Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Minh bạch thời đại’

Đọng lại cuối năm 2019 – Lưu dấu thời đại 7 đoá

Posted by Trần Xuân An trên 26.12.2019

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/bb919217-2fc8-4917-89c0-c835d1146f05.jpeg

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/222a7a6f-41c3-4ab1-ada9-e032faa3fe86.jpeg
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/txa_bay-7-doa-hoa-triet-su_25-6hb18.jpg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »