Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Lưu giữ bản thảo’

LUẬT VỀ HỘI (góp ý)

Posted by Trần Xuân An trên 02.11.2016

hidden hit counter

 
.
LUẬT VỀ HỘI
Trần Xuân An (góp ý)

I. CHỨC NĂNG CHỦ YẾU LÀ GÌ?

Chức năng của hội đoàn văn chương – học thuật chung quy cũng chỉ hai điểm:

1) Ấn hành tác phẩm cho thành viên;

2) Bảo vệ bản quyền, lưu giữ bản thảo cho thành viên (còn sống, nhất là đã quá cố) và nếu có thể, cho các tác giả khác nữa.

Đó là lí do chủ yếu để hiện hữu của hội đoàn văn chương – học thuật.

II. KHÔNG NÊN ĐỘC QUYỀN BẰNG CƠ CHẾ ĐỘC NHẤT MỘT HỘI CÙNG LOẠI, CÙNG CẤP

Cần phải có hai hoặc ba hội nhà văn Việt Nam (cấp toàn quốc) với tôn chỉ khác nhau, trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp. Chỉ có thể tạo nên một nền văn chương – học thuật phong phú, đa dạng, sinh động với cơ chế “cạnh tranh” lành mạnh như thế. Cơ chế đa dạng cùng tồn tại đẳng lập của các hội văn chương cấp toàn quốc đó mới thật sự đem lại sự công bằng, sự tôn trọng cá tính sáng tạo của các tác giả (các nhà văn chương nói chung).

T.X.A.
01-11-2016 HB16.
.
Ảnh minh hoạ: Google search
.
.

.

ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1779914505615826
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »