Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Lenin’

LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN

Posted by Trần Xuân An trên 11.08.2020

hidden hit counter

         
Bài 10 sau ngâm khúc 460 câu
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

dòng nội và dòng ngoại đều giáo sĩ
cha luật sư, bên mẹ chủ hãng Philips lừng danh
đó là Marx, còn Engels sinh ra từ tư sản dệt
chỉ Stalin gốc thợ giày, học làm linh mục chưa thành

từ bần nông, cha Mao Trạch Đông giàu ruộng đất
Mao cũng theo mẹ vào chùa, Phật tử một thời
trước khi đỏ, họ đều vàng, dù Nga Âu, Tàu Á
đó là những vị trước và sau Lênin, đỏ rực Đất và Trời

đỏ rực Đất, không còn tư sản, chủ đất
đỏ rực Trời, không còn Thượng đế, Thánh Ala
các lãnh tụ cũng xuất thân từ Trời và Đất
ai cũng sinh ra từ biện chứng cõi người ta!

cách mạng, phải căm thù tôn giáo, địa chủ và tư sản
thù ý hệ, giai cấp xuất thân, các lãnh tụ thù sâu
quyết tuyên truyền căm thù, để căm thù thành bạo lực
trong lịch sử, chưa ai tuyên ngôn thù hận thế đâu

căm thù ý hệ, giai cấp xuất thân là bất kính và bất hiếu
vô tổ quốc, nên chỉ trung với Đảng Vô sản toàn cầu
đã tam vô, đâu còn chủ nghĩa lí lịch
nhưng đấu tranh giai cấp, giai cấp lại là cái gốc, cái túi, cái đầu!

thuở bị bóc lột tận xương, nguyên bản Quốc tế ca quá “tả”
Marx đọc, Engels, Lenin hát cho công nhân, máu rực bình minh
tư sản trúng thương bởi từng nốt như từng quả đạn
cực tả ấy khiến chủ nghĩa tư bản đã tự sửa mình

Búa liềm là công nông, Sao dẫn đường là chủ nghĩa
Chiến tranh Lạnh đã làm nhân loại tự vấn, tỉnh người
kính cảm ơn các lãnh tụ, ai thuộc về nước nấy
ngự chi trên quốc kì! Sách trong thư viện, đủ rồi!

bây giờ tôi mới hiểu vì sao Bác Hồ khiêm tốn
xuất thân từ trí thức, tự học suốt đời
vẫn bảo mình không đóng góp gì vào hệ tư tưởng
Bác chỉ cần viện trợ đánh Pháp, rồi thành ra vậy thôi

con đường đỏ thắng bằng máu xương rất thật
cũng thắng bằng ảo vọng xô viết, sụp đổ từ lâu
nghĩ về “Luận cương”, chuyên chính, lí lịch… *
thơ chỉ phân giải cho cõi đời vơi đau.

T.X.A.
10 & 11-08-2020
………………..

(*) Thường gọi tắt là “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin, 1920.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

.

.
Trình bày khác:

Bài 10 sau ngâm khúc
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

dòng nội và dòng ngoại
         đều giáo sĩ
cha luật sư,
         bên mẹ chủ hãng Philips lừng danh
đó là Marx,
         còn Engels sinh ra từ tư sản dệt
chỉ Stalin gốc thợ giày,
         học làm linh mục chưa thành

từ bần nông,
         cha Mao Trạch Đông giàu ruộng đất
Mao cũng theo mẹ vào chùa,
         Phật tử một thời
trước khi đỏ, họ đều vàng,
         dù Nga Âu, Tàu Á
đó là những vị trước và sau Lênin,
         đỏ rực Đất và Trời

đỏ rực Đất,
         không còn tư sản, chủ đất
đỏ rực Trời,
         không còn Thượng đế, Thánh Ala
các lãnh tụ
         cũng xuất thân từ Trời và Đất
ai cũng sinh ra
         từ biện chứng cõi người ta!

cách mạng,
         phải căm thù
         tôn giáo, địa chủ và tư sản
thù ý hệ, giai cấp xuất thân,
         các lãnh tụ thù sâu
quyết tuyên truyền căm thù,
         để căm thù thành bạo lực
trong lịch sử,
         chưa ai tuyên ngôn thù hận thế đâu

căm thù ý hệ, giai cấp xuất thân
         là bất kính và bất hiếu
vô tổ quốc,
         nên chỉ trung
         với Đảng Vô sản toàn cầu
đã tam vô,
         đâu còn chủ nghĩa lí lịch
nhưng đấu tranh giai cấp,
         giai cấp lại là
         cái gốc, cái túi, cái đầu!

thuở bị bóc lột tận xương,
         nguyên bản Quốc tế ca quá “tả”
Marx đọc,
         Engels, Lenin hát cho công nhân,
         máu rực bình minh
tư sản trúng thương
         bởi từng nốt như từng quả đạn
cực tả ấy
         khiến chủ nghĩa tư bản
         đã tự sửa mình

Búa liềm là công nông,
         Sao dẫn đường là chủ nghĩa
Chiến tranh Lạnh
         đã làm nhân loại tự vấn, tỉnh người
kính cảm ơn các lãnh tụ,
         ai thuộc về nước nấy
ngự chi trên quốc kì!
         Sách trong thư viện, đủ rồi!

bây giờ tôi mới hiểu
         vì sao Bác Hồ khiêm tốn
xuất thân từ trí thức,
         tự học suốt đời
vẫn bảo mình
         không đóng góp gì
         vào hệ tư tưởng
Bác chỉ cần viện trợ đánh Pháp,
         rồi thành ra vậy thôi

con đường đỏ
         thắng bằng máu xương rất thật
cũng thắng bằng ảo vọng xô viết,
         sụp đổ từ lâu
nghĩ về “Luận cương”,
         chuyên chính, lí lịch… *
thơ chỉ phân giải
         cho cõi đời vơi đau.

T.X.A.
10 & 11-08-2020
………………..

(*) Thường gọi tắt là “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin, 1920.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

……..0o0o0………

LINK 10 BÀI THƠ VIẾT SAU NGÂM KHÚC
(“Người Mẹ trong chiến tranh”)
————————————————————
Bài 1
ĐỌC LUẬN CƯƠNG LÊNIN VỀ THUỘC ĐỊA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2613144278959507/

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/05/ban-minh-ban-nuoc-de-chuoc-nuoc-chuoc-minh/ (link bài thơ “Đọc luận cương Lênin về thuộc địa”)

Bài 2
XEM PHIM NGA VỀ PHẢ HỆ LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2633164740290794/

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/30/xem-phim-nga-ve-pha-he-lenin/

Xem phim:
.

Bài 3
NHƯ ÔNG BÕ, BÀ VÚ NGÀY XƯA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2642902689316999/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/12/nhu-ong-bo-ba-vu-ngay-xua/

Bài 4
NHỚ “LỐI THOÁT CUỐI CÙNG”
CỦA CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2651058451834756/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/21/nho-loi-thoat-cuoi-cung-cua-constantin-virgil-gheorghiu/

Bài 5
TÂM THẾ TRÊN VÕ ĐÀI PHÂN THÂN TỰ ĐẤU,
TA ĐỠ ĐÒN THÔI, MÌNH ƠI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2651895728417695/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/22/ta-do-don-thoi-minh-oi/

Bài 6
THƯA BÀN TAY ĐỎ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN,
CHO CHÚNG TÔI SỐNG VỚI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2653550581585543/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/24/thua-ban-tay-do-chuyen-chinh-vo-san-cho-chung-toi-song-voi/
.
Bài 7
UTOPIA, HÒN ĐẢO KHÔNG TƯỞNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654832104790724/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/26/utopia-hon-dao-khong-tuong/

Bài 8
ĐẠI ĐỒNG, UTOPIA, CỘNG SẢN –
BÀI HỌC RÚT RA TỪ LỊCH SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2656847761255825/

https://txawriter.wordpress.com/2020/07/28/dai-dong-utopia-cong-san-bai-hoc-rut-ra-tu-lich-su/

Bài 9
BẤT CHỢT LẠI NGẪM LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2665822673691667/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/07/bat-chot-lai-ngam-lenin/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/07/viet-them-o-bai-dai-dong-utopia-cong-san/ (link như vậy nhưng là bài “Bất chợt lại ngẫm Lênin”; rồi cũng đã sửa link lại như nhan đề bài thơ này)

Bài 10
LÍ LỊCH CÁC LÃNH TỤ
GHÉP ẢNH CHUNG VỚI LÊNIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2668591990081402/

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/11/li-lich-cac-lanh-tu-ghep-anh-chung-voi-lenin/

LINK TRANG GỘP CHUNG
CẢ MƯỜI BÀI THƠ VIẾT SAU NGÂM KHÚC
(hoà giải dân tộc):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2654364281504173/

……..

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/20/duong-dan-link-10-bai-tho-viet-sau-ngam-khuc/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

BẤT CHỢT LẠI NGẪM LÊNIN

Posted by Trần Xuân An trên 07.08.2020

hidden hit counter

         
Bài 9, sau ngâm khúc 460 câu
BẤT CHỢT LẠI NGẪM LÊNIN
Trần Xuân An

ông nội Người thoát phận nông nô
trước cả ngày chế độ nông nô bãi bỏ
bà nội Người quá trẻ và giàu có
cuộc chuyển hoá giai cấp tự bao giờ!
cha Người dạy học, viết sách
quan thanh tra, huân chương quý tộc
ông ngoại Người bác sĩ, chủ nô!
mẹ Người học gia sư đến ba ngoại ngữ

đều thuộc Thánh kinh
gia thế phong lưu
vẫn ám sát vua Nga
anh Người đúng tội tử hình
lí lịch phong lưu
nhưng Người đau nỗi đau thế giới
Lênin cứu đời
bằng mô thức chưa từng thành công nổi
bằng bạo lực chiến tranh
bằng xé bỏ Thánh kinh, thành lửa khói
bằng chuyên chính lạnh mình
sách cách mạng viễn tưởng, mực đỏ chói
Lênin viết trên hiện thực nóng hổi
các giai cấp phản tỉnh, quân bình

bức tranh ai vẽ Lênin
Người đứng cao hơn ngọn cờ như máu xối!
muôn đời, theo lệ thường, sử ghi công và tội
Lênin chỉ của Liên Xô, Búa liềm sao Liên Xô!

T.X.A.
07-08-2020

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2665822673691667/

Xem thêm:
https://txawriter.wordpress.com/2020/07/28/dai-dong-utopia-cong-san-bai-hoc-rut-ra-tu-lich-su/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

THƯA BÀN TAY ĐỎ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN, CHO CHÚNG TÔI SỐNG VỚI

Posted by Trần Xuân An trên 24.07.2020

hidden hit counter

        
THƯA BÀN TAY ĐỎ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN,
CHO CHÚNG TÔI SỐNG VỚI
Trần Xuân An

Karl Marx bảo chủ nghĩa xã hội như chú gà con
sẽ tự khảy vỏ trứng quan hệ sản xuất cũ
chào đời
nhưng ổ rơm là những sợi vàng ròng
xứ giàu có nhất thế giới
giàn chuồng là các nước công nghiệp cực kì tối tân
tự động hoá cực kì thần thoại
đến mức mỗi tuần công nhân lao động vài ngày

nhưng Karl Marx cũng bảo phải khởi đầu
bằng bàn tay sắt quốc hữu hoá
nâng niu bầy gà chủ nghĩa xã hội non tơ
ông khác điều đó so với tiền bối không tưởng

Lénine đốt giai đoạn
dùng bàn tay đỏ khảy vỏ trứng vàng
bất chấp phôi thai gà chưa đủ lông đủ cánh
(ôi đế quốc Nga còn lạc hậu cùng Đông Âu)
vì ông khổ đau
trước mồ hôi, bùn và máu công nông
hay bản tính ông vốn nóng nảy, dữ dội
Lénine không sống bằng bánh mì
ông sống bằng ý chí
bàn tay đỏ Lénine bóp chết dân chủ tư sản
tư sản: bọn rắn bò quanh, bò vào ổ trứng

