Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Lí lịch Hồ Chí Minh’

LL.&QS. 13: Vết hằn lính quốc tịch Pháp trong lí lịch Bác Hồ

Posted by Trần Xuân An trên 16.07.2019

hidden hit counter

 
.

LL. & QS. 13
VẾT HẰN LÍNH QUỐC TỊCH PHÁP
TRONG LÍ LỊCH BÁC HỒ
Trần Xuân An

khi cờ Búa Liềm đỏ tuyết trắng Nga
khẩu hiệu chưa thêm các nước bị áp bức
Người nộp mình thay, làm lính quốc tịch Pháp
diệt phát xít cho “mẫu quốc” ở trời Tây

gần như Bác Tôn, trong đoàn hải quân thực dân Pháp
cờ đỏ treo cao trên một chiến thuyền
đỏ trên Biển Đen, đỏ từ tay người lính thợ
đến từ cù lao quê nhà sông Hậu Long Xuyên

không chọn Paul Thành đầu quân Nga Đỏ
vận nước mình, trái khoáy đẩy đưa
Người chiến đấu vì Pháp, rồi ném súng thực dân Pháp
vẫn cộng hoà dân chủ trước mốc Tours

chỉ đến khi vô sản Nga mở ra thanh thế
gọi vùng lên hỡi các thuộc địa trơ xương
Paul Thành đỏ, vẫn là Nguyễn Ái Quốc
rồi Hồ Chí Minh, lí lịch với vết hằn buồn

Hồ Chí Minh, người Việt Nam tiêu biểu
thân phận buộc đau nỗi đau điển hình
nếu Người không dính vết nhơ dân mất nước
gột rửa xong, khó thuần chất Việt Nam mình

mặc vàng trước mốc Tours, đỏ sau mốc Tours
vàng hay đỏ cũng thân phận thời nước mất
trong lòng dân, Hồ Chí Minh là anh hùng thắng Pháp
anh hùng thắng Pháp thôi, cũng sáng mãi muôn đời.

T.X.A.
07:45-09:10, 16-7-2019 HB19
…………………

Xem tư liệu:
Thông tin chi tiết và ảnh chụp đầy đủ lí lịch Nguyễn Ái Quốc (Lin) tự khai:
https://txawriter.wordpress.com/2015/10/30/li-lich-nguyen-ai-quoc-1934/
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/10/li-lich-nguyen-ai-quoc-1934_tap-chi-xua-va-nay_so-464-10-2015_3.jpg
.
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2342574682683136/
.
……………..

Link cả chùm thơ 13 bài về đề tài LÍ LỊCH:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »