Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả’

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN: 8 ĐẦU SÁCH TỪ 18 ĐẾN 25

Posted by Trần Xuân An trên 20.02.2016

hidden hit counter

 
.
.
SAU MƯỜI BẢY (17) ĐẦU SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN
TRONG NHIỀU NĂM TRƯỚC
( https://txawriter.wordpress.com/ban-quyen/ ),
ĐÂY LÀ
TÁM (08) ĐẦU SÁCH MỚI ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN, 12-2015 — 01-2016

.
ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN: 8 ĐẦU SÁCH TỪ 18 ĐẾN 25
Trần Xuân An

1
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/20_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_1.jpg
2
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/21_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_2.jpg
3
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/22_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_3.jpg
4
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/23_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_4.jpg
5
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/24_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_5.jpg
6
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/25_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_6.jpg
7
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/26_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_7.jpg
8
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/27_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_8.jpg
1B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/9_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_9.jpg
2B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/5_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_5.jpg
3B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/7_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_7.jpg
4B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/11_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_11.jpg
5B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/13_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_13.jpg
6B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/15_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_15.jpg
7B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/17_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_17.jpg
8B
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/19_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_19.jpg

ĐÃ ĐĂNG TRÊN WWW.TRANXUANAN-WRITER.NET:
http://www.tranxuanan-writer.net/dang-ki-ban-quyen/txa-giay-chung-nhan-dang-ki-ban-quyen-tr-4

& FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1669970629943548

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đăng kí bản quyền nốt 9 đầu sách còn lại

Posted by Trần Xuân An trên 08.01.2010

hidden hit counter

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN NỐT 09 ĐẦU SÁCH CÒN LẠI

28-01 HB10 [2010], CẬP NHẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN

 

 

 

 Sau mười lăm
(15) đầu sách (đã được xuất bản qua các nhà xuất bản), chín (09)
đầu sách còn lại (chỉ mới công bố bằng bản in vi tính và đăng trên mạng
toàn cầu)
của

tác giả Trần Xuân An cũng đã được hoàn tất thủ tục đăng kí bản quyền tác
giả và chủ sở hữu, tại Cục Bản quyền, vào sáng 06 tháng 01 năm 2010
(HB10).

 

 

4 đầu sách (2005-2009)
 
5 đầu sách công bố trước 2004

Trần Xuân An
08-01 HB10 (2010)

Posted in ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN NỐT 09 ĐẦU SÁCH CÒN LẠI | Tagged: , , | 1 Comment »