chuyên chính vô sản
xã hội trại lính
công an trị
khủng bố, ám sát kiều Cheka mật vụ
chính là do bàn tay đỏ Lénine
bàn tay đỏ Lénine lợi dụng chiến tranh
chiến tranh đế quốc, nội chiến
chiến tranh tự cứu ở thuộc địa
để thanh lọc, xây dựng chuyên chính vô sản
sắt máu – sắt đỏ, máu đỏ
theo Lénine, phải độc tài, toàn trị
phải tước đoạt ruộng đất cho nông dân!
phải tước đoạt nhà máy cho công nhân!
không có chuyên chính vô sản với bàn tay đỏ
không thể có chủ nghĩa xã hội

bạo lực chiến tranh
bạo lực nền chuyên chính
đã khảy vỏ trứng quan hệ sản xuất cũ
ổ chưa toàn sợi vàng ròng
đã khảy vỏ trứng
rơm rạ bụi đất
quan hệ sản xuất lạc hậu
để có đàn gà non yểu chủ nghĩa xã hội
ở Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba…

Lénine khổ đau hơn Karl Marx, Engels
trước mồ hôi, bùn và máu công nông
hay bản tính nóng nảy, dữ dội
thường diễn thuyết bằng nắm đấm đỏ
ra lệnh bằng nắm đấm đỏ
như trái tim Lénine
nên đàn gà non tơ chủ nghĩa xã hội tức tưởi chết

chỉ có một bàn tay như mọi người không sơn đỏ
góp phần nào cứu được, ở ngoài đế quốc Nga cũ
phong trào giải phóng thuộc địa
vâng, chỉ phần nào
còn chủ nghĩa xã hội sụp đổ
điều chính Lénine cũng không ngờ
giành lại độc lập dân tộc
có từ nghìn xưa
nhưng chủ nghĩa xã hội
chưa từng có bao giờ

cứu nhân loại
không thể đốt giai đoạn
bằng bàn tay đỏ chuyên chính vô sản
máu xương mấy chục triệu người
cũng không thể buộc phôi thai gà mới tượng hình
chưa đủ lông đủ cánh
chào đời theo quy luật

liệu có đàn gà nào không tranh ăn
không bôi mặt đá nhau
khi đã thật sự đàn gà cùng một mẹ?
văn minh loài người tiến hoá cứu con người
đến kỉ nguyên cực kì tối tân đại công nghiệp
máy móc tự động hoá cực kì thần thoại, thần kì
cái tiêu dùng, cái ăn thừa mứa
chính bằng đạo đức, nhân văn lí tưởng ước mơ
sẽ nhẹ nhàng tiến lên chủ nghĩa xã hội
nhìn thấy thực tiễn tuyệt vời
nước này nước kia cùng theo đó tiến lên
không ai dùng bạo lực chiến tranh cách mạng
máu me
không ai dùng thủ đoạn chính trị
máu me
trên Trái Đất này
để tiến lên chủ nghĩa xã hội

nhân loại khổ đau nhục nhằn
do thực dân tư sản bóc xương lột da
nhân loại khổ đau nhục nhã
do bành trướng chuyên chính vô sản độc tài
cho chúng tôi sống với!
thi sĩ mộng mơ về đàn gà tơ non đại đồng Utopia
nhân loại vơi đi đau khổ
mộng mơ mộng mơ
Utopia đại đồng
nghìn sau
từ nghìn xưa
cho chúng tôi sống với!
quốc kì búa liềm sao Liên Xô
vẫn đang bao trùm sông núi!

T.X.A.
24-07-2020
………….

(*) Utopia, nhan đề một tác phẩm của Thomas More, xuất bản năm 1516, được dùng với ý nghĩa ảo vọng, ảo tưởng. Trong Utopia dĩ nhiên vẫn có những hạn chế do thời đại (thế kỉ XVI) và do tác giả như xâm lược, “khai hoá” thuộc địa…

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2653550581585543/
.
Ảnh: Tượng Lenin tại Mỹ, 2020 – web TripAdvisor – Google search:
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

XEM PHIM NGA VỀ PHẢ HỆ LÊNIN

Posted by Trần Xuân An trên 30.06.2020

hidden hit counter

.
        
XEM PHIM NGA VỀ PHẢ HỆ LÊNIN
Trần Xuân An

tìm trong phả hệ của Người *
gien thông minh mấy nhánh đời nhiều không
còn chính trị thời đại ông
đến thời đại cháu, cũ trong bảo tàng

Lênin chống cả thế gian
ngoài phả hệ, sấm sét vang, tan rồi!
Marx đẻ ra Lênin thôi
Saint Simon, ông tổ Người, thật hơn! *

gien thông minh là điểm son
phả lưu chất xám, mới còn lưu tâm!
cách mạng, Lênin thét gầm
ba đời lí lịch khác tầm suy tư!

bà nội, ông ngoại Người ư? *
họ còn sống, Người bỏ tù họ không?
xem phim huyết hệ nối dòng
gạt hết, chỉ tìm gien thông minh Người

cảm thông Người quá đau đời
bảy tư năm thét, tượng Người đổ luôn
đấu tranh là luật bình thường
đấu tranh mãi, bớt bóc xương thịt đời

nếu giúp chống thực dân thôi
Người hoá thánh từ lâu rồi, xưa sau
không vô tổ quốc, đỏ màu
thông minh tâm thiện, chẳng đâu oán Người!

phải chuyên chính đỏ đất trời
nếu không, không tưởng, nửa vời, như không?
gói Quả Đất trong cờ hồng
thoát thực dân cũ, ân tròng oán chăng!

loài người đuổi sạch xâm lăng
Liên Xô cũng đổ, công bằng có chưa
tượng Lênin một tay xưa
một tay sơn đỏ, ai vừa bảo lưu

bóc lột máu người như cừu
lí lịch nghìn nguyên thủ cưu mang vào
xâm lăng quốc kì nước nào
phả hệ nghìn nguyên thủ sao chép dày

thực tiễn, thực tiễn còn đây
Người, lãnh tụ cứu cõi này khổ đau?
hay bạo chúa với mưu sâu?
sử thế giới, phả hệ đâu sót Người!

sử thời mù mịt rối bời
vẫn còn gỡ được bao lời dối gian
bảy mươi năm Liên Xô gần
tô hồng ngọc, bôi đen than, dễ tìm!

T.X.A.
29-06-2020
………………

(*) ~ Lênin là người có dòng máu lai nhiều dân tộc (Nga, Do Thái, Trung Á, Thuỵ Điển, Đức…): Có thể đó là nguồn gốc chủ nghĩa quốc tế (vô tổ quốc) của ông (như Marx, gốc Do Thái)?
PHIM PHẢ HỆ LÊNIN (hãng phim Nga, 2020; có tham khảo thêm các tài liệu khác):
1) Bên nội:
1.a) Ông nội: Nông nô, được địa chủ cho tự do trước ngày sa hoàng bãi bỏ chế độ nông nô (1861), trở thành thợ may, có thể kiêm thương nhân.
1.b) Bà nội: Gốc Trung Á qua Nga lâu đời, thuộc gia đình giàu có.
1.c) Cha đẻ: Giáo viên, thanh tra giáo dục, viết sách khoa học thường thức, có bậc lương tương đương thiếu tướng quân đội.
2) Bên ngoại:
2.a) Ông ngoại, bác sĩ y khoa, gốc Do Thái, điền chủ có điền trang rộng, sở hữu cả trăm nông nô, Do Thái giáo cải đạo sang Chính thống giáo (mẹ ông ngoại Lênin là người Thuỵ Điển).
2.b) Bà ngoại: Gốc Đức, Tin Lành giáo.
2.c) Mẹ: Được giáo dục tại nhà bởi gia sư, có biết 3 ngoại ngữ, giáo viên tiểu học, nội trợ.
3) Anh em:
Có một người anh đầu tham gia tổ chức “cách mạng” khủng bố (ám sát Nga hoàng), bị tuyên án tử hình, và một số anh chị em khác sinh sống bình thường.
~ Các vị tổ của chủ nghĩa xã hội: Saint Simon, Owen, Fourier (không tưởng), Marx (khoa học)…

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2633164740290794/

Xem phim:

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »

Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920

Posted by Trần Xuân An trên 10.06.2020

hidden hit counter

.
        
TÓM LƯỢC “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG ĐỀ CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA” (05-06-1920) CỦA LÊNIN *
Trần Xuân An

1 – Trên thế giới và trong xã hội có giai cấp, như dưới chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa, giai cấp này bóc lột giai cấp khác, dân tộc này, quốc gia này áp bức dân tộc khác, quốc gia khác, thì không có sự bình đẳng. Sự bình đẳng còn do quan hệ sản xuất quyết định, mà điều đó chỉ có trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Do đó, theo Lênin: “Ý nghĩa thực sự của việc đòi quyền bình đẳng chung quy chỉ là đòi thủ tiêu giai cấp” (làm cách mạng vô sản để không còn giai cấp nữa). Xoá bỏ giai cấp mới có bình đẳng cá nhân, bình đẳng dân tộc, bình đẳng quốc gia.

2 – Các nước tư bản đang tấn công Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga. Nga là nước bấy giờ đang thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và ủng hộ phong trào công nhân, giải phóng dân tộc. Vậy thì các dân tộc, quốc gia bị áp bức và giai cấp công nhân ở các nước đó phải ủng hộ Nga.

3 – Nga không những ủng hộ, công nhận các nước, các dân tộc đòi giải phóng mà còn viện trợ ** thiết thực. Đó là điều Lênin quả quyết hứa hẹn.

4 – Các nước, các dân tộc cần đánh đổ địa chủ và tư sản trong nước, trong dân tộc và tiến tới thành lập liên bang, rồi liên minh liên bang, gắn kết với nước Nga xô-viết. Lênin xác định “Liên bang là một hình thức quá độ (chuyển tiếp) đến sự thống nhất hoàn toàn của nhân dân lao động của các dân tộc (quốc gia) khác nhau”, và hướng đến một chỉnh thể toàn cầu về các mặt quân sự, kinh tế, chính trị… Có như vậy mới bảo vệ được các nước xô-viết, mới đánh thắng được giai cấp tư sản, giới tu sĩ, các thành phần phản động, kể cả các xu hướng quốc gia, dân tộc chủ nghĩa, và cả tôn giáo Đại Hồi, một tôn giáo cũng như các xu hướng quốc gia ấy, đang chống tư sản Châu Âu, Châu Mỹ để giành độc lập nhưng vẫn duy trì chế độ quân chủ, giai tầng tăng lữ… Như thế, nghĩa là Quốc tế Cộng sản phải đốc thúc các nước thuộc địa, các dân tộc tiến tới chỗ không những không còn giai cấp mà không còn cả dân tộc, không còn biên giới quốc gia, không còn tôn giáo.

5 – Việc thực hiện liên bang, liên minh liên bang ở các quốc gia vốn có lịch sử lâu đời chắc chắn sẽ tạo nên phản ứng của các nước, các dân tộc vì tình cảm quốc gia, dân tộc, quan niệm đất nước, dân tộc truyền thống. Theo Lênin, tình cảm, quan niệm đó là lạc hậu, chỉ biến mất khi không còn tư sản, đế quốc và đã có cơ sở vật chất cộng sản chủ nghĩa! Tuy nhiên, trong thời gian dài trước mắt, không dễ để xoá bỏ, do đó, cộng sản phải nhân nhượng!

6 – Bản thân Lênin cũng không trao trả độc lập cho các nước thuộc địa thuộc đế quốc Nga sa hoàng, mà duy trì dưới hình thức các nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa trong Liên bang xô-viết Nga (Liên Xô).

T.X.A.
(Tôi tóm lược khách quan, có toàn văn văn bản thường được gọi gọn là “Luận cương về dân tộc và thuộc địa” để người đọc đối chiếu và nhận định)
10-06-2020
………………..

(*) Tư liệu tham khảo: Văn bản đã tạo ra bước ngoặt quan trọng nhất trong tư tưởng và hành trạng chính trị của Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ), năm 1920:
V.I. LENIN, “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA (ĐỂ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI II CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN)”, Lênin toàn tập, tập 41, NXB. Chính trị quốc gia – Sự Thật, 2005, tr. 197-206 & và hai chú thích cuối sách.

(**) Bản tiếng Anh: render direct aid (trao, đáp trả viện trợ trực tiếp). Bản dịch ra tiếng Việt khác: ủng hộ.
.

Vô tôn giáo, vô Tổ quốc – dân tộc! Chỉ đấu tranh giai cấp!

Link bài tóm lược (T.X.A. )
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2617590075181594/
.
Văn bản toàn văn bài của Lênin:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2617274518546483/
.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

CHƯA TỪNG CÓ NGƯỜI CỘNG SẢN

Posted by Trần Xuân An trên 24.09.2016

hidden hit counter

 
.

CHƯA TỪNG CÓ NGƯỜI CỘNG SẢN
Trần Xuân An

Đất nước mình từng có những bầy đàn vượn người
Chia nhau ăn thịt thú và bị thú ăn thịt

Ít nhiều cũng có những chủ nô được chia thái ấp
Nhưng chưa ác như Phương Tây buôn bán ngựa người

Đất nước mình từng có vài địa chủ mỗi làng
Kẻ phải chăng, kẻ biến bà con và đồng hương thành tá điền áo rách

Cũng có các nhà tư sản xênh xang mặc vest
Tuyển công nhân làm to rộng hơn nhà máy của riêng mình

Nhưng chưa từng có người không bạo lực, phi chính quyền, chỉ tự tay mình tạo ra công ti, xí nghiệp
Để làm giàu cho công nhân

Đất nước mình chưa từng có, đúng vậy, chưa từng có vài nhà kinh doanh thật sự cộng sản
Phương thức cộng sản đích thực làm sao hiện hữu để dần dà lan toả khắp toàn dân?

Không phải như các phương thức trước đó
Ưu việt hơn dần dà thay thế lạc hậu, lạc hậu chuyển đổi vươn theo

Không phải như các phương thức trước đó
Chỉ có màu đỏ bạo lực, cướp chính quyền!

Sau bao nhiêu núi xương sông máu
Mới rõ ràng chẳng có ai là cộng sản trên đời!

Các lãnh tụ từ Tây sang Đông đều là nhà lí thuyết, chính trị, chiến binh
Chưa có một ai tự thân là nhà kinh doanh cộng sản!

Búa và liềm
Thành dấu cảm và dấu hỏi, trên nền cờ

Vâng, không có gì quý hơn độc lập, tự do
Nên gọn gàng như vậy, để viết thật to: Dân chủ

Nói với nhau, nói đúng sự thật, cần và đủ, nói rõ
Là yêu nước thật tâm

Tôi là người cầm bút mộng mơ xã hội đại đồng
Hãy dân chủ! Phương thức cộng sản dễ thương sẽ dần dà hình thành trong lòng thế giới tư bản.


T.X.A.

24-9-2016 HB16
.
——————-

Gọi là khoa học thì phải trải qua 3 công đoạn:

1) Nhìn thấy trong thực tiễn kinh tế tư bản đã xuất hiện bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa (như bộ phận kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến);

2) Khái quát thành lí luận để soi sáng thực tiễn bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa đó, và soi đường, hướng dẫn nó phát triển cao hơn, rộng hơn;

3) Kiểm nghiệm lại lí luận trong thực tiễn kinh tế xã hội chủ nghĩa ấy. “Thực tiễn là thước đo chân lí”.

Nhưng trong thực tiễn kinh tế, bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa tiền đề (công đoạn 1) thì chưa từng có! Do đó, lí luận chỉ là vẽ vời (công đoạn 2) trong trí tưởng tượng. Thực tiễn ứng dụng lí luận (công đoạn 3) thì chỉ là áp đặt bằng bạo lực chính quyền ở các nước đã giành được chính quyền về tay các đảng cộng sản, một cách duy ý chí, bất chấp quy luật khách quan.
.

.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1760462920894318
.
MỜI XEM LẠI:
Thi sĩ mộng mơ thì chỉ tốn mực và giấy
Nhà cách mạng mộng mơ dẫn đến oan uổng sông máu núi xương
T.X.A.

NGHĨ THẾ NÀO VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN?

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , | Leave a Comment »