Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Posts Tagged ‘Giấy chứng nhận bản quyền’

Đăng kí bản quyền nốt 9 đầu sách còn lại

Posted by Trần Xuân An trên 08.01.2010

hidden hit counter

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN NỐT 09 ĐẦU SÁCH CÒN LẠI

28-01 HB10 [2010], CẬP NHẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN

 

 

 

 Sau mười lăm
(15) đầu sách (đã được xuất bản qua các nhà xuất bản), chín (09)
đầu sách còn lại (chỉ mới công bố bằng bản in vi tính và đăng trên mạng
toàn cầu)
của

tác giả Trần Xuân An cũng đã được hoàn tất thủ tục đăng kí bản quyền tác
giả và chủ sở hữu, tại Cục Bản quyền, vào sáng 06 tháng 01 năm 2010
(HB10).

 

 

4 đầu sách (2005-2009)
 
5 đầu sách công bố trước 2004

Trần Xuân An
08-01 HB10 (2010)

Posted in ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN NỐT 09 ĐẦU SÁCH CÒN LẠI | Tagged: , , | 1 Comment »