Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘linh mục Phạm Bá Trực’

HAI BÀI THƠ VỀ LỄ GIÁNG SINH 2017

Posted by Trần Xuân An trên 28.12.2017

hidden hit counter

 
.
Bài 10
CHÚA GIÊ-SU, NGƯỜI YÊU NƯỚC
Trần Xuân An

Người yêu nước với lòng lành
chết trên thập giá, máu thành mưa rơi

từ đất Chúa ngự lên trời
thế gian hoài mãi cõi đời khổ nhau

cao xanh Chúa vẫn không màu
một trong ngàn vạn bề sâu loài người

sử Việt là Kinh Thánh tôi
chương buồn Thập giá, rõ rồi, xưa xa

ngàn năm truyền thuyết mù sa
sử Do Thái lại sáng loà Giê-su

đích thực Chúa mỗi câu từ
ngoại xâm La Mã thôi hư huyền lời

linh hồn kiếp kiếp nơi nơi
bao người yêu nước thành Trời Đất thiêng.

T.X.A.
sáng 27-12-2017 HB17
.
Tham khảo thêm:
Trích thư của hai linh mục Phạm Bá Trực và Vũ Xuân Kỷ gửi giáo hữu nhân dịp Nô-en 1953, đăng trên báo Nhân Dân số 155, ngày 21-12-1953:
“Hơn 30 năm ở dưới thế, Chúa đã đấu tranh không ngừng chống bọn đế quốc Rô-ma, bọn vua quan Giu-dêu gian ác và bị chúng đóng đanh trên cây thánh giá”… Trong số báo đó, cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có viết một bài với bút danh C.B., trong mục “Nói mà nghe” với ngôn từ hiện đại, không cụ thể – lịch sử, có nội dung khẳng định Chúa Giê-su là người lao động yêu nước, đại để tương tự như hai linh mục trên (từ ảnh chụp tư liệu của FB. Nhà văn Đặng Thân; nguồn: Thư viện quốc gia Việt Nam; Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, xuất bản lần 3, Nxb. CTQG., 2011, tr.375-376).

ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1981019848838623

https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/hcm_ve-gie-su_noel-1953.jpg

Bài 9
GIÁNG SINH, TRONG TÂM NGƯỜI
CÁI NHÌN MỚI
Trần Xuân An

Tự Đức và đại thần
          khát khao bậc cứu tướng
cứu tướng Việt và cứu chúa Giê-su,
          đâu phải khác chiều
bi kịch là khác cái nhìn,
          cái nhìn khác với giáo dân, cố đạo
một quét ngoại xâm,
          một lật đổ đương triều
.
cố đạo, giáo dân ước ao
          xô sập hay đục ruỗng,
          trơ không Nhà Nguyễn
khẩn cầu cứu chúa,
          từ ngoại bang
nên máu đổ,
          suốt Cần vương, Văn thân, thuở đó
do khác cái nhìn về Trương Định và về Giê-su,
          mà đúng, sai đều tan hoang
.
nếu chung một cái nhìn,
          cái nhìn đúng về Giê-su, đấng cứu chúa
thì làm sao giặc Pháp cướp,
          ta mất nước tan nhà
mong giáo dân chỉnh lại cái nhìn,
          hơn là oán hận thời sát tả
và cả Quốc khánh Ba số Một về sau,
          1963 *, với nhiều nguyên nhân gần, xa
.
Chúa cứu nước,
          mong quét sạch ngoại xâm La Mã
hay thoả hiệp vì quyền lực,
          ngỡ chỉ cứu linh hồn?
sao thần học nghiêng về phản nghịch,
          lỗi nghĩa cùng Chúa?
nên Văn thân sát tả
          đến Quốc gia 63 Sài Gòn
.
giáng sinh,
          hoài niệm về cận sử
không buồn,
          mà nội dung mới
          kinh “Ăn năn tội” xưa xa
giáng sinh trong tâm người:
          cái nhìn đúng về vĩnh hằng Cứu Chúa
về Quốc gia – Cộng hoà một thuở
          dù đã tiêu ma
.
Cứu Chúa Giê-su
          – biểu tượng của khát vọng độc lập
biểu tượng quét sạch ngoại xâm,
          nhưng không thành
còn là biểu tượng tôn giáo của vài tỉ người,
          nên không can dự vào chính trị
không ngự ở nước nào,
          mà chỉ ở cao xanh.

T.X.A.
sáng 25-12-2017 HB17

(*) 1-11-1963: Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn
.
ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1980150678925540
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/hcm_pbtvxk_ve-gie-su_noel-1953.jpg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »