Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘màu vàng phuong nam’

Hòa giải dân tộc: THÔ MỘC HỎI – ĐÁP VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN (thơ)

Posted by Trần Xuân An trên 23.11.2014

hidden hit counter

 

.
Hòa giải dân tộc

THÔ MỘC HỎI – ĐÁP
VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN
Trần Xuân An

hỏi, sao ông chống cộng
lại dựa vào giặc Pháp, thực dân?

đáp, vì đỏ là giặc vô thần, ngoại bang
vì chẳng lẽ đuổi voi rước hổ
vì can thiệp Mỹ là đồng minh nhân quyền
nhân quyền không giáo dục căm thù, đấu tố
vì cờ vàng là màu vàng rộng mở phương nam, Đàng Trong

xem trích đoạn biên bản
thấy chân thành, sao dường như ngông
anh quản giáo tàn binh: bọn ngụy là vậy đó

sau ba mươi năm
thắp hương cho nấm mồ, sau trại tù thuở nọ
đau xót nỗi oan xưa, bật ra hai từ vận nước, khóc ròng.

T.X.A.
sáng 23-11 HB14 (2014)

Đã đăng ở Facebook:

https://www.facebook.com/notes/trần-xuân-an/tho-moc-hoi-dap-va-nen-huong-muon-tho-tran-xuan-an/1497555473851732

Bổ sung cho tư liệu này:
https://txawriter.wordpress.com/2014/11/23/cuu-tt-vo-van-kiet-tra-loi-phong-van-bbc/
(xem thêm)

Hòa giải dân tộc

THÔ MỘC HỎI – ĐÁP VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN
Trần Xuân An

hỏi, sao ông chống cộng lại dựa vào giặc Pháp, thực dân?
đáp, vì đỏ là giặc vô thần, ngoại bang; vì chẳng lẽ đuổi voi rước hổ
vì can thiệp Mỹ là đồng minh nhân quyền;
                nhân quyền không giáo dục căm thù, đấu tố
vì cờ vàng là màu vàng rộng mở phương nam, Đàng Trong

xem trích đoạn biên bản, thấy chân thành, sao dường như ngông
anh quản giáo tàn binh: bọn ngụy là vậy đó
sau ba mươi năm, thắp hương cho nấm mồ, sau trại tù thuở nọ
đau xót nỗi oan xưa, bật ra hai từ vận nước, khóc ròng.

T.X.A.
sáng 23-11 HB14 (2014)

Đã đăng ở Facebook:

https://www.facebook.com/notes/trần-xuân-an/tho-moc-hoi-dap-va-nen-huong-muon-tho-tran-xuan-an/1497555473851732


.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Bổ sung cho tư liệu này:
https://txawriter.wordpress.com/2014/11/23/cuu-tt-vo-van-kiet-tra-loi-phong-van-bbc/
(xem thêm)

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »