Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Lịch sử giai đoạn 1945-1975’

Lịch sử giai đoạn 1945-1975 đã diễn ra như thế!

Posted by Trần Xuân An trên 24.06.2020

hidden hit counter

.
        
Lịch sử giai đoạn 1945-1975 đã diễn ra như thế!
Khẳng định sự thật lịch sử 1945-1975 cho muôn đời sau!


.

.

.

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »