Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘mâu thuẫn nhân sinh quan’

Bài 16 & bài 17: MÂU THUẪN… & … XÂM LƯỢC

Posted by Trần Xuân An trên 15.09.2019

hidden hit counter

.
          
.
MÂU THUẪN
TRONG MỖI CÁI ĐẦU
Trần Xuân An

cả thế giới
ở trong đầu mỗi người chúng ta
bao luồng thông tin
sáng và không sáng
như hoa thơm
hoa không thơm xen lẫn
từ tấm bé cho đến khi già nua

cái đầu thế kỉ hai mươi, ngày xưa
vẫn tồn tại điểm mù
điểm mù thế kỉ trước
bít bùng, bó buộc
cái đầu thế kỉ hai mươi mốt, ngày nay
vẫn hiện hữu điểm mù
điểm mù thời thế giới chưa phẳng được

mâu thuẫn về nhận thức chiến tranh
mâu thuẫn vũ trụ quan, nhân sinh quan, có thật
đâu phải chỉ nhìn thấy trong văn chương
nhiều tác giả cổ kim ẩn chìm, hiện ra nơi sách
mỗi chúng ta, theo lẽ bình thường
mù nỗi băn khoăn
xen sáng niềm thao thức

ai cũng biết
có bao điều hậu thế nghĩ về các tác gia
nếu sống lại, hẳn họ vô cùng ngơ ngác
thiên tài họ cảm nhận thời đại họ – hiện thực
họ không hiểu hết hiện thực ấy, vẫn sáng xen mù
họ là con người bằng xương bằng thịt
họ không phải tinh tuyền ánh sáng bao giờ

có một điều lớn lao, xưa sau không thể nhận thức khác
mâu thuẫn nội chiến dựa năm ngoại xâm
chiếc cầu Ý Hệ, sau hơn bốn mươi năm
cái nhìn thật sự thống nhất
là sọ trắng nở đều bảy đoá đỏ vàng lam
mâu thuẫn nào còn trong mỗi người Việt Nam
cũng đều thấm đượm lòng yêu Đất nước.

T.X.A.
14:11-17:15, 14-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384601421813795/
.


.

CÔNG DÂN NƯỚC ĐỎ
NGHĨ VỀ XÂM LƯỢC
Trần Xuân An

1. Liên Xô & Đông Âu

lừa mị, dùng bạo lực súng đạn máu xương
để áp đặt chủ nghĩa đỏ lên đầu dân tộc khác
buộc đất nước khác đội tên tuổi lãnh tụ mình
sách sử đã ghi, đó là xâm lược!

2. Nghĩ về Việt Nam mình

sự thật giản đơn, giản đơn đến ngơ ngác
cho tới bây giờ, lòng vẫn ngẩn ngơ
chống xâm lăng bằng ngọn cờ xâm lược
thắng bao ngoại cường, vẫn chưa độc lập, tự do!

các lãnh tụ đỏ háo danh quá đáng
cá nhân chủ nghĩa đến sững sờ
bành trướng biên cương đế quốc đỏ
sách họ thành kinh điển, đất nước giẫy giụa đến bao giờ!

Bác cũng không ngờ, con đường của Bác
còn chặng cuối cho chúng ta
đi đến tự do, độc lập
tháo xiềng xích trên đầu, trong tim, để thoát ra

đến độc lập, tự do, hai con đường dựa hai Khối giặc
con đường của Bác giành nhiều chiến công
chúng ta còn đi nốt
không thể đội lãnh tụ ngoại cường, cả dân tộc lưng còng!

T.X.A.
15-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385071898433414/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »