Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘"Kẻ sĩ" đề cao trí thức’

KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC

Posted by Trần Xuân An trên 11.01.2023

hidden hit counter

.
KẺ SĨ VÀ QUÝ TỘC
Trần Xuân An

con cháu vua quan các triều đại mới
hoàng đế, thượng thư, bố chánh, lãnh binh
cả áo vải lật ngai, xua ngoại viện
đều giũ cờ lau, hôi trâu, tanh sình

từ bộ lạc đến nay, thời đại Đỏ
quyền thành quý tộc, cậu ấm, cô chiêu
Nguyễn Công Trứ: ”Kẻ sĩ” vượt giai cấp
trí thức — công trình tác phẩm hay điêu?

sắp Tết, ngắm tranh, bốn hoa xuân cổ
hài hòa thay, đủ sĩ nông công thương
người tài giỏi xuất thân bất kì gốc
trí ngời thành sách — kẻ sĩ rộng đường

chém phong kiến, bắn vỡ đầu quý tộc
rồi phong kiến Đỏ, quý tộc Đỏ lừng
đại nông, đại công, đại thương, còn sĩ?
cầm quyền khôn, đều đội sĩ trên lưng.

T.X.A.
08:01-09:45, 11-01-2023

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3350371691903425/
.
Tranh dân gian cổ truyền: Sĩ nông công thương 仕 ( 士 ), 侬 ( 儂 ) , 工 , 商 — Google search:
.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

TRẢ THÙ GIAI CẤP

Posted by Trần Xuân An trên 14.05.2021

hidden hit counter

        
TRẢ THÙ GIAI CẤP
Trần Xuân An

bàn tay than chai, đồng bỏng
cây lúa dầm chân bùn lầm
nước mắt nghìn năm còn nóng
“Kẻ sĩ” một thời ngâm câm *

cho dù thiên tài gác tía
thiên tài đèn đom đóm soi
mực mài mồ hôi chữ thật
đều cá gỗ, trứng nắng thôi

đốt sách, trốc gốc, chôn sống
bài “Kẻ sĩ” có ngờ đâu!
dìm hàn nho Nguyễn Công Trứ
nước vẫn kẻ sĩ đứng đầu!

dấu hỏi chạm đau kẻ thợ:
bão lửa – lợi dụng căm thù?
kẻ sĩ giải phóng kẻ ruộng
công cụ vượt xa rồi ư?

súng đạn cũng là công cụ
nước ta thua Pháp ngoại xâm
giải phóng mồ hôi, cơ bắp
công cụ phải vượt nghìn năm!

độc đảng, như quý tộc mới
trả thù cho búa cho liềm
búa liềm nghìn xưa ta khác
có kẻ sĩ giỏi, quan liêm

thiên tài ở mọi giai cấp
gặp nhau trong giới tinh hoa
bây giờ hát vang “Kẻ sĩ”
chớ khinh lầm than, lột da

cải cách, đổi tiền, cải tạo
nhớ chưa và đã nhớ chưa
một cuộc trả thù giai cấp
đại gia, kẻ sĩ khác xưa

cách mạng đảo trời lộn đất
thấm bài đạo đức làm người
hợm mình, xa hoa là loạn
bóc lột, lại mưa máu rơi!

chân lí, lẽ đời muôn thuở
thành bài “Kẻ sĩ” đã lâu
cũng bị trả thù giai cấp
bia mộ trùm kín cỏ lau.

T.X.A.
08:23-10:01, 13-05-2021
…………….

(*) “Kẻ sĩ”, thơ Nguyễn Công Trứ (1778-1858). Trước Đổi mới, văn học sử Việt Nam dân chủ cộng hoà và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không hề đề cập đến Nguyễn Công Trứ, bởi lẽ, hồi đó, tư tưởng chính thống, tư tưởng chỉ đạo đề cao công nông, còn trí thức chỉ được xếp đứng sau hai giai cấp ấy, và phải là trí thức xã hội chủ nghĩa. Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ vốn được văn học sử Việt Nam cộng hoà trọng thị.

https:// www. facebook .com/tranxuanan.writer/posts/2893640177576581/

Tranh vẽ chân dung Nguyễn Công Trứ (Google search – vnexpress)


.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | Leave a Comment »