Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘hữu thần’

Vô thần, hữu thần: Tiên đề vô thần luận & phản biện

Posted by Trần Xuân An trên 18.07.2017

hidden hit counter

 
.
Chú giải cho đề mục: Tập thơ 17 + bài 5:
VÔ THẦN & HỮU THẦN
Trần Xuân An

1a) Tiên đề vô thần luận:
Thực chất ĂN là SÁT SANH; thực chất HÔN NHÂN đến nay vẫn còn LOẠN DÂM ở mức độ xã hội chấp nhận.

1b) GIẾT (ăn…) và DÂM (kể cả hôn nhân) là hai phương thức tồn tại căn bản, thiết yếu của sinh vật muôn loài (kể cả loài người).

1c) Như vậy, không thể có Thiên Chúa tạo lập vũ trụ, muôn loài, và Thiên Chúa không cứu rỗi được nên không có Thiên Chúa toàn năng.

o0o0o0o

2a) Phản bác tiên đề vô thần luận:
Thần khí vận hành, tạo hoá vũ trụ, muôn loài, chứ không phải Thiên-Chúa-nhân-cách (Personal God – như Jehovah có hình dạng, ngôn ngữ, cảm xúc, trí tuệ y hệt con người trong tư duy Do Thái, thể hiện ở Kinh Thánh).

2b) Trời không phải đấng toàn năng, tạo nên vũ trụ, muôn loài (như Jehovah trong tưởng tượng) mà chỉ là thần khí hiển linh, là quy luật nhân quả.

3b) Có các tôn giáo, tín ngưỡng tin vào Trời với ý niệm như vậy, chứ không phải là Thiên-Chúa-nhân-cách, Thiên-Chúa-nhân-vị (Personal God).

o0o0o0o

3a) Lối thoát của thế gian:
Tôn giáo, tín ngưỡng hay tiến hoá luận, tuỳ sự chọn lựa của mỗi người.

3b) Tôn giáo, tín ngưỡng giải thoát cho mỗi cá nhân. Tiến hoá luận giải thoát cho loài giống (loài người, loài bò sát…).

3c) Chọn lựa tôn giáo, tín ngưỡng hay tiến hoá luận, cũng phải tu thân tích đức để cá nhân, xã hội, loài giống ngày mỗi tốt đẹp hơn (theo quy luật nhân quả).

T.X.A.
15-7-2017 (HB17)
.
Xem thêm tại đây:
https://m. facebook. com/story.php?story_fbid=1907126732894602&id=100007918808885&pnref=story
.

Tư liệu:
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
KHÔNG CHẤP NHẬN CÓ THƯỢNG ĐẾ (tức là PHẠM THIÊN, THIÊN CHÚA)

144. Vọng ngữ tham lam thuyết đảo điên,
Kẻ ngu tin tưởng chuyện hư huyền,
Ai người có mắt nhìn toàn cảnh,
Sao chẳng công bình, hỡi Phạm thiên? (*)

145. Nếu quyền vô hạn khắp nơi nơi,
Sao chính tay ban phúc hiếm hoi,
Sao vật ngài sinh đều chịu khổ,
Sao không ban phúc đến muôn loài?

146. Lừa dối ngu si ở khắp nơi,
Tràn đầy hư vọng, chánh chân vơi,
Phạm thiên là vị bất công quá,
Đã tạo thế gian lắm trái sai.

—————-

(*) Phạm Thiên, trong Ấn giáo, chính là Thượng Đế, Thiên Chúa, đấng sáng tạo ra vũ trụ, muôn loài.

.
Xem thêm:
Trích:
“… Để bác bỏ ý tưởng về một thượng đế sáng tạo, các bản kinh đôi khi sử dụng tới lời cầu xin thiết tha thay vì lý luận nghiêm túc. Thí dụ, Kinh Tiền Thân Đức Phật, trong Bhuridatta Jataka (10), đã phản bác niềm tin vào một đấng thượng đế sáng tạo, kẻ làm đầy thế giới những thảm họa và đau khổ:

Ai có mắt cũng thấy những cảnh bệnh hoạn;
Tại sao Phạm Thiên không làm công chính cho tạo vật của ông?
Nếu quyền lực toàn năng của Phạm Thiên vô giới hạn,
Tại sao lại hiếm khi thò tay ra ban ân phước?
Tại sao tất cả tạo vật của Phạm Thiên phải chịu đau khổ?
Tại sao Phạm Thiên không ban hạnh phúc cho tất cả?…”

( trích tại:
http:// phatgiao. org .vn/nghien-cuu/201411/Vuot-tren-ca-chu-Thien-16282/ )

.
Xem lại:
Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | 2 Comments »