Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Lịch sử in dấu vào đời dân’

05 video, mới đọc lại với âm thanh to hơn, rõ hơn + 01 video bài cũ

Posted by Trần Xuân An trên 21.09.2020

hidden hit counter

         
NĂM (05) VIDEO, MỚI ĐỌC LẠI VỚI ÂM THANH TO HƠN, RÕ HƠN
& 01 VIDEO BÀI CŨ

1 ~ P1 (I-VIII) Ngâm khúc tự sự: NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH:
.

.
2 ~ P2 (IX-XVI) Ngâm khúc tự sự: NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH:
.

.
3 ~ Tang chế ruột thịt của một cụ ông thời bom đạn:
.

.
4 ~ Mồ hôi xanh trong mọi đời tre:
.

.
5 ~ Bức thư ông Chu Đình Xương 02-1983, nay mới đọc được:
.

.
6 ~ Đền Hùng ở Vườn Non nước ở TP.HCM., nhớ buổi sáng tiễn ba tôi, 1982 (viết 2018)
.

LO NGẠI VĂN BẢN CHỮ VI TÍNH TRÊN CÁC ĐIỂM MẠNG BỊ KẺ KHÁC SỬA CHỮA, VÀ CŨNG DO BIẾT RẰNG CÁC ĐẦU SÁCH (TRONG ĐÓ CÓ CÁC BÀI THƠ, NGÂM KHÚC TỰ SỰ NÀY) VỀ HOÀ GIẢI DÂN TỘC KHÓ ĐƯỢC XUẤT BẢN DƯỚI HÌNH THỨC SÁCH GIẤY VỚI GIẤY PHÉP CỦA CÁC NHÀ XUẤT BẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, TÔI ĐÃ ĐỌC TRONG CÁC VIDEO.

(VẢ LẠI, NGHE ÂM THANH ĐỌC TRONG VIDEO CŨNG KHOẺ MẮT, VÌ ĐỌC VĂN BẢN CHỮ TRÊN CÁC TRANG MẠNG THƯỜNG DỄ MỆT MẮT, CHÓI MẮT).

KHI NGHE, QUÝ VỊ KÍNH MẾN VÀ THƯƠNG MẾN CÓ THỂ ĐỐI CHIẾU VỚI VĂN BẢN CHỮ VI TÍNH TRÊN CÁC ĐIỂM MẠNG CỦA TÁC GIẢ.

TRÂN TRỌNG & CẢM ƠN
T.X.A.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »