẫn lớn lao, nhưng đồng thời cũng gây ra sự phân hoá dân tộc về phương diện độc lập dân tộc: Đổ máu phơi xương cho Liên Xô chăng?

Và với chủ nghĩa cộng sản chuyên chế, tiêu diệt (thủ tiêu, ám sát, khủng bố, thanh trừng, gạt ra rìa…) các đảng phái, lực lượng yêu nước chống ngoại xâm thuần tuý dân tộc hoặc theo khuynh hướng dân chủ phổ quát, duy tâm – duy linh – tôn giáo (gọi chung là Quốc gia), Đảng Cộng sản Việt Nam không những gây ra sự phân hoá dân tộc mà còn là sự thù hận, dẫn đến nội chiến cờ Đỏ – cờ Vàng.

Vì độc lập dân tộc, vì tự do dân chủ cộng hoà (đa nguyên, chung sống bình đẳng) được nhận thức khác nhau, dân tộc ta bị phân hoá và ngả theo hai Khối, một do Nga (thống lãnh Liên Xô) đứng đầu, uỷ nhiệm và lợi dụng Trung Quốc thành tay sai bành trướng, một do Mỹ đứng đầu, lợi dụng Pháp (và Thiên Chúa giáo), biến Pháp (và Thiên chúa giáo) thành lực lượng đánh thuê: Dân tộc ta rơi hẳn vào Chiến tranh Ý thức hệ (hệ tư tưởng), thành Điểm nóng Chiến tranh Lạnh.

Tuy thế, không có một thực thể chính trị – quân sự nào có chiến công hiển hách như Đảng Cộng sản Việt Nam: Góp phần đánh thắng Nhật và là lực lượng chính, trực tiếp, hoàn toàn đánh thắng Pháp, Mỹ (trước 1975), Trung Quốc, Kh’Mer Đỏ (sau 1975), thống nhất và cầm quyền trọn vẹn đất nước Việt Nam. Riêng về màu sắc ý thức hệ cộng sản, hiện nay trên thế giới hầu như đã úa. Ngay năm nước cộng sản còn lại, Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Cu Ba cũng theo kinh tế thị trường, Bắc Triều Tiên thì tự cô lập, đóng kín.

T.X.A.
23-09-2021

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2987611184846146/
.

.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »